Lot: 1

Current Price: 1,500 TL Starting Bid: 1,500 TL Estimated: TL Losing Winning

MUHTEŞEM CİLDİNDE TAŞ BASKI DENİZCİLİK KİTABI TERTİBAT-I FİLO VE USUL-İ MÜSADEME

Tertibat-ı filo ve usul-i müsademe [taş baskısı] / Yüzbaşı Ali Rıza, Yüzbaşı Ahmed Abdülgani , Yüzbaşı Hasan Rıza , Yüzbaşı Mehmed Hayrî .-- [İstanbul: [yayl.y., t.y.]. 154 s. : şkl. ; 28x22 sm. Özege Kataloğundaki 1314 (1897) tarihli hurufat baskısından başka bir baskıdır.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • MUHTEŞEM CİLDİNDE TAŞ BASKI DENİZCİLİK KİTABI

TERTİBAT-I FİLO VE USUL-İ MÜSADEME
-Tertibat-ı filo ve usul-i müsademe [taş baskısı] / Yüzbaşı Ali Rıza, Yüzbaşı Ahmed Abdülgani , Yüzbaşı Hasan Rıza , Yüzbaşı Mehmed Hayrî .-- [İstanbul: [yayl.y., t.y.].
154 s. : şkl. ; 28x22 sm.

Özege Kataloğundaki 1314 (1897) tarihli hurufat baskısından başka bir baskıdır.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  MUHTEŞEM CİLDİNDE TAŞ BASKI DENİZCİLİK KİTABI TERTİBAT-I FİLO VE USUL-İ MÜSADEME -Tertibat-ı filo ve usul-i müsademe [taş baskısı] / Yüzbaşı Ali Rıza, Yüzbaşı Ahmed Abdülgani , Yüzbaşı Hasan Rıza , Yüzbaşı Mehmed Hayrî .-- [İstanbul: [yayl.y., t.y.]. 154 s. : şkl. ; 28x22 sm. Özege Kataloğundaki 1314 (1897) tarihli hurufat baskısından başka bir baskıdır.

  TLSold
 • TÜRKİYE ve HALKLARI 
 
TARİH, COĞRAFYA, İSTATİSTİK, ADETLER, GÜMRÜK, DİLLER, DİNLER, HÜKÜMET, ADALET, MALİYE, TİCARET, KAMU EĞİTİMİ, EDEBİYAT - BİLİMLER GÜZEL SANATLAR - GÖSTERİLER - SANAYİ - ORDU - DENİZ KUVVETLERİ - REFORMLAR
-La Turquie et ses Differents Peuples / Henri Mathieu .- Paris: E. Dentu, [1857

1. Cilt – 364 sayfa; 2. Cilt : 396 sayfa.- 12x18 cm
Histoire, geographie, Statistique, Moeures, Coutumes, Langues, Religions, Gouvernement, Justice, Finances, Commerce, Instruction Publique, Litterature – Sciences Beaux – Arts – Spectacles – Industrie – Armee de Terre – Marine – Feformes

  Lot No: 2

  Lot: 2

  TÜRKİYE ve HALKLARI TARİH, COĞRAFYA, İSTATİSTİK, ADETLER, GÜMRÜK, DİLLER, DİNLER, HÜKÜMET, ADALET, MALİYE, TİCARET, KAMU EĞİTİMİ, EDEBİYAT - BİLİMLER GÜZEL SANATLAR - GÖSTERİLER - SANAYİ - ORDU - DENİZ KUVVETLERİ - REFORMLAR -La Turquie et ses Differents Peuples / Henri Mathieu .- Paris: E. Dentu, [1857 1. Cilt – 364 sayfa; 2. Cilt : 396 sayfa.- 12x18 cm Histoire, geographie, Statistique, Moeures, Coutumes, Langues, Religions, Gouvernement, Justice, Finances, Commerce, Instruction Publique, Litterature – Sciences Beaux – Arts – Spectacles – Industrie – Armee de Terre – Marine – Feformes

  TLSold
 • 1886 YILI - ERZURUM ŞEHİR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

NADİR BİR ERZURUM VİLAYETİ SALNAMESİ
-Salname-i Vilayet-i Erzurum - 1304 sene-i hicriye-i kameriye, 1303 sene-i Rumiye – Def’a 10 / tertip: Ahmet Efendi (Matbaa-i Vilayet Müdürü).- Erzurum: Vilayet Matbaası, 1304

332 sayfa; 14x21 cm

  Lot No: 3

  Lot: 3

  1886 YILI - ERZURUM ŞEHİR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK NADİR BİR ERZURUM VİLAYETİ SALNAMESİ -Salname-i Vilayet-i Erzurum - 1304 sene-i hicriye-i kameriye, 1303 sene-i Rumiye – Def’a 10 / tertip: Ahmet Efendi (Matbaa-i Vilayet Müdürü).- Erzurum: Vilayet Matbaası, 1304 332 sayfa; 14x21 cm

  TLSold
 • 1906 YILI - BURSA ŞEHİR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

NADİR BİR BURSA VİLAYETİ SALNAMESİ - BOL FOTOĞRAFLI 
-Hüdavendigar Vilayeti Salname-i resmisi - 1324 sene-i hicriyesine mahsus 33. def'a / Bursa: Matbaa-i Vilayet, 1324 [1906]

616 sayfa; resimli; 17x25 cm

  Lot No: 4

  Lot: 4

  1906 YILI - BURSA ŞEHİR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK NADİR BİR BURSA VİLAYETİ SALNAMESİ - BOL FOTOĞRAFLI -Hüdavendigar Vilayeti Salname-i resmisi - 1324 sene-i hicriyesine mahsus 33. def'a / Bursa: Matbaa-i Vilayet, 1324 [1906] 616 sayfa; resimli; 17x25 cm

  TLSold
 • OSMANLI DEVLET ve VİLAYET YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK1902 TARİHLİ DEVLET SALNAMESİ - OSMANLI TUĞRASI VE AY YILDIZLI CİLDİNDE-Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye - 1320 sene-i hicriyesine mahsus - 58. def'a / Dersaadet [İstanbul]: Daru't-Tıbaatü'l-Amire, 1318 [1902]

885 sayfa; 14x19 cm

  Lot No: 5

  Lot: 5

  OSMANLI DEVLET ve VİLAYET YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK1902 TARİHLİ DEVLET SALNAMESİ - OSMANLI TUĞRASI VE AY YILDIZLI CİLDİNDE-Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye - 1320 sene-i hicriyesine mahsus - 58. def'a / Dersaadet [İstanbul]: Daru't-Tıbaatü'l-Amire, 1318 [1902] 885 sayfa; 14x19 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH

1888 TARİHLİ SAVAŞ HARİTALARI ATLASI
-Zamanımızda usul-i harp – Kısm-ı evvel – Sevkü’l-ceyş atlası – Rıza (Maiyet-i Seniyye-i Melükane Erkan-ı Harp refiki).- İstanbul: Matbaa-i Ceride-i Askeriye, 1306 [1888]

21 adet plan; 18x28 cm.

Plan 1- 1859 senesinde Fransa ordusunun Tesen suyundan müruru
Plan 2- 1877 senesinde Rusların Tuna’dan müruru
Plan 3- 1849 senesinde Avusturyalılar ile Macarlar beynindeki muharebe
Plan 4- 1806 senesinde Napolyon’unahz etmiş olduğu üssü’l-harekat
Plan 5- 1800 senesinde Napolyon’un yürüyüş istimakemti
Plan 7- 1871 senesinde Almanların cenub orsusu yürüyüşü
Plan 9- 1795 senesine kadar olan muharebelerde Fransızların ahz etmiş oldukları hututu’l-harekat
Plan 10- 1871 senesinde General Şanzin’in projesindeki hututu’l-harekat
………………. ve devamı

  Lot No: 6

  Lot: 6

  ASKERİ TARİH 1888 TARİHLİ SAVAŞ HARİTALARI ATLASI -Zamanımızda usul-i harp – Kısm-ı evvel – Sevkü’l-ceyş atlası – Rıza (Maiyet-i Seniyye-i Melükane Erkan-ı Harp refiki).- İstanbul: Matbaa-i Ceride-i Askeriye, 1306 [1888] 21 adet plan; 18x28 cm. Plan 1- 1859 senesinde Fransa ordusunun Tesen suyundan müruru Plan 2- 1877 senesinde Rusların Tuna’dan müruru Plan 3- 1849 senesinde Avusturyalılar ile Macarlar beynindeki muharebe Plan 4- 1806 senesinde Napolyon’unahz etmiş olduğu üssü’l-harekat Plan 5- 1800 senesinde Napolyon’un yürüyüş istimakemti Plan 7- 1871 senesinde Almanların cenub orsusu yürüyüşü Plan 9- 1795 senesine kadar olan muharebelerde Fransızların ahz etmiş oldukları hututu’l-harekat Plan 10- 1871 senesinde General Şanzin’in projesindeki hututu’l-harekat ………………. ve devamı

  TLSold
 • 1898 TARİHLİ BİR SAVAŞ TARİHİ ÇALIŞMASI 

TESELYA SAVAŞI VE TÜRK ORDUSU

BOL HARİTALI 
-Der thessalische Krieg und die türkische Armee - Eine kriegsgeschichtliche Studie / Colmar von der Goltz.- Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1898.

278 sayfa; haritalı; 15x22 cm

  Lot No: 7

  Lot: 7

  1898 TARİHLİ BİR SAVAŞ TARİHİ ÇALIŞMASI TESELYA SAVAŞI VE TÜRK ORDUSU BOL HARİTALI -Der thessalische Krieg und die türkische Armee - Eine kriegsgeschichtliche Studie / Colmar von der Goltz.- Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1898. 278 sayfa; haritalı; 15x22 cm

  TLSold
 • İTÜ HİDROJEOLOJİ ENSİTİTÜSÜ’NDEN İSTANBUL’UN BATISINDAKİ ARAZİDE YER ALTI SULARI VE ARTEZİYEN İMKANLARI

HALİÇ KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİK HARİTASI İLE BİRLİKTE
-İstanbul’un batısındaki arazide yer altı suları ve Arteziyen imkanları (The Underground waters and artesian possibilities in the west part of Istanbul, Turkey / Dr. Cazibe Sayar.- İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrojeoloji Ensititüsü, 1960

14+4 sayfa; 4 foto; 1 harita; 23x30 cm

  Lot No: 8

  Lot: 8

  İTÜ HİDROJEOLOJİ ENSİTİTÜSÜ’NDEN İSTANBUL’UN BATISINDAKİ ARAZİDE YER ALTI SULARI VE ARTEZİYEN İMKANLARI HALİÇ KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ARASINDAKİ BÖLGENİN JEOLOJİK HARİTASI İLE BİRLİKTE -İstanbul’un batısındaki arazide yer altı suları ve Arteziyen imkanları (The Underground waters and artesian possibilities in the west part of Istanbul, Turkey / Dr. Cazibe Sayar.- İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrojeoloji Ensititüsü, 1960 14+4 sayfa; 4 foto; 1 harita; 23x30 cm

  TLSold
 • INKUNABULA BASKI SAYILABİLECEK BİR NÜSHA - VERONALI PAUL EMYLİUS'UN TARİHİ - 4 CİLT BİRARADA - FRANSA -- TARİH -- ORTAÇAĞ DÖNEMİ, 987-1515, FRANSA -- KRALLAR VE HÜKÜMDARLAR-Historiae iam denvo emendatae Pavli Aemylii Veronensis De rebvs gestis Francorvm : à Pharamvndo Primo rege vsqve ad Carolvm Octauum, libri x. Arnoldi Ferroni ... De rebus gestis Gallorum libri IX ad Historiam Pauli Aemylij additi ... Ioannis Thomae Freigii ... Ad Aemylium & Ferronum adiecta ... Ad huius historiæ lucem, in fine adiunctum est: Chronicon Ioan. Tilij ... ; cum omnium regum imaginibus ..
Basileæ : Per Sixtvm Henricpetri, 1569

593+414+50+2+[82]+336+[10]+320+[28] Sayfa; resimli; 24x33 cm.
by Emili, Paolo, d. 1529; Zavarizzi, Daniele; Freig, Johannes Thomas, 1543-1583; Le Ferron, Arnoul, 1515-1563. De rebus gestis Gallorum libri IX; Erzabtei St. Peter (Salzburg, Austria). Bibliothek, former owner

  Lot No: 9

  Lot: 9

  INKUNABULA BASKI SAYILABİLECEK BİR NÜSHA - VERONALI PAUL EMYLİUS'UN TARİHİ - 4 CİLT BİRARADA - FRANSA -- TARİH -- ORTAÇAĞ DÖNEMİ, 987-1515, FRANSA -- KRALLAR VE HÜKÜMDARLAR-Historiae iam denvo emendatae Pavli Aemylii Veronensis De rebvs gestis Francorvm : à Pharamvndo Primo rege vsqve ad Carolvm Octauum, libri x. Arnoldi Ferroni ... De rebus gestis Gallorum libri IX ad Historiam Pauli Aemylij additi ... Ioannis Thomae Freigii ... Ad Aemylium & Ferronum adiecta ... Ad huius historiæ lucem, in fine adiunctum est: Chronicon Ioan. Tilij ... ; cum omnium regum imaginibus .. Basileæ : Per Sixtvm Henricpetri, 1569 593+414+50+2+[82]+336+[10]+320+[28] Sayfa; resimli; 24x33 cm. by Emili, Paolo, d. 1529; Zavarizzi, Daniele; Freig, Johannes Thomas, 1543-1583; Le Ferron, Arnoul, 1515-1563. De rebus gestis Gallorum libri IX; Erzabtei St. Peter (Salzburg, Austria). Bibliothek, former owner

  TLSold
 • DETAYLI LEJANDI İLE AYVALIK HARİTASI ve MİDİLLİ ADASI - DİKİLİ - BERGAMA HARİTASI-Ayvalık haritası / Ankara: Harita Genel Müdürlüğü, 1948. – Ölçek: 1: 200.000 – 49,5x70 cm

  Lot No: 10

  Lot: 10

  DETAYLI LEJANDI İLE AYVALIK HARİTASI ve MİDİLLİ ADASI - DİKİLİ - BERGAMA HARİTASI-Ayvalık haritası / Ankara: Harita Genel Müdürlüğü, 1948. – Ölçek: 1: 200.000 – 49,5x70 cm

  TLSold
 • G. FREYTAGS'IN TÜRKİYE HARİTASI - ÇANAKKALE - İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ HARİTASI İLE BİRLİKTE-G. Freytags Karte des Türkischen Kriegsschauplatzes, 1 : 3.000.000 (ca. 99 x 63 cm)
Wien : Kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt

  Lot No: 11

  Lot: 11

  G. FREYTAGS'IN TÜRKİYE HARİTASI - ÇANAKKALE - İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ HARİTASI İLE BİRLİKTE-G. Freytags Karte des Türkischen Kriegsschauplatzes, 1 : 3.000.000 (ca. 99 x 63 cm) Wien : Kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt

  TLSold
 • ŞEHİR TARİHİ - İBRAHİM HAKKI UZUNÇARŞILI

BİZANS, SEÇUKLU VE OSMANLILAR ZAMANINDA KÜTAHYA ŞEHRİ
-Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında Kütahya Şehri / Uzun Çarşılıoğlu İsmail Hakkı.- Ankara: Maarif Vekaleti, 1932

308 sayfa; 87 resim; 25x34 cm,

  Lot No: 12

  Lot: 12

  ŞEHİR TARİHİ - İBRAHİM HAKKI UZUNÇARŞILI BİZANS, SEÇUKLU VE OSMANLILAR ZAMANINDA KÜTAHYA ŞEHRİ -Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında Kütahya Şehri / Uzun Çarşılıoğlu İsmail Hakkı.- Ankara: Maarif Vekaleti, 1932 308 sayfa; 87 resim; 25x34 cm,

  TLSold
 • 
ŞEHİR TARİHİ - HALİL EDHEM

KAYSERİ ŞEHRİ – İSLAM MİMARİSİ – KİTABELERİ – SELÇUKLULAR DÖNEMİ 
-Kayseriyye şehri – Mebâni-i İslamiye ve Kitabeleri – Selçuki tarihinden bri kıt’a - 16 adet levhayı havidir (Tarih-i Osmani encümeni Külliyatı ) / Halil Edhem.- İstanbul: Matbaa-i Orhaniye, [1918] 

148+1+16 Adet levha; 16x22 cm

  Lot No: 13

  Lot: 13

  ŞEHİR TARİHİ - HALİL EDHEM KAYSERİ ŞEHRİ – İSLAM MİMARİSİ – KİTABELERİ – SELÇUKLULAR DÖNEMİ -Kayseriyye şehri – Mebâni-i İslamiye ve Kitabeleri – Selçuki tarihinden bri kıt’a - 16 adet levhayı havidir (Tarih-i Osmani encümeni Külliyatı ) / Halil Edhem.- İstanbul: Matbaa-i Orhaniye, [1918] 148+1+16 Adet levha; 16x22 cm

  TLSold
 • 1905 YILINA AİT DEVLET SALNAMESİ - AY YILDIZLI ve TUĞRALI CİLDİNDE-Salname-i Devlet-i Osmaniye – 1323 [1905] sene-i hicriyesine mahsus - 61. Sene / Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Ahmet İhsan, 1321 [1905]
 
1041 sayfa; 14x20 cm

Osmanlı Devleti’nde merkezî yönetimin, nezâretlerin, askerî kurumların, vilâyetlerin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşriyata sal-nâme adı verilmiştir

  Lot No: 14

  Lot: 14

  1905 YILINA AİT DEVLET SALNAMESİ - AY YILDIZLI ve TUĞRALI CİLDİNDE-Salname-i Devlet-i Osmaniye – 1323 [1905] sene-i hicriyesine mahsus - 61. Sene / Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Ahmet İhsan, 1321 [1905] 1041 sayfa; 14x20 cm Osmanlı Devleti’nde merkezî yönetimin, nezâretlerin, askerî kurumların, vilâyetlerin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşriyata sal-nâme adı verilmiştir

  TLSold
 • MUHTEŞEM BİR SEYAHATNAME ÇANAKKALE – İSTANBUL – TRABZON – TİFLİS – TAHRAN – MEŞHED – SEMERKAND- AFGANİSTAN – PAMİR 250 ÇİZİM VE ESKİZ – KATLANIR HARİTA EŞLİĞİNDE -Du Caucase Aux Indes a travers le Pamir – Ouvrage orné de 250 dessing et Croquis / Gabriel Bonvalot – Albert Pepin.- Paris: Librairie Plon, [1889]

458 sayfa; 1 katlanır harita; gravürlü ve resimli; 21x29 cm

Albert Pépin tarafından metin içi ve dışı 250 çizim ve eskiz ile süslenmiş kitap, gezi güzergahının katlanmış bir haritasıyla birlikte. Orta Asya uzmanı Gabriel Bonvalot (1853-1933), 19. yüzyılda Pamir ve Tibet'i geçen ender Fransızlardan biridir.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  MUHTEŞEM BİR SEYAHATNAME ÇANAKKALE – İSTANBUL – TRABZON – TİFLİS – TAHRAN – MEŞHED – SEMERKAND- AFGANİSTAN – PAMİR 250 ÇİZİM VE ESKİZ – KATLANIR HARİTA EŞLİĞİNDE -Du Caucase Aux Indes a travers le Pamir – Ouvrage orné de 250 dessing et Croquis / Gabriel Bonvalot – Albert Pepin.- Paris: Librairie Plon, [1889] 458 sayfa; 1 katlanır harita; gravürlü ve resimli; 21x29 cm Albert Pépin tarafından metin içi ve dışı 250 çizim ve eskiz ile süslenmiş kitap, gezi güzergahının katlanmış bir haritasıyla birlikte. Orta Asya uzmanı Gabriel Bonvalot (1853-1933), 19. yüzyılda Pamir ve Tibet'i geçen ender Fransızlardan biridir.

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ

OSMANLICA ESKİŞEHİR – HAYRİYE FOTOĞRAFHANESİ
-Eskişehir [Kız Mektebi öğrenci ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı] - 22x27 ; 11,5x17 cm, paspartüsü haliyle

  Lot No: 16

  Lot: 16

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ OSMANLICA ESKİŞEHİR – HAYRİYE FOTOĞRAFHANESİ -Eskişehir [Kız Mektebi öğrenci ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı] - 22x27 ; 11,5x17 cm, paspartüsü haliyle

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - MİMARİ - OKUL BİNALARI

OSMANLICA ESKİŞEHİR – HAYRİYE FOTOĞRAFHANESİ
-1- Eskişehir Orta Mektebi - 23,5x29,5 ; 13x18,5 cm. Foto.: Asri

2- Eskişehir’de bir okul binası – 21,5x27 ; 13x18,5 cm. Foto.: Asri

3- Eskişehir’de bir okul binası – 24x30; 13x18,5 cm. Foto.: Asri

4- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm

5- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm

6- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm

7- Eskişehir’de bir okul binası bahçesindeki kamelyalar – 13x18 cm

8- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm

9- Eskişehir’de bir okul binas – 13x18 cm

  Lot No: 17

  Lot: 17

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - MİMARİ - OKUL BİNALARI OSMANLICA ESKİŞEHİR – HAYRİYE FOTOĞRAFHANESİ -1- Eskişehir Orta Mektebi - 23,5x29,5 ; 13x18,5 cm. Foto.: Asri 2- Eskişehir’de bir okul binası – 21,5x27 ; 13x18,5 cm. Foto.: Asri 3- Eskişehir’de bir okul binası – 24x30; 13x18,5 cm. Foto.: Asri 4- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm 5- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm 6- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm 7- Eskişehir’de bir okul binası bahçesindeki kamelyalar – 13x18 cm 8- Eskişehir’de bir okul binası – 13x18 cm 9- Eskişehir’de bir okul binas – 13x18 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ-[Eskişehir Eğitim Tarihi – Okul muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 19,5x25 ; 12,5x17 cm

Sağdan ayakta bulunanlar: 1- Resim muallimi İbrahim Hakkı Bey, 2- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Abdülkadir Bey, 3 - Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Hulusi Bey, 4- Fransızca Muallimi Ekrem Bey, 5- Terbiye-i Bedeniye Muallimi Tahsin Bey, 6- Türkçe Muallimi Cemal Bey, 7- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Tevfik Bey

Sağdan oturanlar: 1- Din Dersleri muallimi Ömer Lütfü Bey, 2- Orta Mektep Müdürü Bilal Bey, 3 – Maarif Müdürü ve Riyaziye Muallimi Abdülkadir Bey, 4- Ulum-ı Tabiiyye muallimi Abdürreşid Bey, 5- Orta Mektep Katibi Tevfik Bey, 6- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Süleyman Bey

  Lot No: 18

  Lot: 18

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ-[Eskişehir Eğitim Tarihi – Okul muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 19,5x25 ; 12,5x17 cm Sağdan ayakta bulunanlar: 1- Resim muallimi İbrahim Hakkı Bey, 2- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Abdülkadir Bey, 3 - Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Hulusi Bey, 4- Fransızca Muallimi Ekrem Bey, 5- Terbiye-i Bedeniye Muallimi Tahsin Bey, 6- Türkçe Muallimi Cemal Bey, 7- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Tevfik Bey Sağdan oturanlar: 1- Din Dersleri muallimi Ömer Lütfü Bey, 2- Orta Mektep Müdürü Bilal Bey, 3 – Maarif Müdürü ve Riyaziye Muallimi Abdülkadir Bey, 4- Ulum-ı Tabiiyye muallimi Abdürreşid Bey, 5- Orta Mektep Katibi Tevfik Bey, 6- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Süleyman Bey

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİN HATIRA FOTOĞRAFLARI (12 ADET)-1- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – Teşrin-i evvel 1341 – Ekim 1925 – 23,5x29,5; 12x17,5 cm

2- İstanbul’da tahsil ve ticarette bulunan Eskişehirlilerden bir samimi grup – 23 Nisan 1341 / 23 Nisan 125 – 22x27; 12x17 cm

3- [Eskişehirli bir muallimin aile hatıra fotoğrafı] 18 Haziran 1334 – 1918 – 19,5x23,5; 12x16 cm

4- [Eskişehirli muallim Ali Suat’tan ithaflı portre fotoğrafı] 9. 9. 1933 – 27x19; 14x9 cm

5- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – Muallimlerin tamamının isimleri fotoğraf arkasında yazılıdır – 12x17,5 cm

6- [Eskişehir’de bir kıs okulunda öğrenci ve muallimlerin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm, fotoğrafın köşesi haliyle

7- [Eskişehir’de bir cemiyet hatıra fotoğrafı] – 1- Kaymakam Servet Bey, 2- Mahkeme-i Asliye Reisi Fazıl Bey, 3- Mahkeme-i Asliye Müddi-i Umumisi Kazım Bey, 4- Mahkeme-i Asliye Müddi-i Umumisi Halil Edhem Bey, 5- Hal Müdürü Salim Bey, 6- Posta Müdürü Bey, 7- Solpolzade ? Ali Bey – 4 Teşrin-i evvel 1340 / 4 Ekim 1924 – 9x14 cm

8- “Eskişehir Maarif Müdürü Abdülkadir Efendi oğluma” itfalı Abdullah Hayri Bey’in portre fotoğrafı – 14x9 cm

9- “Eskişehir Maarif-i aliyesinde refakat ve muavenet hatırası, Eskişehir Maarif Müdürü Kardeşim Abdülkadir’e ithaflı” itfalı Mustafa Bey’in portre fotoğrafı – 26. 3 . 1926 – 14x9 cm

10- [“Eskişehir’li bir muallimin ithaflı portre fotoğrafı ] – 14x9 cm

11- Eskişehir Maarif Müdür Muavininden Müdürü Abdülkadir Bey’e ithaflı portre fotoğrafı ] – 28. 6. 1341 / 1925- 14x9 cm
12- [Eskişehir Maarifinden iki portre] – 13,5x8,5 cm

  Lot No: 19

  Lot: 19

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİN HATIRA FOTOĞRAFLARI (12 ADET)-1- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – Teşrin-i evvel 1341 – Ekim 1925 – 23,5x29,5; 12x17,5 cm 2- İstanbul’da tahsil ve ticarette bulunan Eskişehirlilerden bir samimi grup – 23 Nisan 1341 / 23 Nisan 125 – 22x27; 12x17 cm 3- [Eskişehirli bir muallimin aile hatıra fotoğrafı] 18 Haziran 1334 – 1918 – 19,5x23,5; 12x16 cm 4- [Eskişehirli muallim Ali Suat’tan ithaflı portre fotoğrafı] 9. 9. 1933 – 27x19; 14x9 cm 5- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – Muallimlerin tamamının isimleri fotoğraf arkasında yazılıdır – 12x17,5 cm 6- [Eskişehir’de bir kıs okulunda öğrenci ve muallimlerin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm, fotoğrafın köşesi haliyle 7- [Eskişehir’de bir cemiyet hatıra fotoğrafı] – 1- Kaymakam Servet Bey, 2- Mahkeme-i Asliye Reisi Fazıl Bey, 3- Mahkeme-i Asliye Müddi-i Umumisi Kazım Bey, 4- Mahkeme-i Asliye Müddi-i Umumisi Halil Edhem Bey, 5- Hal Müdürü Salim Bey, 6- Posta Müdürü Bey, 7- Solpolzade ? Ali Bey – 4 Teşrin-i evvel 1340 / 4 Ekim 1924 – 9x14 cm 8- “Eskişehir Maarif Müdürü Abdülkadir Efendi oğluma” itfalı Abdullah Hayri Bey’in portre fotoğrafı – 14x9 cm 9- “Eskişehir Maarif-i aliyesinde refakat ve muavenet hatırası, Eskişehir Maarif Müdürü Kardeşim Abdülkadir’e ithaflı” itfalı Mustafa Bey’in portre fotoğrafı – 26. 3 . 1926 – 14x9 cm 10- [“Eskişehir’li bir muallimin ithaflı portre fotoğrafı ] – 14x9 cm 11- Eskişehir Maarif Müdür Muavininden Müdürü Abdülkadir Bey’e ithaflı portre fotoğrafı ] – 28. 6. 1341 / 1925- 14x9 cm 12- [Eskişehir Maarifinden iki portre] – 13,5x8,5 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - ESKİŞEHİR MAARİF MÜDÜRÜ ABDÜLKADİR BEYE İTHAFLI KABİN FOTOĞRAFLARI (5 ADET)-1- Darulfünun-ı Osmani Ulum-ı Riyaziye Şubesi müntehi sınıfı talebesinden Mustafa Bey’den Eskişehir Maarif Müdürü Abdülkadir Bey’e ithaflı kabin fotoğrafı – 15 Teşrin-i sani 1326 / 1910 – 11x7 cm

2- [ Eskişehir Maarifinden bir muallimin kabin fotoğrafı] – 11x7 cm

3- [ Eskişehir Maarifinden bir muallimin kabin fotoğrafı] – 12,5x8 cm

4- [ Eskişehir Maarifinden bir muallimin ithaflı kabin fotoğrafı]- Mayıs 1333 / 1917 – 12,5x8 cm

5- [Eskişehir İdadisi Birinci Sene muallimlerinden Ali Sami’den Maarif Müdürü Abdülkadir Bey’e ithaflı kabin fotoğrafı – 8 Haziran 1330 / 1914 – 11x7 cm

  Lot No: 20

  Lot: 20

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - ESKİŞEHİR MAARİF MÜDÜRÜ ABDÜLKADİR BEYE İTHAFLI KABİN FOTOĞRAFLARI (5 ADET)-1- Darulfünun-ı Osmani Ulum-ı Riyaziye Şubesi müntehi sınıfı talebesinden Mustafa Bey’den Eskişehir Maarif Müdürü Abdülkadir Bey’e ithaflı kabin fotoğrafı – 15 Teşrin-i sani 1326 / 1910 – 11x7 cm 2- [ Eskişehir Maarifinden bir muallimin kabin fotoğrafı] – 11x7 cm 3- [ Eskişehir Maarifinden bir muallimin kabin fotoğrafı] – 12,5x8 cm 4- [ Eskişehir Maarifinden bir muallimin ithaflı kabin fotoğrafı]- Mayıs 1333 / 1917 – 12,5x8 cm 5- [Eskişehir İdadisi Birinci Sene muallimlerinden Ali Sami’den Maarif Müdürü Abdülkadir Bey’e ithaflı kabin fotoğrafı – 8 Haziran 1330 / 1914 – 11x7 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ (9 ADET)-1- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede ders yaparlarken alınan hatıra fotoğrafı] – 12,5x18 cm. 

2- Eskişehir bir okulda öğretmen ve öğrencilerinin aldırdığı hatıra fotoğrafı – Foto.: Asri Fotoğrafhanesi Osmanlıca damgalı – 9x14 cm

3- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri derste iken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 9x14 cm. 

4- [Eskişehir’de bir okulun öğretmen ve öğrencileri ile birlikte aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 9x14 cm. 

5- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin tenezzühte yemek yerken birlikte aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 9x14 cm. Foto.: Asri

6- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede tarım işi ile meşgul olurken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. Fotoğrafın köşesi haliyle

7- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede tarım işi ile meşgul olurken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. Fotoğrafın köşesi haliyle

8- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede tarım işi ile meşgul olurken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. 

9- [Eskişehir’de bir okulun muallim ve öğrencilerinin birlikte aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. Fotoğrafın köşesi haliyle

10- [Eskişehir’de bir okulun iç mekan görünüşü ] – 13x18 cm. Fotoğraf haliyle

  Lot No: 21

  Lot: 21

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ (9 ADET)-1- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede ders yaparlarken alınan hatıra fotoğrafı] – 12,5x18 cm. 2- Eskişehir bir okulda öğretmen ve öğrencilerinin aldırdığı hatıra fotoğrafı – Foto.: Asri Fotoğrafhanesi Osmanlıca damgalı – 9x14 cm 3- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri derste iken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 9x14 cm. 4- [Eskişehir’de bir okulun öğretmen ve öğrencileri ile birlikte aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 9x14 cm. 5- [Eskişehir’de bir okulun muallimlerinin tenezzühte yemek yerken birlikte aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 9x14 cm. Foto.: Asri 6- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede tarım işi ile meşgul olurken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. Fotoğrafın köşesi haliyle 7- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede tarım işi ile meşgul olurken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. Fotoğrafın köşesi haliyle 8- [Eskişehir’de bir okulun öğrencileri bahçede tarım işi ile meşgul olurken aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. 9- [Eskişehir’de bir okulun muallim ve öğrencilerinin birlikte aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 13x18 cm. Fotoğrafın köşesi haliyle 10- [Eskişehir’de bir okulun iç mekan görünüşü ] – 13x18 cm. Fotoğraf haliyle

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ-[Eskişehir’de bir okulun laboratuar sınıfından bir görünüş] – Foto.: Muallim H. T. - 20x26; 13x17,5 cm

  Lot No: 22

  Lot: 22

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ-[Eskişehir’de bir okulun laboratuar sınıfından bir görünüş] – Foto.: Muallim H. T. - 20x26; 13x17,5 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ (10 ADET)-1- [Eskişehir’de bir okulun laboratuar sınıfından bir görünüş] –14x9 cm

2- [Eskişehir’de bir okulun biçki dikiş dersini işlerken alınan fotoğrafı] – 13x17 cm, Fotoğrafın köşeleri haliyle

3- [Eskişehir’de bir okulun yemekhanesinin alınan fotoğrafı] – 9x14 cm

4- [Eskişehir’de bir bayram kutlamasında alınan fotoğraf] – 9x14 cm

5- [Eskişehir’de bir okulda ders işlerken alınan fotoğraf] – 13x18 cm

6- [Eskişehir’de bir okulda beden eğitimi dersinde alınan fotoğraf] – 13x18 cm, Fotoğrafın köşesi haliyle

7- [Eskişehir’de bir okulda tenis oynayan kızların alınan fotoğraf] – 13x18 cm, Fotoğraf haliyle

8- [Bir muallimin ithaflı portre fotoğraf] – Konya, 23. 1. 1926 – 9x14 cm

9- [Eskişehir’de bir okulun kız öğrencileri ve muallimesinin alınan hatıra fotoğrafı] Fotoğrafta bisiklette dekor olarak kullanılmıştır– 9x14 cm

10- [Eskişehir’de İkinci Mektep öğrencileri kortejinin alınan fotoğraf] – 8,5x13,5 cm

  Lot No: 23

  Lot: 23

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ (10 ADET)-1- [Eskişehir’de bir okulun laboratuar sınıfından bir görünüş] –14x9 cm 2- [Eskişehir’de bir okulun biçki dikiş dersini işlerken alınan fotoğrafı] – 13x17 cm, Fotoğrafın köşeleri haliyle 3- [Eskişehir’de bir okulun yemekhanesinin alınan fotoğrafı] – 9x14 cm 4- [Eskişehir’de bir bayram kutlamasında alınan fotoğraf] – 9x14 cm 5- [Eskişehir’de bir okulda ders işlerken alınan fotoğraf] – 13x18 cm 6- [Eskişehir’de bir okulda beden eğitimi dersinde alınan fotoğraf] – 13x18 cm, Fotoğrafın köşesi haliyle 7- [Eskişehir’de bir okulda tenis oynayan kızların alınan fotoğraf] – 13x18 cm, Fotoğraf haliyle 8- [Bir muallimin ithaflı portre fotoğraf] – Konya, 23. 1. 1926 – 9x14 cm 9- [Eskişehir’de bir okulun kız öğrencileri ve muallimesinin alınan hatıra fotoğrafı] Fotoğrafta bisiklette dekor olarak kullanılmıştır– 9x14 cm 10- [Eskişehir’de İkinci Mektep öğrencileri kortejinin alınan fotoğraf] – 8,5x13,5 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ-1- Okuma bayramına hazırlanmış bir mektep talebesi at sırtında – 14x9 cm 

2- Okuma bayramına hazırlanmış bir mektep talebesi – 14x9 cm

  Lot No: 24

  Lot: 24

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ-1- Okuma bayramına hazırlanmış bir mektep talebesi at sırtında – 14x9 cm 2- Okuma bayramına hazırlanmış bir mektep talebesi – 14x9 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ - ESKİŞEHİR - ŞEHİRCİLİK-[Millet Parkı ve açık hava kıraathanesi] - 9x14 cm

  Lot No: 25

  Lot: 25

  KENT TARİHİ - ESKİŞEHİR - ŞEHİRCİLİK-[Millet Parkı ve açık hava kıraathanesi] - 9x14 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ – İZMİT EĞİTİM TARİHİ-İzmit Sultanisi Kısm-ı İbtidai Muallimlerinin aldırdıkları ithaflı hatıra fotoğrafı - 29 Mayıs 1330 / 1914 - 9x14 cm

  Lot No: 26

  Lot: 26

  KENT TARİHİ – İZMİT EĞİTİM TARİHİ-İzmit Sultanisi Kısm-ı İbtidai Muallimlerinin aldırdıkları ithaflı hatıra fotoğrafı - 29 Mayıs 1330 / 1914 - 9x14 cm

  TLSold
 • KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - NADİR BİR EĞİTİM TARİHİ - İZCİLERİN HATIRA FOTOĞRAFI-[Eskişehir Lozan Mektebi İzcileri hatırası - 9x14 cm

  Lot No: 27

  Lot: 27

  KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ - NADİR BİR EĞİTİM TARİHİ - İZCİLERİN HATIRA FOTOĞRAFI-[Eskişehir Lozan Mektebi İzcileri hatırası - 9x14 cm

  TLSold
 • OSMANLI AİLE FOTOĞRAFI-Osmanlı aile fotoğrafı: 1- Raşid Beyin kerimesi Seniha Hanım, 2- Mustafa Beyin kerimesi Fatıma Türkan Hanım, 3- Hizmetçi 4- Matmazel Bitleym ?, 5- Hizmetçi Matmazel Atene ? – 25x17,5; 14,5x10 cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  OSMANLI AİLE FOTOĞRAFI-Osmanlı aile fotoğrafı: 1- Raşid Beyin kerimesi Seniha Hanım, 2- Mustafa Beyin kerimesi Fatıma Türkan Hanım, 3- Hizmetçi 4- Matmazel Bitleym ?, 5- Hizmetçi Matmazel Atene ? – 25x17,5; 14,5x10 cm

  TLSold
 • 1876 TARİHLİ BEYDABA’NIN KELİLE ve DİMNE TERCÜMESİ-Hümayunname / [mütercimi] Alaeddin Ali Çelebi b. Salih .-- def'a-i salise .-- İstanbul : Şevki Efendi Matbaası, 1293 H [1876 M]
822 s. ; 24x16 sm. 

Kelile ve Dimne, Sanskritçe orijinal adı Pança-Tantra (Beş İlke) olan, fabl tarzında hikâyeler barındıran kitabın Abdullah İbn Al Mukaffa tarafından çevrilmiş Arapça'daki adıdır. Orijinal metin 3. yüzyılda yaşadığı düşünülen Brahman rahibi Beydeba tarafından yazıya geçirilmiştir.[1] Arapça eser adını ilk bölümündeki bir hikâyenin kahramanı olan iki çakaldan alır, doğrunun ve dürüstlüğün simgesi "Kelile" ile yanlışın ve yalanın simgesi "Dimne".

  Lot No: 29

  Lot: 29

  1876 TARİHLİ BEYDABA’NIN KELİLE ve DİMNE TERCÜMESİ-Hümayunname / [mütercimi] Alaeddin Ali Çelebi b. Salih .-- def'a-i salise .-- İstanbul : Şevki Efendi Matbaası, 1293 H [1876 M] 822 s. ; 24x16 sm. Kelile ve Dimne, Sanskritçe orijinal adı Pança-Tantra (Beş İlke) olan, fabl tarzında hikâyeler barındıran kitabın Abdullah İbn Al Mukaffa tarafından çevrilmiş Arapça'daki adıdır. Orijinal metin 3. yüzyılda yaşadığı düşünülen Brahman rahibi Beydeba tarafından yazıya geçirilmiştir.[1] Arapça eser adını ilk bölümündeki bir hikâyenin kahramanı olan iki çakaldan alır, doğrunun ve dürüstlüğün simgesi "Kelile" ile yanlışın ve yalanın simgesi "Dimne".

  TLSold
 • 1823 İSTANBUL BASKISI KLASİK ERMENİCE KİTAP

AZİZ VARTANIN VE RAHİP ĞEVONTUN ŞEHADET HİKAYESİ

ERMENİ KİLİSESİNE ÖZGÜ İKİ FARKLI BAYRAM HAKKINDA DUALAR VE VAAZLAR İÇERMEKTEDİR.
-Badmutyun Nahadagutyan Surp Vartanants Yev Ğevontyants Kahanayits = AZİZ VARTANIN VE RAHİP ĞEVONTUN ŞEHADET HİKAYESİ / Rahip Antreas.- Gosdantnubolis (İstanbul), 1823

239 sayfa; 14x22 cm

Ermeni Kilisesine özgü iki farklı bayram hakkında dualar ve vaazlar içermektedir.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  1823 İSTANBUL BASKISI KLASİK ERMENİCE KİTAP AZİZ VARTANIN VE RAHİP ĞEVONTUN ŞEHADET HİKAYESİ ERMENİ KİLİSESİNE ÖZGÜ İKİ FARKLI BAYRAM HAKKINDA DUALAR VE VAAZLAR İÇERMEKTEDİR. -Badmutyun Nahadagutyan Surp Vartanants Yev Ğevontyants Kahanayits = AZİZ VARTANIN VE RAHİP ĞEVONTUN ŞEHADET HİKAYESİ / Rahip Antreas.- Gosdantnubolis (İstanbul), 1823 239 sayfa; 14x22 cm Ermeni Kilisesine özgü iki farklı bayram hakkında dualar ve vaazlar içermektedir.

  TLSold
 • 1908 PARİS BASKISI GENÇ TÜRKİYE - JÖN TÜRKLER

KONUSU İTİBARİYLE OLDUKÇA NADİR BİR NÜSHADIR
-Yeridasaty Turkia = GENÇ TÜRKİYE / S. Sebuh Külyan.- Paris, 1908

76 sayfa; 22x14 cm

  Lot No: 31

  Lot: 31

  1908 PARİS BASKISI GENÇ TÜRKİYE - JÖN TÜRKLER KONUSU İTİBARİYLE OLDUKÇA NADİR BİR NÜSHADIR -Yeridasaty Turkia = GENÇ TÜRKİYE / S. Sebuh Külyan.- Paris, 1908 76 sayfa; 22x14 cm

  TLSold
 • GRAVÜRLER ve FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE RESİMLİ COĞRAFYA SÖZLÜĞÜ-Badgerazart Pınaşharhig Pararan, Hador Araçin = Resimli Coğrafya Sözlüğü, 1. Cilt / H. S. Eprigyan.- Venedik: S. Ğazar Matbaası, 1903-1905

1. Cilt (843 sayfa); 20x28 cm

  Lot No: 32

  Lot: 32

  GRAVÜRLER ve FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE RESİMLİ COĞRAFYA SÖZLÜĞÜ-Badgerazart Pınaşharhig Pararan, Hador Araçin = Resimli Coğrafya Sözlüğü, 1. Cilt / H. S. Eprigyan.- Venedik: S. Ğazar Matbaası, 1903-1905 1. Cilt (843 sayfa); 20x28 cm

  TLSold
 • 1686 TARİHLİ VENEDİK BASKISINDAN KOPYA EDİLEN ERKEN BİR BASKI MUHTEŞEM BİR YEMEK DUASI KİTABI-Caşukirk = YEMEK DUASI KİTABI / Venedik, 1686 tarihli baskısından kopya edilerek basılmıştır.

847 sayfa; 31x42 cm

  Lot No: 33

  Lot: 33

  1686 TARİHLİ VENEDİK BASKISINDAN KOPYA EDİLEN ERKEN BİR BASKI MUHTEŞEM BİR YEMEK DUASI KİTABI-Caşukirk = YEMEK DUASI KİTABI / Venedik, 1686 tarihli baskısından kopya edilerek basılmıştır. 847 sayfa; 31x42 cm

  TLSold
 • VİYANA’DA MECHİTARİST CEMAATİNİN 100. YILI MÜNASEBETİYLE

1911 YILINDA ERMENİ MECHİTARİST CEMAATİ TARAFINDAN YAYINLANAN AYLIK FİLOLOJİK “HANDES AMSORYA”NIN 25. SAYISI
-Sonderabdruck aus Huschardzan. Festschrift aus Anlass des 100 jährigen Bestandes der Mechitharisten-Kongregation in Wien (1811-1911)
und des fünfundzwanzigsten Jahrganges der philologischen Monatsschrift "Handes Amsorya" (1887 - 1911) 
Herausgegeben von der Mechitharisten – Kongregation Unter Mitwirkung der Mitarbeiter der Monatsschrift und Zahlreicher Armenisten / Wien: Mechitharisten – Buchdruckerei, 1911

257 – 274 sayfalar; 30,5x23 cm

  Lot No: 34

  Lot: 34

  VİYANA’DA MECHİTARİST CEMAATİNİN 100. YILI MÜNASEBETİYLE 1911 YILINDA ERMENİ MECHİTARİST CEMAATİ TARAFINDAN YAYINLANAN AYLIK FİLOLOJİK “HANDES AMSORYA”NIN 25. SAYISI -Sonderabdruck aus Huschardzan. Festschrift aus Anlass des 100 jährigen Bestandes der Mechitharisten-Kongregation in Wien (1811-1911) und des fünfundzwanzigsten Jahrganges der philologischen Monatsschrift "Handes Amsorya" (1887 - 1911) Herausgegeben von der Mechitharisten – Kongregation Unter Mitwirkung der Mitarbeiter der Monatsschrift und Zahlreicher Armenisten / Wien: Mechitharisten – Buchdruckerei, 1911 257 – 274 sayfalar; 30,5x23 cm

  TLSold
 • SALİHZADE ALİ EFENDİ'NİN “HUMAYUNNAME" ADLI TÜRKÇE ÖYKÜLERİNDEN BİR SEÇKİ. - ÖZGÜN METİN, TELAFFUZ, ALMANCA KELİME AÇIKLAMASI VE TAM ÇEVİRİ İLE-SALİH ZADE ALİ EFENDİ - HÜMAYUNNAME
Auswahl Türkischer Erzählungen aus dem “Humajun-name oder Kaiserbuch” von Salih sade Ali Efendi-Mit Urtext, Aussprache, deutscher Worterklärung und vollständiger Übersetzung-Ein Handbuch für angehende deutsche Orientalisten bearb.
Wien (S, S, Mechtiharisten) : Durch Ed. Von Adelburg, 1855. 80 s. 23 x 15 cm. Yayıncısının kendi yumuşak karton cildinde. Çok iyi durumda

Salih Sade Ali Efendi, Osmanlı Devleti zamanında yetişen meşhur müderris, hattat ve Hümayunname yazarı. Asıl adı Alaeddin Ali bin Salih’tir. Uzun bir çalışmanın neticesinde meydana gelen Hümayunname’nin yazılış yeri ve tarihi kaynaklarda farklı gösterilmekte ise de, Alaeddin Ali Çelebi eserini Atik Medresesinde iken yazmaya başladığını önsözünde bildirmektedir. Kelile ve Dimne’nin, Hüseyin Vaizi-i Kaşifi’nin Envar-ı Süheyli adıyla Farsçaya çevrilmiş şeklinin tercümesi olan Hümayunname edebi açıdan ve muhteviyat yönünden Farsça aslını çok aşmıştır. Alaeddin Çelebi, Envar-ı Süheyli’yi üslup yönünden yeni baştan işlemiş, içindekileri tasviri tablolar, ayet ve hadisler, Arapça ve Farsça şiirler ve manzum parçalarla zenginleştirmiştir. Türk nesir alanında eşi görülmemiş ve daha sonra da seviyesine erişilemiyecek bir şaheser olan Hümayunname asırlar boyu devam eden büyük bir ilgi ve takdir görmüştür.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  SALİHZADE ALİ EFENDİ'NİN “HUMAYUNNAME" ADLI TÜRKÇE ÖYKÜLERİNDEN BİR SEÇKİ. - ÖZGÜN METİN, TELAFFUZ, ALMANCA KELİME AÇIKLAMASI VE TAM ÇEVİRİ İLE-SALİH ZADE ALİ EFENDİ - HÜMAYUNNAME Auswahl Türkischer Erzählungen aus dem “Humajun-name oder Kaiserbuch” von Salih sade Ali Efendi-Mit Urtext, Aussprache, deutscher Worterklärung und vollständiger Übersetzung-Ein Handbuch für angehende deutsche Orientalisten bearb. Wien (S, S, Mechtiharisten) : Durch Ed. Von Adelburg, 1855. 80 s. 23 x 15 cm. Yayıncısının kendi yumuşak karton cildinde. Çok iyi durumda Salih Sade Ali Efendi, Osmanlı Devleti zamanında yetişen meşhur müderris, hattat ve Hümayunname yazarı. Asıl adı Alaeddin Ali bin Salih’tir. Uzun bir çalışmanın neticesinde meydana gelen Hümayunname’nin yazılış yeri ve tarihi kaynaklarda farklı gösterilmekte ise de, Alaeddin Ali Çelebi eserini Atik Medresesinde iken yazmaya başladığını önsözünde bildirmektedir. Kelile ve Dimne’nin, Hüseyin Vaizi-i Kaşifi’nin Envar-ı Süheyli adıyla Farsçaya çevrilmiş şeklinin tercümesi olan Hümayunname edebi açıdan ve muhteviyat yönünden Farsça aslını çok aşmıştır. Alaeddin Çelebi, Envar-ı Süheyli’yi üslup yönünden yeni baştan işlemiş, içindekileri tasviri tablolar, ayet ve hadisler, Arapça ve Farsça şiirler ve manzum parçalarla zenginleştirmiştir. Türk nesir alanında eşi görülmemiş ve daha sonra da seviyesine erişilemiyecek bir şaheser olan Hümayunname asırlar boyu devam eden büyük bir ilgi ve takdir görmüştür.

  TLSold
 • 1874 TARİHLİ GÜZEL CİLDİNDE GRAVÜRLÜ ve HARİTALI NADİR BİR AFRİKA SEYAHATNAMESİ

SCHWEİNFURTH'UN AFRİKA SEYAHATNAMESİ
-
SCHWEİNFURTH'UN AFRİKA SEYAHATNAMESİ / Dersaadet [İstanbul]: Basiret Matbaası, 1291 [1874]

911 sayfa; resimli; haritalı; 17x23,5 cm

  Lot No: 36

  Lot: 36

  1874 TARİHLİ GÜZEL CİLDİNDE GRAVÜRLÜ ve HARİTALI NADİR BİR AFRİKA SEYAHATNAMESİ SCHWEİNFURTH'UN AFRİKA SEYAHATNAMESİ - SCHWEİNFURTH'UN AFRİKA SEYAHATNAMESİ / Dersaadet [İstanbul]: Basiret Matbaası, 1291 [1874] 911 sayfa; resimli; haritalı; 17x23,5 cm

  TLSold
 • ERNEST MAMBOURY’DEN MUHTEŞEM BİR TURİSTİK ANKARA REHBERİ

200 ILLISTRASYON, HARİTA ve PLAN 
-ANKARA Guide Touristique / Ernest Mamboury .- [İstanbul]: Française, 1934

ANKARA – Haidar – Pacha – Ankara: Boğaz – Keuy, Euyuk, Sivri – Hissar et environs, Tchangri, Yozgat

314 sayfa; resimli; 21,5x12 cm

  Lot No: 37

  Lot: 37

  ERNEST MAMBOURY’DEN MUHTEŞEM BİR TURİSTİK ANKARA REHBERİ 200 ILLISTRASYON, HARİTA ve PLAN -ANKARA Guide Touristique / Ernest Mamboury .- [İstanbul]: Française, 1934 ANKARA – Haidar – Pacha – Ankara: Boğaz – Keuy, Euyuk, Sivri – Hissar et environs, Tchangri, Yozgat 314 sayfa; resimli; 21,5x12 cm

  TLSold
 • TİYATRO TARİHİ – TÜRK TİYATROSU-Türk Tiyatrosu – Pangaltı Sinema Tiyatrosunda KIŞ TEMSİLLERİ – 4 sayfa; 11,5x23,5 cm
AMUCA BEY, 3 Perde - Nakili: Besime Rauf Hanım
Şefika: Eliza Binemeciyan Hanım
Nebile: Adriyen Hanım
Ruhsar: Adriyen Çenan Bey 
Sabire: Aznif Hanım
Hamide: Yokine Hanım
Mansur: Behzad Bey
Nedim: Raşid Rıza Bey
Necmi: Onnik Binemeciyan Bey
Hüsameddin: Emin Beliğ
Şakir: Vasfi Bey

  Lot No: 38

  Lot: 38

  TİYATRO TARİHİ – TÜRK TİYATROSU-Türk Tiyatrosu – Pangaltı Sinema Tiyatrosunda KIŞ TEMSİLLERİ – 4 sayfa; 11,5x23,5 cm AMUCA BEY, 3 Perde - Nakili: Besime Rauf Hanım Şefika: Eliza Binemeciyan Hanım Nebile: Adriyen Hanım Ruhsar: Adriyen Çenan Bey Sabire: Aznif Hanım Hamide: Yokine Hanım Mansur: Behzad Bey Nedim: Raşid Rıza Bey Necmi: Onnik Binemeciyan Bey Hüsameddin: Emin Beliğ Şakir: Vasfi Bey

  TLSold
 • TİYATRO TARİHİ – TÜRK TİYATROSU-DARULBEDAYİ’-İ OSMANİ tarafından Türk Tiyatrosu – 4 sayfa; 21x14 cm
Muhacirin-i Müslime menfaatine Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosunda AŞK UYUMAZ oyunu, Komedi 3 Perde.- Nakili: İsmail Müştak Bey

Şukufe: Eliza Binemeciyan
Prenses Aliye: Kınar Hanım
Seza: Sara Mannik Hanım
Şerife Hanım: Roza Hanım
Mansur: Raşid Rıza Bey
Bahri: Fikret Bey
Sabri: Rıza Fazıl Bey
Recai: hazım Bey
Salih: Vasfi Bey

  Lot No: 39

  Lot: 39

  TİYATRO TARİHİ – TÜRK TİYATROSU-DARULBEDAYİ’-İ OSMANİ tarafından Türk Tiyatrosu – 4 sayfa; 21x14 cm Muhacirin-i Müslime menfaatine Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosunda AŞK UYUMAZ oyunu, Komedi 3 Perde.- Nakili: İsmail Müştak Bey Şukufe: Eliza Binemeciyan Prenses Aliye: Kınar Hanım Seza: Sara Mannik Hanım Şerife Hanım: Roza Hanım Mansur: Raşid Rıza Bey Bahri: Fikret Bey Sabri: Rıza Fazıl Bey Recai: hazım Bey Salih: Vasfi Bey

  TLSold
 • CORNELİUS GURLİTT’İN İSTANBUL'UN MİMARİ SANATI

SINIRLI SAYIDA BASKI – NADİR BİR NÜSHA
-İSTANBUL'UN MİMARİ SANATI - Architecture of Constantinople : Die Baukunst Konstantinopels / Cornelius Gurlitt.- çev.: Rean Kızıltan.- Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri, 1999
 
128+250 sayfa. 34x47 cm
128 sayfa metin, 250 sayfa levha halinde çizimler ve fotoğraflar barındırmakta. 150 adet basılmıştır.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  CORNELİUS GURLİTT’İN İSTANBUL'UN MİMARİ SANATI SINIRLI SAYIDA BASKI – NADİR BİR NÜSHA -İSTANBUL'UN MİMARİ SANATI - Architecture of Constantinople : Die Baukunst Konstantinopels / Cornelius Gurlitt.- çev.: Rean Kızıltan.- Ankara: Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri, 1999 128+250 sayfa. 34x47 cm 128 sayfa metin, 250 sayfa levha halinde çizimler ve fotoğraflar barındırmakta. 150 adet basılmıştır.

  TLSold
 • TÜRK TİYATRO TARİHİ"SATILMIŞ NİŞANLI" OPERA TEMSİLİNDEN BİR SAHNE -- MESUDE ÇAĞLAYAN, NURULLAH ŞEVKET, VEDAT GÜRTEN , SAADET İKESUS-Devlet Konservatuarının "Satılmış Nişanlı" opera temsilinden bir sahne: Birinci perde - Şahıslar (soldan sağa): Mesude Çağlayan, Nurullah Şevket (Ketral), Vedat Gürten (Kruşina), Saadet İkesus (Ludmila)

  Lot No: 41

  Lot: 41

  TÜRK TİYATRO TARİHİ"SATILMIŞ NİŞANLI" OPERA TEMSİLİNDEN BİR SAHNE -- MESUDE ÇAĞLAYAN, NURULLAH ŞEVKET, VEDAT GÜRTEN , SAADET İKESUS-Devlet Konservatuarının "Satılmış Nişanlı" opera temsilinden bir sahne: Birinci perde - Şahıslar (soldan sağa): Mesude Çağlayan, Nurullah Şevket (Ketral), Vedat Gürten (Kruşina), Saadet İkesus (Ludmila)

  TLSold
 • HENRI KIEPERT'TEN DEV BİR OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI-Carte Generale de L’Empire Ottoman en Europe et en Asie / Henri Kiepert .- Berlin: D. Reimer, 1867

97x128 cm. ölçek: 1: 3.000.000

  Lot No: 42

  Lot: 42

  HENRI KIEPERT'TEN DEV BİR OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI-Carte Generale de L’Empire Ottoman en Europe et en Asie / Henri Kiepert .- Berlin: D. Reimer, 1867 97x128 cm. ölçek: 1: 3.000.000

  TLSold
 • I. DÜNYA SAVAŞINDA İŞGAL EDİLEN KARS ARDAHAN – OSMANLI – RUS SINIRINI GÖSTEREN NADİR BİR HARİTA

KARADENİZ – ORTA ANADOLU – DOĞU ANADOLU HARİTASI 

OSMANLI VİLAYETLERİ ve SANCAKLARI

-KARADENİZ – ORTA ANADOLU – DOĞU ANADOLU HARİTASI - Ölçek: 1: 840.000

OSMANLI VİLAYETLERİ ve SANCAKLARI
Trabzon Vilayeti – Canik Sancağı – Gümüşhane Sancağı – Karahisar Sancağı
Sivas Vilayeti – Tokat Sancağı – Sivas Sancağı – 
Mamuratü’l-Aziz Vilayeti – Malatya Sancağı
Diyarbakır Vilayeti – Diyarbakır Sancağı – Ergani Madeni Sancağı – 
Erzurum Vilayeti – Errzincan Sancağı – Dersim Sancağı

75x104 cm - ARKASI BEZ SIVAMADIR

  Lot No: 43

  Lot: 43

  I. DÜNYA SAVAŞINDA İŞGAL EDİLEN KARS ARDAHAN – OSMANLI – RUS SINIRINI GÖSTEREN NADİR BİR HARİTA KARADENİZ – ORTA ANADOLU – DOĞU ANADOLU HARİTASI OSMANLI VİLAYETLERİ ve SANCAKLARI -KARADENİZ – ORTA ANADOLU – DOĞU ANADOLU HARİTASI - Ölçek: 1: 840.000 OSMANLI VİLAYETLERİ ve SANCAKLARI Trabzon Vilayeti – Canik Sancağı – Gümüşhane Sancağı – Karahisar Sancağı Sivas Vilayeti – Tokat Sancağı – Sivas Sancağı – Mamuratü’l-Aziz Vilayeti – Malatya Sancağı Diyarbakır Vilayeti – Diyarbakır Sancağı – Ergani Madeni Sancağı – Erzurum Vilayeti – Errzincan Sancağı – Dersim Sancağı 75x104 cm - ARKASI BEZ SIVAMADIR

  TLSold
 • 1825 - JULES LAURENCE'DEN OKMEYDANI SIRTLARINDAN KASIMPAŞA ve İSTANBUL PANORAMASI-Stamboul- İstanbul, Julés Laurence (1825-1901) Litografi, Gravüre Dönüştüren: Bertauts Imp. Atolyesinde basılmıştır
29 x 43 cm

  Lot No: 44

  Lot: 44

  1825 - JULES LAURENCE'DEN OKMEYDANI SIRTLARINDAN KASIMPAŞA ve İSTANBUL PANORAMASI-Stamboul- İstanbul, Julés Laurence (1825-1901) Litografi, Gravüre Dönüştüren: Bertauts Imp. Atolyesinde basılmıştır 29 x 43 cm

  TLSold
 • İMTİYAZLI İSPERMEÇET VE ESATARİK ŞİRKET-İ OSMANİYESİ-İmtiyazlı İspermeçet ve Esatarik Şirket-i Osmaniyesi = Societe Ottomane Privilegiee de Stearinerie

Sermayesi 132.000 adet lirâ-yı Osmani veyahut 3.000.000 franktan ibaret 

6613 numaralı hisse senedi – 40x41 cm

  Lot No: 45

  Lot: 45

  İMTİYAZLI İSPERMEÇET VE ESATARİK ŞİRKET-İ OSMANİYESİ-İmtiyazlı İspermeçet ve Esatarik Şirket-i Osmaniyesi = Societe Ottomane Privilegiee de Stearinerie Sermayesi 132.000 adet lirâ-yı Osmani veyahut 3.000.000 franktan ibaret 6613 numaralı hisse senedi – 40x41 cm

  TLSold
 • SİNOP KALESİ ve SİNOP PANORAMASI-Sinope (Turquie d’Asie – Mer Norire) / Voyage dans la mer Noire le Bosphore et les Dardanelles. A town equally important as a war station and a place of commerce. State of the harbour at the passage of the Cacique and Sampson, [1853]

31x44,5 cm

  Lot No: 46

  Lot: 46

  SİNOP KALESİ ve SİNOP PANORAMASI-Sinope (Turquie d’Asie – Mer Norire) / Voyage dans la mer Noire le Bosphore et les Dardanelles. A town equally important as a war station and a place of commerce. State of the harbour at the passage of the Cacique and Sampson, [1853] 31x44,5 cm

  TLSold
 • LİTOGRAFYA BASKI İZMİR - KALE -Vue du port d’Assem – Kalası / Voyage de la Grece.- Choiseul-Gouffier (1752-1817)

33,5x47 cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  LİTOGRAFYA BASKI İZMİR - KALE -Vue du port d’Assem – Kalası / Voyage de la Grece.- Choiseul-Gouffier (1752-1817) 33,5x47 cm

  TLSold
 • LİTOGRAFYA BASKI İZMİR - DEVE KERVANI -Caravane / Voyage de la Grece.- Choiseul-Gouffier (1752-1817)

33,5x47 cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  LİTOGRAFYA BASKI İZMİR - DEVE KERVANI -Caravane / Voyage de la Grece.- Choiseul-Gouffier (1752-1817) 33,5x47 cm

  TLSold
 • FİLİGRANLI KAĞIDINDA MUHTEŞEM BİR RENKLİ BASKI GRAVÜR 

MISIRLI PAŞA ve KAZASKER
-Bashaw of Cairo – Cadiliskier / Richard DALTON
Antiquities and Views in Greece and Egypt with the Manners and Customs of the Inhabitants From Drawings made on the Spot A.D. 1749. [London] Thomas King and Henry Chapman, 1791.

33x49,5 cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  FİLİGRANLI KAĞIDINDA MUHTEŞEM BİR RENKLİ BASKI GRAVÜR MISIRLI PAŞA ve KAZASKER -Bashaw of Cairo – Cadiliskier / Richard DALTON Antiquities and Views in Greece and Egypt with the Manners and Customs of the Inhabitants From Drawings made on the Spot A.D. 1749. [London] Thomas King and Henry Chapman, 1791. 33x49,5 cm

  TLSold
 • 
EBRULU CİLDİNDE
PENDNAME-İ LOKMAN HEKİM TERCÜME-İ MANZUMESİ 

TÜRK ŞİİRİ
-Pendname-i Lokman Hekim tercüme-i manzumesi / eser Ahmed Raşid .-- Dersaadet [İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1324 R [1908 M].
30 s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  EBRULU CİLDİNDE PENDNAME-İ LOKMAN HEKİM TERCÜME-İ MANZUMESİ TÜRK ŞİİRİ -Pendname-i Lokman Hekim tercüme-i manzumesi / eser Ahmed Raşid .-- Dersaadet [İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1324 R [1908 M]. 30 s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • DARULFÜNUN MUALLİMLERİNDEN J. CONRAD’DAN İKTİSAD TARİHİ

EKONOMİ -- TARİH
-İktisad tarihi / müellifi J. Conrad; mütercimi Mehmed Vehbi .-- [Ankara]: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (İstanbul: Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M].
152 s. ; 24x17 sm. .-- (Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti Neşriyatı; aded: 20).

  Lot No: 51

  Lot: 51

  DARULFÜNUN MUALLİMLERİNDEN J. CONRAD’DAN İKTİSAD TARİHİ EKONOMİ -- TARİH -İktisad tarihi / müellifi J. Conrad; mütercimi Mehmed Vehbi .-- [Ankara]: Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti (İstanbul: Matbaa-i Âmire), 1339 R [1923 M]. 152 s. ; 24x17 sm. .-- (Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükumeti Maarif Vekaleti Neşriyatı; aded: 20).

  TLSold
 • ÇOCUK EĞİTİMİ-İçtimaiyat nokta-i nazarından terbiye / İsmail Hakkı .-- İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339 R [1923 M].
32 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  ÇOCUK EĞİTİMİ-İçtimaiyat nokta-i nazarından terbiye / İsmail Hakkı .-- İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339 R [1923 M]. 32 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASI NEŞRİYATINDAN İLGİNÇ BİR KİTAP 

MÜBTEDİLER İÇİN TACİRLİĞİN MEBADİSİ
-Mübtediler için tacirliğin mebadisi / muharriri M. Clark; mütercimi Halil Halid .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Neşriyatı (Yeni Matbaa), 1926. .-- [1], 136 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASI NEŞRİYATINDAN İLGİNÇ BİR KİTAP MÜBTEDİLER İÇİN TACİRLİĞİN MEBADİSİ -Mübtediler için tacirliğin mebadisi / muharriri M. Clark; mütercimi Halil Halid .-- İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Neşriyatı (Yeni Matbaa), 1926. .-- [1], 136 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • YAZARINDAN İMZALI

ÇOCUK YETİŞTİRME

ÇOCUKLARIMIZA NASIL BAKMALIYIZ
-Çocuklarımıza nasıl bakmalıyız / nâkili Ali Rıfat .-- İstanbul: Matbaa-i Fazilet, 1926.
90 s. : grafik, tablo ; 23x16 sm.

Yazarından imzalıdır.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  YAZARINDAN İMZALI ÇOCUK YETİŞTİRME ÇOCUKLARIMIZA NASIL BAKMALIYIZ -Çocuklarımıza nasıl bakmalıyız / nâkili Ali Rıfat .-- İstanbul: Matbaa-i Fazilet, 1926. 90 s. : grafik, tablo ; 23x16 sm. Yazarından imzalıdır.

  TLSold
 • İLGİNÇ BİR SALNAME 

DİKEN VE İNCİ SALNAMESİ
-Diken ve inci salnamesi / Sedad .-- İstanbul: Matbaa-i Ahmed İhsan, 1336 R [1920 M].
59 s. : res. ; 23x15 sm., Tamir görmüş haliyle

Eserin dış ve iç kapakları ile sonundaki kitap tanıtımlarını muhtevi sayfalar eksiktir.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  İLGİNÇ BİR SALNAME DİKEN VE İNCİ SALNAMESİ -Diken ve inci salnamesi / Sedad .-- İstanbul: Matbaa-i Ahmed İhsan, 1336 R [1920 M]. 59 s. : res. ; 23x15 sm., Tamir görmüş haliyle Eserin dış ve iç kapakları ile sonundaki kitap tanıtımlarını muhtevi sayfalar eksiktir.

  TLSold
 • MEVLANA CELALEDDİN RUMÎ, 1207-1273. -- BİYOGRAFİ
MEVLEVİLİK -- BİYOGRAFYA
İSLÂM TASAVVUFU -- MENAKIBNAMELER
-Mevlana Celâleddin-i Rumî / Osman Behçet .-- [İstanbul]: Evkâf Matbaası, 1336 H [1918 M].
51 s. ; 22x13 sm.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  MEVLANA CELALEDDİN RUMÎ, 1207-1273. -- BİYOGRAFİ MEVLEVİLİK -- BİYOGRAFYA İSLÂM TASAVVUFU -- MENAKIBNAMELER -Mevlana Celâleddin-i Rumî / Osman Behçet .-- [İstanbul]: Evkâf Matbaası, 1336 H [1918 M]. 51 s. ; 22x13 sm.

  TLSold
 • KOLOMBİYA DARULFÜNUNU MEZUNLARINDAN MEHMED SAFVET’DEN 

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ TARİHİ
-Türkiye'de demokrasi inkılâbı / muharriri: Mehmed Safvet .-- İstanbul: Kitabhane-i Sudî, 1928.
90 s. ; 21x15 sm. .-- (Felsefe ve İctimaiyat Külliyatı).

  Lot No: 57

  Lot: 57

  KOLOMBİYA DARULFÜNUNU MEZUNLARINDAN MEHMED SAFVET’DEN TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ TARİHİ -Türkiye'de demokrasi inkılâbı / muharriri: Mehmed Safvet .-- İstanbul: Kitabhane-i Sudî, 1928. 90 s. ; 21x15 sm. .-- (Felsefe ve İctimaiyat Külliyatı).

  TLSold
 • ÜÇ CİLT BİRARADA BÜYÜK ADLİYE VEKİLİ MAHMUD ESAD BEYEFENDİYE TAKDİM

YASALAR -- CEZA MUHAKEMESİ -- TÜRKİYE
-Yeni hukuk-ı usul muhakemeleri kanunu tatbikat ve sâk / Vasfi Raşid .-- İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1928.
c. "1-3." (1-350, [5], 1-100, 355-522, 101-148, [2, 7], 146, [2, 5] s.) ; 23x15 sm.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  ÜÇ CİLT BİRARADA BÜYÜK ADLİYE VEKİLİ MAHMUD ESAD BEYEFENDİYE TAKDİM YASALAR -- CEZA MUHAKEMESİ -- TÜRKİYE -Yeni hukuk-ı usul muhakemeleri kanunu tatbikat ve sâk / Vasfi Raşid .-- İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1928. c. "1-3." (1-350, [5], 1-100, 355-522, 101-148, [2, 7], 146, [2, 5] s.) ; 23x15 sm.

  TLSold
 • GÜZEL OSMANLI ARMASI CİLDİNDE PEND-İ ATAR

İRAN ŞİİRİ
-Pend-i Attar / Attâr .-- [İstanbul]: [Takvimhane-i Âmire Matbaası], Evahir-i Rebiülevvel 1251 H [17-26 Temmuz 1835 M].
44 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  GÜZEL OSMANLI ARMASI CİLDİNDE PEND-İ ATAR İRAN ŞİİRİ -Pend-i Attar / Attâr .-- [İstanbul]: [Takvimhane-i Âmire Matbaası], Evahir-i Rebiülevvel 1251 H [17-26 Temmuz 1835 M]. 44 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • 5 CİLT TAKIM – BELEDİYECİLİK ve İSTANBUL BELEDİYE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

MECELLE-İ UMUR-I BELEDİYE / OSMAN NURİ ERGİN

-Mecelle-i Umur-ı Belediye / Osman Nuri [Ergin] (Şehremaneti Memurin Müdürü).- İstanbul: Şehremaneti, 1922

1. Cilt (1776 sayfa) - Tarih-i teşkilat-ı belediye
2. Cilt (768+16 sayfa) – Kavânin, nizamât ve talimat-ı belediye
3. Cilt (876+11 sayfa) – İmtiyazât ve mukavelât-ı belediye
4. Cilt (658+6 sayfa) - Kavânin, nizamât ve talimat-ı sıhhiye-i belediye
5. Cilt (1166+40 sayfa) - Evâmir ve mukarrerât-ı belediye

  Lot No: 60

  Lot: 60

  5 CİLT TAKIM – BELEDİYECİLİK ve İSTANBUL BELEDİYE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK MECELLE-İ UMUR-I BELEDİYE / OSMAN NURİ ERGİN -Mecelle-i Umur-ı Belediye / Osman Nuri [Ergin] (Şehremaneti Memurin Müdürü).- İstanbul: Şehremaneti, 1922 1. Cilt (1776 sayfa) - Tarih-i teşkilat-ı belediye 2. Cilt (768+16 sayfa) – Kavânin, nizamât ve talimat-ı belediye 3. Cilt (876+11 sayfa) – İmtiyazât ve mukavelât-ı belediye 4. Cilt (658+6 sayfa) - Kavânin, nizamât ve talimat-ı sıhhiye-i belediye 5. Cilt (1166+40 sayfa) - Evâmir ve mukarrerât-ı belediye

  TLSold
 • ADNAN MENDERES FOTOĞRAFLARI (55 ADET) -Başbakan Adnan Menderes’in Yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri fotoğrafları 

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, Doğan Atılgan, Fatin Yılmaz, Fehim Elele

  Lot No: 61

  Lot: 61

  ADNAN MENDERES FOTOĞRAFLARI (55 ADET) -Başbakan Adnan Menderes’in Yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri fotoğrafları Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, Doğan Atılgan, Fatin Yılmaz, Fehim Elele

  TLSold
 • İSTANBUL ŞEHİRCİLİK TARİHİ - FATİH - MALTA'DAN HIRKA-İ ŞERİFE DOĞRU-Malta’dan Hırka-i Şerife doğru – 1962 senesi – 18x24 cm

Hırka-i Şerif Camii (2 minareli)
Eski Ali Paşa Camii
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii
Atik Ali Paşa Camii (Zincirlikuyu civarı)

  Lot No: 62

  Lot: 62

  İSTANBUL ŞEHİRCİLİK TARİHİ - FATİH - MALTA'DAN HIRKA-İ ŞERİFE DOĞRU-Malta’dan Hırka-i Şerife doğru – 1962 senesi – 18x24 cm Hırka-i Şerif Camii (2 minareli) Eski Ali Paşa Camii Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Atik Ali Paşa Camii (Zincirlikuyu civarı)

  TLSold
 • İSTANBUL ŞEHİRCİLİK TARİHİ - MUHTEŞEM BİR PANORAMA

ŞİŞHANE’DEN SÜLEYMANİYE – VEFA – UNKAPANI – ZEYREK – FATİH PANORAMASI 
-Şişhane’den Süleymaniye – Vefa – Unkapanı – Zeyrek – Fatih Panoraması - 17x25 cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  İSTANBUL ŞEHİRCİLİK TARİHİ - MUHTEŞEM BİR PANORAMA ŞİŞHANE’DEN SÜLEYMANİYE – VEFA – UNKAPANI – ZEYREK – FATİH PANORAMASI -Şişhane’den Süleymaniye – Vefa – Unkapanı – Zeyrek – Fatih Panoraması - 17x25 cm

  TLSold
 • PORTRE FOTOĞRAF - ESAT MAHMUT KARAKURT-ESAT MAHMUT KARAKURT – 13x18 cm

Esat Mahmut Karakurt (1902, İstanbul - 15 Temmuz 1977, İstanbul), özellikle "Kadın İsterse" adlı romanıyla bilinen Türk yazardır.

Şura-yı Devlet üyesi Urfalı Mahmut Nedim Bey'in oğludur. Kadıköy Sultanisi'ni, İstanbul Diş Hekimliği Okulu'nu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Avukatlık, gazetecilik, Galatasaray Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. TBMM X. ve XI. Dönem Şanlıurfa milletvekilliği ile Cumhuriyet Senatosu Şanlıurfa Üyeliği (15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966) yapmıştır. İlk yazıları muhabir olarak çalıştığı Tercüman-ı Hakikat gazetisinde yayınlandı. Daha sonra çalıştığı İleri, İkdam, Cumhuriyet, Tasvir, Yeni Sabah gibi gazetelerdeki polisiye olayları konu alan röportajlarıyla tanındı. Küçük öyküler yazdı. Ama daha çok çoğu sinemaya uyarlanan, olaya dayalı aşk ve serüven romanlarıyla ün kazandı. 1977'de ölen yazar Zincirlikuyu mezarlığı'nda defnedildi

  Lot No: 64

  Lot: 64

  PORTRE FOTOĞRAF - ESAT MAHMUT KARAKURT-ESAT MAHMUT KARAKURT – 13x18 cm Esat Mahmut Karakurt (1902, İstanbul - 15 Temmuz 1977, İstanbul), özellikle "Kadın İsterse" adlı romanıyla bilinen Türk yazardır. Şura-yı Devlet üyesi Urfalı Mahmut Nedim Bey'in oğludur. Kadıköy Sultanisi'ni, İstanbul Diş Hekimliği Okulu'nu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Avukatlık, gazetecilik, Galatasaray Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. TBMM X. ve XI. Dönem Şanlıurfa milletvekilliği ile Cumhuriyet Senatosu Şanlıurfa Üyeliği (15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966) yapmıştır. İlk yazıları muhabir olarak çalıştığı Tercüman-ı Hakikat gazetisinde yayınlandı. Daha sonra çalıştığı İleri, İkdam, Cumhuriyet, Tasvir, Yeni Sabah gibi gazetelerdeki polisiye olayları konu alan röportajlarıyla tanındı. Küçük öyküler yazdı. Ama daha çok çoğu sinemaya uyarlanan, olaya dayalı aşk ve serüven romanlarıyla ün kazandı. 1977'de ölen yazar Zincirlikuyu mezarlığı'nda defnedildi

  TLSold
 • 1886 BASKISI - 2962 SAYFALIK EYÜP SABRİ PAŞANIN HARAMEYN TARİHİ KİTABI-Mir’atü’l-Haremeyn / Eyüp Sabri Paşa

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Beldeteyn-i Mübarekenin Kütüb-i Mukaddesede mestur olduğu ve tarih nazarında tanındığı günden zamanımıza kadar gördükleri inkılabata ve Ceziretü’l-Arab’da mütevattın olan kabail-i urbanın şimdiki ahvaliyle evâilde tâbi’ oldukları kavanin ve nizamata dâir bir tarih-i mahsustur

3 cilt – 1. Baskı – Konstantiniyye [İstanbul]: Bahriye Matbaası, 1304 [1886]
1. cilt: 1175 sayfa; (1 sayfa yırtıktır)
2. cilt: 1343+1 plan; +28 sayfa
3. cilt: 416 sayfa

Yenilenmiş cildinde ; 16x22 cm

  Lot No: 65

  Lot: 65

  1886 BASKISI - 2962 SAYFALIK EYÜP SABRİ PAŞANIN HARAMEYN TARİHİ KİTABI-Mir’atü’l-Haremeyn / Eyüp Sabri Paşa Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Beldeteyn-i Mübarekenin Kütüb-i Mukaddesede mestur olduğu ve tarih nazarında tanındığı günden zamanımıza kadar gördükleri inkılabata ve Ceziretü’l-Arab’da mütevattın olan kabail-i urbanın şimdiki ahvaliyle evâilde tâbi’ oldukları kavanin ve nizamata dâir bir tarih-i mahsustur 3 cilt – 1. Baskı – Konstantiniyye [İstanbul]: Bahriye Matbaası, 1304 [1886] 1. cilt: 1175 sayfa; (1 sayfa yırtıktır) 2. cilt: 1343+1 plan; +28 sayfa 3. cilt: 416 sayfa Yenilenmiş cildinde ; 16x22 cm

  TLSold
 • 1850 - EĞRİGÖZ VE EĞRİGÖZ KALESİ MANZARASI, EMET, KÜTAHYA-Erigueuz - Asie Mineure / M. P. De Tchihatcheff.- Paris: Imp. Lemercier, [1850]- 26,5x35 cm.

Kütahya'nın Emet ilçesinin Eğrigöz beldesinde bulunan, 1800'lü yıllarda esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için "Kazıklı Voyvoda" diye anılan Eflak Prensi Vlad Tepes'in esir edildiği yer olduğuna inanılan tarihi Eğrigöz Kalesi

  Lot No: 66

  Lot: 66

  1850 - EĞRİGÖZ VE EĞRİGÖZ KALESİ MANZARASI, EMET, KÜTAHYA-Erigueuz - Asie Mineure / M. P. De Tchihatcheff.- Paris: Imp. Lemercier, [1850]- 26,5x35 cm. Kütahya'nın Emet ilçesinin Eğrigöz beldesinde bulunan, 1800'lü yıllarda esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için "Kazıklı Voyvoda" diye anılan Eflak Prensi Vlad Tepes'in esir edildiği yer olduğuna inanılan tarihi Eğrigöz Kalesi

  TLSold
 • 1839 TARİHLİ W. H. BARTLETT'TEN ÜÇ DİLDE BEYOĞLU, GALATA KULESİ – BOĞAZİÇİ ve AYASOFYA PANORAMASI GRAVÜRÜ-The Tower of Galata = Tour de Galata = Das Castell Zu Galata/ W. H. Bartlett – London: Ivy Lane, 1839 – 18,5x26,5 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  1839 TARİHLİ W. H. BARTLETT'TEN ÜÇ DİLDE BEYOĞLU, GALATA KULESİ – BOĞAZİÇİ ve AYASOFYA PANORAMASI GRAVÜRÜ-The Tower of Galata = Tour de Galata = Das Castell Zu Galata/ W. H. Bartlett – London: Ivy Lane, 1839 – 18,5x26,5 cm

  TLSold
 • 1822 TARİHLİ - GOUFFIER'DEN YUNAN TAKIMADALARAINDAN AZ BİLİNEN TİNE ADASI-Vue du Bourg de San – Nicolo Dans l’lle de Tine . Planj: 28 / Voyage Pittoresque de la Grèce.- Choiseul Gouffier.- – Grave.: J. B. Tilliard - Paris: L. Lettonne, [1822] - 28x44,5 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  1822 TARİHLİ - GOUFFIER'DEN YUNAN TAKIMADALARAINDAN AZ BİLİNEN TİNE ADASI-Vue du Bourg de San – Nicolo Dans l’lle de Tine . Planj: 28 / Voyage Pittoresque de la Grèce.- Choiseul Gouffier.- – Grave.: J. B. Tilliard - Paris: L. Lettonne, [1822] - 28x44,5 cm

  TLSold
 • 1822 TARİHLİ - GOUFFIER'DEN 2 ADET BOĞAZİÇİ - BÜYÜKDERE GRAVÜRÜ-Vue des Prairies de Buiuk – Déré - Planj: 154
Vue de la Maison du Mollah a Buiuk – Déré - Planj: 155

Voyage Pittoresque de la Grèce.- Choiseul Gouffier.- – Grave.: J. B. Tilliard - Paris: L. Lettonne, [1822] - 28x44,5 cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  1822 TARİHLİ - GOUFFIER'DEN 2 ADET BOĞAZİÇİ - BÜYÜKDERE GRAVÜRÜ-Vue des Prairies de Buiuk – Déré - Planj: 154 Vue de la Maison du Mollah a Buiuk – Déré - Planj: 155 Voyage Pittoresque de la Grèce.- Choiseul Gouffier.- – Grave.: J. B. Tilliard - Paris: L. Lettonne, [1822] - 28x44,5 cm

  TLSold
 • SÜLÜS HAT LEVHA / MUHAMMED YUSUF-De ki: "O, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır / هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء - . Fussilet Suresi 44. Ayet. Hattat: Muhammed Yusuf – 1436 / 2014 – 21x43 cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  SÜLÜS HAT LEVHA / MUHAMMED YUSUF-De ki: "O, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır / هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء - . Fussilet Suresi 44. Ayet. Hattat: Muhammed Yusuf – 1436 / 2014 – 21x43 cm

  TLSold
 • TÜRKİYE MÜZE ve KÜTÜPHANELERİNDEKİ NADİR YAZMA KUR'AN-I KERİMLERE KAYNAK BİR ESER-Doksandokuz İstanbul Mushafı / M. Uğur Derman .- İstanbul: 2010 İstanbul Avrupa Kğltür Başkenti Ajansı & Türkpetrol Vakfı, 2010

423 sayfa; resimli; 25x32 cm

Şeyh Hamdullah, Cemaleddin Amasi, Mustafa Dede b. Hamdullah, Ahmed Karahisari, Derviş Mehmed b. Mustafa Dede, Hamza b. Mustafa Dede….

  Lot No: 71

  Lot: 71

  TÜRKİYE MÜZE ve KÜTÜPHANELERİNDEKİ NADİR YAZMA KUR'AN-I KERİMLERE KAYNAK BİR ESER-Doksandokuz İstanbul Mushafı / M. Uğur Derman .- İstanbul: 2010 İstanbul Avrupa Kğltür Başkenti Ajansı & Türkpetrol Vakfı, 2010 423 sayfa; resimli; 25x32 cm Şeyh Hamdullah, Cemaleddin Amasi, Mustafa Dede b. Hamdullah, Ahmed Karahisari, Derviş Mehmed b. Mustafa Dede, Hamza b. Mustafa Dede….

  TLSold
 • TERCÜME-İ ŞERİFE TÜRKÇE KUR’AN-I KERİM -Tercüme-İ Şerife Türkçe Kur’an-ı Kerim – İstanbul: Yeni Şark Kütüphanesi (Matbaa-i Ahmet Kamil), 1926
 
14x20 cm.

Ders Vekili Halis, Meclis-i Maarif A’zasından Hacı Zihni ve Faiz ve Müellefat-ı Şer’iye Tetkik Hey’eti A’zasından Aydoslu Tevfik Efendi merhumlardan mürekkep komisyon-ı mahsus tarafından 1323 senesinde tetkik ve takdir edilmiş (Tafsilü’l-Beyan fi Tefsirü’l- Kur’an) nam el yazması mufassal tefsirin özüdür

  Lot No: 72

  Lot: 72

  TERCÜME-İ ŞERİFE TÜRKÇE KUR’AN-I KERİM -Tercüme-İ Şerife Türkçe Kur’an-ı Kerim – İstanbul: Yeni Şark Kütüphanesi (Matbaa-i Ahmet Kamil), 1926 14x20 cm. Ders Vekili Halis, Meclis-i Maarif A’zasından Hacı Zihni ve Faiz ve Müellefat-ı Şer’iye Tetkik Hey’eti A’zasından Aydoslu Tevfik Efendi merhumlardan mürekkep komisyon-ı mahsus tarafından 1323 senesinde tetkik ve takdir edilmiş (Tafsilü’l-Beyan fi Tefsirü’l- Kur’an) nam el yazması mufassal tefsirin özüdür

  TLSold
 • OLİMPİYAT TARİHİ - YÜZLERCE ORİJİNAL FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE 1936 BERLİN OLİMPİYATLARI-Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch – Partenkirchen .- Berlin: Cigaretten – Bilderdienst Altona – Bahrenfeld, [1936]

127+165 sayfa; fotoğraflı; 25x32 cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  OLİMPİYAT TARİHİ - YÜZLERCE ORİJİNAL FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE 1936 BERLİN OLİMPİYATLARI-Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch – Partenkirchen .- Berlin: Cigaretten – Bilderdienst Altona – Bahrenfeld, [1936] 127+165 sayfa; fotoğraflı; 25x32 cm

  TLSold
 • EGE BÖLGESİ - KOSTÜM ALBÜMÜ - ZEYBEK - LİTOGRFİG BASKI-Zeibeck .- Album Cosmopolite.- Costume de l’Asie Mineure .- Le Prince Gregoire Gagazin St. Petersbourg / Fréeman Lithographie .- 35x51 cm.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  EGE BÖLGESİ - KOSTÜM ALBÜMÜ - ZEYBEK - LİTOGRFİG BASKI-Zeibeck .- Album Cosmopolite.- Costume de l’Asie Mineure .- Le Prince Gregoire Gagazin St. Petersbourg / Fréeman Lithographie .- 35x51 cm.

  TLSold
 • EGE BÖLGESİ - KOSTÜM ALBÜMÜ - ZEYBEK - BAKIR BASKI - KARYA YERLİLERİ-Natives of Caria, a province of Anatolia in Turkey in Asia .- Universal Geography / George Alexander Cooke .- Drawn by W. H. Brovn – Engravid by. W. Grainger , [1801] .- 26x32 - çerçeveli haliyle

  Lot No: 75

  Lot: 75

  EGE BÖLGESİ - KOSTÜM ALBÜMÜ - ZEYBEK - BAKIR BASKI - KARYA YERLİLERİ-Natives of Caria, a province of Anatolia in Turkey in Asia .- Universal Geography / George Alexander Cooke .- Drawn by W. H. Brovn – Engravid by. W. Grainger , [1801] .- 26x32 - çerçeveli haliyle

  TLSold
 • 1888 - TÜRK KADIN GİYSİLERİ-Turquie = Turkey – 40,5x28 cm 
Turquie d’Aise = Asiatic Turkey = Asiatiche Turkey – 40,5x28 cm 
Le costume historique / d’Auguste Racinet, Paris: Librairie De Firmin-Didot et Cie, 1888

  Lot No: 76

  Lot: 76

  1888 - TÜRK KADIN GİYSİLERİ-Turquie = Turkey – 40,5x28 cm Turquie d’Aise = Asiatic Turkey = Asiatiche Turkey – 40,5x28 cm Le costume historique / d’Auguste Racinet, Paris: Librairie De Firmin-Didot et Cie, 1888

  TLSold
 • 1938 TARİHLİ İSTANBUL ve ÇANAKKALE HARİTASI -İstanbul paftası – İstanbul ve Çanakkale haritası – Ankara: Harita Genel Diretörlüğü, 1938

Ölçek: 1: 1.000.000 - renkli; lejantlı; 50x49 cm

  Lot No: 77

  Lot: 77

  1938 TARİHLİ İSTANBUL ve ÇANAKKALE HARİTASI -İstanbul paftası – İstanbul ve Çanakkale haritası – Ankara: Harita Genel Diretörlüğü, 1938 Ölçek: 1: 1.000.000 - renkli; lejantlı; 50x49 cm

  TLSold
 • HENRI KIEPERT'TEN ESKİŞEHİR - KÜTAHYA HARİTASI (İNEGÖL, TAVŞANLI, SÖĞÜT, İNÖNÜ, SEYİTGAZİ)-Westliches Klein Asien. Pafta No: VI / Henri Kiepert .- Berlin: Verlag von Dietrich Reimer, 1890 / 91 

Ölçek: 1: 250.000 - 55x69,5 cm

  Lot No: 78

  Lot: 78

  HENRI KIEPERT'TEN ESKİŞEHİR - KÜTAHYA HARİTASI (İNEGÖL, TAVŞANLI, SÖĞÜT, İNÖNÜ, SEYİTGAZİ)-Westliches Klein Asien. Pafta No: VI / Henri Kiepert .- Berlin: Verlag von Dietrich Reimer, 1890 / 91 Ölçek: 1: 250.000 - 55x69,5 cm

  TLSold
 • HENRI KIEPERT'TEN ISPARTA - BURDUR HARİTASI-Westliches Klein Asien Pafta No: XII / Henri Kiepert .- Berlin: Verlag von Dietrich Reimer, 1890 / 91 

Ölçek: 1: 250.000 - 55x69,5 cm

  Lot No: 79

  Lot: 79

  HENRI KIEPERT'TEN ISPARTA - BURDUR HARİTASI-Westliches Klein Asien Pafta No: XII / Henri Kiepert .- Berlin: Verlag von Dietrich Reimer, 1890 / 91 Ölçek: 1: 250.000 - 55x69,5 cm

  TLSold
 • HENRI KIEPERT'TEN UŞAK - AFYONKARAHİSAR HARİTASI-Westliches Klein Asien Pafta No: IX / Henri Kiepert .- Berlin: Verlag von Dietrich Reimer, 1890 / 91 

Ölçek: 1: 250.000 - 55x69,5 cm

  Lot No: 80

  Lot: 80

  HENRI KIEPERT'TEN UŞAK - AFYONKARAHİSAR HARİTASI-Westliches Klein Asien Pafta No: IX / Henri Kiepert .- Berlin: Verlag von Dietrich Reimer, 1890 / 91 Ölçek: 1: 250.000 - 55x69,5 cm

  TLSold
 • 1857 TARİHLİ JULES LAURENS’İN TÜRKİYE VE İRAN SEYEHATNAMESİNDEN HARİTALAR VE SEYAHAT ROTALARI

 11 ADET HARİTA VE PLANJ

-VOYAGE EN TURQUIE ET EN PERSE / Jules Laurens & Xavier Hommaire de Hell. Paris: Lemercier, 1854

1-Bostam – Meşhed arası rota haritası - Carte d’une Partie de la Perse. Planj: 111 / Barthelemy Semino – 40x56 cm

2- İstanbul – Trabzon rotası haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 1ere Feuille de Fanaraki a Trebizonde - Planj: 111 – 40x56 cm

3- Karadeniz'in Batı ve Tabii Kıyılarının Jeolojisi – Geologie des Cotes Occidentales et Meridionales de la mer Noire - Planj: 119 – 40x56 cm

4- Trabzon – Diyarbakır rotası haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 2ere Feuille de Trebizonde a Diarbekir - Planj: 114 – 40x56 cm

5- Diyarbakır – Tarsus rotası haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 3ere Feuille de Diarbekir a Tauris - Planj: 115 – 40x56 cm

6- Batı Karadeniz Kıyılarının Jeolojisi – Geologie des Cotes Occidentales de la mer Noire - Planj: 107 – 40x56 cm

7- Meşhed – Herat arası rota haritası - Carte d’une Partie de la Perse. Planj: 111 / Barthelemy Semino – 40x56 cm

8- Batı Karadeniz Kıyılarının Jeolojisi – Geologie des Cotes Occidentales de la mer Noire - Planj: 118 – 40x56 cm

9- Tahran – Asterabad (Gürgan) arası rota haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 4ere Feuille de Teheran a Asterabad - Planj: 116 – 40x56 cm

10- Dağistan – Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Luristan - İran – Türkistan – Afganistan haritası - Carte Itınéraire pour servir au Voyage de Mr. Hommaire de Hell en Turquie et en Perse pendant les Années 1846 , 1847 et 1848 - Planj: 109 – 40x56 cm

11- İran haritası - Carte Partie de la Perse Dressee Par Mr. Barhelemy Semino – Voyage en Turquie et en Perse - Hommaire de Hell - Planj: 110 – 40x56 cm

  Lot No: 81

  Lot: 81

  1857 TARİHLİ JULES LAURENS’İN TÜRKİYE VE İRAN SEYEHATNAMESİNDEN HARİTALAR VE SEYAHAT ROTALARI 11 ADET HARİTA VE PLANJ -VOYAGE EN TURQUIE ET EN PERSE / Jules Laurens & Xavier Hommaire de Hell. Paris: Lemercier, 1854 1-Bostam – Meşhed arası rota haritası - Carte d’une Partie de la Perse. Planj: 111 / Barthelemy Semino – 40x56 cm 2- İstanbul – Trabzon rotası haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 1ere Feuille de Fanaraki a Trebizonde - Planj: 111 – 40x56 cm 3- Karadeniz'in Batı ve Tabii Kıyılarının Jeolojisi – Geologie des Cotes Occidentales et Meridionales de la mer Noire - Planj: 119 – 40x56 cm 4- Trabzon – Diyarbakır rotası haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 2ere Feuille de Trebizonde a Diarbekir - Planj: 114 – 40x56 cm 5- Diyarbakır – Tarsus rotası haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 3ere Feuille de Diarbekir a Tauris - Planj: 115 – 40x56 cm 6- Batı Karadeniz Kıyılarının Jeolojisi – Geologie des Cotes Occidentales de la mer Noire - Planj: 107 – 40x56 cm 7- Meşhed – Herat arası rota haritası - Carte d’une Partie de la Perse. Planj: 111 / Barthelemy Semino – 40x56 cm 8- Batı Karadeniz Kıyılarının Jeolojisi – Geologie des Cotes Occidentales de la mer Noire - Planj: 118 – 40x56 cm 9- Tahran – Asterabad (Gürgan) arası rota haritası - Routes de Mr. Hommaire de Hell – 4ere Feuille de Teheran a Asterabad - Planj: 116 – 40x56 cm 10- Dağistan – Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Luristan - İran – Türkistan – Afganistan haritası - Carte Itınéraire pour servir au Voyage de Mr. Hommaire de Hell en Turquie et en Perse pendant les Années 1846 , 1847 et 1848 - Planj: 109 – 40x56 cm 11- İran haritası - Carte Partie de la Perse Dressee Par Mr. Barhelemy Semino – Voyage en Turquie et en Perse - Hommaire de Hell - Planj: 110 – 40x56 cm

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - SİMOİS KÖPRÜSÜ, KARAMENDERES NEHRİ ve TÜRK MEZARLIĞI-View from a burial ground of the Bridge of Simois and Scamander / William Gell.- London: Longman, [1804]

26x42,5 cm

The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 82

  Lot: 82

  1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - SİMOİS KÖPRÜSÜ, KARAMENDERES NEHRİ ve TÜRK MEZARLIĞI-View from a burial ground of the Bridge of Simois and Scamander / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – İZMİR - BERGAMA-View w. From The Pergama / William Gell.- London: Longman, [1804]

26x42,5 cm

The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 83

  Lot: 83

  1804 TARİHLİ – İZMİR - BERGAMA-View w. From The Pergama / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – GELİBOLU BOĞAZINA (HELLESPONT) DOĞRU BİR BAKIŞ -View Towards the Hellespont from Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804]

26x42,5 cm

The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 84

  Lot: 84

  1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – GELİBOLU BOĞAZINA (HELLESPONT) DOĞRU BİR BAKIŞ -View Towards the Hellespont from Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – PANORAMİK BİR BAKIŞ -Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804]

26x42,5 cm

The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 85

  Lot: 85

  1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – PANORAMİK BİR BAKIŞ -Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – PANORAMİK BİR BAKIŞ -View N. E. From the hill of Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804]

26x42,5 cm

The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 86

  Lot: 86

  1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – PANORAMİK BİR BAKIŞ -View N. E. From the hill of Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – KARAMENDERES’İN KAYNAĞI ve BİR YERLEŞİM MERKEZİ -Warm Source of the Scamander / William Gell.- London: Longman, [1804]
 
26x42,5 cm

The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 87

  Lot: 87

  1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – KARAMENDERES’İN KAYNAĞI ve BİR YERLEŞİM MERKEZİ -Warm Source of the Scamander / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI - EVLER-Wiew S. From the Ages House at Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804]
 
26x42,5 cm 

The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 88

  Lot: 88

  1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI - EVLER-Wiew S. From the Ages House at Bounarbachi / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI - EVLER-Wiew From the Ages House / William Gell.- London: Longman, [1804]
 
26x42,5 cm 
 
The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 89

  Lot: 89

  1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI - EVLER-Wiew From the Ages House / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • JOHN CAM HOBHOUSE’UN TÜRKİYE SEYAHATNAMESİ

1813 TARİHLİ – ATİNA – HADRİAN TAPINAĞI HARABELERİ - AKROPOLİS 
-Ruins of Hadrian’s Temple, with a View of the South – East Angle of the Acropolis and Parthenon / James Cawthorn.- London: James Cawthorn, 1813
 
27x42 cm 
 
A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey.- John Cam Hobhouse.- London, James Cawthorn, 1813

  Lot No: 90

  Lot: 90

  JOHN CAM HOBHOUSE’UN TÜRKİYE SEYAHATNAMESİ 1813 TARİHLİ – ATİNA – HADRİAN TAPINAĞI HARABELERİ - AKROPOLİS -Ruins of Hadrian’s Temple, with a View of the South – East Angle of the Acropolis and Parthenon / James Cawthorn.- London: James Cawthorn, 1813 27x42 cm A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey.- John Cam Hobhouse.- London, James Cawthorn, 1813

  TLSold
 • JOHN CAM HOBHOUSE’UN TÜRKİYE SEYAHATNAMESİ

1813 TARİHLİ – ATİNA – PARTHENON TAPINAĞI HARABELERİ - AKROPOLİS 
-South East Angle of the Parthenon / James Cawthorn.- London: James Cawthorn, 1813
 
27x42 cm 
 
A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey.- John Cam Hobhouse.- London, James Cawthorn, 1813

  Lot No: 91

  Lot: 91

  JOHN CAM HOBHOUSE’UN TÜRKİYE SEYAHATNAMESİ 1813 TARİHLİ – ATİNA – PARTHENON TAPINAĞI HARABELERİ - AKROPOLİS -South East Angle of the Parthenon / James Cawthorn.- London: James Cawthorn, 1813 27x42 cm A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey.- John Cam Hobhouse.- London, James Cawthorn, 1813

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – TROYA HARİTASI-Map of Plain Troy / William Gell.- London: Longman, [1804]
 

26x42,5 cm


The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  Lot No: 92

  Lot: 92

  1804 TARİHLİ – ÇANAKKALE – PINARBAŞI – TROYA HARİTASI-Map of Plain Troy / William Gell.- London: Longman, [1804] 26x42,5 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire.- William Gell.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804

  TLSold
 • ÇOK NADİR BİR GAZETE (2 ADET)

ÇARLIK RUSYASI’NDA BİR TÜRKÇE GAZETE: ŞARK-İ RUS (1903-1905) 
-ŞARKİ RUS – Cemiyet İşlerine ve edebiyata mahsus Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri çıkan Türk gazetesi -– 33x48 cm.

Sayı: 52 -- 3 Ağustos 1903
Sayı: 53 -- 6 Ağustos 1903

HABERLERDEN SEÇMELER
TİFLİS: Ger ce malumdur ki bu şehir Rusya’nın Türkiye ve Acemistan’a hemhudud olan mevkiinde mühim bir merkezdir
Talim ve terbiye-i etfal / A. İbrahim
KAFKAS HABERLERİ
Hatt-ı Muhammed Ağa
30 Mart 1903 - 14 Ocak 1905 tarihleri arasında Kafkasya'nın idari merkezi olan Tiflis şehrinde Azerbaycanlı Mümtaz münevverlerden Muhammed Ağa Şahtahtılı’nın naşirliğinde neşredilen Şark-i Rus söz konusu dönemde Çarlık Rusyası'nda Azerbaycan dilinde yayınlanan yegane gazete idi. Bu nedenle gazete hem Azerbaycanlı aydınları meşgul eden meseleleri onların çeşitli toplumlarla ilişkiler ağını ve haber kanallarını hem de genel olarak Çarlık Rusyası Müslümanlarının sosyoekonomik hayatını ve entellektüelleri müzakere ettiği konuları öğrenme açısından baha biçilmez bir kaynaktır.
Gazetenin geniş bir yazar kadrosuna sahiptir. Muhammed Ağa Şahtahtılı, Ahmet Agayev (Ağaoğlu), Mirza Celil, Ahunt Yusuf Talıbzade gibi önemli Azerbaycanlı aydınların yanı sıra Abdürreşid İbrahim, Rızaeddin Fahrettin gibi Tatar ileri gelenlerinin de bu gazetede boy göstermiştir. Bu bağlamda Şark-i Rusya'nın Kafkasya Volgaboyu Orta Asya gibi geniş bir alana ulaştığı müşahede edilmektedir

  Lot No: 93

  Lot: 93

  ÇOK NADİR BİR GAZETE (2 ADET) ÇARLIK RUSYASI’NDA BİR TÜRKÇE GAZETE: ŞARK-İ RUS (1903-1905) -ŞARKİ RUS – Cemiyet İşlerine ve edebiyata mahsus Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri çıkan Türk gazetesi -– 33x48 cm. Sayı: 52 -- 3 Ağustos 1903 Sayı: 53 -- 6 Ağustos 1903 HABERLERDEN SEÇMELER TİFLİS: Ger ce malumdur ki bu şehir Rusya’nın Türkiye ve Acemistan’a hemhudud olan mevkiinde mühim bir merkezdir Talim ve terbiye-i etfal / A. İbrahim KAFKAS HABERLERİ Hatt-ı Muhammed Ağa 30 Mart 1903 - 14 Ocak 1905 tarihleri arasında Kafkasya'nın idari merkezi olan Tiflis şehrinde Azerbaycanlı Mümtaz münevverlerden Muhammed Ağa Şahtahtılı’nın naşirliğinde neşredilen Şark-i Rus söz konusu dönemde Çarlık Rusyası'nda Azerbaycan dilinde yayınlanan yegane gazete idi. Bu nedenle gazete hem Azerbaycanlı aydınları meşgul eden meseleleri onların çeşitli toplumlarla ilişkiler ağını ve haber kanallarını hem de genel olarak Çarlık Rusyası Müslümanlarının sosyoekonomik hayatını ve entellektüelleri müzakere ettiği konuları öğrenme açısından baha biçilmez bir kaynaktır. Gazetenin geniş bir yazar kadrosuna sahiptir. Muhammed Ağa Şahtahtılı, Ahmet Agayev (Ağaoğlu), Mirza Celil, Ahunt Yusuf Talıbzade gibi önemli Azerbaycanlı aydınların yanı sıra Abdürreşid İbrahim, Rızaeddin Fahrettin gibi Tatar ileri gelenlerinin de bu gazetede boy göstermiştir. Bu bağlamda Şark-i Rusya'nın Kafkasya Volgaboyu Orta Asya gibi geniş bir alana ulaştığı müşahede edilmektedir

  TLSold
 • MİMARLIK - BÜYÜK BOY FOTOĞRAF

YENİ CAMİİ GİRİŞİ

FOTO.: BASİLE KARGOPOULO
-Porte du Yéni - Djami / Foto.: Basile Kargopoulo - 26x20 cm

  Lot No: 94

  Lot: 94

  MİMARLIK - BÜYÜK BOY FOTOĞRAF YENİ CAMİİ GİRİŞİ FOTO.: BASİLE KARGOPOULO -Porte du Yéni - Djami / Foto.: Basile Kargopoulo - 26x20 cm

  TLSold
 • MİLLİ TÜRK DAVASI-En büyük tehlike ! Milli Türk davasına aykırı bir cereyanın içyüzü / Faris Erkman.- İstanbul: Ak-Gün Matbaası, 1943

36 sayfa; 23x15 cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  MİLLİ TÜRK DAVASI-En büyük tehlike ! Milli Türk davasına aykırı bir cereyanın içyüzü / Faris Erkman.- İstanbul: Ak-Gün Matbaası, 1943 36 sayfa; 23x15 cm

  TLSold
 • ÇANAKKALE SAVAŞI PROPAGANDA AFİŞİ-A'la posta yazı kağıdı - Feinstes Briefpapier - Kal'a-i Sultani - 24x18,5 cm.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  ÇANAKKALE SAVAŞI PROPAGANDA AFİŞİ-A'la posta yazı kağıdı - Feinstes Briefpapier - Kal'a-i Sultani - 24x18,5 cm.

  TLSold
 • ALMANYA'YA İLK GİDEN TÜRKLER FOTOĞRAF LOTU - BÜYÜK BOY

FOTOĞRAF: GÜNAY ULUTUNCOK
-Almanya'ya İlk Giden Türkler Fotoğraf Lotu - Büyük Boy / Foto : Günay Ulutuncok

4 adet – 21x30 cm
5 adet - 18x24 cm

  Lot No: 97

  Lot: 97

  ALMANYA'YA İLK GİDEN TÜRKLER FOTOĞRAF LOTU - BÜYÜK BOY FOTOĞRAF: GÜNAY ULUTUNCOK -Almanya'ya İlk Giden Türkler Fotoğraf Lotu - Büyük Boy / Foto : Günay Ulutuncok 4 adet – 21x30 cm 5 adet - 18x24 cm

  TLSold
 • İRAN SANATI - İRAN RESMİ - MEŞHUR ÇAĞDAŞ İRANLI USTA RESSAMLARIN SEÇİLMİŞ ESERLERİ-Mashaq-e Eshq – Selected Works of the Contemporary Iranian Master Painters.- Tahran: Yassavoli & Tahran Museum of Contemporary Art, 2015 – 1. Baskı

288 sayfa; tamamı minyatürlü; 24x34 cm. özel kutusunda

  Lot No: 98

  Lot: 98

  İRAN SANATI - İRAN RESMİ - MEŞHUR ÇAĞDAŞ İRANLI USTA RESSAMLARIN SEÇİLMİŞ ESERLERİ-Mashaq-e Eshq – Selected Works of the Contemporary Iranian Master Painters.- Tahran: Yassavoli & Tahran Museum of Contemporary Art, 2015 – 1. Baskı 288 sayfa; tamamı minyatürlü; 24x34 cm. özel kutusunda

  TLSold
 • İRAN SANATI - İRAN RESMİ - MİNYATÜR - MEŞHUR İRANLI MİNYATÜRCÜ MAHMOUD FARSHCHİAN KOLEKSİYONU-A Collection of Mahmoud Farshchian “Encomium of Light” نیایش نور / Seyyid Hasan Naib.- Tahran: Gooya House of Culture Art, 2018

160 s.; tamamı minyatürlü- 34x24 cm

  Lot No: 99

  Lot: 99

  İRAN SANATI - İRAN RESMİ - MİNYATÜR - MEŞHUR İRANLI MİNYATÜRCÜ MAHMOUD FARSHCHİAN KOLEKSİYONU-A Collection of Mahmoud Farshchian “Encomium of Light” نیایش نور / Seyyid Hasan Naib.- Tahran: Gooya House of Culture Art, 2018 160 s.; tamamı minyatürlü- 34x24 cm

  TLSold
 • İRAN EDEBİYATI - MUHTEŞEM MİNYATÜRLERLE BOSTAN-I SADİ-Boostan of Sad’is - بستان سعدی - / Said Şirazi; Painting: Mahmoud Farshchian – Introduction: Mohammad Ali Foroughi; Calligraphy: Kave Akhavein; design: Mohammad Zamanian.- Tahran: Gooya House of Culture Art, 2016

440 sayfa; bol minyatürlü; 24x33 cm

  Lot No: 100

  Lot: 100

  İRAN EDEBİYATI - MUHTEŞEM MİNYATÜRLERLE BOSTAN-I SADİ-Boostan of Sad’is - بستان سعدی - / Said Şirazi; Painting: Mahmoud Farshchian – Introduction: Mohammad Ali Foroughi; Calligraphy: Kave Akhavein; design: Mohammad Zamanian.- Tahran: Gooya House of Culture Art, 2016 440 sayfa; bol minyatürlü; 24x33 cm

  TLSold
 • İRAN RESMİNİN BAŞYAPITLARI - TAHRAN MÜZESİ-Masterpieces of Persian Painting – Tehran Museum of Contemporary Art .- Mohammad Ali Rajabi (Küratör).- Tahran: Tehran Museum of Contemporary Art, 2005 – 1. Baskı

559 sayfa. 25x34 cm

  Lot No: 101

  Lot: 101

  İRAN RESMİNİN BAŞYAPITLARI - TAHRAN MÜZESİ-Masterpieces of Persian Painting – Tehran Museum of Contemporary Art .- Mohammad Ali Rajabi (Küratör).- Tahran: Tehran Museum of Contemporary Art, 2005 – 1. Baskı 559 sayfa. 25x34 cm

  TLSold
 • KAHVE KÜLTÜRÜ – MUKAVELENAME

KURUKAHVECİ OSMAN EFENDİ
-Hulusizâde Osman Nuri - Dersaadet antetli, Dersaâdet Balıkpazarı Panayırcı sokağında vaki’ 12 numaralı mağazada kahve, şeker vesâire emval üzere vâki’ olacak muamelâta munhasır olmak üzere altı maddelik mukavelenameyi kayınpederi Tüccardan KURUKAHVECİ OSMAN Efendi ile imzaladıkları mukavelenâmedir. pullu; mühürlü; 28 Mayıs 1314 [9 Haziran 1898] / 27x21 cm.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  KAHVE KÜLTÜRÜ – MUKAVELENAME KURUKAHVECİ OSMAN EFENDİ -Hulusizâde Osman Nuri - Dersaadet antetli, Dersaâdet Balıkpazarı Panayırcı sokağında vaki’ 12 numaralı mağazada kahve, şeker vesâire emval üzere vâki’ olacak muamelâta munhasır olmak üzere altı maddelik mukavelenameyi kayınpederi Tüccardan KURUKAHVECİ OSMAN Efendi ile imzaladıkları mukavelenâmedir. pullu; mühürlü; 28 Mayıs 1314 [9 Haziran 1898] / 27x21 cm.

  TLSold
 • CİNSEL SAĞLIK

SIHHATNÜMA-YI İZDİVAÇ YAHUD, EVLENECEKLERLE MÜTEEHHİL VE MÜCERRED BULUNANLARA NASİHAT
-Sıhhatnüma-yı izdivaç yahud, Evleneceklerle müteehhil ve mücerred bulunanlara nasihat / muharriri Besim Ömer .-- İstanbul: Kitabcı Arakel (A. M. Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1303 H [1886 M].
286, [5] s. : res. ; 22x14 sm.

Hıfz-ı Sıhhat bakımından evlilik ve bekarlık
Ne zaman evlenmeli ?
Umumiyetle a’za-yı tenâsül
Erkeklerin a’za-yı tenasüliyesi: A’za nakli
Kadının a’za-yı tenasüliyesi: A’za-yı hariciye
Rahim
Beşer yumurtasının tarifatı
Kadının her ay yumurtlaması

  Lot No: 103

  Lot: 103

  CİNSEL SAĞLIK SIHHATNÜMA-YI İZDİVAÇ YAHUD, EVLENECEKLERLE MÜTEEHHİL VE MÜCERRED BULUNANLARA NASİHAT -Sıhhatnüma-yı izdivaç yahud, Evleneceklerle müteehhil ve mücerred bulunanlara nasihat / muharriri Besim Ömer .-- İstanbul: Kitabcı Arakel (A. M. Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1303 H [1886 M]. 286, [5] s. : res. ; 22x14 sm. Hıfz-ı Sıhhat bakımından evlilik ve bekarlık Ne zaman evlenmeli ? Umumiyetle a’za-yı tenâsül Erkeklerin a’za-yı tenasüliyesi: A’za nakli Kadının a’za-yı tenasüliyesi: A’za-yı hariciye Rahim Beşer yumurtasının tarifatı Kadının her ay yumurtlaması

  TLSold
 • KLASİK MUHASEBE 

SUALLİ VE CEVABLI DEFTER TUTMAK USÛLÜ
-Sualli ve cevablı defter tutmak usûlü / muharriri Hüseyin Hıfzı .-- İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1323 H [1905 M].
58 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  KLASİK MUHASEBE SUALLİ VE CEVABLI DEFTER TUTMAK USÛLÜ -Sualli ve cevablı defter tutmak usûlü / muharriri Hüseyin Hıfzı .-- İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1323 H [1905 M]. 58 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI’DA EĞİTİM

DÖRDÜNCÜ SINIFLAR İÇİN RESİMLİ TABİAT TETKİKİ

DOĞA BİLİMLERİ -- DERS KİTAPLARI
-Tabiat tedkiki / Doktor Ali Rıdvan, Midhat Sadullah .-- İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1926-1927.
118 s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  OSMANLI’DA EĞİTİM DÖRDÜNCÜ SINIFLAR İÇİN RESİMLİ TABİAT TETKİKİ DOĞA BİLİMLERİ -- DERS KİTAPLARI -Tabiat tedkiki / Doktor Ali Rıdvan, Midhat Sadullah .-- İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1926-1927. 118 s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • 
OSMANLI’DA FRANSIZCA EĞİTİMİ

EMİL OTTO’DAN FRANSIZCA DİLBİLGİSİ

FRANSIZCA -- EĞİTİM VE ÖĞRETİM
-Usûl-i talim / müellifi Emil Otto; mütercimi Beşir Fuad .-- İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi (Artin Asaduryan Matbaası), 1325 R [1909 M].
8, 264 s. ; 20x13 sm.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  OSMANLI’DA FRANSIZCA EĞİTİMİ EMİL OTTO’DAN FRANSIZCA DİLBİLGİSİ FRANSIZCA -- EĞİTİM VE ÖĞRETİM -Usûl-i talim / müellifi Emil Otto; mütercimi Beşir Fuad .-- İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi (Artin Asaduryan Matbaası), 1325 R [1909 M]. 8, 264 s. ; 20x13 sm.

  TLSold
 • KİTAPÇI ARAKEL'DEN TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER-Cümel-i hikemiye-i Osmaniye / mürettibi Ahmed Rasim .-- İstanbul: Kitabcı Arakel ((S) Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1303 H [1886 M].
c. "1." (64 s.) ; 17x11 sm. .-- (Osmanlı Kütübhanesi; aded: 6).

  Lot No: 107

  Lot: 107

  KİTAPÇI ARAKEL'DEN TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER-Cümel-i hikemiye-i Osmaniye / mürettibi Ahmed Rasim .-- İstanbul: Kitabcı Arakel ((S) Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1303 H [1886 M]. c. "1." (64 s.) ; 17x11 sm. .-- (Osmanlı Kütübhanesi; aded: 6).

  TLSold
 • KİTAPÇI ARAKEL'DEN MİLLETLERİN GARİP GELENEK VE GÖRENEKLER-Garaib-i âdât-ı akvam / eser Said .-- İstanbul: Kitabcı Arakel ((S) Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1303 H [1886 M].
c. "1." (1-64 s.) ; 17x12 sm. .-- (Osmanlı Kütübhanesi; 5).

  Lot No: 108

  Lot: 108

  KİTAPÇI ARAKEL'DEN MİLLETLERİN GARİP GELENEK VE GÖRENEKLER-Garaib-i âdât-ı akvam / eser Said .-- İstanbul: Kitabcı Arakel ((S) Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1303 H [1886 M]. c. "1." (1-64 s.) ; 17x12 sm. .-- (Osmanlı Kütübhanesi; 5).

  TLSold
 • OSMANLI’DA ASKERİ EĞİTİM

PİYADE KUVVETLERİ 
-Piyade talimnamesi .-- Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi (İstanbul: Matbaa-i Askeriye), 1340 R [1924 M].
c. "3." ([8], 102, 4 s.) ; 16x12 sm.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  OSMANLI’DA ASKERİ EĞİTİM PİYADE KUVVETLERİ -Piyade talimnamesi .-- Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi (İstanbul: Matbaa-i Askeriye), 1340 R [1924 M]. c. "3." ([8], 102, 4 s.) ; 16x12 sm.

  TLSold
 • GÜZEL BİR MÜKAFAT CİLDİNDE

MUALLİM NACİ’DEN YAZMIŞ BULUNDUM

TÜRK EDEBİYATI
-Yazmış bulundum / Muallim Naci .-- İstanbul: Mihran Matbaası, 1301 H [1884 M].
36 s. ; 15x12 sm.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  GÜZEL BİR MÜKAFAT CİLDİNDE MUALLİM NACİ’DEN YAZMIŞ BULUNDUM TÜRK EDEBİYATI -Yazmış bulundum / Muallim Naci .-- İstanbul: Mihran Matbaası, 1301 H [1884 M]. 36 s. ; 15x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLI MİLLİ EĞİTİMİNİN DERS KİTAPLARI 

SULTANİLER ve MUHTELİF ORTA MEKTEPLER İÇİN 

KİMYA -- DERS KİTAPLARI 

-Umumî kimya ders kitabı / eser Fuad Necati .-- İstanbul: Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1922.
 [8], 396 s. : şkl. ; 25x17 sm.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  OSMANLI MİLLİ EĞİTİMİNİN DERS KİTAPLARI SULTANİLER ve MUHTELİF ORTA MEKTEPLER İÇİN KİMYA -- DERS KİTAPLARI -Umumî kimya ders kitabı / eser Fuad Necati .-- İstanbul: Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1922. [8], 396 s. : şkl. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • OSMANLI İÇ SİYASET TARİHİ

KAMİL PAŞA'NIN ÂYAN REİSİ SAİD PAŞA'YA CEVABLARI 
-Kamil Paşa'nın Âyan Reisi Said Paşa'ya cevabları / Kamil Paşa .-- def'a-i saniye [2. bs.] .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya, 1328 R [1912 M].
104 s. ; 24x17 sm. .-- (Matbaa-i Ebüzziya; aded: 145).

  Lot No: 112

  Lot: 112

  OSMANLI İÇ SİYASET TARİHİ KAMİL PAŞA'NIN ÂYAN REİSİ SAİD PAŞA'YA CEVABLARI -Kamil Paşa'nın Âyan Reisi Said Paşa'ya cevabları / Kamil Paşa .-- def'a-i saniye [2. bs.] .-- Kostantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya, 1328 R [1912 M]. 104 s. ; 24x17 sm. .-- (Matbaa-i Ebüzziya; aded: 145).

  TLSold
 • HALİL EDHEM'DEN RESİMLİ JEOLOJİ KİTABI-İlm-i maden ve tabakatü'l-arz / Halil Edhem .-- İstanbul: Mihran Matbaası, 1307 H [1890 M].
[2], 304 s. : res. ; 25x16 sm. + 1 hrt.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  HALİL EDHEM'DEN RESİMLİ JEOLOJİ KİTABI-İlm-i maden ve tabakatü'l-arz / Halil Edhem .-- İstanbul: Mihran Matbaası, 1307 H [1890 M]. [2], 304 s. : res. ; 25x16 sm. + 1 hrt.

  TLSold
 • DEMİRYOLLARI TARİHİ-Osmanlı Devleti Demiryollarının 1911 Mali Yılı İşletmesinin Temel Sonuçlarının İstatistikleri / ALEXIS REY = Statistique des Principaux Resultats de l'exploitation des chemins de fer de l’empire Ottoman pendant l’exercice 1911 / Cosnatntinople: Imprimerie Française L. Mourkides, 1913

6+15 planj; 2 harita

Selanik – İstanbul Demiryolu
Selanik – Manastır Demiryolu
Konya – Ereğli – Bulgurlu – Ulukışla Demiryolu
Haydarpaşa – Ankara Demiryolu
Eskişehir – Konya Demiryolu
İzmir Demiryolu
Aydın Demiryolu
Şam – Hama Demiryolu
Yafa – Kudüs Demiryolu
Mersin – Tarsus – Adana Demiryolu
Mudanya – Bursa Demiryolu
HARİTA 1- Avrupa'daki Türkiye Demiryolları Haritası = Carte des Chemins de fer de Turquie d'Europe
HARİTA 2- Türkiye’nin Asya’daki Demiryolları Haritası = Carte des Chemins de fer de Turquie d’Asie

  Lot No: 114

  Lot: 114

  DEMİRYOLLARI TARİHİ-Osmanlı Devleti Demiryollarının 1911 Mali Yılı İşletmesinin Temel Sonuçlarının İstatistikleri / ALEXIS REY = Statistique des Principaux Resultats de l'exploitation des chemins de fer de l’empire Ottoman pendant l’exercice 1911 / Cosnatntinople: Imprimerie Française L. Mourkides, 1913 6+15 planj; 2 harita Selanik – İstanbul Demiryolu Selanik – Manastır Demiryolu Konya – Ereğli – Bulgurlu – Ulukışla Demiryolu Haydarpaşa – Ankara Demiryolu Eskişehir – Konya Demiryolu İzmir Demiryolu Aydın Demiryolu Şam – Hama Demiryolu Yafa – Kudüs Demiryolu Mersin – Tarsus – Adana Demiryolu Mudanya – Bursa Demiryolu HARİTA 1- Avrupa'daki Türkiye Demiryolları Haritası = Carte des Chemins de fer de Turquie d'Europe HARİTA 2- Türkiye’nin Asya’daki Demiryolları Haritası = Carte des Chemins de fer de Turquie d’Asie

  TLSold
 • DENİZCİLİK HUKUKU-Sefâin-i Ticariye Kanunu - İstanbul: Matbaa-i bahriye 1333 / 1917 - 86 s.; 23x16 cm.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  DENİZCİLİK HUKUKU-Sefâin-i Ticariye Kanunu - İstanbul: Matbaa-i bahriye 1333 / 1917 - 86 s.; 23x16 cm.

  TLSold
 • PERA PALAS OTELİ HİSSE SENEDİ - 1922-Pera Palace Hotel de Constantinople Societe Anonyme au Capital de 7.500.000 Francs – 10 Juillet 1922. No: 017.079

41x32 cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  PERA PALAS OTELİ HİSSE SENEDİ - 1922-Pera Palace Hotel de Constantinople Societe Anonyme au Capital de 7.500.000 Francs – 10 Juillet 1922. No: 017.079 41x32 cm

  TLSold
 • 1936 YILI HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İKİNCİ BASKI İSTANBUL PAFTASI

İSTANBUL – EDİRNE – TEKRİDAĞ, İSTANBUL ve ÇANAKKALE BOĞAZI, BURSA, BALIKESİR, KÜTAHYA, 
-İstanbul - Ankara: Harita Genel Direktörlüğü, 1936 - 52x64,5 cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  1936 YILI HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İKİNCİ BASKI İSTANBUL PAFTASI İSTANBUL – EDİRNE – TEKRİDAĞ, İSTANBUL ve ÇANAKKALE BOĞAZI, BURSA, BALIKESİR, KÜTAHYA, -İstanbul - Ankara: Harita Genel Direktörlüğü, 1936 - 52x64,5 cm

  TLSold
 • ŞEHİRCİLİK - MİMARLIK 

HARİTALI BÜYÜK İSTANBUL NAZIM PLAN RAPORU
-Haritalı büyük İstanbul nazım plan raporu / [İstanbul]: Büyük İstanbul nazım plan bürosu başkanlığı, 1971

58 sayfa; 8 harita; 29x23 cm.

İstanbul Metropoliteni ve Bölgesel ilişkiler 
Bölge ve Metropoliten Planlama Stratejisi ve tanımlar
Metropolitende yapısal gelişme
Nazım Plan İlkeleri
Plan Şemasının açıklaması
Uygulama ve Finansman
Tablolar

  Lot No: 118

  Lot: 118

  ŞEHİRCİLİK - MİMARLIK HARİTALI BÜYÜK İSTANBUL NAZIM PLAN RAPORU -Haritalı büyük İstanbul nazım plan raporu / [İstanbul]: Büyük İstanbul nazım plan bürosu başkanlığı, 1971 58 sayfa; 8 harita; 29x23 cm. İstanbul Metropoliteni ve Bölgesel ilişkiler Bölge ve Metropoliten Planlama Stratejisi ve tanımlar Metropolitende yapısal gelişme Nazım Plan İlkeleri Plan Şemasının açıklaması Uygulama ve Finansman Tablolar

  TLSold
 • İSTANBUL ŞEHİR TARİHİ – LALE KÜLTÜRÜ

BAHAR ve ÇİÇEK BAYRAMI
-İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı Gülhane Parkında - 22 Mayıs - 31 Temmuz 1954 

76 Sayfa; 19,5x12 cm

1954 İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı
Gülhane Parkı vaziyet planı
İstanbul’un tarihi
İstanbul’un eski abideleri
Otelleri
Sinemaları
Eski Lokantaları
Hastahaneleri

  Lot No: 119

  Lot: 119

  İSTANBUL ŞEHİR TARİHİ – LALE KÜLTÜRÜ BAHAR ve ÇİÇEK BAYRAMI -İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı Gülhane Parkında - 22 Mayıs - 31 Temmuz 1954 76 Sayfa; 19,5x12 cm 1954 İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı Gülhane Parkı vaziyet planı İstanbul’un tarihi İstanbul’un eski abideleri Otelleri Sinemaları Eski Lokantaları Hastahaneleri

  TLSold
 • İLGİNÇ VE NADİR BİR TARIM ATLASI

TÜRKİYE’NİN FENOLOJİK ATLASI
-Türkiye’nin fenolojik atlası / Haz. Doç. Dr. Umran E. Çölaşan .- Ankara: Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Neşriyatı, 1961

20 sayfa; 52 harita; 23x34 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  İLGİNÇ VE NADİR BİR TARIM ATLASI TÜRKİYE’NİN FENOLOJİK ATLASI -Türkiye’nin fenolojik atlası / Haz. Doç. Dr. Umran E. Çölaşan .- Ankara: Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Neşriyatı, 1961 20 sayfa; 52 harita; 23x34 cm

  TLSold
 • 1928 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA ASYA HARİTASI


TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – RUSYA – HİNDİSTAN - ÇİN
-Teceddüd haritalarından ASYA / İstanbul: Kütüphane-i İkbal, 1 Mart 1928.- Ölçek: 1: 20.000.000

57x82 cm., Haliyle

  Lot No: 121

  Lot: 121

  1928 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA ASYA HARİTASI TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – RUSYA – HİNDİSTAN - ÇİN -Teceddüd haritalarından ASYA / İstanbul: Kütüphane-i İkbal, 1 Mart 1928.- Ölçek: 1: 20.000.000 57x82 cm., Haliyle

  TLSold
 • 1925 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA ASYA HARİTASI


TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – RUSYA – HİNDİSTAN - ÇİN
-Yeni ASYA / Miralay Mehmed Neş'et Bey (Müdafaa-i Milliye Vekaleti Kartografya Şubesi Müdüriyetinden mütekaid) .- İstanbul: Kanaat Kütüphanesi - Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 [1925]- Ölçek: 1: 18.886.000

63x75 cm.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  1925 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA ASYA HARİTASI TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – RUSYA – HİNDİSTAN - ÇİN -Yeni ASYA / Miralay Mehmed Neş'et Bey (Müdafaa-i Milliye Vekaleti Kartografya Şubesi Müdüriyetinden mütekaid) .- İstanbul: Kanaat Kütüphanesi - Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 [1925]- Ölçek: 1: 18.886.000 63x75 cm.

  TLSold
 • 1925 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA AFRİKA HARİTASI


TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – AFRİKA-Yeni AFRİKA / Miralay Mehmed Neş'et Bey (Müdafaa-i Milliye Vekaleti Kartografya Şubesi Müdüriyetinden mütekaid) .- İstanbul: Kanaat Kütüphanesi - Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 [1925]- Ölçek: 1: 14.500.000

63x84 cm.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  1925 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA AFRİKA HARİTASI TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – AFRİKA-Yeni AFRİKA / Miralay Mehmed Neş'et Bey (Müdafaa-i Milliye Vekaleti Kartografya Şubesi Müdüriyetinden mütekaid) .- İstanbul: Kanaat Kütüphanesi - Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 [1925]- Ölçek: 1: 14.500.000 63x84 cm.

  TLSold
 • 1923 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA İSLAM COĞRAFYASI HARİTASI


TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – AVRUPA - ASYA - AFRİKA-Alem-i İslam haritası / Osman Mükerrem b. İsmail Fatih .- İstanbul: Kütüphane-i İkbal, 10 Kanun-ı evvel 1923 - Ölçek: 1: 20.000.000

56x82 cm.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  1923 TARİHLİ BÜYÜK BOY OSMANLICA İSLAM COĞRAFYASI HARİTASI TÜRKİYE – ARABİSTAN YARIMADASI – AVRUPA - ASYA - AFRİKA-Alem-i İslam haritası / Osman Mükerrem b. İsmail Fatih .- İstanbul: Kütüphane-i İkbal, 10 Kanun-ı evvel 1923 - Ölçek: 1: 20.000.000 56x82 cm.

  TLSold
 • 1905 YILI - BÜYÜK BOY - OSMANLI İMPARATORLUĞU AVRUPA TOPRAKLARI HARİTASI

BALKANLAR – İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ – ÇANAKKALE BOĞAZI – GİRİD HARİTASI – MANASTIR, YANYA, BOSNA, KARADAĞ, İŞKODRA, SELANİK VİLAYETLERİ
-Avrupa-yı Osmani haritası / İstanbul: Leon Terziyan matbaası.- 1321 [1905] - Ölçek: 1: 1.500.000

60x90 cm., Haliyle, Orta kısmında hafif yıpranma vardır

  Lot No: 125

  Lot: 125

  1905 YILI - BÜYÜK BOY - OSMANLI İMPARATORLUĞU AVRUPA TOPRAKLARI HARİTASI BALKANLAR – İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ – ÇANAKKALE BOĞAZI – GİRİD HARİTASI – MANASTIR, YANYA, BOSNA, KARADAĞ, İŞKODRA, SELANİK VİLAYETLERİ -Avrupa-yı Osmani haritası / İstanbul: Leon Terziyan matbaası.- 1321 [1905] - Ölçek: 1: 1.500.000 60x90 cm., Haliyle, Orta kısmında hafif yıpranma vardır

  TLSold
 • 1929 YILINDA VİYANA'DA BASILAN İNCİL KİTABI

AMERİKAN İNCİL CEMİYETİ PROTESTAN MİSYONERLERCE BASILMIŞTIR

MATBAASI AÇISINDAN NADİR BİR KİTAPTIR

-Asdvadzaşunç Kirk Hin Yev Nor Gıdagarani = İncil Eski Ve Yeni Ahit.- Viyana: Amerikan İncil Cemiyeti, 1929

850+257 sayfa; 22x28 cm

Viyana'ada Protestan misyonerlerce basılmıştır.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  1929 YILINDA VİYANA'DA BASILAN İNCİL KİTABI AMERİKAN İNCİL CEMİYETİ PROTESTAN MİSYONERLERCE BASILMIŞTIR MATBAASI AÇISINDAN NADİR BİR KİTAPTIR -Asdvadzaşunç Kirk Hin Yev Nor Gıdagarani = İncil Eski Ve Yeni Ahit.- Viyana: Amerikan İncil Cemiyeti, 1929 850+257 sayfa; 22x28 cm Viyana'ada Protestan misyonerlerce basılmıştır.

  TLSold
 • 1879 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP 

YENİ AHİT - ÇİFT LİSANLI "TOKAT-HOVAHİMYAN KARDEŞLER" MÜHRÜ TAŞIMAKTADIR.

MÜHÜR BAKIMINDAN NADİRDİR.
-Nor Gıdagaran – Yeni Ahit.- Gosdantnubolis (İstanbul): Hagop Boyacıyan Matbaası, 1879

314 sayfa; 12x18 cm

Çift lisanlı "Tokat-Hovahimyan Kardeşler" mührü taşımaktadır.

Muhür bakımından nadirdir.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  1879 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP YENİ AHİT - ÇİFT LİSANLI "TOKAT-HOVAHİMYAN KARDEŞLER" MÜHRÜ TAŞIMAKTADIR. MÜHÜR BAKIMINDAN NADİRDİR. -Nor Gıdagaran – Yeni Ahit.- Gosdantnubolis (İstanbul): Hagop Boyacıyan Matbaası, 1879 314 sayfa; 12x18 cm Çift lisanlı "Tokat-Hovahimyan Kardeşler" mührü taşımaktadır. Muhür bakımından nadirdir.

  TLSold
 • 1885 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP
 
MODERN ERMENİ EDEBİYATI
-Dzağig Arti Hay Madenakrutyun, Masın 2. = Çiçek Modern Ermeni Edebiyatı, 2. Kısım / Gosdantnubolis (İstanbul): Mecmuayı Ahbar Gazetesi Matbaası, 1885
 
178 Sayfa; 13x17 cm, Haliyle cildi dağınık

  Lot No: 128

  Lot: 128

  1885 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP MODERN ERMENİ EDEBİYATI -Dzağig Arti Hay Madenakrutyun, Masın 2. = Çiçek Modern Ermeni Edebiyatı, 2. Kısım / Gosdantnubolis (İstanbul): Mecmuayı Ahbar Gazetesi Matbaası, 1885 178 Sayfa; 13x17 cm, Haliyle cildi dağınık

  TLSold
 • 1906 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP
 
DÜNYA EDEBİYATINDAN ÇEVİRİ ŞİİRLER VE EDEBİ METİNLER
-Yergrort Punç = İkinci Demet.- Gosdantnubolis (İstanbul): N. Berberyan ve Mahdumları Matbaası, 1906
 
238 Sayfa; 12x18 cm

Dünya edebiyatından çeviri şiirler ve edebi metinler içeren mecmua.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  1906 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP DÜNYA EDEBİYATINDAN ÇEVİRİ ŞİİRLER VE EDEBİ METİNLER -Yergrort Punç = İkinci Demet.- Gosdantnubolis (İstanbul): N. Berberyan ve Mahdumları Matbaası, 1906 238 Sayfa; 12x18 cm Dünya edebiyatından çeviri şiirler ve edebi metinler içeren mecmua.

  TLSold
 • 1913 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP
 
CİNSEL HAYAT HAKKINDA SAMİMİ RÖPORTAJLAR
-1- Mıderim Dzruytsner Seragan Gyanki Masin = Cinsel Hayat Hakkında Samimi Röportajlar / G. Bolis (İstanbul): Ardziv Matbaası, 1913 – 415 sayfa; 13x18 cm

2- Mıderim Dzruytsner Seragan Gyanki Masin, Yergrort Hador 2. Cilt = Cinsel Hayat Hakkında Samimi Röportajlar, 2. Cilt / G. Bolis (İstanbul): Ardziv Matbaası, 1913 - 223 sayfa; 13x18 cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  1913 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP CİNSEL HAYAT HAKKINDA SAMİMİ RÖPORTAJLAR -1- Mıderim Dzruytsner Seragan Gyanki Masin = Cinsel Hayat Hakkında Samimi Röportajlar / G. Bolis (İstanbul): Ardziv Matbaası, 1913 – 415 sayfa; 13x18 cm 2- Mıderim Dzruytsner Seragan Gyanki Masin, Yergrort Hador 2. Cilt = Cinsel Hayat Hakkında Samimi Röportajlar, 2. Cilt / G. Bolis (İstanbul): Ardziv Matbaası, 1913 - 223 sayfa; 13x18 cm

  TLSold
 • 1897 TARİHLİ KUDÜS BASKISI ERMENİCE KİTAP
 
NAREGLİ KRİKOR'UN TRAJEDİSİ-Krikori Narega Vanits Vanagani Voğperkutyunı = Naregli Krikor'un Trajedisi / Kudüs: Kilise Matbaası, 1897
 
637 sayfa; 8x12 cm

Naregli Krikor Ermeni Kilisesinin önemli alimleri arsında bulunup günümüzde hala Ermeni Kilisesinin en önemli dua kitapları arasında bulunan "Nareg" kitabının yazarıdır. Söz konusu çalışma kendi hayatı üzerinden çıkarım yapılabilmesi amacıyla basılmış bir teoloji Kitabı.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  1897 TARİHLİ KUDÜS BASKISI ERMENİCE KİTAP NAREGLİ KRİKOR'UN TRAJEDİSİ-Krikori Narega Vanits Vanagani Voğperkutyunı = Naregli Krikor'un Trajedisi / Kudüs: Kilise Matbaası, 1897 637 sayfa; 8x12 cm Naregli Krikor Ermeni Kilisesinin önemli alimleri arsında bulunup günümüzde hala Ermeni Kilisesinin en önemli dua kitapları arasında bulunan "Nareg" kitabının yazarıdır. Söz konusu çalışma kendi hayatı üzerinden çıkarım yapılabilmesi amacıyla basılmış bir teoloji Kitabı.

  TLSold
 • YAZARINDAN İMZALI 1909 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP

ÜNLÜ EDEBİYAT ESERLERİ
-Kragan Hampavner = Ünlü Edebiyat Eserleri / Mihran Hovhannesyan.- Gosdantnubolis (İstanbul): V. Ve H. Der-Nersesyan Matbaası, 1909

340 Sayfa; 13,5x19,5 cm

Dünya edebiyatından eserler ve bu eserlerin tetkikleri üzerin yapılan kapsamlı bir çalışma. Yazarından imzalı.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  YAZARINDAN İMZALI 1909 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP ÜNLÜ EDEBİYAT ESERLERİ -Kragan Hampavner = Ünlü Edebiyat Eserleri / Mihran Hovhannesyan.- Gosdantnubolis (İstanbul): V. Ve H. Der-Nersesyan Matbaası, 1909 340 Sayfa; 13,5x19,5 cm Dünya edebiyatından eserler ve bu eserlerin tetkikleri üzerin yapılan kapsamlı bir çalışma. Yazarından imzalı.

  TLSold
 • TÜRK TİCARET TARİHİ - TÜRK TİCARET MEVZUATI-Legislation Commerciale Turque – Code de Commerce du 29 Mai 1926, promulqué le 28 Juin 1926 entrant en vigueur le 4 Octobre 1926 / E. Manasse .- Fascicule – 1 – 27 .- Constantinople: 1926 – 1929

363+8 sayfa; 16x24 cm

  Lot No: 133

  Lot: 133

  TÜRK TİCARET TARİHİ - TÜRK TİCARET MEVZUATI-Legislation Commerciale Turque – Code de Commerce du 29 Mai 1926, promulqué le 28 Juin 1926 entrant en vigueur le 4 Octobre 1926 / E. Manasse .- Fascicule – 1 – 27 .- Constantinople: 1926 – 1929 363+8 sayfa; 16x24 cm

  TLSold
 • MUHTEŞEM GÖRSELLİ BİR HAC KİTABI-Haji – Journey to the heart of Islam / edit.: Venetia Porter – M. A. S. Abdel Haleem, Karen Armstrong, Robert Irwin, Hugh Kennedy, Ziauddin Sardar.- London: The British Museum Press, 2012

288 sayfa; resimli; 24x27 cm

  Lot No: 134

  Lot: 134

  MUHTEŞEM GÖRSELLİ BİR HAC KİTABI-Haji – Journey to the heart of Islam / edit.: Venetia Porter – M. A. S. Abdel Haleem, Karen Armstrong, Robert Irwin, Hugh Kennedy, Ziauddin Sardar.- London: The British Museum Press, 2012 288 sayfa; resimli; 24x27 cm

  TLSold
 • BOL GÖRSELLİ YAYINLANAN EN GÜZEL SERGİ KATALOĞU -Harameyn – Hac – Mukaddes Yolculuk = Hajj – Journey to Holiness.- / İstanbul: İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2018

347 sayfa; bol resimli; 30x30 cm

  Lot No: 135

  Lot: 135

  BOL GÖRSELLİ YAYINLANAN EN GÜZEL SERGİ KATALOĞU -Harameyn – Hac – Mukaddes Yolculuk = Hajj – Journey to Holiness.- / İstanbul: İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2018 347 sayfa; bol resimli; 30x30 cm

  TLSold
 • NADİR BİR PARA KİTABI - YEMEN'DE BASILAN OSMANLI PARALARI-Mangır – Yemen’de Darbedilen Osmanlı Bakır Paraları = Ottoman Copper Coins Minted in Yemen 1517 – 1640 / Necdet Kabaklarlı .- Dr. Vladimir Suchy’in katkılarıyla. – İstanbul: Türk Nümismatik Derneği, 2007

152 sayfa; resimli; 21x30 cm

  Lot No: 136

  Lot: 136

  NADİR BİR PARA KİTABI - YEMEN'DE BASILAN OSMANLI PARALARI-Mangır – Yemen’de Darbedilen Osmanlı Bakır Paraları = Ottoman Copper Coins Minted in Yemen 1517 – 1640 / Necdet Kabaklarlı .- Dr. Vladimir Suchy’in katkılarıyla. – İstanbul: Türk Nümismatik Derneği, 2007 152 sayfa; resimli; 21x30 cm

  TLSold
 • ARA GÜLER'DEN DÜNYANIN YEDİ SİMGESİ - BERTRAND RUSSELL - TENNESSEE WİLLİAMS - LOUİS ARAGON - WİLLİAM SAROYAN - MARC CHAGALL - SALVADOR DALİ - PABLO PİCASSO-Seven Landmarks of the World / Ara Güler.- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004

237 sayfa; fotoğraflı; 24x34 cm

  Lot No: 137

  Lot: 137

  ARA GÜLER'DEN DÜNYANIN YEDİ SİMGESİ - BERTRAND RUSSELL - TENNESSEE WİLLİAMS - LOUİS ARAGON - WİLLİAM SAROYAN - MARC CHAGALL - SALVADOR DALİ - PABLO PİCASSO-Seven Landmarks of the World / Ara Güler.- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004 237 sayfa; fotoğraflı; 24x34 cm

  TLSold
 • ESKİ ÇERÇEVESİNDE CAMLATI - SULTANAHMED CAMİİ-Eski Çerçevesinde Camlatı - Sultanahmed Camii – 33x44 cm.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  ESKİ ÇERÇEVESİNDE CAMLATI - SULTANAHMED CAMİİ-Eski Çerçevesinde Camlatı - Sultanahmed Camii – 33x44 cm.

  TLSold
 • 1877-78 OSMANLI RUS HARBİ (93 HARBİ) SONRASINDA MISIR'I ELİMİZDEN ALAN İNGİLİZLERİN BASTIRDIĞI MISIR HARİTALARINDAN-A Map of Egypt and Sınai / London: J. S. Virtue& Co. Limited, [1880]- 31x47 cm

  Lot No: 139

  Lot: 139

  1877-78 OSMANLI RUS HARBİ (93 HARBİ) SONRASINDA MISIR'I ELİMİZDEN ALAN İNGİLİZLERİN BASTIRDIĞI MISIR HARİTALARINDAN-A Map of Egypt and Sınai / London: J. S. Virtue& Co. Limited, [1880]- 31x47 cm

  TLSold
 • İSTANBUL'DA ESKİ MEZAR TAŞLARI - İKİ ADET ESKİ OSMANLICA KİTABELİ MEZAR TAŞLARI-İstanbul'da Ölüm - İki Adet Eski Osmanlıca Kitabeli Mezar Taşları – 2 Adet – 22x27; 12x17 cm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  İSTANBUL'DA ESKİ MEZAR TAŞLARI - İKİ ADET ESKİ OSMANLICA KİTABELİ MEZAR TAŞLARI-İstanbul'da Ölüm - İki Adet Eski Osmanlıca Kitabeli Mezar Taşları – 2 Adet – 22x27; 12x17 cm

  TLSold
 • 1850'LER - VEYRASSAT - OSMANLI'DA EĞİTİM-Maitre d’Ecole Turquie .- Jules Jacques Veyrassat Alexandre Gabriel Decamps, Furne Fils, [ 1850] – 24x32 cm

  Lot No: 141

  Lot: 141

  1850'LER - VEYRASSAT - OSMANLI'DA EĞİTİM-Maitre d’Ecole Turquie .- Jules Jacques Veyrassat Alexandre Gabriel Decamps, Furne Fils, [ 1850] – 24x32 cm

  TLSold
 • 1918 - MEZOPOTAMYA ve SURİYE HARİTASI – ADANA PAFTASI – ADANA – MERSİN – TARSUS – İSKENDERUN – ANTAKYA-Karte Von Mesopotamien und Syrien  (vorlaufige Ausgabe) B. Adana / Bearbeitet in der Kartogr. Abteilung der Kgl. Preub. Landesaufnahme, 1918. 

Ölçek: 1: 400.000; renkli; lejantlı; 68x62 cm, Haliyle

  Lot No: 142

  Lot: 142

  1918 - MEZOPOTAMYA ve SURİYE HARİTASI – ADANA PAFTASI – ADANA – MERSİN – TARSUS – İSKENDERUN – ANTAKYA-Karte Von Mesopotamien und Syrien (vorlaufige Ausgabe) B. Adana / Bearbeitet in der Kartogr. Abteilung der Kgl. Preub. Landesaufnahme, 1918. Ölçek: 1: 400.000; renkli; lejantlı; 68x62 cm, Haliyle

  TLSold
 • BODRUM KENT TARİHİ

BODRUM'DA BİR DÜĞÜN MERASİMİ HATIRA FOTOĞRAFI - 21 Mart 1925
-Bodrum’da bir düğün merasiminde alınan hatıra fotoğrafı – Arkasında Kaymakam Enver Bey’e ithaflı Osmanlıca yazılıdır – 21 Mart 1340 / 1925 – Bodrum yazılı – 18,5x25; 8x13,5 cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  BODRUM KENT TARİHİ BODRUM'DA BİR DÜĞÜN MERASİMİ HATIRA FOTOĞRAFI - 21 Mart 1925 -Bodrum’da bir düğün merasiminde alınan hatıra fotoğrafı – Arkasında Kaymakam Enver Bey’e ithaflı Osmanlıca yazılıdır – 21 Mart 1340 / 1925 – Bodrum yazılı – 18,5x25; 8x13,5 cm

  TLSold
 • 1868 YILI TAŞ BASKI KUZEY AMERİKA HARİTASI-Amerika-yı Şimali / Paris’te tahsil üzre bulunan Mülazım-ı evvel Hafız Ali Efendi bi’t-tersim taş üzerine hak ve lisan-ı Türkiye tercüme edilmiştir – 33x43 cm


Yeni atlas -taş baskısı- / Bonnefont, Louis; mütercim Hafız Ali Eşref .-- Paris: Arsbil Matbaası, 1285 H [1868 M]

  Lot No: 144

  Lot: 144

  1868 YILI TAŞ BASKI KUZEY AMERİKA HARİTASI-Amerika-yı Şimali / Paris’te tahsil üzre bulunan Mülazım-ı evvel Hafız Ali Efendi bi’t-tersim taş üzerine hak ve lisan-ı Türkiye tercüme edilmiştir – 33x43 cm Yeni atlas -taş baskısı- / Bonnefont, Louis; mütercim Hafız Ali Eşref .-- Paris: Arsbil Matbaası, 1285 H [1868 M]

  TLSold
 • 1868 YILI TAŞ BASKI GÜNEY AMERİKA HARİTASI-Amerika-yı Cenubi / Paris’te tahsil üzre bulunan Mülazım-ı evvel Hafız Ali Efendi bi’t-tersim taş üzerine hak ve lisan-ı Türkiye tercüme edilmiştir – 33x43 cm


Yeni atlas -taş baskısı- / Bonnefont, Louis; mütercim Hafız Ali Eşref .-- Paris: Arsbil Matbaası, 1285 H [1868 M]

  Lot No: 145

  Lot: 145

  1868 YILI TAŞ BASKI GÜNEY AMERİKA HARİTASI-Amerika-yı Cenubi / Paris’te tahsil üzre bulunan Mülazım-ı evvel Hafız Ali Efendi bi’t-tersim taş üzerine hak ve lisan-ı Türkiye tercüme edilmiştir – 33x43 cm Yeni atlas -taş baskısı- / Bonnefont, Louis; mütercim Hafız Ali Eşref .-- Paris: Arsbil Matbaası, 1285 H [1868 M]

  TLSold
 • MISIR - FİRAFUNLARIN DÜNYASI

ANTİK MISIR’IN DEV PRESTİJLİ KİTABI
-Egypt. The World of the Pharaohs / Regine Schulz and Matthias Seidel .- Köln: Könemann, 1998

536 sayfa; resimli; 28x32 cm

  Lot No: 146

  Lot: 146

  MISIR - FİRAFUNLARIN DÜNYASI ANTİK MISIR’IN DEV PRESTİJLİ KİTABI -Egypt. The World of the Pharaohs / Regine Schulz and Matthias Seidel .- Köln: Könemann, 1998 536 sayfa; resimli; 28x32 cm

  TLSold
 • 1915 - MUHTEŞEM BİR İSTANBUL DENİZ HARİTASI

İSTANBUL, BOĞAZİÇİ VE CİVARI HARİTASI
-The Bosporus – Surveyed Ploix / Surveyed by Messrs. C. H. Ploix and Manen 1854 under the direction of Admiral Hamelin of the French..- London: published at the Admiralty, 1915

Chibukli Bay to Dikili Rock by the officiers of H. M. S. Spitfire 1853. Engraved 1905. New edition 19th November 1915.
Ölçek: 1: 36.500 .- 90x105 cm

  Lot No: 147

  Lot: 147

  1915 - MUHTEŞEM BİR İSTANBUL DENİZ HARİTASI İSTANBUL, BOĞAZİÇİ VE CİVARI HARİTASI -The Bosporus – Surveyed Ploix / Surveyed by Messrs. C. H. Ploix and Manen 1854 under the direction of Admiral Hamelin of the French..- London: published at the Admiralty, 1915 Chibukli Bay to Dikili Rock by the officiers of H. M. S. Spitfire 1853. Engraved 1905. New edition 19th November 1915. Ölçek: 1: 36.500 .- 90x105 cm

  TLSold
 • 1842, COFFIER - LİTHOGRAFYA BASKI SULTANAHMET / AT MEYDANI - DİKİLİTAŞLAR ve İBRAHİM PAŞA SARAYI-Place de L'at - Meidan, Constantinople / Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752 – 1817) .- Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce - At Meydanı , Litografi, Litografiyi hazırlayan: Engelmann, Deroy Lith. atölyesinde basılmıştır, 
 
Desen: Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce albümünden çıkmıştır, Levha No: 2, 30X47 cm

  Lot No: 148

  Lot: 148

  1842, COFFIER - LİTHOGRAFYA BASKI SULTANAHMET / AT MEYDANI - DİKİLİTAŞLAR ve İBRAHİM PAŞA SARAYI-Place de L'at - Meidan, Constantinople / Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752 – 1817) .- Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce - At Meydanı , Litografi, Litografiyi hazırlayan: Engelmann, Deroy Lith. atölyesinde basılmıştır, Desen: Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce albümünden çıkmıştır, Levha No: 2, 30X47 cm

  TLSold
 • 1842, COFFIER - LİTHOGRAFYA BASKI YEDİKULE / ALTIN KAPI - BUKOLEON SARAYI - İSTANBUL SURLARI-Vue de la Porte Dorée – Vue des Ruines du Monastére de Saint Jean Studies – Vue du Monument de Marcellus Leo .- Planjhe: 89, 90, 91
/ Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752 – 1817) .- Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce - At Meydanı , Litografi, Litografiyi hazırlayan: Engelmann, Deroy Lith. atölyesinde basılmıştır, 
 
Desen: Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce albümünden çıkmıştır, 31x147 cm

  Lot No: 149

  Lot: 149

  1842, COFFIER - LİTHOGRAFYA BASKI YEDİKULE / ALTIN KAPI - BUKOLEON SARAYI - İSTANBUL SURLARI-Vue de la Porte Dorée – Vue des Ruines du Monastére de Saint Jean Studies – Vue du Monument de Marcellus Leo .- Planjhe: 89, 90, 91 / Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752 – 1817) .- Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce - At Meydanı , Litografi, Litografiyi hazırlayan: Engelmann, Deroy Lith. atölyesinde basılmıştır, Desen: Bonde Bussierre Voyage Pittoreque dans I'Empire Ottoman en Gréce albümünden çıkmıştır, 31x147 cm

  TLSold
 • ŞEHİR TİCARET TARİHİ - İSTANBUL ÇARŞISI KALPAKÇILAR BAŞI DESTANI-İstanbul Çarşısı Kalpakçılar Başı Destanı .- 27x43 cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  ŞEHİR TİCARET TARİHİ - İSTANBUL ÇARŞISI KALPAKÇILAR BAŞI DESTANI-İstanbul Çarşısı Kalpakçılar Başı Destanı .- 27x43 cm

  TLSold
 • OSMANLI SARAY ERKANI SADRAZAM & BÜYÜK VEZİR - DİVAN ÜYESİ-The Grand Vizier / Plate LIX.- London: W. Miller, 1802 - özel paspartüsünde - 24,5x35,5 cm

A Member of the Divan Plate XLIV.- London: W. Miller, 1802 - özel paspartüsünde - 24,5x35,5 cm

  Lot No: 151

  Lot: 151

  OSMANLI SARAY ERKANI SADRAZAM & BÜYÜK VEZİR - DİVAN ÜYESİ-The Grand Vizier / Plate LIX.- London: W. Miller, 1802 - özel paspartüsünde - 24,5x35,5 cm A Member of the Divan Plate XLIV.- London: W. Miller, 1802 - özel paspartüsünde - 24,5x35,5 cm

  TLSold
 • 1731 BERNARD PİCART – OSMANLI KIYAFET ALBÜMÜ ve PORTRELER-
Amant Turc. Enfant Turc. Tchingui Danceur Turc. Tchingius ou Danseuse Turque / Bernard Picart.- 1731

Özel Paspartüsünde, 22x34 cm

  Lot No: 152

  Lot: 152

  1731 BERNARD PİCART – OSMANLI KIYAFET ALBÜMÜ ve PORTRELER- Amant Turc. Enfant Turc. Tchingui Danceur Turc. Tchingius ou Danseuse Turque / Bernard Picart.- 1731 Özel Paspartüsünde, 22x34 cm

  TLSold
 • 1787 - D'OHSSON’DAN 

FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ

II. BEYAZIT’IN ANNESİ GÜLBAHAR VALİDE SULTAN TÜRBESİ 
-Chapelle Sepulchrale de Mohammed II - Chapelle Sepulchrale de la Valide Sultane Gul Bahhar Khatunn Mere de Bayezid II / Planche: 35 / Ignatius Mouradgea d'Ohsson

Planche originale issue du Tableau général de l'Empire othoman de Mouradja (Mouradgea) d'Ohsson, Ignatius, édité à Paris, de l'Imprimerie de Monsieur, en 1787.
Published by De l'Imprimerie de Monsieur,, Paris,, 1787
32x51 cm

  Lot No: 153

  Lot: 153

  1787 - D'OHSSON’DAN FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ II. BEYAZIT’IN ANNESİ GÜLBAHAR VALİDE SULTAN TÜRBESİ -Chapelle Sepulchrale de Mohammed II - Chapelle Sepulchrale de la Valide Sultane Gul Bahhar Khatunn Mere de Bayezid II / Planche: 35 / Ignatius Mouradgea d'Ohsson Planche originale issue du Tableau général de l'Empire othoman de Mouradja (Mouradgea) d'Ohsson, Ignatius, édité à Paris, de l'Imprimerie de Monsieur, en 1787. Published by De l'Imprimerie de Monsieur,, Paris,, 1787 32x51 cm

  TLSold
 • 1875 TABLOLUK BİR HAREM GRAVÜRÜ-Promenade Dans le jardin du Harem (Asie Mineure) – Salon de 1875 .- A. Pasini; G. Greux.- Paris, Fçois Lienard, 1875

29,5x43 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  1875 TABLOLUK BİR HAREM GRAVÜRÜ-Promenade Dans le jardin du Harem (Asie Mineure) – Salon de 1875 .- A. Pasini; G. Greux.- Paris, Fçois Lienard, 1875 29,5x43 cm

  TLSold
 • CEYLAN - HAFTALIK FOTOROMAN MECMUASI-Ceylan – Haftalık fotoroman Mecmuası .- İstanbul: Ceylan yayınları

Sayılar: Cilt 3; sayı: 21 – 30 Yıl: 1969

10.000 Felaket
Harika Örümcek
Çılgın Çocuklar
Ölümsüz Adam
Robot Ali’nin Zaman Makinası
Fareler Devriyesi
Dönüşü Olmayan Yolculuk
Örümcek…………..

  Lot No: 155

  Lot: 155

  CEYLAN - HAFTALIK FOTOROMAN MECMUASI-Ceylan – Haftalık fotoroman Mecmuası .- İstanbul: Ceylan yayınları Sayılar: Cilt 3; sayı: 21 – 30 Yıl: 1969 10.000 Felaket Harika Örümcek Çılgın Çocuklar Ölümsüz Adam Robot Ali’nin Zaman Makinası Fareler Devriyesi Dönüşü Olmayan Yolculuk Örümcek…………..

  TLSold
 • 38 ADET BÜYÜK BOY - 1999 GÖLCÜK DEPREMİ, İZMİT DEPREMİ, MARMARA DEPREMİ YA DA 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ FOTOĞRAFLARI-Fotolar: Gazeteci Bertan Ağanoğlu, Uğur Gündüz, Hatice tuncer, Kaya Sağnak, Alper Turgut

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi Ya Da 17 Ağustos 1999 Depremi Fotoğrafları
30x40 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  38 ADET BÜYÜK BOY - 1999 GÖLCÜK DEPREMİ, İZMİT DEPREMİ, MARMARA DEPREMİ YA DA 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ FOTOĞRAFLARI-Fotolar: Gazeteci Bertan Ağanoğlu, Uğur Gündüz, Hatice tuncer, Kaya Sağnak, Alper Turgut 1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi Ya Da 17 Ağustos 1999 Depremi Fotoğrafları 30x40 cm

  TLSold
 • TÜRKLERİN DENİZ MUHAREBELERİ

52 RESİM, KROKİ VE TABLO BULUNMAKTADIR
-Türklerin Deniz Muharebeleri II.cilt 5.kısım Girit Harbi 1644-1669 (resim, kroki ve tablolar) / Fevzi Kurtoğlu – İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube, 1939

İçinde 52 resim, kroki ve tablo vardır

154 sayfa; 19,5x27 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  TÜRKLERİN DENİZ MUHAREBELERİ 52 RESİM, KROKİ VE TABLO BULUNMAKTADIR -Türklerin Deniz Muharebeleri II.cilt 5.kısım Girit Harbi 1644-1669 (resim, kroki ve tablolar) / Fevzi Kurtoğlu – İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube, 1939 İçinde 52 resim, kroki ve tablo vardır 154 sayfa; 19,5x27 cm

  TLSold
 • MEKTEB-İ SULTANİ ALMANCA MUALLİMİ VELİ POLAND ‘DAN

ALMANCA KÜÇÜK SARF (GASPEY OTTO ZAVER USULÜ) 
-Almanca küçük sarf (Gaspey Otto Zaver usulü) / Veli Poland (Mekteb-i Sultani Almanca Muallimi).- Konstantinopel [İstanbul]: Kitapçı Otto Keil, 1904

238+12 sayfa; 19x13 cm.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  MEKTEB-İ SULTANİ ALMANCA MUALLİMİ VELİ POLAND ‘DAN ALMANCA KÜÇÜK SARF (GASPEY OTTO ZAVER USULÜ) -Almanca küçük sarf (Gaspey Otto Zaver usulü) / Veli Poland (Mekteb-i Sultani Almanca Muallimi).- Konstantinopel [İstanbul]: Kitapçı Otto Keil, 1904 238+12 sayfa; 19x13 cm.

  TLSold
 • OSMANLI - YUNAN SEFERİ DÖMEKE MEYDAN MUHAREBESİ -Osmanlı - Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi Aded: 8 / Osman Senaî (Erkan-ı Harbiye Kolağalarından) .- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettebiye Matbaası, 1315 [1899]

129-224 sayfa; 4 adet haritalı; 15x21 cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  OSMANLI - YUNAN SEFERİ DÖMEKE MEYDAN MUHAREBESİ -Osmanlı - Yunan Seferi Dömeke Meydan Muharebesi Aded: 8 / Osman Senaî (Erkan-ı Harbiye Kolağalarından) .- İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettebiye Matbaası, 1315 [1899] 129-224 sayfa; 4 adet haritalı; 15x21 cm

  TLSold
 • RESİMLİ, RUSÇA ve FARSÇA ÖMER HAYYAM KİTABI

III. ULUSLARARASI İRAN SANATI VE ARKEOLOJİSİ KONGRESİ - LENİNGRAD
-ОМАР ХАЙЯМ – РОБАЙЯТ / III. Congres International D’art et O’Archéologie Iraniens – Keningrad. Akademia,

113+3 sayfa; 11x15 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  RESİMLİ, RUSÇA ve FARSÇA ÖMER HAYYAM KİTABI III. ULUSLARARASI İRAN SANATI VE ARKEOLOJİSİ KONGRESİ - LENİNGRAD -ОМАР ХАЙЯМ – РОБАЙЯТ / III. Congres International D’art et O’Archéologie Iraniens – Keningrad. Akademia, 113+3 sayfa; 11x15 cm

  TLSold
 • NADİR BİR CUMHURİYET YILLIĞI

CUMHURİYETİN 10. YILI ÖZEL SAYISI

TÜRKİYE YILLIKLARI
-Les Annales de Turquie- No: 6, Novebre 1933 – 1923 – 1933 29 Octobre 1933

157 sayfa; resimli; 16x23 cm.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  NADİR BİR CUMHURİYET YILLIĞI CUMHURİYETİN 10. YILI ÖZEL SAYISI TÜRKİYE YILLIKLARI -Les Annales de Turquie- No: 6, Novebre 1933 – 1923 – 1933 29 Octobre 1933 157 sayfa; resimli; 16x23 cm.

  TLSold
 • GONZALO DE ARGOTE Y DE MOLİNA'IN KASTİLYA ŞİİRİ ÜZERİNE SÖYLEM

NUMARALI BASKI (139)
-Gonzalo de Argote y de Molina's Discurso sobre la poesía castellana contenida en este libro (i.e. El libro de Patronio o El conde Lucanor) and Bartholomaeus Gjorgjević / A. R. Nykl.- Baltimore, 1948

28 sayfa; 18x26 cm.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  GONZALO DE ARGOTE Y DE MOLİNA'IN KASTİLYA ŞİİRİ ÜZERİNE SÖYLEM NUMARALI BASKI (139) -Gonzalo de Argote y de Molina's Discurso sobre la poesía castellana contenida en este libro (i.e. El libro de Patronio o El conde Lucanor) and Bartholomaeus Gjorgjević / A. R. Nykl.- Baltimore, 1948 28 sayfa; 18x26 cm.

  TLSold
 • LEİBZİG BASKISI HARUN REŞİD'DEN BİNBİR GECE MASALLARI-Harun al-Raschid – Erzählung aus 1001 Nacht / mit Bildern von Rie Cramer .- Verlag von A. Anton & Co. Leibzig, 

64 sayfa; minyatürlü; 18x24 cm

  Lot No: 163

  Lot: 163

  LEİBZİG BASKISI HARUN REŞİD'DEN BİNBİR GECE MASALLARI-Harun al-Raschid – Erzählung aus 1001 Nacht / mit Bildern von Rie Cramer .- Verlag von A. Anton & Co. Leibzig, 64 sayfa; minyatürlü; 18x24 cm

  TLSold
 • ŞEHİR TARİHİ - MERSİN - MİMARİ-3 Adet Mersin fotoğrafı / Fotokartı / Kartpostalı

1- Rue de Jogourt – Pazar – Mersin / Mersin – Yoğurt Pazarı – 9x14 cm

2- Mersin manzaralarından: Gümrük binası- 8,5x11,5 cm, 1925

3- Mersin limanı – Kardan görünüş ve liman şirketinin romörkörleri – 9x13,5 cm

  Lot No: 164

  Lot: 164

  ŞEHİR TARİHİ - MERSİN - MİMARİ-3 Adet Mersin fotoğrafı / Fotokartı / Kartpostalı 1- Rue de Jogourt – Pazar – Mersin / Mersin – Yoğurt Pazarı – 9x14 cm 2- Mersin manzaralarından: Gümrük binası- 8,5x11,5 cm, 1925 3- Mersin limanı – Kardan görünüş ve liman şirketinin romörkörleri – 9x13,5 cm

  TLSold
 • 1829 - BOĞAZİÇİ ve RUMELİHİSARI-The Bosphorus from the Giant's Mountain - Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 

13x21 cm

  Lot No: 165

  Lot: 165

  1829 - BOĞAZİÇİ ve RUMELİHİSARI-The Bosphorus from the Giant's Mountain - Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 13x21 cm

  TLSold
 • 1829 - BOĞAZİÇİ ve RUMELİHİSARI-The Auropean and Asiatic Castles on the Bosphorus - Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 

13x21 cm

  Lot No: 166

  Lot: 166

  1829 - BOĞAZİÇİ ve RUMELİHİSARI-The Auropean and Asiatic Castles on the Bosphorus - Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 13x21 cm

  TLSold
 • 1829 - BİNBİRDİREK SARNICI - SU KÜLTÜRÜ-Turquie - Ciserne antique a Constantinople - Bin - bir - direk / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 

13x19,5 cm

  Lot No: 167

  Lot: 167

  1829 - BİNBİRDİREK SARNICI - SU KÜLTÜRÜ-Turquie - Ciserne antique a Constantinople - Bin - bir - direk / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 13x19,5 cm

  TLSold
 • 1825 VENEDİK BASKISI ERMENİCE KİTAP

AHLAH FELSEFESİ
-İmasdasirutyun Paroyagan = Ahlak Felsefesi / Emanuel Tasavrose.- çev.: Peder Vrtanes Asgeryan.- Venedik: S. Ğazar Matbaası, 1825
 
804 sayfa; 11,5x17,5 cm, cildi haliyle

  Lot No: 168

  Lot: 168

  1825 VENEDİK BASKISI ERMENİCE KİTAP AHLAH FELSEFESİ -İmasdasirutyun Paroyagan = Ahlak Felsefesi / Emanuel Tasavrose.- çev.: Peder Vrtanes Asgeryan.- Venedik: S. Ğazar Matbaası, 1825 804 sayfa; 11,5x17,5 cm, cildi haliyle

  TLSold
 • 1829 - AYASOFYA CAMİİ İÇ MEKAN GÖRÜNÜŞÜ-Turquie - Sainte Sophie / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 

20x13 cm

  Lot No: 169

  Lot: 169

  1829 - AYASOFYA CAMİİ İÇ MEKAN GÖRÜNÜŞÜ-Turquie - Sainte Sophie / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876).- 20x13 cm

  TLSold
 • 1829 - BELGRAD ORMANLARINDA KÜÇÜK BEND – SU KÜLTÜRÜ-Turquie - Le petit Bend ou reservoir dans la Foret de Belgrade / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876)

20x13 cm

  Lot No: 170

  Lot: 170

  1829 - BELGRAD ORMANLARINDA KÜÇÜK BEND – SU KÜLTÜRÜ-Turquie - Le petit Bend ou reservoir dans la Foret de Belgrade / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876) 20x13 cm

  TLSold
 • 1829 - İSTANBUL - KAPALIÇARŞI - İSTANBUL'DA TİCARİ HAYAT-Turquie - Constantinople - Bazar / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876)

20x13 cm

  Lot No: 171

  Lot: 171

  1829 - İSTANBUL - KAPALIÇARŞI - İSTANBUL'DA TİCARİ HAYAT-Turquie - Constantinople - Bazar / Frankland Charles Colville - 1829 . Charles Colville Frankland (1792–1876) 20x13 cm

  TLSold
 • ULAŞIM TARİHİ - DEMİRYOLU TARİHİ-Yataklı – Vagon – Turkish Steam Travel / George Behrend and Vincent Kelly .- Great Britian, 2006

104 sayfa; resimli; 22x28 cm

  Lot No: 172

  Lot: 172

  ULAŞIM TARİHİ - DEMİRYOLU TARİHİ-Yataklı – Vagon – Turkish Steam Travel / George Behrend and Vincent Kelly .- Great Britian, 2006 104 sayfa; resimli; 22x28 cm

  TLSold
 • 91 PARÇA GÜLDÜRÜRCÜ, EĞLENDİRİCİ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ KARİKATÜR
İKİNCİ DÜNYA HARBİNE DAİR SEÇME KARİKATÜRLER
ÇEŞİTLİ SEÇME KARİKATÜRLER 

3 SAYI TAKIM
-Dalkavuk – Karikatür Albümü / Cemal Nadir Güler .- İstanbul : Nebioğlu Yayınevi,
91 Parça güldürürcü, eğlendirici, düşündürücü karikatür
İkinci Dünya harbine dair seçme karikatürler
Çeşitli seçme karikatürler 
24+48+48 sayfa; 20x27 cm

  Lot No: 173

  Lot: 173

  91 PARÇA GÜLDÜRÜRCÜ, EĞLENDİRİCİ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ KARİKATÜR İKİNCİ DÜNYA HARBİNE DAİR SEÇME KARİKATÜRLER ÇEŞİTLİ SEÇME KARİKATÜRLER 3 SAYI TAKIM -Dalkavuk – Karikatür Albümü / Cemal Nadir Güler .- İstanbul : Nebioğlu Yayınevi, 91 Parça güldürürcü, eğlendirici, düşündürücü karikatür İkinci Dünya harbine dair seçme karikatürler Çeşitli seçme karikatürler 24+48+48 sayfa; 20x27 cm

  TLSold
 • HARİTALI I. DÜNYA SAVAŞINDA MISIR SEFERİ-Büyük harpte Mısır seferi – 76 numaralı Askeri mecmua lahikadır / Behçet (Mütekait Miralay) – Kitabın sonunda bir harita vardır.- İstanbul: Askeri Mecmua, 1930

34 sayfa; 1 harita; 19x26 cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  HARİTALI I. DÜNYA SAVAŞINDA MISIR SEFERİ-Büyük harpte Mısır seferi – 76 numaralı Askeri mecmua lahikadır / Behçet (Mütekait Miralay) – Kitabın sonunda bir harita vardır.- İstanbul: Askeri Mecmua, 1930 34 sayfa; 1 harita; 19x26 cm

  TLSold
 • GRAVÜR - HARİTA - ŞEKİLLER EŞLİĞİNDE MARMARA DENİZİ KILAVUZU-Marmara Denizi Kılavuzu / Ahmet Rasim (Harita Umum Müdürlüğü Deniz Şubesi Müdürü Dz. Kaymakam).- İstanbul: Büyük Erkan-ı Harbiye IX. Deniz Şubesi, 1931

349+7 sayfa; gravürlü, haritalı; 17x24 cm

  Lot No: 175

  Lot: 175

  GRAVÜR - HARİTA - ŞEKİLLER EŞLİĞİNDE MARMARA DENİZİ KILAVUZU-Marmara Denizi Kılavuzu / Ahmet Rasim (Harita Umum Müdürlüğü Deniz Şubesi Müdürü Dz. Kaymakam).- İstanbul: Büyük Erkan-ı Harbiye IX. Deniz Şubesi, 1931 349+7 sayfa; gravürlü, haritalı; 17x24 cm

  TLSold
 • 12 FASİKÜL BOL RESİMLİ - TARİHTE GÜZEL KADINLAR - NİYAZİ AHMET BANOĞLU - HİKMET MÜNİR - RESUHİ BAYKARA - NECDET SALİH KURDAKUL - M. ÇAĞATAY ULUÇAY - AFİF YESARİ … KALEMİNDEN YÜZLERCE MAKALE VE GÖRSEL-Tarihte güzel kadınlar / İstanbul: Tarih Dünyası Mecmuası, [t.y.]

422 sayfa; resimli; 12 fasikül

  Lot No: 176

  Lot: 176

  12 FASİKÜL BOL RESİMLİ - TARİHTE GÜZEL KADINLAR - NİYAZİ AHMET BANOĞLU - HİKMET MÜNİR - RESUHİ BAYKARA - NECDET SALİH KURDAKUL - M. ÇAĞATAY ULUÇAY - AFİF YESARİ … KALEMİNDEN YÜZLERCE MAKALE VE GÖRSEL-Tarihte güzel kadınlar / İstanbul: Tarih Dünyası Mecmuası, [t.y.] 422 sayfa; resimli; 12 fasikül

  TLSold
 • ZEKİ VELİDİ TOGAN'DAN HOREZM KÜLTÜR VESİKALARI SERİSİNDEN TIPKIBASIM VE DEĞERLENDİRMELİ KİTAP-Horezmce Tercümeli Muqaddimat Al – Adab = Khorezmian Glossary of the Muqaddimat Al – Adab / yay. Haz. Zeki Velidi Togan.- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, 1951
Horezm Kültürü Vesikaları Kısım 1
44+532 sayfa tıpkıbasım; 21x29 cm

  Lot No: 177

  Lot: 177

  ZEKİ VELİDİ TOGAN'DAN HOREZM KÜLTÜR VESİKALARI SERİSİNDEN TIPKIBASIM VE DEĞERLENDİRMELİ KİTAP-Horezmce Tercümeli Muqaddimat Al – Adab = Khorezmian Glossary of the Muqaddimat Al – Adab / yay. Haz. Zeki Velidi Togan.- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, 1951 Horezm Kültürü Vesikaları Kısım 1 44+532 sayfa tıpkıbasım; 21x29 cm

  TLSold
 • REŞAD EKREM KOÇU'NUN ÇEVİRİSİ VE HAZIRLIĞIYLA MUHTEŞEM BİR İSTANBUL ve TÜRKİYE SEYAHATNAMESİ DERLEMESİ-1- 1874 İstanbul / Edmondo de Amicis.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış C. Biseo’nun 41 gravürü vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 51 sayfa; gravürlü; 16x23 cm

2- 1869’da Trabzon’dan Erzurum’a / Théophile Deyrolle.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış 31 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 56 sayfa; gravürlü; 16x23 cm

3- 1786’da Türkiye / Elisabeth Craven.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış C. Biseo’nun 23 gravürü vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 48 sayfa; gravürlü; 16x23 cm

4- 1955- 1956’da İstanbul ve Türkiye / Jean de Thevenot.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış 41 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 56 sayfa; gravürlü; 16x23 cm

5- 1717- 1718’de Lale devri başlarında Türkiye / Jean de Thevenot.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde Bartlett tarafından yapılmış 16 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 48 sayfa; gravürlü; 16x23 cm

6- 1588’de Anadolu’nun bir köşesi – İzmit – Geyve – Torbalı – Mudurnu – Nallıhan – Beypazarı – Sivrihisar – Gemlik / J. E. Dauzats .- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde muharririn tarifine göre yapılmış 9 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 47 sayfa; gravürlü; 16x23 cm
İlave olarak Nafizade Ahmed Fuad’ın 1897’de bir Bursa seyahati notları da vardır

7- Sûrnâme (Üçüncü Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü) / Seyyid Vehbi .- çev.: Reşad Ekrem Koçu . – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 38 sayfa; 16x23 cm

8- Vilâdetname (Üçüncü Mustafa’nın kızı Hibetullah Sultanın doğum donanması) / Haşmet .- çev.: Reşad Ekrem Koçu . – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 40 sayfa; 16x23 cm
İlave olarak Selanikli Mustafa ve Peçeli İbrahim; Üçüncü Murad’ın oğlunun sünnet düğünü

  Lot No: 178

  Lot: 178

  REŞAD EKREM KOÇU'NUN ÇEVİRİSİ VE HAZIRLIĞIYLA MUHTEŞEM BİR İSTANBUL ve TÜRKİYE SEYAHATNAMESİ DERLEMESİ-1- 1874 İstanbul / Edmondo de Amicis.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış C. Biseo’nun 41 gravürü vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 51 sayfa; gravürlü; 16x23 cm 2- 1869’da Trabzon’dan Erzurum’a / Théophile Deyrolle.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış 31 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 56 sayfa; gravürlü; 16x23 cm 3- 1786’da Türkiye / Elisabeth Craven.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış C. Biseo’nun 23 gravürü vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 48 sayfa; gravürlü; 16x23 cm 4- 1955- 1956’da İstanbul ve Türkiye / Jean de Thevenot.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde tabiat üzerinden yapılmış 41 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 56 sayfa; gravürlü; 16x23 cm 5- 1717- 1718’de Lale devri başlarında Türkiye / Jean de Thevenot.- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde Bartlett tarafından yapılmış 16 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 48 sayfa; gravürlü; 16x23 cm 6- 1588’de Anadolu’nun bir köşesi – İzmit – Geyve – Torbalı – Mudurnu – Nallıhan – Beypazarı – Sivrihisar – Gemlik / J. E. Dauzats .- çev.: Reşad Ekrem Koçu – İçinde muharririn tarifine göre yapılmış 9 gravür vardır. – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 47 sayfa; gravürlü; 16x23 cm İlave olarak Nafizade Ahmed Fuad’ın 1897’de bir Bursa seyahati notları da vardır 7- Sûrnâme (Üçüncü Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü) / Seyyid Vehbi .- çev.: Reşad Ekrem Koçu . – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 38 sayfa; 16x23 cm 8- Vilâdetname (Üçüncü Mustafa’nın kızı Hibetullah Sultanın doğum donanması) / Haşmet .- çev.: Reşad Ekrem Koçu . – İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938 – 40 sayfa; 16x23 cm İlave olarak Selanikli Mustafa ve Peçeli İbrahim; Üçüncü Murad’ın oğlunun sünnet düğünü

  TLSold
 • ARA GÜLER'İN OBJEKTİFİNDEN ERMENİ YAZARLAR

ARA GÜLER ISLAK İMZALI

DERNEK ÜYELERİ İÇİN YALNIZ 200 ADET SINIRLI BASKIDAN EN ÖNEMLİSİ 
-Ara Güleri Osbnyagen Hay Kroğner = Ara Gülerin Objektifinden Ermeni Yazarlar / Ara Güler.- İstanbul: Sahagyan Lisesinde Yetişenler Derneği Yayınları, 1990

72 Sayfa; resimli; 20x27 cm

Cumhuriyet Ermeni Edebiyatının önde gelen isimlerinden Zahrad, Zaven Biberyan, Willliam Saroyan, Hagop Mıntsuri, Hayganuş Mark gibi 35 yazarın Ara Güler tarafından çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır. Kitabın Dernek üyeleri için sınırlı sayıda 200 adet basıldığı bilinmektedir.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  ARA GÜLER'İN OBJEKTİFİNDEN ERMENİ YAZARLAR ARA GÜLER ISLAK İMZALI DERNEK ÜYELERİ İÇİN YALNIZ 200 ADET SINIRLI BASKIDAN EN ÖNEMLİSİ -Ara Güleri Osbnyagen Hay Kroğner = Ara Gülerin Objektifinden Ermeni Yazarlar / Ara Güler.- İstanbul: Sahagyan Lisesinde Yetişenler Derneği Yayınları, 1990 72 Sayfa; resimli; 20x27 cm Cumhuriyet Ermeni Edebiyatının önde gelen isimlerinden Zahrad, Zaven Biberyan, Willliam Saroyan, Hagop Mıntsuri, Hayganuş Mark gibi 35 yazarın Ara Güler tarafından çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır. Kitabın Dernek üyeleri için sınırlı sayıda 200 adet basıldığı bilinmektedir.

  TLSold
 • 1891 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE KİTAP 

TALİM-İ KIRAATI OSMANİYE

1. BASKI

-Talim-i Kıraatı Osmaniye, Kısım ı Salis / İstanbul: Matbaa-i A. Hagop Boyacıyan, 1891
 
278 Sayfa; 12x18 cm

  Lot No: 180

  Lot: 180

  1891 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE KİTAP TALİM-İ KIRAATI OSMANİYE 1. BASKI -Talim-i Kıraatı Osmaniye, Kısım ı Salis / İstanbul: Matbaa-i A. Hagop Boyacıyan, 1891 278 Sayfa; 12x18 cm

  TLSold
 • 1931 BİRİNCİ ZİRAAT KONGRESİ

TÜTÜN – GÜLCÜLÜK VE ITRİYAT – KURU YEMİŞLER – İNCİR – FINDIK – ÜZÜM - AYINTAP FISTIĞI – LİFLİ NEBATATLAR – KENDİR – KETEN – YAĞLI NEBATATLAR- PİRİNÇ – SEBZE – PORTAKAL – ÇİÇEK – AĞAÇLAMA VE SİYASET – KURU VE SULU ZİRAAT - TOPRAK VE GÜBRE – ZİRAAT ALETLERİ – HAŞERAT - METEOROLOJİ
-1931 Birinci Ziraat Kongresi (Ankara) – İstanbul: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1931
1. İhtisas Raporları
1369 sayfa; 17x24 cm

  Lot No: 181

  Lot: 181

  1931 BİRİNCİ ZİRAAT KONGRESİ TÜTÜN – GÜLCÜLÜK VE ITRİYAT – KURU YEMİŞLER – İNCİR – FINDIK – ÜZÜM - AYINTAP FISTIĞI – LİFLİ NEBATATLAR – KENDİR – KETEN – YAĞLI NEBATATLAR- PİRİNÇ – SEBZE – PORTAKAL – ÇİÇEK – AĞAÇLAMA VE SİYASET – KURU VE SULU ZİRAAT - TOPRAK VE GÜBRE – ZİRAAT ALETLERİ – HAŞERAT - METEOROLOJİ -1931 Birinci Ziraat Kongresi (Ankara) – İstanbul: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1931 1. İhtisas Raporları 1369 sayfa; 17x24 cm

  TLSold
 • EDİ İLE BÜDÜ – TİYATROCU 

 VASFİ RIZA ZOBU – MÜNİR ÖZKUL – NERİMAN KÖKSAL
-EDİ İLE BÜDÜ – TİYATROCU / Vasfi Rıza Zobu – Münir Özkul – Neriman Köksal – Necdet Mahfi – Mücap Ofluoğlu – Kenan Büke – Şevki Artun .- Senaryo: Burhan Felek .- Reji: Şadan Kamil.- Atlas Film – Halk Sinemasında

34x49 cm

  Lot No: 182

  Lot: 182

  EDİ İLE BÜDÜ – TİYATROCU VASFİ RIZA ZOBU – MÜNİR ÖZKUL – NERİMAN KÖKSAL -EDİ İLE BÜDÜ – TİYATROCU / Vasfi Rıza Zobu – Münir Özkul – Neriman Köksal – Necdet Mahfi – Mücap Ofluoğlu – Kenan Büke – Şevki Artun .- Senaryo: Burhan Felek .- Reji: Şadan Kamil.- Atlas Film – Halk Sinemasında 34x49 cm

  TLSold
 • II. DÜNYA SAVAŞI NAZİ ALMANYASI ve AVRUPASININ BOL FOTOĞRAFLI ÖNEMLİ DERGİLERİNDEN BİRİ

FREUDE UND ARBEIT – BOL RESİMLİ ve REKLAMLI
-Freude und Arbeit – Joy and Work – Joie et Travail - Alegria Trabajo
 
Sayılar: 8-12 – (1938)
Sayılar: 11, 4-7 (1938)
Sayılar: 1-4 - 1938 – (1939)
Sayılar: 5-8 – (1939)

  Lot No: 183

  Lot: 183

  II. DÜNYA SAVAŞI NAZİ ALMANYASI ve AVRUPASININ BOL FOTOĞRAFLI ÖNEMLİ DERGİLERİNDEN BİRİ FREUDE UND ARBEIT – BOL RESİMLİ ve REKLAMLI -Freude und Arbeit – Joy and Work – Joie et Travail - Alegria Trabajo Sayılar: 8-12 – (1938) Sayılar: 11, 4-7 (1938) Sayılar: 1-4 - 1938 – (1939) Sayılar: 5-8 – (1939)

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – BOĞAZİÇİ – SU KÜLTÜRÜ – SU KEMERLERİ-Vista nello Bosphora – Aquidotto -  / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

27,5x19 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700

  Lot No: 184

  Lot: 184

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – BOĞAZİÇİ – SU KÜLTÜRÜ – SU KEMERLERİ-Vista nello Bosphora – Aquidotto - / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x19 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – DİKİLİTAŞ – OSMANLI PORTRELER - MÜZİK ALETLERİ-Obeliscus . Planj: 122 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

27,5x19 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700

  Lot No: 185

  Lot: 185

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – DİKİLİTAŞ – OSMANLI PORTRELER - MÜZİK ALETLERİ-Obeliscus . Planj: 122 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x19 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – TATAR KADINI – TOBOLSKA – İNSAN MANZARALARI-Femme Tartare – La Ville Tobolska - Planj: 327 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

27,5x19 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700


Tobolsk, Tobol ve Irtysh nehirlerinin birleştiği yerde, Rusya'nın Tyumen Oblastı'nda bir kasabadır. 1590 yılında kurulan Tobolsk, Asya Rusya'sındaki Ural Dağları'nın doğusunda bulunan en eski ikinci Rus yerleşim yeridir ve Sibirya bölgesinin tarihi başkentidir

  Lot No: 186

  Lot: 186

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – TATAR KADINI – TOBOLSKA – İNSAN MANZARALARI-Femme Tartare – La Ville Tobolska - Planj: 327 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x19 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700 Tobolsk, Tobol ve Irtysh nehirlerinin birleştiği yerde, Rusya'nın Tyumen Oblastı'nda bir kasabadır. 1590 yılında kurulan Tobolsk, Asya Rusya'sındaki Ural Dağları'nın doğusunda bulunan en eski ikinci Rus yerleşim yeridir ve Sibirya bölgesinin tarihi başkentidir

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – RUSYA – DAUREE’NİN BAŞKENTİ NERZİNSKOİ-Nerzinskoi ville capitale de Dauree - Planj: 386 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

27,5x19 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700

  Lot No: 187

  Lot: 187

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – RUSYA – DAUREE’NİN BAŞKENTİ NERZİNSKOİ-Nerzinskoi ville capitale de Dauree - Planj: 386 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x19 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – RUSYA – ARHANGELSK-Archangel: Femme Samoiede – Homme Samoiede - Un Samoiede / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

2 Gravür; 27,5x19 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700
 

Arhangelsk, Rusya'nın Avrupa'da yer alan kısmının kuzeyinde bulunan Onega'dan Yugorsky'ye kadar uzanan bölgeye ve bölgede bulunan bir şehre verilen addır. Burası doğal bir limana benzer. Rusya Federasyonu'nda yönetim birimi olan bir kenttir

  Lot No: 188

  Lot: 188

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – RUSYA – ARHANGELSK-Archangel: Femme Samoiede – Homme Samoiede - Un Samoiede / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 2 Gravür; 27,5x19 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700 Arhangelsk, Rusya'nın Avrupa'da yer alan kısmının kuzeyinde bulunan Onega'dan Yugorsky'ye kadar uzanan bölgeye ve bölgede bulunan bir şehre verilen addır. Burası doğal bir limana benzer. Rusya Federasyonu'nda yönetim birimi olan bir kenttir

  TLSold
 • ANTAKİ, TAŞKÖPRÜLÜZADE'DEN ÜÇ RİSALE - MANTIK KİTABI-1. er-Risaletü'l-Hüseyniye fi fenni'l-âdâb / Şah Hüseyin b. Abdullah el-Antakî
2. Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi
3. Şerhu Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi
Toplam 68 s.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  ANTAKİ, TAŞKÖPRÜLÜZADE'DEN ÜÇ RİSALE - MANTIK KİTABI-1. er-Risaletü'l-Hüseyniye fi fenni'l-âdâb / Şah Hüseyin b. Abdullah el-Antakî 2. Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi 3. Şerhu Risale fi ilmi âdâbi'l-bahsve'l-münazara / TaşköprîzâdeAhmed Efendi Toplam 68 s.

  TLSold
 • MOLLA FENARİ'NİN 1835 TARİHLİ MANTIK KİTABI-el-Fevaidü'l-Fenariye / Molla Fenarî .—1251 H., 38 s.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  MOLLA FENARİ'NİN 1835 TARİHLİ MANTIK KİTABI-el-Fevaidü'l-Fenariye / Molla Fenarî .—1251 H., 38 s.

  TLSold
 • MANTIK-er-Risaletü'l-velediye/ Saçaklızade Muhammed b. EbiBekr el-Maraşî.--1242 H. , 32 s.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  MANTIK-er-Risaletü'l-velediye/ Saçaklızade Muhammed b. EbiBekr el-Maraşî.--1242 H. , 32 s.

  TLSold
 • 1826 TARİHLİ FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞ HALEBİ'NİN MEŞHUR FIKIH RİSALESİ-Mülteka'l-ebhur/ Burhaneddin İbrahim b. Muhammed el-Halebî, 342 s.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  1826 TARİHLİ FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞ HALEBİ'NİN MEŞHUR FIKIH RİSALESİ-Mülteka'l-ebhur/ Burhaneddin İbrahim b. Muhammed el-Halebî, 342 s.

  TLSold
 • EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'ş-şemsiye fi kavaidi'l-mantıkiye -El yazısı- / Ebü'l-Hasen Necmüddin Debiran Ali b. Ömer el-Katibî el-Kazvinî, 64 s.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'ş-şemsiye fi kavaidi'l-mantıkiye -El yazısı- / Ebü'l-Hasen Necmüddin Debiran Ali b. Ömer el-Katibî el-Kazvinî, 64 s.

  TLSold
 • ÖMER B. HAMZA EDİRNEVÎ'NİN EL YAZMA NASİHAT KİTABI -Enisü'l-celis / Ömer b. Hamza Edirnevî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 36 s.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  ÖMER B. HAMZA EDİRNEVÎ'NİN EL YAZMA NASİHAT KİTABI -Enisü'l-celis / Ömer b. Hamza Edirnevî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 36 s.

  TLSold
 • SAÇAKLIZADE'NN EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'l-velediye -El yazısı- / Saçaklızade Muhammed b. Ebi Bekr el-Maraşî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 28 s.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  SAÇAKLIZADE'NN EL YAZMASI MANTIK KİTABI-er-Risaletü'l-velediye -El yazısı- / Saçaklızade Muhammed b. Ebi Bekr el-Maraşî .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 28 s.

  TLSold
 • MANTIK - FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞTIR-Şerhu risaletüİsmeti'l-ezhan fi ilmi'l-mizan., 22 s.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  MANTIK - FİLİGRANLI KAĞIDA YAZILMIŞTIR-Şerhu risaletüİsmeti'l-ezhan fi ilmi'l-mizan., 22 s.

  TLSold
 • EBÜ'L-BEREKAT İSMAİL B. SİNAN ES-SİVASÎ'NİN EL YAZMASI AKAİD KİTABI-Şerhu risaleti'l-kebairve's-sagair / Ebü'l-Berekat İsmail b. Sinan es-Sivasî, 14 s.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  EBÜ'L-BEREKAT İSMAİL B. SİNAN ES-SİVASÎ'NİN EL YAZMASI AKAİD KİTABI-Şerhu risaleti'l-kebairve's-sagair / Ebü'l-Berekat İsmail b. Sinan es-Sivasî, 14 s.

  TLSold
 • TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ'NİN MÜNAZARA RİSALESİ-Şerhu âdâbi'l-bahsve'l-münazara / Taşköprîzâde Ahmed Efendi .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 70 s.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ'NİN MÜNAZARA RİSALESİ-Şerhu âdâbi'l-bahsve'l-münazara / Taşköprîzâde Ahmed Efendi .-- [Y.y. : yayl.y.,t.y.]., 70 s.

  TLSold
 • ÖZEL KUTUSUNDA - İRAN SANATI - İRAN RESMİ – MİNYATÜR
 
MEŞHUR İRANLI MİNYATÜR SANATÇISI MAHMOUD FARSHCHİAN KOLEKSİYONU
-A Collection of Mahmoud Farshchian / Drecting Manager: Nasser & Ehsan Mirbagheri; adsiver: S. Hasan Saeb.- Tahran: Gooya House of Culture Art, 2012

323 s.; tamamı minyatürlü- 34x24 cm

  Lot No: 199

  Lot: 199

  ÖZEL KUTUSUNDA - İRAN SANATI - İRAN RESMİ – MİNYATÜR MEŞHUR İRANLI MİNYATÜR SANATÇISI MAHMOUD FARSHCHİAN KOLEKSİYONU -A Collection of Mahmoud Farshchian / Drecting Manager: Nasser & Ehsan Mirbagheri; adsiver: S. Hasan Saeb.- Tahran: Gooya House of Culture Art, 2012 323 s.; tamamı minyatürlü- 34x24 cm

  TLSold
 • BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

EREN EYÜBOĞLU

RESİM SERGİSİ AFİŞLERİ
-Bedri Rahmi Eyüboğlu 73 yaşında / Resim sergisi - 9 Kasım – 9 Aralık .- Dört Boyut Sanat Galerisi – Caddebostan – 35x50 cm 

Eren Eyüboğlu / Resim sergisi 7 Ekim – 5 Kasım 1983 .- Dört Boyut Sanat Galerisi – Caddebostan – 35x50 cm , köşesi haliyle

  Lot No: 200

  Lot: 200

  BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU EREN EYÜBOĞLU RESİM SERGİSİ AFİŞLERİ -Bedri Rahmi Eyüboğlu 73 yaşında / Resim sergisi - 9 Kasım – 9 Aralık .- Dört Boyut Sanat Galerisi – Caddebostan – 35x50 cm Eren Eyüboğlu / Resim sergisi 7 Ekim – 5 Kasım 1983 .- Dört Boyut Sanat Galerisi – Caddebostan – 35x50 cm , köşesi haliyle

  TLSold
 • FİKRET MUALLARESİM SERGİSİ AFİŞİ-Fikret Mualla / Ambassade de Turquie , Paris – Exposition du 4 au 20 Juin 1970 – 50x61 cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  FİKRET MUALLARESİM SERGİSİ AFİŞİ-Fikret Mualla / Ambassade de Turquie , Paris – Exposition du 4 au 20 Juin 1970 – 50x61 cm

  TLSold
 • FİKRET MUALLA

ÖZEL FİLİGRANLI KAĞIDA BASKI

PETIT PALAIS MUSEE – GENEVE SOĞUK DAMGALI 
-FİKRET MUALLA / Özel Filigranlı Kağıda Baskı .- Petit Palais Musee – Geneve Soğuk Damgalı – 50x67 cm

  Lot No: 202

  Lot: 202

  FİKRET MUALLA ÖZEL FİLİGRANLI KAĞIDA BASKI PETIT PALAIS MUSEE – GENEVE SOĞUK DAMGALI -FİKRET MUALLA / Özel Filigranlı Kağıda Baskı .- Petit Palais Musee – Geneve Soğuk Damgalı – 50x67 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

BEYKOZ – CENEVİZ KALESİ – OSMANLI’DA GÜNDELİK HAYAT – BOĞAZİÇİ
-Etrance to the Bosphorus from the Black Sea / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – J. C. Bentley - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  THOMAS ALLOM BEYKOZ – CENEVİZ KALESİ – OSMANLI’DA GÜNDELİK HAYAT – BOĞAZİÇİ -Etrance to the Bosphorus from the Black Sea / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – J. C. Bentley - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

ALİ PAŞA ve FATMA TÜRBELERİ - ALİ PAŞA SARAYI - BALKANLAR - GÜNDELİK HAYAT - TÜRK SARAY MİMARİSİ
-Tomb of Ali Pacha & Fatima in the Court of the Seraglio / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom –W. L. Leitch - H. Adlard - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  THOMAS ALLOM ALİ PAŞA ve FATMA TÜRBELERİ - ALİ PAŞA SARAYI - BALKANLAR - GÜNDELİK HAYAT - TÜRK SARAY MİMARİSİ -Tomb of Ali Pacha & Fatima in the Court of the Seraglio / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom –W. L. Leitch - H. Adlard - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

İSTANBUL BALIKLI AYAZMASI 
-Spring of the miraculous fishes, at Baloukli. ; near Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – J. Tingle - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  THOMAS ALLOM İSTANBUL BALIKLI AYAZMASI -Spring of the miraculous fishes, at Baloukli. ; near Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – J. Tingle - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

EYÜPSULTAN - SULTANIN KILIÇ ALAYI ve TÜRBELER
-Eyoub Sultan - Fontain & Street of the Tombs / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – G. Presburg - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 206

  Lot: 206

  THOMAS ALLOM EYÜPSULTAN - SULTANIN KILIÇ ALAYI ve TÜRBELER -Eyoub Sultan - Fontain & Street of the Tombs / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – G. Presburg - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

İSTANBUL'DA GÜNDELİK HAYAT - OSMANLI KADINLARININ TENEZZÜHÜ-The Sultan in her State Arrhuba Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – J. Jenkin - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 207

  Lot: 207

  THOMAS ALLOM İSTANBUL'DA GÜNDELİK HAYAT - OSMANLI KADINLARININ TENEZZÜHÜ-The Sultan in her State Arrhuba Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – J. Jenkin - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

YEDİKULE ve MARMARA'NIN GÖRÜNÜŞÜ-State Prison of the Seven Towers / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom –W. H. Captone - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 208

  Lot: 208

  THOMAS ALLOM YEDİKULE ve MARMARA'NIN GÖRÜNÜŞÜ-State Prison of the Seven Towers / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom –W. H. Captone - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

AYDIN - GÜZELHİSAR - KERVANSARAY -Caravansary at Guzel - Hisar on the Meander / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. H. Captone - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 209

  Lot: 209

  THOMAS ALLOM AYDIN - GÜZELHİSAR - KERVANSARAY -Caravansary at Guzel - Hisar on the Meander / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. H. Captone - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • MISS PARDOE - W. H. BARTLETTYEREBATAN SARAYI-Yéré Batan Serai / The Beauties of the Bosphorus / Miss Pardoe – W. H. Bartlett - I. T. Wilhmore - Paris, [1839] - 21x26,5 cm

  Lot No: 210

  Lot: 210

  MISS PARDOE - W. H. BARTLETTYEREBATAN SARAYI-Yéré Batan Serai / The Beauties of the Bosphorus / Miss Pardoe – W. H. Bartlett - I. T. Wilhmore - Paris, [1839] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • MISS PARDOE - W. H. BARTLETT

YEREBATAN SARAYI-The Collume of Theodosius / The Beauties of the Bosphorus / Miss Pardoe – W. H. Bartlett - J. Consen - Paris, [1839] - 21x26,5 cm

  Lot No: 211

  Lot: 211

  MISS PARDOE - W. H. BARTLETT YEREBATAN SARAYI-The Collume of Theodosius / The Beauties of the Bosphorus / Miss Pardoe – W. H. Bartlett - J. Consen - Paris, [1839] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOMBİNBİRDİREK SARNICI -The Cistern of Bin - bir - Direk / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – E. Challis - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 212

  Lot: 212

  THOMAS ALLOMBİNBİRDİREK SARNICI -The Cistern of Bin - bir - Direk / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – E. Challis - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

MALTA ADASI - KARANTİNA LİMANINDAN VALETTA-Valetta from the Quarantina Harbour - Malta / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. Vallis - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 213

  Lot: 213

  THOMAS ALLOM MALTA ADASI - KARANTİNA LİMANINDAN VALETTA-Valetta from the Quarantina Harbour - Malta / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. Vallis - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

İSTANBUL'DA BİR HAREM EĞLENCESİ-Interieur of a Harem - Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. H. Mote - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 214

  Lot: 214

  THOMAS ALLOM İSTANBUL'DA BİR HAREM EĞLENCESİ-Interieur of a Harem - Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. H. Mote - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

BURSA - EMİR SULTAN-Emir Sultan Brusa - Asia Minor / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. J. Cook - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 215

  Lot: 215

  THOMAS ALLOM BURSA - EMİR SULTAN-Emir Sultan Brusa - Asia Minor / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. J. Cook - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

SULTANAHMET CAMİİ - DİKİLİTAŞLAR - AT MEYDANI-Obelisk of Theodosius in the Atmeidan Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – S. Piradshaw - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  THOMAS ALLOM SULTANAHMET CAMİİ - DİKİLİTAŞLAR - AT MEYDANI-Obelisk of Theodosius in the Atmeidan Constantinople / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – S. Piradshaw - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

TOPKAPI SARAYI - SARAYIN KABUL ODASI GİRİŞİ-Gate of Entrance to the Reception Room of the Seraglio / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – T. Barber - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  THOMAS ALLOM TOPKAPI SARAYI - SARAYIN KABUL ODASI GİRİŞİ-Gate of Entrance to the Reception Room of the Seraglio / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – T. Barber - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • THOMAS ALLOM

BEYKOZ - KÜÇÜKSU ÇEŞMESİ ve MESİRESİ - OSMANLI GÜNDELİK HAYAT-The Vallery of Guicik Sciery the Sweet Walers of Asia / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. Floyd - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  Lot No: 218

  Lot: 218

  THOMAS ALLOM BEYKOZ - KÜÇÜKSU ÇEŞMESİ ve MESİRESİ - OSMANLI GÜNDELİK HAYAT-The Vallery of Guicik Sciery the Sweet Walers of Asia / Fisher's Illustrations of Constantinople and Its Environs / Thomas Allom – W. Floyd - Paris, [1838] - 21x26,5 cm

  TLSold
 • PANAYOT'TAN BOL RESİMLİ BAĞCILIK KİTABI-Bağcılara muhtasar rehber / Panayot .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1334 R [1918 M].
43 s. : res. ; 25x17 sm.

  Lot No: 219

  Lot: 219

  PANAYOT'TAN BOL RESİMLİ BAĞCILIK KİTABI-Bağcılara muhtasar rehber / Panayot .-- Dersaadet [İstanbul]: Matbaa-i Osmaniye, 1334 R [1918 M]. 43 s. : res. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN TARİHİ-Terakki fikrinin menşei ve tekâmülü / müellifi Mustafa Şekib .-- İstanbul: İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi (Âmidî Matbaası), 1928.
IX, 183, [2] s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 220

  Lot: 220

  TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN TARİHİ-Terakki fikrinin menşei ve tekâmülü / müellifi Mustafa Şekib .-- İstanbul: İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi (Âmidî Matbaası), 1928. IX, 183, [2] s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • TAŞ BASKI MUHYİDDİN İBN-İ ARABİ’DEN RÜYA YORUMLARI-Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi -taş baskısı- / Muhyiddin Arabî .-- Dersaadet [İstanbul]: Emniyet Matbaası, 1331 H [1913 M].
1-32 ss. ; 25x18 sm.

Eserin sonu (33-48 s.) eksiktir.

  Lot No: 221

  Lot: 221

  TAŞ BASKI MUHYİDDİN İBN-İ ARABİ’DEN RÜYA YORUMLARI-Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi -taş baskısı- / Muhyiddin Arabî .-- Dersaadet [İstanbul]: Emniyet Matbaası, 1331 H [1913 M]. 1-32 ss. ; 25x18 sm. Eserin sonu (33-48 s.) eksiktir.

  TLSold
 • RESİMLİ ZİRA-İ JEOLOJİ-Ziraî jeoloji / Ahmed Tevfik .-- [Ankara]: Ziraat Vekaleti (İstanbul: Cumhuriyet Matbaası), 1340 R [1924 M].
1-282 ss. : şkl. ; 23x16 sm. .-- (Ziraat Vekaleti Külliyatı).

Eserin sonu (283-288 s.) eksiktir.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  RESİMLİ ZİRA-İ JEOLOJİ-Ziraî jeoloji / Ahmed Tevfik .-- [Ankara]: Ziraat Vekaleti (İstanbul: Cumhuriyet Matbaası), 1340 R [1924 M]. 1-282 ss. : şkl. ; 23x16 sm. .-- (Ziraat Vekaleti Külliyatı). Eserin sonu (283-288 s.) eksiktir.

  TLSold
 • TIP TARİHİ - FARMAKOLOJİ

GÜZEL CİLDİNDE ÇOK TEMİZ 

PRATİSYEN HEKİMLERE İLAÇLA TEDAVİ
-Pratisyen hekimlere ilaçla tedavi / müellifi K. Bachem Bonn; Almanca mütercimi Tevfik Salim .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1925.
8, 551, [1] s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 223

  Lot: 223

  TIP TARİHİ - FARMAKOLOJİ GÜZEL CİLDİNDE ÇOK TEMİZ PRATİSYEN HEKİMLERE İLAÇLA TEDAVİ -Pratisyen hekimlere ilaçla tedavi / müellifi K. Bachem Bonn; Almanca mütercimi Tevfik Salim .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi (Şirket-i Mürettibiye Matbaası), 1925. 8, 551, [1] s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • ÜNLÜ MACAR TÜRKOLOG IGNÁCZ KÚNOS’DAN TÜRK HALK EDEBİYATI TARİHİ-Türk halk edebiyatı / Ignácz Kúnos .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi sahibi Hüseyin (Yeni Matbaa), 1343 H [1925 M].
206 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 224

  Lot: 224

  ÜNLÜ MACAR TÜRKOLOG IGNÁCZ KÚNOS’DAN TÜRK HALK EDEBİYATI TARİHİ-Türk halk edebiyatı / Ignácz Kúnos .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi sahibi Hüseyin (Yeni Matbaa), 1343 H [1925 M]. 206 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • TAŞ BASKI

NAMIK KEMAL, 1840-1888. -- BİYOGRAFİ
-Namık Kemal -taş baskısı- / Abdülahrar Tahir .-- Paris: [yayl.y.], 1314 H [1896 M].
16 s. ; 21x14 sm.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  TAŞ BASKI NAMIK KEMAL, 1840-1888. -- BİYOGRAFİ -Namık Kemal -taş baskısı- / Abdülahrar Tahir .-- Paris: [yayl.y.], 1314 H [1896 M]. 16 s. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI EĞİTİM TARİHİ

MEKTEBCİLİĞİN KABESİNDE İNTİBAAT VE TEHASSÜSAT

ÇAPA MUALLİM MEKTEBİ SON SINIF TALEBESİ SALİHA RÜSTEM’İN KİTABI
-Mektebciliğin kabesinde intibaat ve tehassüsat / Hıfzırrahman Raşid .-- tevsi edilmiş ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1928.
256, 3 s. : res. ; 20x14 sm. + 1 pln. (res.)

  Lot No: 226

  Lot: 226

  OSMANLI EĞİTİM TARİHİ MEKTEBCİLİĞİN KABESİNDE İNTİBAAT VE TEHASSÜSAT ÇAPA MUALLİM MEKTEBİ SON SINIF TALEBESİ SALİHA RÜSTEM’İN KİTABI -Mektebciliğin kabesinde intibaat ve tehassüsat / Hıfzırrahman Raşid .-- tevsi edilmiş ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul: İkbal Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1928. 256, 3 s. : res. ; 20x14 sm. + 1 pln. (res.)

  TLSold
 • TÜRK OCAKLARI NEŞRİYATINDAN:

SAFVETİ ZİYA’DAN GÖRGÜ KURALLARI
-Adab-ı muaşeret hasbihalleri / Safvetî Ziya .-- [Ankara]: Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1927.
234, [3] s. : şkl. ; 21x15 sm.

  Lot No: 227

  Lot: 227

  TÜRK OCAKLARI NEŞRİYATINDAN: SAFVETİ ZİYA’DAN GÖRGÜ KURALLARI -Adab-ı muaşeret hasbihalleri / Safvetî Ziya .-- [Ankara]: Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1927. 234, [3] s. : şkl. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • HALI TASARIMINDA VE AYDINLATMADA ARABESK VE HATAİ DESENLİ DESENLER VE SÜSLEMELER-Designs and Ornaments of Arabesque and Khataei Pattern in the Carpet Designing and Illumination / M. R. Honarvar and R. Khonyagar.- Tahran, Yassavoli, 2019

196 sayfa; tamamı çizim ve resimli; 21x29 cm

  Lot No: 228

  Lot: 228

  HALI TASARIMINDA VE AYDINLATMADA ARABESK VE HATAİ DESENLİ DESENLER VE SÜSLEMELER-Designs and Ornaments of Arabesque and Khataei Pattern in the Carpet Designing and Illumination / M. R. Honarvar and R. Khonyagar.- Tahran, Yassavoli, 2019 196 sayfa; tamamı çizim ve resimli; 21x29 cm

  TLSold
 • MORGH-E BAGH-E MALAKOUT (1) – PORTRE RESİMDE 112 ÇİZİMDEN OLUŞAN BİR KOLEKSİYON (İRAN RESMİ)-Morgh-e Bagh-e Malakout (1) – A Collection of 112 Drawings in Portraiture (Iranian Painting) Designer: Madjid Sadeqzadeh .- Tahran: Yassavoli, 2019

128 sayfa; tamamı resimli; 21x29 cm

  Lot No: 229

  Lot: 229

  MORGH-E BAGH-E MALAKOUT (1) – PORTRE RESİMDE 112 ÇİZİMDEN OLUŞAN BİR KOLEKSİYON (İRAN RESMİ)-Morgh-e Bagh-e Malakout (1) – A Collection of 112 Drawings in Portraiture (Iranian Painting) Designer: Madjid Sadeqzadeh .- Tahran: Yassavoli, 2019 128 sayfa; tamamı resimli; 21x29 cm

  TLSold
 • HALI TASARIMINDA VE AYDINLATMADA ESLİMİ VE HATAİ’NİN ROTASYONUİRAN SANATI-Golden Twist (Iranian Garden (10) Rotation of Eslimi and Khataei In the Carpet Designing and Illumination / Designs: M. R. Honarvar.- Tahran, Yassavoli, 2017

201 sayfa; tamamı çizim ve resimli; 21x28 cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  HALI TASARIMINDA VE AYDINLATMADA ESLİMİ VE HATAİ’NİN ROTASYONUİRAN SANATI-Golden Twist (Iranian Garden (10) Rotation of Eslimi and Khataei In the Carpet Designing and Illumination / Designs: M. R. Honarvar.- Tahran, Yassavoli, 2017 201 sayfa; tamamı çizim ve resimli; 21x28 cm

  TLSold
 • MALEK ULUSLARARASI MÜZESİ'NDEKİ BAYAN SODAVAR'IN KOLEKSİYON 

İRAN SANATI – HAT – KAT’I – CİLT – MİNYATÜR – RESİM – HALI
-Bless old Days… – Mrs sodavar’s collection art give to Malek International Museum - یاد باد آن روزگاران یاد باد -  / Tahran: Yassavoli, 2012

132 sayfa; tamamı resimli; 24x33 cm

  Lot No: 231

  Lot: 231

  MALEK ULUSLARARASI MÜZESİ'NDEKİ BAYAN SODAVAR'IN KOLEKSİYON İRAN SANATI – HAT – KAT’I – CİLT – MİNYATÜR – RESİM – HALI -Bless old Days… – Mrs sodavar’s collection art give to Malek International Museum - یاد باد آن روزگاران یاد باد - / Tahran: Yassavoli, 2012 132 sayfa; tamamı resimli; 24x33 cm

  TLSold
 • NUMARALANDIRILMIŞ (622) BİR TIPKIBASIM KİTABI

5. YÜZYILDAN 12. YÜZYILA KADAR KONSTANTİNOPOLİS'İN ERKEN HIRİSTİYAN ANITLARI
-Alt-christliche Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert : auf Befehl Seiner Majestät des Königs aufgenommen und historisch erläutert / w. Salzenberg, C. W. Kortüm. - Berlin: Ernst & Korn, 1854

140 sayfa+1 harita; 27x34 cm

1855 yılında Almanya’da basılan, Filiz ve Hüseyin Öztürk’ün koleksiyonunda bulunan bu eser veliliklerinin 20. Yılı nedei ile Eylül 2001 tarihinde 1000 adet tıpkıbasım olarak basılıp numaralandırılmış uluslar arası kardeşliğe ve inanca armağan edilmiştir.

  Lot No: 232

  Lot: 232

  NUMARALANDIRILMIŞ (622) BİR TIPKIBASIM KİTABI 5. YÜZYILDAN 12. YÜZYILA KADAR KONSTANTİNOPOLİS'İN ERKEN HIRİSTİYAN ANITLARI -Alt-christliche Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert : auf Befehl Seiner Majestät des Königs aufgenommen und historisch erläutert / w. Salzenberg, C. W. Kortüm. - Berlin: Ernst & Korn, 1854 140 sayfa+1 harita; 27x34 cm 1855 yılında Almanya’da basılan, Filiz ve Hüseyin Öztürk’ün koleksiyonunda bulunan bu eser veliliklerinin 20. Yılı nedei ile Eylül 2001 tarihinde 1000 adet tıpkıbasım olarak basılıp numaralandırılmış uluslar arası kardeşliğe ve inanca armağan edilmiştir.

  TLSold
 • RUŞEN EŞREF'TEN GEÇMİŞ GÜNLER - İSTANBUL'UN GEÇMİŞİNE BİR NAZAR

LALE DEVERİNDE SADABAD AKŞAMLARI
TOPKAPI SARAYI ve HAREM
YANGINLAR
CENAB ŞEHABEDDİN, RIZA TEVFİK BEYLER
-Geçmiş Günler / Rüşen Eşref [Ünaydın] .- İstanbul: Kütüphane-i Sudi, 1919

174 sayfa; 16x20 cm, Kitap haliyle

  Lot No: 233

  Lot: 233

  RUŞEN EŞREF'TEN GEÇMİŞ GÜNLER - İSTANBUL'UN GEÇMİŞİNE BİR NAZAR LALE DEVERİNDE SADABAD AKŞAMLARI TOPKAPI SARAYI ve HAREM YANGINLAR CENAB ŞEHABEDDİN, RIZA TEVFİK BEYLER -Geçmiş Günler / Rüşen Eşref [Ünaydın] .- İstanbul: Kütüphane-i Sudi, 1919 174 sayfa; 16x20 cm, Kitap haliyle

  TLSold
 • OSMANLI MİMARLIK TARİHİ - BALYANLAR-Osmanlı mimarlığında batılılaşma dönemi ve Balyan ailesi / Pars Tuğlacı.- İstanbul: Aka ve İnkılap, 1981

352 sayfa; resimli; 34x25 cm

  Lot No: 234

  Lot: 234

  OSMANLI MİMARLIK TARİHİ - BALYANLAR-Osmanlı mimarlığında batılılaşma dönemi ve Balyan ailesi / Pars Tuğlacı.- İstanbul: Aka ve İnkılap, 1981 352 sayfa; resimli; 34x25 cm

  TLSold
 • ANKARA KENT TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK

UĞURLU TUNALI KOLEKSİYONUNDAN BİNLERCE ANKARA FOTOĞRAFI
-Cumhuriyetin Başkenti / Atila Cangır.- Ankara: Ankara Üniversitesi, 2007

3 cilt; 1428 sayfa; özel kutusunda; 30x32 cm

  Lot No: 235

  Lot: 235

  ANKARA KENT TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK UĞURLU TUNALI KOLEKSİYONUNDAN BİNLERCE ANKARA FOTOĞRAFI -Cumhuriyetin Başkenti / Atila Cangır.- Ankara: Ankara Üniversitesi, 2007 3 cilt; 1428 sayfa; özel kutusunda; 30x32 cm

  TLSold
 • TÜRKİYE'DE DENİZ BALIKLARI-Türkiye Deniz Balıkları tayin anahtarı / Dr. Fethi Akşıray.- İstanbul: İstanbul Ünivesitesi Fen Fakültesi Hidrobiologi Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1954

277 sayfa; resimli; 21x28 cm

  Lot No: 236

  Lot: 236

  TÜRKİYE'DE DENİZ BALIKLARI-Türkiye Deniz Balıkları tayin anahtarı / Dr. Fethi Akşıray.- İstanbul: İstanbul Ünivesitesi Fen Fakültesi Hidrobiologi Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1954 277 sayfa; resimli; 21x28 cm

  TLSold
 • ŞEHİR TARİHİ - TARİHİ FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE AYDIN TARİHİ-Aydın ili tarihi – Eski zamanlardan Yunan işgaline kadar – Cilt 1 / Asaf Gökbel – Hikmet Şölen.- İstanbul: Ahmed İhsan Basımevi, 1936

285+34 sayfa resim; 17x25 cm

  Lot No: 237

  Lot: 237

  ŞEHİR TARİHİ - TARİHİ FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE AYDIN TARİHİ-Aydın ili tarihi – Eski zamanlardan Yunan işgaline kadar – Cilt 1 / Asaf Gökbel – Hikmet Şölen.- İstanbul: Ahmed İhsan Basımevi, 1936 285+34 sayfa resim; 17x25 cm

  TLSold
 • ŞEHİR TARİHİ - İBRAHİM HAKKI KONYALI’DAN ALANYA TARİHİ

İÇİNDE ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR YERDE YAYINLANMAYAN BİR ÇOK TARİHİ VESİKA VE FOTOĞRAF VARDIR
-Alanya (Alâiye) - Tarihi - Turistik klabuzu / İbrahim Hakkı Konyalı.- yayınlayan: Alanyalı M. Ali Kemaloğlu.- İstanbul: Ayaydın Basımevi, 1946

544 sayfa; resimli; haritalı; 18x25 cm

  Lot No: 238

  Lot: 238

  ŞEHİR TARİHİ - İBRAHİM HAKKI KONYALI’DAN ALANYA TARİHİ İÇİNDE ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR YERDE YAYINLANMAYAN BİR ÇOK TARİHİ VESİKA VE FOTOĞRAF VARDIR -Alanya (Alâiye) - Tarihi - Turistik klabuzu / İbrahim Hakkı Konyalı.- yayınlayan: Alanyalı M. Ali Kemaloğlu.- İstanbul: Ayaydın Basımevi, 1946 544 sayfa; resimli; haritalı; 18x25 cm

  TLSold
 • İSTANBUL BAROSU TARİHİ - 1933 YILI AVUKATLARI-İstanbul Barosu 1933 Levhası .- İstanbul: İstanbul Barosu, 15. 11. 1933
 
91 sayfa; 21x28 cm

  Lot No: 239

  Lot: 239

  İSTANBUL BAROSU TARİHİ - 1933 YILI AVUKATLARI-İstanbul Barosu 1933 Levhası .- İstanbul: İstanbul Barosu, 15. 11. 1933 91 sayfa; 21x28 cm

  TLSold
 • NADİR BİR ÇİZGİROMAN

TÜRK KAHRAMANI KÖROĞLU’NUN MACERALARI
-Türk Kahramanı Köroğlu’nun maceraları, resimli ve Renkli haftalık Mecmua, Cilt 2, Sayı: 17-31, 33-38, 39-40 sayılar. 17x25 cm

  Lot No: 240

  Lot: 240

  NADİR BİR ÇİZGİROMAN TÜRK KAHRAMANI KÖROĞLU’NUN MACERALARI -Türk Kahramanı Köroğlu’nun maceraları, resimli ve Renkli haftalık Mecmua, Cilt 2, Sayı: 17-31, 33-38, 39-40 sayılar. 17x25 cm

  TLSold
 • HER HAFTA PAZARTESİ GÜNLERİ ÇIKAR YEGANE ÇOCUK DERGİSİ

1934 YILI - TOPLAM 30 SAYI 
-Çocuk Sesi – Her hafta Pazartesi günleri çıkar yegane çocuk dergisi – Sayılar: 226 – 255 arası- 23 Nisan 1934 – 12 İkinci teşrin 1934
20x27 cm, Haliyle, bazı sayfalarda giotinden dolayı kesikler vardır

  Lot No: 241

  Lot: 241

  HER HAFTA PAZARTESİ GÜNLERİ ÇIKAR YEGANE ÇOCUK DERGİSİ 1934 YILI - TOPLAM 30 SAYI -Çocuk Sesi – Her hafta Pazartesi günleri çıkar yegane çocuk dergisi – Sayılar: 226 – 255 arası- 23 Nisan 1934 – 12 İkinci teşrin 1934 20x27 cm, Haliyle, bazı sayfalarda giotinden dolayı kesikler vardır

  TLSold
 • ÇOCUK - TÜRK ÇOCUĞUNUN DERGİSİ

TOPLAM 40 SAYI
-Çocuk – Türk Çocuğunun Dergisi – Resimler – Hikayeler – Eğlenceler –Elişleri – Şiirler – Bilmeceler – Sayılar: 169 – 170, 172-176, 178-183, 186, 203-226 – 25 İlkkanun 1939 – 29 Mart 1941 .- 25c31 cm

  Lot No: 242

  Lot: 242

  ÇOCUK - TÜRK ÇOCUĞUNUN DERGİSİ TOPLAM 40 SAYI -Çocuk – Türk Çocuğunun Dergisi – Resimler – Hikayeler – Eğlenceler –Elişleri – Şiirler – Bilmeceler – Sayılar: 169 – 170, 172-176, 178-183, 186, 203-226 – 25 İlkkanun 1939 – 29 Mart 1941 .- 25c31 cm

  TLSold
 • RAMİZ GÖKÇE'DEN KARİKATÜR ALBÜMLERİ-Tombul Teyze Albümü .- 3 SAYI 

Bu Harbin Karikatür Albümü - 2 SAYI

Kadınlar Albümü – 1 SAYI

Hacı Ağalar Albümü – 1 SAYI

Seçim Albümü - - 1 SAYI

  Lot No: 243

  Lot: 243

  RAMİZ GÖKÇE'DEN KARİKATÜR ALBÜMLERİ-Tombul Teyze Albümü .- 3 SAYI Bu Harbin Karikatür Albümü - 2 SAYI Kadınlar Albümü – 1 SAYI Hacı Ağalar Albümü – 1 SAYI Seçim Albümü - - 1 SAYI

  TLSold
 • İLK BASILI TÜRKÇE YEMEK KİTABI-İlk Basılı Türkçe Yemek Kitabı - Melceü't-Tabbâhîn (Aşçıların sığınağı) / Mehmet Kamil (1844) .- haz.: Cüneyt Kut.- İstanbul: UNIPRO, 1997 .- 101+VII+82+132 sayfa tıpkıbasım; 29x23 cm

  Lot No: 244

  Lot: 244

  İLK BASILI TÜRKÇE YEMEK KİTABI-İlk Basılı Türkçe Yemek Kitabı - Melceü't-Tabbâhîn (Aşçıların sığınağı) / Mehmet Kamil (1844) .- haz.: Cüneyt Kut.- İstanbul: UNIPRO, 1997 .- 101+VII+82+132 sayfa tıpkıbasım; 29x23 cm

  TLSold
 • HARİTALI, GRAVÜRLÜ NADİR BİR İZMİR TARİHİ KİTABI-İzmir – Kuruluşundan bugüne kadar / Emin Canpolat (Y. Müh. – Mimar, Şehircilik Kürsüsü.- İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1954

66 sayfa; gravür ve haritalı; 30x23 cm. Arka kapak haliyle, kopuktur

  Lot No: 245

  Lot: 245

  HARİTALI, GRAVÜRLÜ NADİR BİR İZMİR TARİHİ KİTABI-İzmir – Kuruluşundan bugüne kadar / Emin Canpolat (Y. Müh. – Mimar, Şehircilik Kürsüsü.- İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1954 66 sayfa; gravür ve haritalı; 30x23 cm. Arka kapak haliyle, kopuktur

  TLSold
 • TÜRK YEMEK KÜLTÜRÜ - GELENEKSEL BAKIR KAPLAR-Geleneksel bakır kaplar – Semahat ve Nursel Arsel Koleksiyonu = Traditional Copperware - Semahat ve Nursel Arsel Collection.- / Sümer Atasoy.- İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi, 2013
 
291 sayfa; 26x28 cm

  Lot No: 246

  Lot: 246

  TÜRK YEMEK KÜLTÜRÜ - GELENEKSEL BAKIR KAPLAR-Geleneksel bakır kaplar – Semahat ve Nursel Arsel Koleksiyonu = Traditional Copperware - Semahat ve Nursel Arsel Collection.- / Sümer Atasoy.- İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi, 2013 291 sayfa; 26x28 cm

  TLSold
 • FARSÇA YAZILIP TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLEN MEVLİD-İ ŞERİF-İ FATIMATÜ'Z-ZEHRA-Mevlid-i Şerif-i Fatımatü’z-Zehra (r.a.) / el-Hac Mehmed Esad Efendi; çev.: Ali Efendi.- [y.y.], 1327 [1911] – 13 sayfa; 19x13,5 cm

  Lot No: 247

  Lot: 247

  FARSÇA YAZILIP TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLEN MEVLİD-İ ŞERİF-İ FATIMATÜ'Z-ZEHRA-Mevlid-i Şerif-i Fatımatü’z-Zehra (r.a.) / el-Hac Mehmed Esad Efendi; çev.: Ali Efendi.- [y.y.], 1327 [1911] – 13 sayfa; 19x13,5 cm

  TLSold
 • 1847 TARİHLİ - CYPRES KÜLTÜ / TAPINAĞI-Recherches Sur Le Culte du Cypres. Planj 11 / Recherches sur le culte du cyprès pyramidal chez les peuples civilisés de l'antiquité / Félix Lajard.- Didot, 1847

31x48,5 cm

  Lot No: 248

  Lot: 248

  1847 TARİHLİ - CYPRES KÜLTÜ / TAPINAĞI-Recherches Sur Le Culte du Cypres. Planj 11 / Recherches sur le culte du cyprès pyramidal chez les peuples civilisés de l'antiquité / Félix Lajard.- Didot, 1847 31x48,5 cm

  TLSold
 • 1817'LER - NADİR GRAVÜRLER

1817 – İRANLI KADINLAR
18 YAŞINDA TAHTA ÇIKAN TÜRKLERİN İMPARATORU SULTAN MEHMET
KIZLAR AĞASI YAHUT HAREM AĞASI
SARAY SOYTARILARI - CÜCELER ve DİLSİZLER

-1- Femmes Persanes. Planj: XI / Gravürler, Tardieu, Paris, Lepetit, 1817 – 15x17 cm.
2- Sultan Mahomet Han aujourd buy Empereur de Turcs aage de 18 ans en 1669. Planj: 10 – 13x13,5 cm
3- Kuslir Aga ouchef des Eunuques noirs des femmes Planj: 118 / 13x13 cm
4-Nains du Grand Seigneur – Muets du Grand Seigneur. Planj: 115 / 13x12,5 cm

  Lot No: 249

  Lot: 249

  1817'LER - NADİR GRAVÜRLER 1817 – İRANLI KADINLAR 18 YAŞINDA TAHTA ÇIKAN TÜRKLERİN İMPARATORU SULTAN MEHMET KIZLAR AĞASI YAHUT HAREM AĞASI SARAY SOYTARILARI - CÜCELER ve DİLSİZLER -1- Femmes Persanes. Planj: XI / Gravürler, Tardieu, Paris, Lepetit, 1817 – 15x17 cm. 2- Sultan Mahomet Han aujourd buy Empereur de Turcs aage de 18 ans en 1669. Planj: 10 – 13x13,5 cm 3- Kuslir Aga ouchef des Eunuques noirs des femmes Planj: 118 / 13x13 cm 4-Nains du Grand Seigneur – Muets du Grand Seigneur. Planj: 115 / 13x12,5 cm

  TLSold
 • 1817'LER - NADİR GRAVÜRLER

ATLI SÜVARİ
İRANLI ASKER
OSMANLI SARAY GÖREVLİLERİ
İSTANBUL’DA SARAYLI KADINLAR
-1- Atlı süvari / 16x13 cm.
2- İranlı asker. Planj: XXX / 16,5x9 cm
3- Agiamoglan, Holuagi ou confiturier du Serrail, Hosaki ouffocier gue le Grand seigneur employe pour porter fes ordres. No: 102 – 13x13 cm
4- Habit des femmes de Constantinople. Planj: 363 – 11x12,5 cm

  Lot No: 250

  Lot: 250

  1817'LER - NADİR GRAVÜRLER ATLI SÜVARİ İRANLI ASKER OSMANLI SARAY GÖREVLİLERİ İSTANBUL’DA SARAYLI KADINLAR -1- Atlı süvari / 16x13 cm. 2- İranlı asker. Planj: XXX / 16,5x9 cm 3- Agiamoglan, Holuagi ou confiturier du Serrail, Hosaki ouffocier gue le Grand seigneur employe pour porter fes ordres. No: 102 – 13x13 cm 4- Habit des femmes de Constantinople. Planj: 363 – 11x12,5 cm

  TLSold
 • 1817'LER - NADİR GRAVÜRLER

İSTANBUL MANZARASI EŞLİĞİNDE SARAY GÖREVLİLERİ
OSMANLI’DA DİNİ HAYAT VE YENİÇERİ
-1- Page de l’Hasoda ou chambre du Grand Seihneur – Tulbentar Aga ou celuy qui porte le Turban du Grand Seigneur / 10,5x12,5 cm
2- Osmanlı’da dini hayat ve Yeniçeri – 16,5x14 cm

  Lot No: 251

  Lot: 251

  1817'LER - NADİR GRAVÜRLER İSTANBUL MANZARASI EŞLİĞİNDE SARAY GÖREVLİLERİ OSMANLI’DA DİNİ HAYAT VE YENİÇERİ -1- Page de l’Hasoda ou chambre du Grand Seihneur – Tulbentar Aga ou celuy qui porte le Turban du Grand Seigneur / 10,5x12,5 cm 2- Osmanlı’da dini hayat ve Yeniçeri – 16,5x14 cm

  TLSold
 • 1817’LER – AYASOFYA CAMİİ-The Discription of Constantinople – Templum Sanctae Sophie – Fig. VI. Pag. 104 / 17,5x10 cm

  Lot No: 252

  Lot: 252

  1817’LER – AYASOFYA CAMİİ-The Discription of Constantinople – Templum Sanctae Sophie – Fig. VI. Pag. 104 / 17,5x10 cm

  TLSold
 • 1817’LER – AYASOFYA CAMİİ-Vu Eumeum ou Prestre d'une Mosquée Royalle. Pag. 276 / 10,5x12,5 cm

  Lot No: 253

  Lot: 253

  1817’LER – AYASOFYA CAMİİ-Vu Eumeum ou Prestre d'une Mosquée Royalle. Pag. 276 / 10,5x12,5 cm

  TLSold
 • 1817’LER – AYASOFYA CAMİİ ve TOPKAPI SARAYI PANORAMASI-Pointe du Serail a Constantinople - Planj: III - 15x17 cm.

  Lot No: 254

  Lot: 254

  1817’LER – AYASOFYA CAMİİ ve TOPKAPI SARAYI PANORAMASI-Pointe du Serail a Constantinople - Planj: III - 15x17 cm.

  TLSold
 • 1817’LER – YENİ CAMİİ ve DENİZ SURLARI VE EMİNÖNÜ PANORAMASI-Validea Built by the prefent Grand Signor's Mother - Fig. XIV, Pag: 225 - 17x15,5 cm.

  Lot No: 255

  Lot: 255

  1817’LER – YENİ CAMİİ ve DENİZ SURLARI VE EMİNÖNÜ PANORAMASI-Validea Built by the prefent Grand Signor's Mother - Fig. XIV, Pag: 225 - 17x15,5 cm.

  TLSold
 • 1817’LER – SÜLEYMANİYE CAMİİ PANORAMASI-The Solimannie Built by Soliman the Magnificent - Fig. XII, Pag: 219 - 16x15 cm.

  Lot No: 256

  Lot: 256

  1817’LER – SÜLEYMANİYE CAMİİ PANORAMASI-The Solimannie Built by Soliman the Magnificent - Fig. XII, Pag: 219 - 16x15 cm.

  TLSold
 • 1817’LER – TOPKAPI SARAYI-The Gate or entrance into the Seraglio - Fig. IV, Pag: 80 - 16,5x15 cm.

  Lot No: 257

  Lot: 257

  1817’LER – TOPKAPI SARAYI-The Gate or entrance into the Seraglio - Fig. IV, Pag: 80 - 16,5x15 cm.

  TLSold
 • DOĞU İSLAM SANATI – CALOUSTE GULBENKİAN VAKFI KOLEKSİYONU-L’Art de l’Orient Islamique collection de la fondation Calouste Gulbenkian = Oriental Islamic Art – Collection of the Calouste Gulbenkian Foundation.- Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1963

154 sayfa; resimli; 17x23 cm

  Lot No: 258

  Lot: 258

  DOĞU İSLAM SANATI – CALOUSTE GULBENKİAN VAKFI KOLEKSİYONU-L’Art de l’Orient Islamique collection de la fondation Calouste Gulbenkian = Oriental Islamic Art – Collection of the Calouste Gulbenkian Foundation.- Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1963 154 sayfa; resimli; 17x23 cm

  TLSold
 • TIP TARİHİ - MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE NEŞRİYATINDAN DARULFÜNUN-I OSMANİ TIP FAKÜLTESİNDE I-OKUTULAN HADİ MÜŞTAK’IN ESERİ-Kimya-yı hayati – Darulfünun-ı Osmani Tıp Fakültesinde tedris edilmektedir / Hadi Müştak (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kimya Müzakerecisi Tabib Yüzbaşı) .- İstanbul: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kütüphanesi, 1921

763 sayfa; resimli; 15x20 cm

  Lot No: 259

  Lot: 259

  TIP TARİHİ - MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE NEŞRİYATINDAN DARULFÜNUN-I OSMANİ TIP FAKÜLTESİNDE I-OKUTULAN HADİ MÜŞTAK’IN ESERİ-Kimya-yı hayati – Darulfünun-ı Osmani Tıp Fakültesinde tedris edilmektedir / Hadi Müştak (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kimya Müzakerecisi Tabib Yüzbaşı) .- İstanbul: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kütüphanesi, 1921 763 sayfa; resimli; 15x20 cm

  TLSold
 • TIP TARİHİ - MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE NEŞRİYATINDAN DARULFÜNUN-I OSMANİ TIP FAKÜLTESİNDE I-OKUTULAN HADİ MÜŞTAK’IN ESERİ-İlm-i Kimya-yı gayr-i uzvi-i tıbbi – Darulfünun-ı Osmani Tıp Fakültesinde tedris edilmektedir / Hadi Müştak (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kimya Müzakerecisi Tabib Yüzbaşı) .- İstanbul: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kütüphanesi, 1922

584 sayfa; resimli; 15x20 cm

  Lot No: 260

  Lot: 260

  TIP TARİHİ - MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE NEŞRİYATINDAN DARULFÜNUN-I OSMANİ TIP FAKÜLTESİNDE I-OKUTULAN HADİ MÜŞTAK’IN ESERİ-İlm-i Kimya-yı gayr-i uzvi-i tıbbi – Darulfünun-ı Osmani Tıp Fakültesinde tedris edilmektedir / Hadi Müştak (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kimya Müzakerecisi Tabib Yüzbaşı) .- İstanbul: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kütüphanesi, 1922 584 sayfa; resimli; 15x20 cm

  TLSold
 • MATEMATİK LİTERATÜRÜ TARİHİİBNÜ'L-HAİM (Ö. 815/1412)'İN "EL-HAVİ Fİ'L-HİSAB" ADLI MATEMATİK ESERİNİN ŞERHİDİR.ESKİ EBRULU CİLDİNDE-Şerhu'l-havi fi'l-hisab / Burhaneddin İbrahim b. Mustafa el-Halebî el-Mudarî (ö. ö. 1190/1777) - 130 Sayfa; 16x21,5 cm, Haliyle bazı sayfaları kurt yenikli ve şiraze dağınıktır, eser temizdir


İbnü'l-Haim (ö. 815/1412)'in "el-Havi fi'l-hisab" adlı matematik eserinin şerhidir.

Eserin kütüphanelerde 20 civarında nüshası bulunmaktadır.

Eser Hakkında bkz: Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, I/225-226.
Yazar Hakkında bkz: ESMA I/39; SO I/136; ALAM I/69; MUCEM I/112; HFA 349-350; OMLT I/222-227 (140)

Kütüphanelerde sadece 20 adet tespit edilebilmiştir

  Lot No: 261

  Lot: 261

  MATEMATİK LİTERATÜRÜ TARİHİİBNÜ'L-HAİM (Ö. 815/1412)'İN "EL-HAVİ Fİ'L-HİSAB" ADLI MATEMATİK ESERİNİN ŞERHİDİR.ESKİ EBRULU CİLDİNDE-Şerhu'l-havi fi'l-hisab / Burhaneddin İbrahim b. Mustafa el-Halebî el-Mudarî (ö. ö. 1190/1777) - 130 Sayfa; 16x21,5 cm, Haliyle bazı sayfaları kurt yenikli ve şiraze dağınıktır, eser temizdir İbnü'l-Haim (ö. 815/1412)'in "el-Havi fi'l-hisab" adlı matematik eserinin şerhidir. Eserin kütüphanelerde 20 civarında nüshası bulunmaktadır. Eser Hakkında bkz: Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, I/225-226. Yazar Hakkında bkz: ESMA I/39; SO I/136; ALAM I/69; MUCEM I/112; HFA 349-350; OMLT I/222-227 (140) Kütüphanelerde sadece 20 adet tespit edilebilmiştir

  TLSold
 • GÜLŞEN-İ AŞK / İZZET MOLLA KEÇECİZÂDE - LİTOGRAFYA BASKI

ŞEYH GALİB’İN HÜSN Ü AŞK’INA NAZÎRE OLARAK YAZDIĞI GÜLŞEN-İ AŞK ADLI MESNEVİSİNDE MEVLEVÎLİĞİN TEMELİNDEKİ AŞK FELSEFESİNİ ANLATTIĞI MESNEVİ
-Gülşen-i aşk / İzzet Molla Keçecizâde .- İstanbul: Matbaa-i Amire Litografya Destegahı, 1265 [1849]
 
22 sayfa; 14x21 cm

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Şems-i Tebrîzî’ye büyük hayranlık duyan ve ilhamını geniş ölçüde Mevlevîlik’ten alan İzzet Molla bu tarikata koruyucusu Hâlet Efendi’nin delâletiyle girmiş olmalıdır. Hemen bütün gazellerinin makta‘ beyitlerinde Mevlânâ’nın adını zikretmesi, onun birçok manzumesini tahmis etmesi, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ına nazîre olarak yazdığı Gülşen-i Aşk adlı mesnevisinde Mevlevîliğin temelindeki aşk felsefesini anlatmaya çalışması bu tesirle açıklanabilir

  Lot No: 262

  Lot: 262

  GÜLŞEN-İ AŞK / İZZET MOLLA KEÇECİZÂDE - LİTOGRAFYA BASKI ŞEYH GALİB’İN HÜSN Ü AŞK’INA NAZÎRE OLARAK YAZDIĞI GÜLŞEN-İ AŞK ADLI MESNEVİSİNDE MEVLEVÎLİĞİN TEMELİNDEKİ AŞK FELSEFESİNİ ANLATTIĞI MESNEVİ -Gülşen-i aşk / İzzet Molla Keçecizâde .- İstanbul: Matbaa-i Amire Litografya Destegahı, 1265 [1849] 22 sayfa; 14x21 cm Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Şems-i Tebrîzî’ye büyük hayranlık duyan ve ilhamını geniş ölçüde Mevlevîlik’ten alan İzzet Molla bu tarikata koruyucusu Hâlet Efendi’nin delâletiyle girmiş olmalıdır. Hemen bütün gazellerinin makta‘ beyitlerinde Mevlânâ’nın adını zikretmesi, onun birçok manzumesini tahmis etmesi, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ına nazîre olarak yazdığı Gülşen-i Aşk adlı mesnevisinde Mevlevîliğin temelindeki aşk felsefesini anlatmaya çalışması bu tesirle açıklanabilir

  TLSold
 • LUT GÖLÜ - ÖLÜ DENİZ- POSTADAN GEÇMİŞ HALİYLE - 1908-La Mer Morte / 9x14 cm.

Lut Gölü [Ölü Deniz], doğuda Ürdün, batıda İsrail ve Batı Şeria ile sınırlanmış bir tuz gölüdür. Ürdün Rift Vadisi'nde yer almaktadır ve ana kolu Ürdün Nehri'dir

  Lot No: 263

  Lot: 263

  LUT GÖLÜ - ÖLÜ DENİZ- POSTADAN GEÇMİŞ HALİYLE - 1908-La Mer Morte / 9x14 cm. Lut Gölü [Ölü Deniz], doğuda Ürdün, batıda İsrail ve Batı Şeria ile sınırlanmış bir tuz gölüdür. Ürdün Rift Vadisi'nde yer almaktadır ve ana kolu Ürdün Nehri'dir

  TLSold
 • 1903 TARİHLİ - HAGOP ESSAYAN, FRERES & CİE. ŞİRKETİNİN ARİF PAŞA’YA KESTİĞİ FATURA-Hagop Essayan, Freres & Cie. Şirketinin Arif Paşa’ya Kestiği Fatura / 26 Kasım 1903 – 18x20 cm.

  Lot No: 264

  Lot: 264

  1903 TARİHLİ - HAGOP ESSAYAN, FRERES & CİE. ŞİRKETİNİN ARİF PAŞA’YA KESTİĞİ FATURA-Hagop Essayan, Freres & Cie. Şirketinin Arif Paşa’ya Kestiği Fatura / 26 Kasım 1903 – 18x20 cm.

  TLSold
 • CUMHURİYETİN İLK YILLARI - ŞÜKRÜ NAİLİ PAŞA ASKERLERİ SELAMLARKEN-Şükrü Naili Paşa Askerleri Selamlarken – 8,5x12,5 cm

  Lot No: 265

  Lot: 265

  CUMHURİYETİN İLK YILLARI - ŞÜKRÜ NAİLİ PAŞA ASKERLERİ SELAMLARKEN-Şükrü Naili Paşa Askerleri Selamlarken – 8,5x12,5 cm

  TLSold
 • AHLÂK FELSEFESİ-Mebadi-i felsefeden ilm-i ahlâk / Ferid .-- Ankara: Şeriye ve Evkaf Vekaleti Tedkikat ve Telifat-i İslâmiye Heyeti (Vilayet Matbaası), 1339 R/1341 H [1923 M].
137, [1] s. ; 21x14 sm. .-- (Şer'iye ve Evkaf Vekaleti Tedkikat ve Telifat-i İslâmiye Heyeti Neşriyatı; aded 7).

  Lot No: 266

  Lot: 266

  AHLÂK FELSEFESİ-Mebadi-i felsefeden ilm-i ahlâk / Ferid .-- Ankara: Şeriye ve Evkaf Vekaleti Tedkikat ve Telifat-i İslâmiye Heyeti (Vilayet Matbaası), 1339 R/1341 H [1923 M]. 137, [1] s. ; 21x14 sm. .-- (Şer'iye ve Evkaf Vekaleti Tedkikat ve Telifat-i İslâmiye Heyeti Neşriyatı; aded 7).

  TLSold
 • YASALAR -- TARIM -- OSMANLI-Filoksera kanunu / Ticaret ve Ziraat Nezareti .-- İstanbul: Ticaret ve Ziraat Nezareti (Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı), 1327 R [1911 M].
14 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 267

  Lot: 267

  YASALAR -- TARIM -- OSMANLI-Filoksera kanunu / Ticaret ve Ziraat Nezareti .-- İstanbul: Ticaret ve Ziraat Nezareti (Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı), 1327 R [1911 M]. 14 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • KEÇECİZÂDE MEHMED FUAD PAŞA’DAN VASİYETNAME-İ SİYASÎ

SİYASET BİLİMİ -- DENEMELER
-Vasiyetname-i siyasî / [Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa] .-- birinci tab'ı [1. bs.] .-- Cenevre: Mizan Matbaası, 1314 H [1896 M].
29 s. ; 15x11 sm.

  Lot No: 268

  Lot: 268

  KEÇECİZÂDE MEHMED FUAD PAŞA’DAN VASİYETNAME-İ SİYASÎ SİYASET BİLİMİ -- DENEMELER -Vasiyetname-i siyasî / [Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa] .-- birinci tab'ı [1. bs.] .-- Cenevre: Mizan Matbaası, 1314 H [1896 M]. 29 s. ; 15x11 sm.

  TLSold
 • MİDHAT PAŞA,NIN (1822-1884) MUHTEŞEM BİR GRAVÜRÜ İLE-Midhat Paşa ve Damad Mahmud Paşa hazerâtının Sultan Abdülhamid emriyle keyfiyet-i şehâdetleri .-- birinci tab'ı [1. bs.] .-- Ceneve: Mizan Matbaası, 1314 H [1897 M].
44 s. : res. ; 16x10 sm.

  Lot No: 269

  Lot: 269

  MİDHAT PAŞA,NIN (1822-1884) MUHTEŞEM BİR GRAVÜRÜ İLE-Midhat Paşa ve Damad Mahmud Paşa hazerâtının Sultan Abdülhamid emriyle keyfiyet-i şehâdetleri .-- birinci tab'ı [1. bs.] .-- Ceneve: Mizan Matbaası, 1314 H [1897 M]. 44 s. : res. ; 16x10 sm.

  TLSold
 • RESİMLİ BİR ÇİFTÇİLİK KİTABI-Çiftçilikte terakki ve kimyevi gübreler / muharriri : Kiryako, N. .-- Dersaadet [İstanbul]: Montana Resmi Kimyahane ve Sanayi İdarehanesi (Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı), 1328 R [1912 M].
48 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 270

  Lot: 270

  RESİMLİ BİR ÇİFTÇİLİK KİTABI-Çiftçilikte terakki ve kimyevi gübreler / muharriri : Kiryako, N. .-- Dersaadet [İstanbul]: Montana Resmi Kimyahane ve Sanayi İdarehanesi (Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı), 1328 R [1912 M]. 48 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • YUSUF KAMİL PAŞA ÇEVİRİSİ 

MEŞHUR FRANSIZ TİYATROSU TELEMAK
-Tercüme-i Telemak / Fènelon; mütercimi Yusuf Kamil Paşa .-- [İstanbul]: [yayl.y., t.y.].
16, 318 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 271

  Lot: 271

  YUSUF KAMİL PAŞA ÇEVİRİSİ MEŞHUR FRANSIZ TİYATROSU TELEMAK -Tercüme-i Telemak / Fènelon; mütercimi Yusuf Kamil Paşa .-- [İstanbul]: [yayl.y., t.y.]. 16, 318 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • AHMED REFİK’DEN KABAKÇI MUSTAFA OLAYI

OSMANLI DEVLETİ -- ÇÖKÜŞ DEVRİ -- 1774-1918

-Kabakçı Mustafa / Ahmed Refik .-- üçüncü tab'ı [3. bs.] .-- [İstanbul]: Kitabhane-i Askerî - İbrahim Hilmî (Matbaa-i Hayriye ve Şürekası), 1331 R [1915 M].
143 s. ; 19x13 sm. + 1 pln (res.) .-- (Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı).

  Lot No: 272

  Lot: 272

  AHMED REFİK’DEN KABAKÇI MUSTAFA OLAYI OSMANLI DEVLETİ -- ÇÖKÜŞ DEVRİ -- 1774-1918 -Kabakçı Mustafa / Ahmed Refik .-- üçüncü tab'ı [3. bs.] .-- [İstanbul]: Kitabhane-i Askerî - İbrahim Hilmî (Matbaa-i Hayriye ve Şürekası), 1331 R [1915 M]. 143 s. ; 19x13 sm. + 1 pln (res.) .-- (Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı).

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – PERSEPOLİS ANTİK KENTİ-Troisieme vue de Persepolis – Quatrieme vue de Persepolis. Planj: 330 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

 27,5x41,5 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700
 
 
Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur

  Lot No: 273

  Lot: 273

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – PERSEPOLİS ANTİK KENTİ-Troisieme vue de Persepolis – Quatrieme vue de Persepolis. Planj: 330 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x41,5 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700 Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – SURİYE – PALMİRA ANTİK KENTİ-Palmyra Alias Tadmor. Planj: 380 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

 27,5x41,5 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700
 
 
Palmira (Arapça: تدمر , Tedmur veya Tadmor, İngilizce: Palmyra) orta Suriye'de antik zamanların önemli dini ve ticari merkezi olan, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan şehir.

  Lot No: 274

  Lot: 274

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – SURİYE – PALMİRA ANTİK KENTİ-Palmyra Alias Tadmor. Planj: 380 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x41,5 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700 Palmira (Arapça: تدمر , Tedmur veya Tadmor, İngilizce: Palmyra) orta Suriye'de antik zamanların önemli dini ve ticari merkezi olan, UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan şehir.

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – PERSEPOLİS ANTİK KENTİ KALINTILARI-Piece Remplie de Caracteres – Pieces des Figures – Figure de L’escalier – Pilastre de l’Edifice Eleve – Figures d’Hommes, Pilastre, Piece d’un Pilastre. Planj: 380 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

 27,5x41,5 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700
  
 
Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur

  Lot No: 275

  Lot: 275

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – PERSEPOLİS ANTİK KENTİ KALINTILARI-Piece Remplie de Caracteres – Pieces des Figures – Figure de L’escalier – Pilastre de l’Edifice Eleve – Figures d’Hommes, Pilastre, Piece d’un Pilastre. Planj: 380 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x41,5 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700 Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur

  TLSold
 • 1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – PERSEPOLİS ANTİK KENTİ KALINTILARI-Figures sur les Ailes de L’e Scalier a L’Est – Portiques Al’Ouest – Portiques au Dedans – Pilastre de l’Edifice Eleve – Figures d’Hommes, Pilastre, Piece d’un Pilastre. Planj: 380 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700]
 

 27,5x41,5 cm
 

Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700
  
 
Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur

  Lot No: 276

  Lot: 276

  1700’LER - CORNELİS DE BRUYN – PERSEPOLİS ANTİK KENTİ KALINTILARI-Figures sur les Ailes de L’e Scalier a L’Est – Portiques Al’Ouest – Portiques au Dedans – Pilastre de l’Edifice Eleve – Figures d’Hommes, Pilastre, Piece d’un Pilastre. Planj: 380 / Corneille le Brun.- London: Henri de Kroonevelt, [1700] 27,5x41,5 cm Voyage au Levant c'est a dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c., de meme que dans les plus considerables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainteï, by Corneille le Brun (Cornelis de Bruyn), Delft: Henri de Kroonevelt , 1700 Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur

  TLSold
 • TELEMAK’IN SEYAHAT HARİTASI
 
1730 TARİHLİ - İTALYA - YUNANİSTAN - EGE ADALARI - EGE BÖLGESİ - KIBRIS - KUZEY AFRİKA KIYILARI
-Carta de Viaggi di Telemaco / Les Avantures de Telemaque, Fils d’Ulysse / François de Salignac de La Mothe Fenelon.- Paris: Chez la veuve Delaulne, 1730
 
19,5x40 cm

Les aventures de Télémaque (lit. Telemakhos'un Maceraları), Fransız yazar François Fénelon tarafından yazılan didaktik roman. 1699'da anonim olarak yayınlandı ve 1717'de ailesi tarafından yeniden baskısı yapıldı. Eserde, Yunan mitolojisinden alınma bir hikâyeye dayanarak ideal devletin ve devlet adamının nasıl olacağı, Ulysses'nin oğlu Telemakhos'un ve ona eşlik eden kılık değiştirmiş bilgelik tanrıçası Minerva'nın eğitici seyahatleri eşliğinde anlatılmaktadır

  Lot No: 277

  Lot: 277

  TELEMAK’IN SEYAHAT HARİTASI 1730 TARİHLİ - İTALYA - YUNANİSTAN - EGE ADALARI - EGE BÖLGESİ - KIBRIS - KUZEY AFRİKA KIYILARI -Carta de Viaggi di Telemaco / Les Avantures de Telemaque, Fils d’Ulysse / François de Salignac de La Mothe Fenelon.- Paris: Chez la veuve Delaulne, 1730 19,5x40 cm Les aventures de Télémaque (lit. Telemakhos'un Maceraları), Fransız yazar François Fénelon tarafından yazılan didaktik roman. 1699'da anonim olarak yayınlandı ve 1717'de ailesi tarafından yeniden baskısı yapıldı. Eserde, Yunan mitolojisinden alınma bir hikâyeye dayanarak ideal devletin ve devlet adamının nasıl olacağı, Ulysses'nin oğlu Telemakhos'un ve ona eşlik eden kılık değiştirmiş bilgelik tanrıçası Minerva'nın eğitici seyahatleri eşliğinde anlatılmaktadır

  TLSold
 • FİLİGRANLI KAĞIDA BASILMIŞ 
 
1789 TARİHLİ - D'OHSSON’UN KİTABINDAN OSMANLI’DA DİNİ HAYAT – OSMANLI İÇ MEKAN KONUT MİMARİSİ GRAVÜRÜ
-Musulman Faisant son Ablution, Abdésth – Planj: 12 / Musulman faisant son ablution, abdésth. ; a.p.d.r. ; J.B. Hilaire, del. ; J.B. Simonet - 35x53 cm

Tableau général de l'Empire Othoman, / Ignatius Mouradgea D'Ohsson Paris, 1789

İsveçli diplomat ve yazar Ignace Mouradja d' Ohsson (1740-1807) Ermeni kökenli olup İstanbul'da doğar. İsveç kralının Babıali'deki elçisinin yazmanı, tercümanı, vekili (maslahatgüzar) görevlerinde bulunur, tam yetkili bakan olur, daha sonra ise Wasa Şövalye sınıfı üyesi rütbesini alır. 1784 yılında yüksek kademelerde bulunan kişilerle ilişkileri sayesinde bir Batı Avrupalı için erişilmez bir ortam olan Osmanlı Sarayı yaşamına ve ayrıntılarına "sokulma"yı başarır.

1788 yılında Paris'te yayınlanan «Tableau général de l’empire Othoman» başlıklı görkemli eserinde islâm dini kurumlarından başka, cami, mezar, dua, dinî tören gibi konuları işler; kitabın 1789'da yayınlanan ikinci kısmında Osmanlı devletinin tarihini yazar

  Lot No: 278

  Lot: 278

  FİLİGRANLI KAĞIDA BASILMIŞ 1789 TARİHLİ - D'OHSSON’UN KİTABINDAN OSMANLI’DA DİNİ HAYAT – OSMANLI İÇ MEKAN KONUT MİMARİSİ GRAVÜRÜ -Musulman Faisant son Ablution, Abdésth – Planj: 12 / Musulman faisant son ablution, abdésth. ; a.p.d.r. ; J.B. Hilaire, del. ; J.B. Simonet - 35x53 cm Tableau général de l'Empire Othoman, / Ignatius Mouradgea D'Ohsson Paris, 1789 İsveçli diplomat ve yazar Ignace Mouradja d' Ohsson (1740-1807) Ermeni kökenli olup İstanbul'da doğar. İsveç kralının Babıali'deki elçisinin yazmanı, tercümanı, vekili (maslahatgüzar) görevlerinde bulunur, tam yetkili bakan olur, daha sonra ise Wasa Şövalye sınıfı üyesi rütbesini alır. 1784 yılında yüksek kademelerde bulunan kişilerle ilişkileri sayesinde bir Batı Avrupalı için erişilmez bir ortam olan Osmanlı Sarayı yaşamına ve ayrıntılarına "sokulma"yı başarır. 1788 yılında Paris'te yayınlanan «Tableau général de l’empire Othoman» başlıklı görkemli eserinde islâm dini kurumlarından başka, cami, mezar, dua, dinî tören gibi konuları işler; kitabın 1789'da yayınlanan ikinci kısmında Osmanlı devletinin tarihini yazar

  TLSold
 • FİLİGRANLI KAĞIDA BASILMIŞ 
 
1789 TARİHLİ - D'OHSSON’UN KİTABINDAN OSMANLI’DA DİNİ HAYAT – AHMED PAŞA'NIN MEZARI
-Tombeau De Mr.Le C.le de Bonneval Ahmed Pacha – Planj: 23 / 35x53 cm
 
Tableau général de l'Empire Othoman, / Ignatius Mouradgea D'Ohsson Paris, 1789

İsveçli diplomat ve yazar Ignace Mouradja d' Ohsson (1740-1807) Ermeni kökenli olup İstanbul'da doğar. İsveç kralının Babıali'deki elçisinin yazmanı, tercümanı, vekili (maslahatgüzar) görevlerinde bulunur, tam yetkili bakan olur, daha sonra ise Wasa Şövalye sınıfı üyesi rütbesini alır. 1784 yılında yüksek kademelerde bulunan kişilerle ilişkileri sayesinde bir Batı Avrupalı için erişilmez bir ortam olan Osmanlı Sarayı yaşamına ve ayrıntılarına "sokulma"yı başarır.

1788 yılında Paris'te yayınlanan «Tableau général de l’empire Othoman» başlıklı görkemli eserinde islâm dini kurumlarından başka, cami, mezar, dua, dinî tören gibi konuları işler; kitabın 1789'da yayınlanan ikinci kısmında Osmanlı devletinin tarihini yazar

  Lot No: 279

  Lot: 279

  FİLİGRANLI KAĞIDA BASILMIŞ 1789 TARİHLİ - D'OHSSON’UN KİTABINDAN OSMANLI’DA DİNİ HAYAT – AHMED PAŞA'NIN MEZARI -Tombeau De Mr.Le C.le de Bonneval Ahmed Pacha – Planj: 23 / 35x53 cm Tableau général de l'Empire Othoman, / Ignatius Mouradgea D'Ohsson Paris, 1789 İsveçli diplomat ve yazar Ignace Mouradja d' Ohsson (1740-1807) Ermeni kökenli olup İstanbul'da doğar. İsveç kralının Babıali'deki elçisinin yazmanı, tercümanı, vekili (maslahatgüzar) görevlerinde bulunur, tam yetkili bakan olur, daha sonra ise Wasa Şövalye sınıfı üyesi rütbesini alır. 1784 yılında yüksek kademelerde bulunan kişilerle ilişkileri sayesinde bir Batı Avrupalı için erişilmez bir ortam olan Osmanlı Sarayı yaşamına ve ayrıntılarına "sokulma"yı başarır. 1788 yılında Paris'te yayınlanan «Tableau général de l’empire Othoman» başlıklı görkemli eserinde islâm dini kurumlarından başka, cami, mezar, dua, dinî tören gibi konuları işler; kitabın 1789'da yayınlanan ikinci kısmında Osmanlı devletinin tarihini yazar

  TLSold
 • 1789 TARİHLİ - D'OHSSON’UN KİTABINDAN OSMANLI’DA DİNİ HAYAT – MEHDİ-Mehhdy – Planj: 7 / Gravé par de Langueil - 35x53 cm
 
Tableau général de l'Empire Othoman, / Ignatius Mouradgea D'Ohsson Paris, 1789

İsveçli diplomat ve yazar Ignace Mouradja d' Ohsson (1740-1807) Ermeni kökenli olup İstanbul'da doğar. İsveç kralının Babıali'deki elçisinin yazmanı, tercümanı, vekili (maslahatgüzar) görevlerinde bulunur, tam yetkili bakan olur, daha sonra ise Wasa Şövalye sınıfı üyesi rütbesini alır. 1784 yılında yüksek kademelerde bulunan kişilerle ilişkileri sayesinde bir Batı Avrupalı için erişilmez bir ortam olan Osmanlı Sarayı yaşamına ve ayrıntılarına "sokulma"yı başarır.

1788 yılında Paris'te yayınlanan «Tableau général de l’empire Othoman» başlıklı görkemli eserinde islâm dini kurumlarından başka, cami, mezar, dua, dinî tören gibi konuları işler; kitabın 1789'da yayınlanan ikinci kısmında Osmanlı devletinin tarihini yazar

  Lot No: 280

  Lot: 280

  1789 TARİHLİ - D'OHSSON’UN KİTABINDAN OSMANLI’DA DİNİ HAYAT – MEHDİ-Mehhdy – Planj: 7 / Gravé par de Langueil - 35x53 cm Tableau général de l'Empire Othoman, / Ignatius Mouradgea D'Ohsson Paris, 1789 İsveçli diplomat ve yazar Ignace Mouradja d' Ohsson (1740-1807) Ermeni kökenli olup İstanbul'da doğar. İsveç kralının Babıali'deki elçisinin yazmanı, tercümanı, vekili (maslahatgüzar) görevlerinde bulunur, tam yetkili bakan olur, daha sonra ise Wasa Şövalye sınıfı üyesi rütbesini alır. 1784 yılında yüksek kademelerde bulunan kişilerle ilişkileri sayesinde bir Batı Avrupalı için erişilmez bir ortam olan Osmanlı Sarayı yaşamına ve ayrıntılarına "sokulma"yı başarır. 1788 yılında Paris'te yayınlanan «Tableau général de l’empire Othoman» başlıklı görkemli eserinde islâm dini kurumlarından başka, cami, mezar, dua, dinî tören gibi konuları işler; kitabın 1789'da yayınlanan ikinci kısmında Osmanlı devletinin tarihini yazar

  TLSold
 • FRANKLAND CHARLES COLVİLLE’NİN SEYAHAT ROTASI 

AVUSTURYA - MACARİSTAN VE VİYANA'DAN KONSTANTİNOPOLİS'E GİDEN YOLUNU GÖSTEREN BİR KISMI İLE TÜRKİYE HARİTASI
-Map of Turkey with part of Austria, Hungary &c showing the authors route from Vienna to Constantinople - Frankland Charles Colville .- London: Henry Golburn, 1829

45x38 cm.

  Lot No: 281

  Lot: 281

  FRANKLAND CHARLES COLVİLLE’NİN SEYAHAT ROTASI AVUSTURYA - MACARİSTAN VE VİYANA'DAN KONSTANTİNOPOLİS'E GİDEN YOLUNU GÖSTEREN BİR KISMI İLE TÜRKİYE HARİTASI -Map of Turkey with part of Austria, Hungary &c showing the authors route from Vienna to Constantinople - Frankland Charles Colville .- London: Henry Golburn, 1829 45x38 cm.

  TLSold
 • 1840 TARİHLİ - AKDENİZ VE TÜRK İMPARATORLUĞU 

İTALYA - YUNANİSTAN - EGE ADALARI - EGE BÖLGESİ - KIBRIS - KUZEY AFRİKA KIYILARI

-The Mediterranean and Turkish Empire / London & Paris: Fisher Son & C., 1840

26x42 cm

  Lot No: 282

  Lot: 282

  1840 TARİHLİ - AKDENİZ VE TÜRK İMPARATORLUĞU İTALYA - YUNANİSTAN - EGE ADALARI - EGE BÖLGESİ - KIBRIS - KUZEY AFRİKA KIYILARI -The Mediterranean and Turkish Empire / London & Paris: Fisher Son & C., 1840 26x42 cm

  TLSold
 • 1817 TARİHLİ ASYA HARİTASI -Carte d’Asie / Grive Par Tardieu . Kupferstich von Tardieu, Paris, 1817

24,5x27 cm

  Lot No: 283

  Lot: 283

  1817 TARİHLİ ASYA HARİTASI -Carte d’Asie / Grive Par Tardieu . Kupferstich von Tardieu, Paris, 1817 24,5x27 cm

  TLSold
 • NADİR BİR PORTRE KARTPOSTALI

RIZA TEVFİK'İN KIZI MUNİSE RIZA
-Munise Rıza / 19 Temmuz 1919 tarihli, 9x14 cm, haliyle alt kısım kırıktır

  Lot No: 284

  Lot: 284

  NADİR BİR PORTRE KARTPOSTALI RIZA TEVFİK'İN KIZI MUNİSE RIZA -Munise Rıza / 19 Temmuz 1919 tarihli, 9x14 cm, haliyle alt kısım kırıktır

  TLSold
 • SULTAN ABDÜLAZİZ HAN-Sultan Abdülaziz Han - 9x14 cm

  Lot No: 285

  Lot: 285

  SULTAN ABDÜLAZİZ HAN-Sultan Abdülaziz Han - 9x14 cm

  TLSold
 • İNİSİYALLİ FARUK NİHAT KENÇ’E YAZILAN BİR TARİH DÜŞÜRME-Faruk Nihat Kenç’e Yazılan Bir Tarih Düşürme / 8,5x12,5 cm

Faruk Nihat Kenç 31/01/1910 yılında Libya'nın Bingazi şehrinde dünyaya geldi. Babası II. Abdülhamit’in eski yaverlerinden Nazım bey, annesi Hasene hanımdır. 2 si aynı anneden olmak üzere 7 kardeştirler. Dayısı Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) İttihat Terakki'nin en önemli paşalarından Enver Paşadır.
https://www.youtube.com/watch?v=Td8MXhiQ4AU

  Lot No: 286

  Lot: 286

  İNİSİYALLİ FARUK NİHAT KENÇ’E YAZILAN BİR TARİH DÜŞÜRME-Faruk Nihat Kenç’e Yazılan Bir Tarih Düşürme / 8,5x12,5 cm Faruk Nihat Kenç 31/01/1910 yılında Libya'nın Bingazi şehrinde dünyaya geldi. Babası II. Abdülhamit’in eski yaverlerinden Nazım bey, annesi Hasene hanımdır. 2 si aynı anneden olmak üzere 7 kardeştirler. Dayısı Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) İttihat Terakki'nin en önemli paşalarından Enver Paşadır. https://www.youtube.com/watch?v=Td8MXhiQ4AU

  TLSold
 • VAKİT GAZETESİ TAHRİR HEY’ETİ MÜDÜRÜ REFİK AHMED SEVENGİL’E GÖNDERİLEN KARTPOSTAL

12. 04. 1928'DE HAYDARPAŞA - ADAPAZARI TRENİNDEN GÖNDEİRLEN KARTPOSTAL
 
SAKARYA PULLU, PENDİK DAMGALI
-Vakit Gazetesi Tahrir Hey’eti Müdürü Refik Ahmed Sevengil’e 12. 04. 1928'de Haydarpaşa - Adapazarı Treninden Gönderilen Kartpostal / 9,5x13,5 cm

Pullu; Pendik damgalı

  Lot No: 287

  Lot: 287

  VAKİT GAZETESİ TAHRİR HEY’ETİ MÜDÜRÜ REFİK AHMED SEVENGİL’E GÖNDERİLEN KARTPOSTAL 12. 04. 1928'DE HAYDARPAŞA - ADAPAZARI TRENİNDEN GÖNDEİRLEN KARTPOSTAL SAKARYA PULLU, PENDİK DAMGALI -Vakit Gazetesi Tahrir Hey’eti Müdürü Refik Ahmed Sevengil’e 12. 04. 1928'de Haydarpaşa - Adapazarı Treninden Gönderilen Kartpostal / 9,5x13,5 cm Pullu; Pendik damgalı

  TLSold
 • DETAYLI LEJANDI İLE MARMARİS HARİTASI-Marmaris haritası / Ankara: Harita Genel Müdürlüğü, 1944. – Ölçek: 1: 200.000 – 48x66 cm

  Lot No: 288

  Lot: 288

  DETAYLI LEJANDI İLE MARMARİS HARİTASI-Marmaris haritası / Ankara: Harita Genel Müdürlüğü, 1944. – Ölçek: 1: 200.000 – 48x66 cm

  TLSold
 • GÜLHANE SERİRİYAT-I DAHİLİYE MUALLİMİ DOKTOR TEVFİK SALİM VE TIP FAKÜLTESİ SERİRRİYAT-I DAHİLİYE MÜDERRİS MUAVİNİ DR. SÜREYYA ALİ’DEN GÜZEL CİLTLİ TIP KİTABI
 
115 ŞEKİL VE BİR BOYALI LEVHAYI HAVİDİR
-Usul-i Teşhis-i Seriri / Doktor Tevfik Salim ( Gülhane Seririyat-ı Dahiliye Muallimi) – Dr. Süreyya Ali ( Tıp Fakültesi Serirriyat-ı Dahiliye Müderris Muavini.- 4. Baskı.- 115 şekil ve bir boyalı levhayı havidir. – İstanbul: İkbal Kütüphanesi, 1335 [1919]

718+2 sayfa; 18x24 cm

  Lot No: 289

  Lot: 289

  GÜLHANE SERİRİYAT-I DAHİLİYE MUALLİMİ DOKTOR TEVFİK SALİM VE TIP FAKÜLTESİ SERİRRİYAT-I DAHİLİYE MÜDERRİS MUAVİNİ DR. SÜREYYA ALİ’DEN GÜZEL CİLTLİ TIP KİTABI 115 ŞEKİL VE BİR BOYALI LEVHAYI HAVİDİR -Usul-i Teşhis-i Seriri / Doktor Tevfik Salim ( Gülhane Seririyat-ı Dahiliye Muallimi) – Dr. Süreyya Ali ( Tıp Fakültesi Serirriyat-ı Dahiliye Müderris Muavini.- 4. Baskı.- 115 şekil ve bir boyalı levhayı havidir. – İstanbul: İkbal Kütüphanesi, 1335 [1919] 718+2 sayfa; 18x24 cm

  TLSold
 • DARULFÜNUN RUHİYAT MÜDERRİSİ MUSTAFA ŞEKİB’İN FELSEFE DERSLERİ-Felsefe dersleri – Ruhiyat / Mustafa Şekib ( Darulfünun Ruhiyat Müderrisi) .- Liselerin ikinci devresine mahsustur .- 2. Baskı.- İstanbul: Yeni Matbaa, 1926

350 sayfa; 15x23 cm, Haliyle

  Lot No: 290

  Lot: 290

  DARULFÜNUN RUHİYAT MÜDERRİSİ MUSTAFA ŞEKİB’İN FELSEFE DERSLERİ-Felsefe dersleri – Ruhiyat / Mustafa Şekib ( Darulfünun Ruhiyat Müderrisi) .- Liselerin ikinci devresine mahsustur .- 2. Baskı.- İstanbul: Yeni Matbaa, 1926 350 sayfa; 15x23 cm, Haliyle

  TLSold
 • ŞEHİR TARİHİ - OSMANLI İDARESİNDE MALTA - MİMARİ - MALTA ŞEHİTLİĞİ -Malta - Mahometan Cemetry - 9X14 cm

Maltalı usta mimar E. U. Galizia’nın, Malta’nın meşhur “sarı taş”ını kullanarak, Endülüs, İran, Hint, Batı mimarisini mezcederek inşa ettiği bu şehitlik, güzelliği ve önemi sebebiyle mimarına Mecidiye nişanı kazandırmıştır. Güneşin eğik ışıklarıyla daha da sararan bir yapıdır

  Lot No: 291

  Lot: 291

  ŞEHİR TARİHİ - OSMANLI İDARESİNDE MALTA - MİMARİ - MALTA ŞEHİTLİĞİ -Malta - Mahometan Cemetry - 9X14 cm Maltalı usta mimar E. U. Galizia’nın, Malta’nın meşhur “sarı taş”ını kullanarak, Endülüs, İran, Hint, Batı mimarisini mezcederek inşa ettiği bu şehitlik, güzelliği ve önemi sebebiyle mimarına Mecidiye nişanı kazandırmıştır. Güneşin eğik ışıklarıyla daha da sararan bir yapıdır

  TLSold
 • ŞEHİR TARİHİ - MİMARİ - İSTANBUL KARA SURLARI-İstanbul Kara surları - Topkapı civarı - 12,5x18 cm

  Lot No: 292

  Lot: 292

  ŞEHİR TARİHİ - MİMARİ - İSTANBUL KARA SURLARI-İstanbul Kara surları - Topkapı civarı - 12,5x18 cm

  TLSold
 • 1809 TARİHLİ BOTANİK KİTABINDAN TABLOLUK BÜYÜK BOY BİR GRAVÜR - DOUM PALMİYESİ-BOTANIQUE - Palmier Doum (Cucifera thebaïca). Détails de la feuille et de la grappe / par M. Delile, H.J. redoute del., planche 2, [1809]

50x65 cm

Hyphaene thebaica , ortak isimleri doum palm (Ar: دوم ) ve zencefilli ağaç (aynı zamanda kıyamet hurması ),yenilebilir oval meyveli bir palmiye ağacı

  Lot No: 293

  Lot: 293

  1809 TARİHLİ BOTANİK KİTABINDAN TABLOLUK BÜYÜK BOY BİR GRAVÜR - DOUM PALMİYESİ-BOTANIQUE - Palmier Doum (Cucifera thebaïca). Détails de la feuille et de la grappe / par M. Delile, H.J. redoute del., planche 2, [1809] 50x65 cm Hyphaene thebaica , ortak isimleri doum palm (Ar: دوم ) ve zencefilli ağaç (aynı zamanda kıyamet hurması ),yenilebilir oval meyveli bir palmiye ağacı

  TLSold
 • 1809 TARİHLİ BOTANİK KİTABINDAN TABLOLUK BÜYÜK BOY BİR GRAVÜR - 1- HELİOTROPİUM LİNEATUM, 2- LİTHOSPERMUM CALLOSUM, 3- ECHİUM LONGİFOLİIM-BOTANIQUE - 1- Heliotropium Lineatum, 2- Lithospermum Callosum, 3- Echium Longifoliım (Cucifera thebaïca). Détails de la feuille et de la grappe / par M. Delile, H.J. redoute del., planche 16, [1809]

54x65 cm

  Lot No: 294

  Lot: 294

  1809 TARİHLİ BOTANİK KİTABINDAN TABLOLUK BÜYÜK BOY BİR GRAVÜR - 1- HELİOTROPİUM LİNEATUM, 2- LİTHOSPERMUM CALLOSUM, 3- ECHİUM LONGİFOLİIM-BOTANIQUE - 1- Heliotropium Lineatum, 2- Lithospermum Callosum, 3- Echium Longifoliım (Cucifera thebaïca). Détails de la feuille et de la grappe / par M. Delile, H.J. redoute del., planche 16, [1809] 54x65 cm

  TLSold
 • 1810 TARİHLİ BOTANİK KİTABINDAN TABLOLUK BÜYÜK BOY BİR GRAVÜR - 1- SİNAPİS ALLLİONİİ, 2- HESPERİS ACRİS, 3- LUNARİA PARVİFLORA-BOTANIQUE - 1- Sinapis Alllionii, 2- Hesperis Acris, 3- Lunaria Parviflora (Cucifera thebaïca). Détails de la feuille et de la grappe / par M. Delile, H.J. redoute del., planche 35, [1809]

54x65 cm

  Lot No: 295

  Lot: 295

  1810 TARİHLİ BOTANİK KİTABINDAN TABLOLUK BÜYÜK BOY BİR GRAVÜR - 1- SİNAPİS ALLLİONİİ, 2- HESPERİS ACRİS, 3- LUNARİA PARVİFLORA-BOTANIQUE - 1- Sinapis Alllionii, 2- Hesperis Acris, 3- Lunaria Parviflora (Cucifera thebaïca). Détails de la feuille et de la grappe / par M. Delile, H.J. redoute del., planche 35, [1809] 54x65 cm

  TLSold
 • NADİR BİR TAKVİM - RAMAZAN İMSAKİYESİ-İmsakiye - Sene 1324 [1908] - 14x41 cm

  Lot No: 296

  Lot: 296

  NADİR BİR TAKVİM - RAMAZAN İMSAKİYESİ-İmsakiye - Sene 1324 [1908] - 14x41 cm

  TLSold
 • 
ŞEHİR TARİHİ - KENT BELLEĞİ

3 ADET MERSİN FOTOĞRAFI
-1- Mersin – Arpaç Sakarlar köyünde Atatürk anıtı açılış töreni / 3 Nisan 1938 – 9x14 cm.

2- Mersin – Cındık Pınarı – 9x14 cm. No: 1

3- Mersin – Gözne Yaylağı – 9x14 cm. No: 6

  Lot No: 297

  Lot: 297

  ŞEHİR TARİHİ - KENT BELLEĞİ 3 ADET MERSİN FOTOĞRAFI -1- Mersin – Arpaç Sakarlar köyünde Atatürk anıtı açılış töreni / 3 Nisan 1938 – 9x14 cm. 2- Mersin – Cındık Pınarı – 9x14 cm. No: 1 3- Mersin – Gözne Yaylağı – 9x14 cm. No: 6

  TLSold
 • SÜHEYL ÜNVER'DEN 50 SANAT SEVER SERİSİNDEN ALTI KİTAPÇIK-1- Hattat Mahmud Celaleddin Efendi ve İstanbul Fethini Müjdeleyen Hadis / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 4 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm.

2- Hilye-i Saadet Hattat Mehmed Şevki / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 6 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm.

3- Hattat Kazasker Mustafa İzzet hayatı ve eserleri / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 9 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm.

4- Reisü’l-Hattatin Hacı Kamil Akdik hayatı ve eserleri / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 12 – 1954 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1954 .- 17x25 cm.

5- Hattat ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer (1869 – 1946) hayatı ve eserleri / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 13 – 1955 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1955 .- 17x25 cm., Haliyle

6- Tezyini çifte besmele / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 2 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm.

  Lot No: 298

  Lot: 298

  SÜHEYL ÜNVER'DEN 50 SANAT SEVER SERİSİNDEN ALTI KİTAPÇIK-1- Hattat Mahmud Celaleddin Efendi ve İstanbul Fethini Müjdeleyen Hadis / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 4 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm. 2- Hilye-i Saadet Hattat Mehmed Şevki / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 6 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm. 3- Hattat Kazasker Mustafa İzzet hayatı ve eserleri / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 9 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm. 4- Reisü’l-Hattatin Hacı Kamil Akdik hayatı ve eserleri / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 12 – 1954 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1954 .- 17x25 cm. 5- Hattat ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer (1869 – 1946) hayatı ve eserleri / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 13 – 1955 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1955 .- 17x25 cm., Haliyle 6- Tezyini çifte besmele / A. Süheyl Ünver .- 50 San’at Sever Serisi .- 2 – 1953 - İstanbul: Kemal Matbaası, 1953 .- 17x25 cm.

  TLSold
 • TOPKAPI SARAYINA AİT ESKİ KARTPOSTALLARI (21 ADET)-1 –Topkapı Sarayı Müzesi – SELİM III ODASI – 9x14 cm
2- Topkapı Sarayı Müzesi – BAYRAM TAHTI (16. Asır Türk masnuatı) – 9x14 cm
3- Topkapı Sarayı Müzesi – MUSTAFA PAŞA KÖŞKÜ – 9x14 cm
4- Topkapı Sarayı Müzesi – BAĞDAT KÖŞKÜ – 9x14 cm
5- Topkapı Sarayı Müzesi – VALİDE SULTAN YATAK ODASI (17. Asır) – 9x14 cm
6- Topkapı Sarayı Müzesi – MECİDİYE KÖŞKÜ – 9x14 cm
7- Topkapı Sarayı Müzesi – MURASSA ALTIN BEŞİK – 9x14 cm
8- Topkapı Sarayı Müzesi – AĞALAR KAPISI – BAB-I SAADET – 9x14 cm
9- Topkapı Sarayı Müzesi – HÜNKAR HAMAMI – 9x14 cm
10- Topkapı Sarayı Müzesi – SİLAH MÜZESİ – 9x14 cm
11- Topkapı Sarayı Müzesi – SİLAH MÜZESİ – 9x14 cm
12- Topkapı Sarayı Müzesi – HÜNKAR SOFASI – 9x14 cm
13- Topkapı Sarayı Müzesi – ŞAH İSMAİL’E NİSBET OLUNAN TAHT – 9x14 cm
14- Topkapı Sarayı Müzesi – KUBBEALTI – 9x14 cm
15- Topkapı Sarayı Müzesi – ARZ ODASI – 9x14 cm
16- Topkapı Sarayı Müzesi – AHMET I TAHTI – 9x14 cm
17- Topkapı Sarayı Müzesi – ARZ ODASI – 9x14 cm
18- Topkapı Sarayı Müzesi – HAREM MEDHALİ – 9x14 cm
19- Topkapı Sarayı Müzesi – MURAT IV TAHTI – 9x14 cm
20- Topkapı Sarayı Müzesi – ÇİNİ SÜSLEME VE KABE PANOSU – 9x14 cm
21- İstanbul Asar-ı Atika Müzesi – SATRAP LAHİDİ – 9x14 cm

  Lot No: 299

  Lot: 299

  TOPKAPI SARAYINA AİT ESKİ KARTPOSTALLARI (21 ADET)-1 –Topkapı Sarayı Müzesi – SELİM III ODASI – 9x14 cm 2- Topkapı Sarayı Müzesi – BAYRAM TAHTI (16. Asır Türk masnuatı) – 9x14 cm 3- Topkapı Sarayı Müzesi – MUSTAFA PAŞA KÖŞKÜ – 9x14 cm 4- Topkapı Sarayı Müzesi – BAĞDAT KÖŞKÜ – 9x14 cm 5- Topkapı Sarayı Müzesi – VALİDE SULTAN YATAK ODASI (17. Asır) – 9x14 cm 6- Topkapı Sarayı Müzesi – MECİDİYE KÖŞKÜ – 9x14 cm 7- Topkapı Sarayı Müzesi – MURASSA ALTIN BEŞİK – 9x14 cm 8- Topkapı Sarayı Müzesi – AĞALAR KAPISI – BAB-I SAADET – 9x14 cm 9- Topkapı Sarayı Müzesi – HÜNKAR HAMAMI – 9x14 cm 10- Topkapı Sarayı Müzesi – SİLAH MÜZESİ – 9x14 cm 11- Topkapı Sarayı Müzesi – SİLAH MÜZESİ – 9x14 cm 12- Topkapı Sarayı Müzesi – HÜNKAR SOFASI – 9x14 cm 13- Topkapı Sarayı Müzesi – ŞAH İSMAİL’E NİSBET OLUNAN TAHT – 9x14 cm 14- Topkapı Sarayı Müzesi – KUBBEALTI – 9x14 cm 15- Topkapı Sarayı Müzesi – ARZ ODASI – 9x14 cm 16- Topkapı Sarayı Müzesi – AHMET I TAHTI – 9x14 cm 17- Topkapı Sarayı Müzesi – ARZ ODASI – 9x14 cm 18- Topkapı Sarayı Müzesi – HAREM MEDHALİ – 9x14 cm 19- Topkapı Sarayı Müzesi – MURAT IV TAHTI – 9x14 cm 20- Topkapı Sarayı Müzesi – ÇİNİ SÜSLEME VE KABE PANOSU – 9x14 cm 21- İstanbul Asar-ı Atika Müzesi – SATRAP LAHİDİ – 9x14 cm

  TLSold
 • AFYONKARAHİSAR ŞEHİR TARİHİ - KENT BELLEĞİ - MİMARİ (7 ADET) - FOTOKARTLAR-1- Afyonkarakisar – Umumi manzara – Cenubdan görünüş – 9x14 cm
2- Afyonkarakisar – Umumi manzara – - Cenubdan görünüş / Foto.: İkbal .- 30.08.1941.- 9x14 cm. “Oskiyan kardeşime” ithaflı
3- Afyonkarakisar – Utku Anıtı ve havuzu . Foto.: Hakkı. – 9x14 cm
4- Afyonkarakisar – Gar binası.- Foto.: Hilal . – 9x14 cm
5- Afyonkarakisar – Anıt ve Park. Foto.: Hilal – 9x14 cm
6- Afyonkarakisar – Anıt meydanının görünüşlerinden. Foto.: Hilal – 9x14 cm
7- Afyonkarakisar – Utku Anıtı ve havuzu . Foto.: Hakkı. – 9x14 cm. Arkası Osmanlıca bayram tebriği yazılı

  Lot No: 300

  Lot: 300

  AFYONKARAHİSAR ŞEHİR TARİHİ - KENT BELLEĞİ - MİMARİ (7 ADET) - FOTOKARTLAR-1- Afyonkarakisar – Umumi manzara – Cenubdan görünüş – 9x14 cm 2- Afyonkarakisar – Umumi manzara – - Cenubdan görünüş / Foto.: İkbal .- 30.08.1941.- 9x14 cm. “Oskiyan kardeşime” ithaflı 3- Afyonkarakisar – Utku Anıtı ve havuzu . Foto.: Hakkı. – 9x14 cm 4- Afyonkarakisar – Gar binası.- Foto.: Hilal . – 9x14 cm 5- Afyonkarakisar – Anıt ve Park. Foto.: Hilal – 9x14 cm 6- Afyonkarakisar – Anıt meydanının görünüşlerinden. Foto.: Hilal – 9x14 cm 7- Afyonkarakisar – Utku Anıtı ve havuzu . Foto.: Hakkı. – 9x14 cm. Arkası Osmanlıca bayram tebriği yazılı

  TLSold
 • GİRESUN ŞEHİR TARİHİ - KENT BELLEĞİ - MİMARİ (5 ADET)-1- Giresun – Umumi Manzara – 9x14 cm
2- Giresun – Umumi Manzara – 9x14 cm
3- Giresun – Umumi Manzara.- Foto.: Güzin (Cevat Birsan) – 9x14 cm 
4- Giresun – Umumi Manzara.- Foto.: Güzin (Cevat Birsan) – 7,5x13,5 cm 
5- Giresun – Umumi görünüşü.- 12x18 cm

  Lot No: 301

  Lot: 301

  GİRESUN ŞEHİR TARİHİ - KENT BELLEĞİ - MİMARİ (5 ADET)-1- Giresun – Umumi Manzara – 9x14 cm 2- Giresun – Umumi Manzara – 9x14 cm 3- Giresun – Umumi Manzara.- Foto.: Güzin (Cevat Birsan) – 9x14 cm 4- Giresun – Umumi Manzara.- Foto.: Güzin (Cevat Birsan) – 7,5x13,5 cm 5- Giresun – Umumi görünüşü.- 12x18 cm

  TLSold
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLARINDAN ve 1960 DARBESİ TUTUKLULARINDAN ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILAN BEKİR REFİK KORALTAN ARŞİVİ-REFİK KORALTAN ARŞİVİ
1- Hastahanedan kızına kendi el yazısı ile gönderdiği mektup .- 5 sayfa.- 1962.- 20x27,5 cm
2- Refik Koraltan’ın postre fotoğrafı – 8,5x13,5 cm
3- Refik Koraltan’a ait 18. 01. 1968 tarihli reçete – 12x20 cm
4- Refik Koraltan’a ait 8.10.1965 tarihli reçete – 15x30 cm
5- Refik Koraltan’a ait 17.7.1970 tarihli bio kimya labaratuarı sonucu – 11,5x15 cm
6- Refik Koraltan’a ait 31.1.1946 tarihli reçete – 15,5x20 cm
7- Refik Koraltan’a ait 17.1.1946 tarihli reçete – 16x20 cm
8- Refik Koraltan’a ait 23.5.1968 tarihli tahlil raporu – 14,5x23 cm

Bekir Refik Koraltan (1889, Divriği, Sivas, Osmanlı İmparatorluğu - 17 Haziran 1974, İstanbul, Türkiye), Türk siyasetçi, Demokrat Parti döneminde, 1950 ile 1960 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra tutuklandı ve Yassıada Yargılamaları'nda yargılandı. Mahkeme sonunda Yüksek Adalet Divanı'nca ölüm cezasına çarptırıldı; daha sonra cezası ömür boyu hapse çevrildi. 3 Ağustos 1966'da kabul edilen af yasasıyla serbest bırakıldı. 16 Nisan 1974'te öteki DP'lilerle birlikte Koraltan'ın da siyasal hakları geri verildi, ancak siyaset hayatına bir daha dönmedi.

  Lot No: 302

  Lot: 302

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLARINDAN ve 1960 DARBESİ TUTUKLULARINDAN ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILAN BEKİR REFİK KORALTAN ARŞİVİ-REFİK KORALTAN ARŞİVİ 1- Hastahanedan kızına kendi el yazısı ile gönderdiği mektup .- 5 sayfa.- 1962.- 20x27,5 cm 2- Refik Koraltan’ın postre fotoğrafı – 8,5x13,5 cm 3- Refik Koraltan’a ait 18. 01. 1968 tarihli reçete – 12x20 cm 4- Refik Koraltan’a ait 8.10.1965 tarihli reçete – 15x30 cm 5- Refik Koraltan’a ait 17.7.1970 tarihli bio kimya labaratuarı sonucu – 11,5x15 cm 6- Refik Koraltan’a ait 31.1.1946 tarihli reçete – 15,5x20 cm 7- Refik Koraltan’a ait 17.1.1946 tarihli reçete – 16x20 cm 8- Refik Koraltan’a ait 23.5.1968 tarihli tahlil raporu – 14,5x23 cm Bekir Refik Koraltan (1889, Divriği, Sivas, Osmanlı İmparatorluğu - 17 Haziran 1974, İstanbul, Türkiye), Türk siyasetçi, Demokrat Parti döneminde, 1950 ile 1960 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra tutuklandı ve Yassıada Yargılamaları'nda yargılandı. Mahkeme sonunda Yüksek Adalet Divanı'nca ölüm cezasına çarptırıldı; daha sonra cezası ömür boyu hapse çevrildi. 3 Ağustos 1966'da kabul edilen af yasasıyla serbest bırakıldı. 16 Nisan 1974'te öteki DP'lilerle birlikte Koraltan'ın da siyasal hakları geri verildi, ancak siyaset hayatına bir daha dönmedi.

  TLSold
 • 1867 TARİHLİ TATYOS DİVİDCİYAN MATBAASINDA BASILAN FUZULİ DİVANI-Külliyat-ı Divân-ı Fuzuli - Kasaid  - Beng u bade  - Gazeliyat  / Mehmed b. Süleyman Fuzulî .- Asitane (İstanbul): Tatyos Dividciyan, 1284 [1867]
 
76+21+6+112 sayfa; ebrulu iç cilt kapağı; 16x24 cm, Haliyle cilt dağınık

  Lot No: 303

  Lot: 303

  1867 TARİHLİ TATYOS DİVİDCİYAN MATBAASINDA BASILAN FUZULİ DİVANI-Külliyat-ı Divân-ı Fuzuli - Kasaid - Beng u bade - Gazeliyat / Mehmed b. Süleyman Fuzulî .- Asitane (İstanbul): Tatyos Dividciyan, 1284 [1867] 76+21+6+112 sayfa; ebrulu iç cilt kapağı; 16x24 cm, Haliyle cilt dağınık

  TLSold
 • TASAVVUFA DAİR RİSALE-Sadrı Esbak Koca Yusuf Paşa Hafidi Şeyhülislam Esbak Ahmed Muhtar Bey Merhumun Tasavvufa Dair Şeyh Rislan ed-Dımaşki'nin Risalesi Üzerine Abdülgani El-Nablusi'nin Şerhini Telhisen yazdıkları Şerhdir.- Dersaadet: [y.y.], 1324 [1906]

28 sayfa, 13x19 cm

  Lot No: 304

  Lot: 304

  TASAVVUFA DAİR RİSALE-Sadrı Esbak Koca Yusuf Paşa Hafidi Şeyhülislam Esbak Ahmed Muhtar Bey Merhumun Tasavvufa Dair Şeyh Rislan ed-Dımaşki'nin Risalesi Üzerine Abdülgani El-Nablusi'nin Şerhini Telhisen yazdıkları Şerhdir.- Dersaadet: [y.y.], 1324 [1906] 28 sayfa, 13x19 cm

  TLSold
 • BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILAN ve GELİRİ ŞEHİD ÇOCUKLARINA HEDİYE EDİLEN ŞİİR KİTABI-Hatıra / Edremitli Ruhi Naci.- Karesi (Balıkesir): Karesi Vilayeti Matbaası, 1341 (1925)

30 sayfa; 14x21 cm

  Lot No: 305

  Lot: 305

  BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILAN ve GELİRİ ŞEHİD ÇOCUKLARINA HEDİYE EDİLEN ŞİİR KİTABI-Hatıra / Edremitli Ruhi Naci.- Karesi (Balıkesir): Karesi Vilayeti Matbaası, 1341 (1925) 30 sayfa; 14x21 cm

  TLSold
 • YAZARINDAN İMZALI

ALİ EKREM BEY’DEN ERCÜMENT EKREM’E İMZALI ve İTHAFLI

FUZULİ, NEDİM, KEMAL, ABDÜLHAK HAMİD, TEVFİK FİKRET’TEN ŞİİRLER
-Lisan-ı Osmani – Manzume – Abdülhak Hamid Beyefendinin bir mektubunu havidir .- İstanbul: Zarafet Matbaası, 1332 [1916]
 
30 sayfa; 13x19,5 cm.

  Lot No: 306

  Lot: 306

  YAZARINDAN İMZALI ALİ EKREM BEY’DEN ERCÜMENT EKREM’E İMZALI ve İTHAFLI FUZULİ, NEDİM, KEMAL, ABDÜLHAK HAMİD, TEVFİK FİKRET’TEN ŞİİRLER -Lisan-ı Osmani – Manzume – Abdülhak Hamid Beyefendinin bir mektubunu havidir .- İstanbul: Zarafet Matbaası, 1332 [1916] 30 sayfa; 13x19,5 cm.

  TLSold
 • ÖNEMLİ BİR ULAŞIM HARİTASI

DEVLET DEMİR YOLLARININ İŞLETMEKTE OLDUĞU DEMİRYOLU ŞEBEKESİ VE İSTASYONLARI
-TCDD Şebeke haritası – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının işletmekte olduğu demiryolu şebekesi ve istasyonları / Muzaffer Koçyiğit.- Devlet Demiryolları Matbaası, 10. 3. 1959
 
48x98 cm; ölçek: 1: 1.600.000

  Lot No: 307

  Lot: 307

  ÖNEMLİ BİR ULAŞIM HARİTASI DEVLET DEMİR YOLLARININ İŞLETMEKTE OLDUĞU DEMİRYOLU ŞEBEKESİ VE İSTASYONLARI -TCDD Şebeke haritası – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının işletmekte olduğu demiryolu şebekesi ve istasyonları / Muzaffer Koçyiğit.- Devlet Demiryolları Matbaası, 10. 3. 1959 48x98 cm; ölçek: 1: 1.600.000

  TLSold
 • EĞİTİM ve KURUM TARİHİ

ŞİŞLİ TERAKKİ MEKTEBİ ÇOCUK YUVASI DEMİRBAŞ DEFTERİ
-Şişli Terakki Mektebi Çocuk YuvasıNIN 1336 / 1337 SENESİNE MAHSUS Demirbaş Defteri

7 Sayfa; 15x21 cm, Haliyle

  Lot No: 308

  Lot: 308

  EĞİTİM ve KURUM TARİHİ ŞİŞLİ TERAKKİ MEKTEBİ ÇOCUK YUVASI DEMİRBAŞ DEFTERİ -Şişli Terakki Mektebi Çocuk YuvasıNIN 1336 / 1337 SENESİNE MAHSUS Demirbaş Defteri 7 Sayfa; 15x21 cm, Haliyle

  TLSold
 • 1892 TARİHLİ NADİR BİR RUSÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK-Rusça - Türkçe Lugat = РУССКО - ТУРЕЦКİЙ СЛОВАРЬ / Ahmed Sedad (Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane ve Rusça muallimlerinden) .- Dersaadet (İstanbul): Matbaa-i Osmaniye, 1310 [1892]
 
645 sayfa; 12x17 cm

Yarbay Ahmed Sedad tarafından ilki 1892'de, ikincisi ise 1908'de olmak üzere iki kez yayınlanan Rusça-Türkçe Lügat, bilinen ilk Rusça-Türkçe sözlüktür. Ayrıca eser, Türkiye'de basılan eski imlalı tek Rusça sözlük olma özelliğini de taşımaktadır. Rusça-Türkçe Lügat'te yaklaşık 18000 madde ve 20000 civarında Rusça kelime yer almaktadır.

  Lot No: 309

  Lot: 309

  1892 TARİHLİ NADİR BİR RUSÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK-Rusça - Türkçe Lugat = РУССКО - ТУРЕЦКİЙ СЛОВАРЬ / Ahmed Sedad (Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane ve Rusça muallimlerinden) .- Dersaadet (İstanbul): Matbaa-i Osmaniye, 1310 [1892] 645 sayfa; 12x17 cm Yarbay Ahmed Sedad tarafından ilki 1892'de, ikincisi ise 1908'de olmak üzere iki kez yayınlanan Rusça-Türkçe Lügat, bilinen ilk Rusça-Türkçe sözlüktür. Ayrıca eser, Türkiye'de basılan eski imlalı tek Rusça sözlük olma özelliğini de taşımaktadır. Rusça-Türkçe Lügat'te yaklaşık 18000 madde ve 20000 civarında Rusça kelime yer almaktadır.

  TLSold
 • TÜRK HALK OYUNLARI İÇİN ANA KAYNAK-Türk Halk Oyunları / Cemil Demirsipahi.- Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1975

1. Baskı; resimli; 424+23+[420]; 

Halk Müziği kavramı ve anlamı
Etkenler, Biçim, Ayrım, Toplantılar
Giysiler
Oyunlarda Nazım
Çalgılar
Oyunda Türler

  Lot No: 310

  Lot: 310

  TÜRK HALK OYUNLARI İÇİN ANA KAYNAK-Türk Halk Oyunları / Cemil Demirsipahi.- Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1975 1. Baskı; resimli; 424+23+[420]; Halk Müziği kavramı ve anlamı Etkenler, Biçim, Ayrım, Toplantılar Giysiler Oyunlarda Nazım Çalgılar Oyunda Türler

  TLSold
 • OSMANLI SARAY RESSAMI FAUSTO ZONARO-Ottoman Court Painter Fausto Zonaro / Osman Öndeş – Erol Makzume .- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003

1. Baskı; 366 sayfa; 23x30 cm

  Lot No: 311

  Lot: 311

  OSMANLI SARAY RESSAMI FAUSTO ZONARO-Ottoman Court Painter Fausto Zonaro / Osman Öndeş – Erol Makzume .- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003 1. Baskı; 366 sayfa; 23x30 cm

  TLSold
 • FİKRET MUALLA – YALNIZ VE YARALI BİR HAYAT

ARA GÜLER – HIFZI TOPUZ – NAMIK KEMAL YOLGA – İLHAN ARAKON – ÜSTÜN ÜSTÜNEL’İN FOTOĞRAF ÇEKİMLERİYLE
-Fikret Mualla – Yalnız ve Yaralı bir hayat = A Lonely and Wounded Life / Fahri Özdemir .- İzmir: Folkart Gallery, 2020
 
1. Baskı; 366 sayfa; 23x30 cm

  Lot No: 312

  Lot: 312

  FİKRET MUALLA – YALNIZ VE YARALI BİR HAYAT ARA GÜLER – HIFZI TOPUZ – NAMIK KEMAL YOLGA – İLHAN ARAKON – ÜSTÜN ÜSTÜNEL’İN FOTOĞRAF ÇEKİMLERİYLE -Fikret Mualla – Yalnız ve Yaralı bir hayat = A Lonely and Wounded Life / Fahri Özdemir .- İzmir: Folkart Gallery, 2020 1. Baskı; 366 sayfa; 23x30 cm

  TLSold
 • OSMANLI SARAY MÜCEVHERİ – MÜCEVHER ÜZERİNDEN TARİHİ OKUMAK -Osmanlı Saray Mücevheri – Mücevher üzerinden tarihi okumak / Gül İrepoğlu.- İstanbul: Bilkent Kültür Girişimi Yayınları, 2012

359 sayfa; 24x31 cm, Haliyle şömizin alt tarafında haifif kırık var, kitap çok temizdir

  Lot No: 313

  Lot: 313

  OSMANLI SARAY MÜCEVHERİ – MÜCEVHER ÜZERİNDEN TARİHİ OKUMAK -Osmanlı Saray Mücevheri – Mücevher üzerinden tarihi okumak / Gül İrepoğlu.- İstanbul: Bilkent Kültür Girişimi Yayınları, 2012 359 sayfa; 24x31 cm, Haliyle şömizin alt tarafında haifif kırık var, kitap çok temizdir

  TLSold
 • TÜRKİYE’DE SANAT 

EKREM AKURGAL, SEMAVİ EYİCE, APTULLAH KURAN, OLUŞ ARIK, DOĞAN KUBAN, GÖNÜL ÖNEY, ÜLKER ERGİNSOY ve FİLİZ ÇAĞMAN’IN YAZILARIYLA
-L’Art en Turquie – avec la collabaration d’Ekrem Akurgal, Semavi Eyice, Aptullah Kuran, Oluş Arık, Doğan Kuban, Gönül Öney, Ülker Erginsoy et Filiz Çağman / Ekrem Akurgal .- Firibourg: Office du Livre, 1981

268 sayfa; resimli; 25x31 cm

  Lot No: 314

  Lot: 314

  TÜRKİYE’DE SANAT EKREM AKURGAL, SEMAVİ EYİCE, APTULLAH KURAN, OLUŞ ARIK, DOĞAN KUBAN, GÖNÜL ÖNEY, ÜLKER ERGİNSOY ve FİLİZ ÇAĞMAN’IN YAZILARIYLA -L’Art en Turquie – avec la collabaration d’Ekrem Akurgal, Semavi Eyice, Aptullah Kuran, Oluş Arık, Doğan Kuban, Gönül Öney, Ülker Erginsoy et Filiz Çağman / Ekrem Akurgal .- Firibourg: Office du Livre, 1981 268 sayfa; resimli; 25x31 cm

  TLSold
 • İSLAM MİMARİSİ-Architektur des Islam / Henri Stierlin.- Zürich: Atlantic, 1979

293 sayfa; resimli; 25x32 cm

  Lot No: 315

  Lot: 315

  İSLAM MİMARİSİ-Architektur des Islam / Henri Stierlin.- Zürich: Atlantic, 1979 293 sayfa; resimli; 25x32 cm

  TLSold
 • OSMANLI SERPUŞLARI -Osmanlı Serpuşları / H. Necdet İşli .- İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2009

1. Baskı; resimli; 219 sayfa; özel kutusunda; 30x30 cm

  Lot No: 316

  Lot: 316

  OSMANLI SERPUŞLARI -Osmanlı Serpuşları / H. Necdet İşli .- İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2009 1. Baskı; resimli; 219 sayfa; özel kutusunda; 30x30 cm

  TLSold
 • 1826 YILI - 12 ADET BÜYÜK BOY MISIR HARİTALARI-12 ADET BÜYÜK BOY MISIR HARİTALARI
1- LA CAİRE BELBEİS – [Kahire, Bilbeys, Mısır ]/ Pierre Jacotin [1826]- No: 24 - 1: 100.000- 67x100 cm.

2-EL - ARİCH – [El – Ariş, Mısır ]/ Pierre Jacotin [1826]- No: 32 - 1: 100.000- 67x100 cm.

3-BENİSOUİF – [Beni Sufeyl , Mısır] / Pierre Jacotin [1826]- No: 18 - 1: 100.000- 67x100 cm.

4-GIRGEH – [Gırgeh, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 10 - 1: 100.000- 67x100 cm.

5-SUEZ – [Süveyş, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 22 - 1: 100.000- 67x100 cm.

6- CANAL DE SUEZ – [Süveyş Kanalı, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 31 - 1: 100.000- 67x100 cm.

7- PYRAMİDES – [Pyramides, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 20 - 1: 100.000- 67x49,5 cm.

8- ESNE – [Esne , Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 4 - 1: 100.000- 67x49,5 cm.

9- BUBASTE, SALHİEH – [Tell Basta, Salhieh - Mısır / Pierre Jacotin [1826]- No: 30 - 1: 100.000- 67x49,5 cm.

10- TAHTAH– [Tahta, Yukarı Mısır'ın Sohag Valiliği'nde bir şehirdir, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 11 - 1: 100.000- 67x49,5 cm.

11- LAC SİRBON– [Bardawil Gölü, Sina Yarımadası'nın kuzey kıyısında, Mısır'daki Zaranik'in koruma altındaki alanının yakınında büyük, çok tuzlu bir lagündür, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 33 - 1: 100.000- 67x49,5 cm.

12- LAC AMERS– [Mısır'da Büyük Acı Göl, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 23 - 1: 100.000- 67x49,5 cm.

  Lot No: 317

  Lot: 317

  1826 YILI - 12 ADET BÜYÜK BOY MISIR HARİTALARI-12 ADET BÜYÜK BOY MISIR HARİTALARI 1- LA CAİRE BELBEİS – [Kahire, Bilbeys, Mısır ]/ Pierre Jacotin [1826]- No: 24 - 1: 100.000- 67x100 cm. 2-EL - ARİCH – [El – Ariş, Mısır ]/ Pierre Jacotin [1826]- No: 32 - 1: 100.000- 67x100 cm. 3-BENİSOUİF – [Beni Sufeyl , Mısır] / Pierre Jacotin [1826]- No: 18 - 1: 100.000- 67x100 cm. 4-GIRGEH – [Gırgeh, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 10 - 1: 100.000- 67x100 cm. 5-SUEZ – [Süveyş, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 22 - 1: 100.000- 67x100 cm. 6- CANAL DE SUEZ – [Süveyş Kanalı, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 31 - 1: 100.000- 67x100 cm. 7- PYRAMİDES – [Pyramides, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 20 - 1: 100.000- 67x49,5 cm. 8- ESNE – [Esne , Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 4 - 1: 100.000- 67x49,5 cm. 9- BUBASTE, SALHİEH – [Tell Basta, Salhieh - Mısır / Pierre Jacotin [1826]- No: 30 - 1: 100.000- 67x49,5 cm. 10- TAHTAH– [Tahta, Yukarı Mısır'ın Sohag Valiliği'nde bir şehirdir, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 11 - 1: 100.000- 67x49,5 cm. 11- LAC SİRBON– [Bardawil Gölü, Sina Yarımadası'nın kuzey kıyısında, Mısır'daki Zaranik'in koruma altındaki alanının yakınında büyük, çok tuzlu bir lagündür, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 33 - 1: 100.000- 67x49,5 cm. 12- LAC AMERS– [Mısır'da Büyük Acı Göl, Mısır ] / Pierre Jacotin [1826]- No: 23 - 1: 100.000- 67x49,5 cm.

  TLSold
 • PLEVNE MÜDAFAASI - NADİR EX-LİBRİSLERİ İLE-Mefâhir-i Milliye-i Osmaniyemizden: Plevne Müdafaası / Ahmed Cemal (Erkan-ı Harbiye Kolağalarından) – İstanbul: Kütüphane-i İslam ve Askeri – A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, 1316 [1900]

160 sayfa; 15x21 cm, Haliyle

  Lot No: 318

  Lot: 318

  PLEVNE MÜDAFAASI - NADİR EX-LİBRİSLERİ İLE-Mefâhir-i Milliye-i Osmaniyemizden: Plevne Müdafaası / Ahmed Cemal (Erkan-ı Harbiye Kolağalarından) – İstanbul: Kütüphane-i İslam ve Askeri – A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, 1316 [1900] 160 sayfa; 15x21 cm, Haliyle

  TLSold
 • KENZÜ'L-HAVAS - 4 CİLT BİR ARADA-Kenzü’l-Havas – Keyfiyeti celb ve teshir / Seyyid Süleyman el-Hüseyni .- İstanbul: Cemiyet Kütüphanesi – Tevsi’-i Tabaat Matbaası, 1332 [1916]

1. Cilt (230 sayfa)
2. Cilt (237 sayfa)
3. Cilt (222 sayfa)
4. Cilt (214 sayfa)

  Lot No: 319

  Lot: 319

  KENZÜ'L-HAVAS - 4 CİLT BİR ARADA-Kenzü’l-Havas – Keyfiyeti celb ve teshir / Seyyid Süleyman el-Hüseyni .- İstanbul: Cemiyet Kütüphanesi – Tevsi’-i Tabaat Matbaası, 1332 [1916] 1. Cilt (230 sayfa) 2. Cilt (237 sayfa) 3. Cilt (222 sayfa) 4. Cilt (214 sayfa)

  TLSold
 • İLGİNÇ BİR KORSANLIK HİKAYESİ

ANTİL ADALARIN’A GÖÇEN BUKANİYE’LER YANİ KORSANLIK VE AVCILIKLA YAŞAYAN SERSERİLER
-Avrupa asilzadeleriyle sair güruhdan Antil Adalarına hicretle oralarda keşf ü güzeran eden BUKANİYE’ler yani korsanlık ve avcılıkla yaşayan serseriler / Paul Duplessis .- çev.: Bahaeddin Reşid.- İstanbul: Mihran Matbaası, 1301 [1884]

505 sayfa; 15x23 cm, Kitap haliyle

  Lot No: 320

  Lot: 320

  İLGİNÇ BİR KORSANLIK HİKAYESİ ANTİL ADALARIN’A GÖÇEN BUKANİYE’LER YANİ KORSANLIK VE AVCILIKLA YAŞAYAN SERSERİLER -Avrupa asilzadeleriyle sair güruhdan Antil Adalarına hicretle oralarda keşf ü güzeran eden BUKANİYE’ler yani korsanlık ve avcılıkla yaşayan serseriler / Paul Duplessis .- çev.: Bahaeddin Reşid.- İstanbul: Mihran Matbaası, 1301 [1884] 505 sayfa; 15x23 cm, Kitap haliyle

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - GELİBOLU - TROİA -HECTOR ve AİSYETES TÜMÜLÜSÜ-Vue des Tombeaux d’Hector et d’Aisyetes. Planj: XXI / Gell William Sir – 1804 - 32x46 cm

 The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire / Sir William GELL.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804.

İngiliz arkeolog, topograf ve haritacı William Gell (1777-1836), Cambridge'de okudu ve Yunanistan'da uzmanlaşmış en önemli bilim adamlarından biriydi. Ithaca (1801 ve 1806), Truva (1801), İyon Adaları (1803), Mora, Argosaronik adaları, Orta Yunanistan ve Teselya'da (1805) seyahat etti. 1812'de Gell, Dilettanti Cemiyeti'nin bir misyonunun bir üyesi olarak Doğu Yunan'ı son kez ziyaret etti. Ayrıca öldüğü İtalya'yı da gezdi.

Üretken bir sanatçı, 800'e yakın çizim yaptı, sayısız eser yayınladı ve özellikle Homeros destanlarında kaydedilen yer adlarını tespit etmekle ilgilendi.

  Lot No: 321

  Lot: 321

  1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - GELİBOLU - TROİA -HECTOR ve AİSYETES TÜMÜLÜSÜ-Vue des Tombeaux d’Hector et d’Aisyetes. Planj: XXI / Gell William Sir – 1804 - 32x46 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire / Sir William GELL.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804. İngiliz arkeolog, topograf ve haritacı William Gell (1777-1836), Cambridge'de okudu ve Yunanistan'da uzmanlaşmış en önemli bilim adamlarından biriydi. Ithaca (1801 ve 1806), Truva (1801), İyon Adaları (1803), Mora, Argosaronik adaları, Orta Yunanistan ve Teselya'da (1805) seyahat etti. 1812'de Gell, Dilettanti Cemiyeti'nin bir misyonunun bir üyesi olarak Doğu Yunan'ı son kez ziyaret etti. Ayrıca öldüğü İtalya'yı da gezdi. Üretken bir sanatçı, 800'e yakın çizim yaptı, sayısız eser yayınladı ve özellikle Homeros destanlarında kaydedilen yer adlarını tespit etmekle ilgilendi.

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - GELİBOLU - SCAMANDRE - KARAMENDERES-Vue des Sources du Scamandre. Planj: XX / Gell William Sir – 1804 - 32x46 cm

 The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire / Sir William GELL.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804.

İngiliz arkeolog, topograf ve haritacı William Gell (1777-1836), Cambridge'de okudu ve Yunanistan'da uzmanlaşmış en önemli bilim adamlarından biriydi. Ithaca (1801 ve 1806), Truva (1801), İyon Adaları (1803), Mora, Argosaronik adaları, Orta Yunanistan ve Teselya'da (1805) seyahat etti. 1812'de Gell, Dilettanti Cemiyeti'nin bir misyonunun bir üyesi olarak Doğu Yunan'ı son kez ziyaret etti. Ayrıca öldüğü İtalya'yı da gezdi.

Üretken bir sanatçı, 800'e yakın çizim yaptı, sayısız eser yayınladı ve özellikle Homeros destanlarında kaydedilen yer adlarını tespit etmekle ilgilendi.

  Lot No: 322

  Lot: 322

  1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - GELİBOLU - SCAMANDRE - KARAMENDERES-Vue des Sources du Scamandre. Planj: XX / Gell William Sir – 1804 - 32x46 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire / Sir William GELL.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804. İngiliz arkeolog, topograf ve haritacı William Gell (1777-1836), Cambridge'de okudu ve Yunanistan'da uzmanlaşmış en önemli bilim adamlarından biriydi. Ithaca (1801 ve 1806), Truva (1801), İyon Adaları (1803), Mora, Argosaronik adaları, Orta Yunanistan ve Teselya'da (1805) seyahat etti. 1812'de Gell, Dilettanti Cemiyeti'nin bir misyonunun bir üyesi olarak Doğu Yunan'ı son kez ziyaret etti. Ayrıca öldüğü İtalya'yı da gezdi. Üretken bir sanatçı, 800'e yakın çizim yaptı, sayısız eser yayınladı ve özellikle Homeros destanlarında kaydedilen yer adlarını tespit etmekle ilgilendi.

  TLSold
 • 1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - GELİBOLU - CAPE SİGEA VE AŞİL VE PATROCLUS MEZARLARI-Vue Du cap Sigée, et des Tombeaux d'Achille et de Patrocle. Planj: XVII / Gell William Sir – 1804 - 32x46 cm

 The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire / Sir William GELL.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804.

İngiliz arkeolog, topograf ve haritacı William Gell (1777-1836), Cambridge'de okudu ve Yunanistan'da uzmanlaşmış en önemli bilim adamlarından biriydi. Ithaca (1801 ve 1806), Truva (1801), İyon Adaları (1803), Mora, Argosaronik adaları, Orta Yunanistan ve Teselya'da (1805) seyahat etti. 1812'de Gell, Dilettanti Cemiyeti'nin bir misyonunun bir üyesi olarak Doğu Yunan'ı son kez ziyaret etti. Ayrıca öldüğü İtalya'yı da gezdi.

Üretken bir sanatçı, 800'e yakın çizim yaptı, sayısız eser yayınladı ve özellikle Homeros destanlarında kaydedilen yer adlarını tespit etmekle ilgilendi.

  Lot No: 323

  Lot: 323

  1804 TARİHLİ - ÇANAKKALE - GELİBOLU - CAPE SİGEA VE AŞİL VE PATROCLUS MEZARLARI-Vue Du cap Sigée, et des Tombeaux d'Achille et de Patrocle. Planj: XVII / Gell William Sir – 1804 - 32x46 cm The Topography of Troy, and its Vicinity; Illustrated and explained by Drawings and Descriptions. Dedicated by Permission, to Her Grace the Duchess of Devonshire / Sir William GELL.- London, T. N. Longman and O. Rees, 1804. İngiliz arkeolog, topograf ve haritacı William Gell (1777-1836), Cambridge'de okudu ve Yunanistan'da uzmanlaşmış en önemli bilim adamlarından biriydi. Ithaca (1801 ve 1806), Truva (1801), İyon Adaları (1803), Mora, Argosaronik adaları, Orta Yunanistan ve Teselya'da (1805) seyahat etti. 1812'de Gell, Dilettanti Cemiyeti'nin bir misyonunun bir üyesi olarak Doğu Yunan'ı son kez ziyaret etti. Ayrıca öldüğü İtalya'yı da gezdi. Üretken bir sanatçı, 800'e yakın çizim yaptı, sayısız eser yayınladı ve özellikle Homeros destanlarında kaydedilen yer adlarını tespit etmekle ilgilendi.

  TLSold
 • 1842 TARİHLİ - ESKİŞEHİR’İN ANTİK DÖNEM KALINTILARI - DOĞANLI VADİSİ'NİN GÜNEY - BATIDAN GİRİŞİ-Entrance of the Valley of Doğan-lu from the South – West - 36,5x53,5 cm.
 
A description of some ancient monuments, with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia / John Robert Steuart, 1842

  Lot No: 324

  Lot: 324

  1842 TARİHLİ - ESKİŞEHİR’İN ANTİK DÖNEM KALINTILARI - DOĞANLI VADİSİ'NİN GÜNEY - BATIDAN GİRİŞİ-Entrance of the Valley of Doğan-lu from the South – West - 36,5x53,5 cm. A description of some ancient monuments, with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia / John Robert Steuart, 1842

  TLSold
 • 1842 TARİHLİ - ESKİŞEHİR’İN ANTİK DÖNEM KALINTILARI - DOĞANLI VADİSİ'DE GERDEKKAYA ANIT MEZARI-Doric Temple ezcavated in the Rock Doğan - Lu - 36,5x53,5 cm.
 
A description of some ancient monuments, with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia / John Robert Steuart, 1842

Gerdekkaya Anıt Mezarı
Doğanlı Vadisi’nde, Çukurca köyünün 500 m güneybatısında, büyük bir kaya kütlesinin doğu yüzüne oyulmuş bu güzel yapı. Anıtsal giriş holünün arkasında, iki ayrı kapıdan girilen yan yana iki mezar odası var. Odaların yan ve arka duvarlarında kemerli mezar tekneleri bulunuyor. Hellenistik Çağ’a tarihlenen mezar, Roma ve Bizans dönemlerinde bazı ilave ve değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam edilmiş

  Lot No: 325

  Lot: 325

  1842 TARİHLİ - ESKİŞEHİR’İN ANTİK DÖNEM KALINTILARI - DOĞANLI VADİSİ'DE GERDEKKAYA ANIT MEZARI-Doric Temple ezcavated in the Rock Doğan - Lu - 36,5x53,5 cm. A description of some ancient monuments, with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia / John Robert Steuart, 1842 Gerdekkaya Anıt Mezarı Doğanlı Vadisi’nde, Çukurca köyünün 500 m güneybatısında, büyük bir kaya kütlesinin doğu yüzüne oyulmuş bu güzel yapı. Anıtsal giriş holünün arkasında, iki ayrı kapıdan girilen yan yana iki mezar odası var. Odaların yan ve arka duvarlarında kemerli mezar tekneleri bulunuyor. Hellenistik Çağ’a tarihlenen mezar, Roma ve Bizans dönemlerinde bazı ilave ve değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam edilmiş

  TLSold
 • 1842 TARİHLİ - ESKİŞEHİR - KÜMBETLİ - AGA'S HOUSE -Aga’s House Gombet - li - 36,5x53,5 cm.
 
A description of some ancient monuments, with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia / John Robert Steuart, 1842

  Lot No: 326

  Lot: 326

  1842 TARİHLİ - ESKİŞEHİR - KÜMBETLİ - AGA'S HOUSE -Aga’s House Gombet - li - 36,5x53,5 cm. A description of some ancient monuments, with inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia / John Robert Steuart, 1842

  TLSold
 • AYASOFYA CAMİİ - GALATA POSTAHANESİ - 1935 DAMGALI-Ayasofya Camii = Konstantinopel - Hagia - Sophia - Moschee 

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 327

  Lot: 327

  AYASOFYA CAMİİ - GALATA POSTAHANESİ - 1935 DAMGALI-Ayasofya Camii = Konstantinopel - Hagia - Sophia - Moschee Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • BEYOĞLU'NDAN EMİNÖNÜ PANORAMASI

BURGAZADA POSTAHANESİ DAMGALI POSTADAN GEÇMİŞ 

SAKARYA, ANKARA KALESİ ve HEYKEL TEMALI PULLAR
-Stamboul . Le pont / edit.: Zellitch Fréres. Constantinople - No: 38

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 328

  Lot: 328

  BEYOĞLU'NDAN EMİNÖNÜ PANORAMASI BURGAZADA POSTAHANESİ DAMGALI POSTADAN GEÇMİŞ SAKARYA, ANKARA KALESİ ve HEYKEL TEMALI PULLAR -Stamboul . Le pont / edit.: Zellitch Fréres. Constantinople - No: 38 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ'NDEN HALİÇ, BEYOĞLU ve BOĞAZ PANORAMASI-Constantinople . Vue Panoramique du Port / edit.: M. J. C.. - No: 481

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 329

  Lot: 329

  EMİNÖNÜ'NDEN HALİÇ, BEYOĞLU ve BOĞAZ PANORAMASI-Constantinople . Vue Panoramique du Port / edit.: M. J. C.. - No: 481 Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - KAPALIÇARŞI - ISLAHİYE SAHRA POSTAHANESİ DAMGALI -Constantinople . Çarşı-yı Kebir = Interieur du Grand Bazar / edit.: M. J. C.. No: 336

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 330

  Lot: 330

  EMİNÖNÜ - KAPALIÇARŞI - ISLAHİYE SAHRA POSTAHANESİ DAMGALI -Constantinople . Çarşı-yı Kebir = Interieur du Grand Bazar / edit.: M. J. C.. No: 336 Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - BEYAZIT MEYDANI - HARBİYE NEZARETİ - BEYAZIT YANGIN KULESİ 

KONSTANTİNOPEL DAMGALI
-Constantinople . Ministre de la Guerre / edit.: M. B.

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 331

  Lot: 331

  EMİNÖNÜ - BEYAZIT MEYDANI - HARBİYE NEZARETİ - BEYAZIT YANGIN KULESİ KONSTANTİNOPEL DAMGALI -Constantinople . Ministre de la Guerre / edit.: M. B. Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ – DİVANYOLU - SULTAN II. MAHMUD ve SULTAN ABDÜLAZİZ TÜRBESİ 

NAPOLİ DAMGALI
-Konstantinopel . Sultansgraber: Mahmoud II und Ab dul Azis / No: 807

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 332

  Lot: 332

  EMİNÖNÜ – DİVANYOLU - SULTAN II. MAHMUD ve SULTAN ABDÜLAZİZ TÜRBESİ NAPOLİ DAMGALI -Konstantinopel . Sultansgraber: Mahmoud II und Ab dul Azis / No: 807 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EYÜPSULTAN - PİERRE LOTİ TEPESİNDEN EYÜPSULTAN - HALİÇ - BEYOĞLU PANORAMASI 

BEYOĞLU DAMGALI

EDİT.: ISAAC M. AHİTOUV.

-İstanbul. Eyüp - Corne d'Or / Edit.: Isaac M. Ahitouv

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 333

  Lot: 333

  EYÜPSULTAN - PİERRE LOTİ TEPESİNDEN EYÜPSULTAN - HALİÇ - BEYOĞLU PANORAMASI BEYOĞLU DAMGALI EDİT.: ISAAC M. AHİTOUV. -İstanbul. Eyüp - Corne d'Or / Edit.: Isaac M. Ahitouv Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - BEYAZIT MEYDANI - HARBİYE NEZARETİ - BEYAZIT YANGIN KULESİ - BEYAZIT TRAMVAYI

ANKARA KALESİ PULLU

EDİT.: ISAAC M. AHİTOUV.

-Constantinople. Vue Generale de Bayazid / Edit.: Isaac M. Ahitouv

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 334

  Lot: 334

  EMİNÖNÜ - BEYAZIT MEYDANI - HARBİYE NEZARETİ - BEYAZIT YANGIN KULESİ - BEYAZIT TRAMVAYI ANKARA KALESİ PULLU EDİT.: ISAAC M. AHİTOUV. -Constantinople. Vue Generale de Bayazid / Edit.: Isaac M. Ahitouv Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - AT MEYDANI - YILANLI SÜTUN ve ÇOCUKLAR-Salut de Constantinople. Hippodrome. La Colonne Serpentine / No: 8184

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 335

  Lot: 335

  EMİNÖNÜ - AT MEYDANI - YILANLI SÜTUN ve ÇOCUKLAR-Salut de Constantinople. Hippodrome. La Colonne Serpentine / No: 8184 Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • BÜYÜKADA

BÜYÜKADA POSTAHANESİ DAMGALI

-Constantinople. Ile des Princes Prinquipo

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 336

  Lot: 336

  BÜYÜKADA BÜYÜKADA POSTAHANESİ DAMGALI -Constantinople. Ile des Princes Prinquipo Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • MUHTEŞEM BİR KARTPOSTAL YAZISI İLE OSMANLI AİLESİ

RUSCUK POSTAHANESİ DAMGALI

-Salut de Constantinople. La bonne famille

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 337

  Lot: 337

  MUHTEŞEM BİR KARTPOSTAL YAZISI İLE OSMANLI AİLESİ RUSCUK POSTAHANESİ DAMGALI -Salut de Constantinople. La bonne famille Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • BEYOĞLU - KARANTİNA - SIRIK HAMALLARI

EDİT.: GEORGES PAPANTOİNE

-Rue de la Quarantaine Galata. Constantinople / edit.: Georges Papantoine . No: 121

9x14 cm.

  Lot No: 338

  Lot: 338

  BEYOĞLU - KARANTİNA - SIRIK HAMALLARI EDİT.: GEORGES PAPANTOİNE -Rue de la Quarantaine Galata. Constantinople / edit.: Georges Papantoine . No: 121 9x14 cm.

  TLSold
 • KABATAŞ'TAN DOLMABAHÇE SARAYI PANORAMASI

CONSTANTİNOPEL DAMGALI

-Konstantinopel. - Verlag der Ersten Internationalen Ansichtskarten - Gesellschaft Berlin - Wien

9x14 cm.

  Lot No: 339

  Lot: 339

  KABATAŞ'TAN DOLMABAHÇE SARAYI PANORAMASI CONSTANTİNOPEL DAMGALI -Konstantinopel. - Verlag der Ersten Internationalen Ansichtskarten - Gesellschaft Berlin - Wien 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - BEYAZIT MEYDANI - HARBİYE NEZARETİ - BEYAZIT YANGIN KULESİ - İSTANBUL YADİGARI

EDİT.: MAX FRUCHTERMANN

CONSTANTİNOPEL DAMGALI

-Souvenir de Constantinople = İstanbul Yadigarı- Porte et tour du Seraskerat / Edit.: Max Fruchtermann 

9x14 cm.

  Lot No: 340

  Lot: 340

  EMİNÖNÜ - BEYAZIT MEYDANI - HARBİYE NEZARETİ - BEYAZIT YANGIN KULESİ - İSTANBUL YADİGARI EDİT.: MAX FRUCHTERMANN CONSTANTİNOPEL DAMGALI -Souvenir de Constantinople = İstanbul Yadigarı- Porte et tour du Seraskerat / Edit.: Max Fruchtermann 9x14 cm.

  TLSold
 • KAĞITHANE KASRI - KAĞITHANE DERESİNDE TENEZZÜH

ANKARA KALESİ PULLU

EDİT.: M.B.

-Constantinople. Kiosque Impérial des Eaux - Douces d'Europe / Edit.: M.B. No: 81

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 341

  Lot: 341

  KAĞITHANE KASRI - KAĞITHANE DERESİNDE TENEZZÜH ANKARA KALESİ PULLU EDİT.: M.B. -Constantinople. Kiosque Impérial des Eaux - Douces d'Europe / Edit.: M.B. No: 81 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - ÇEMBERLİTAŞ - ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI

EDİT.: M.B.

-Constantinople. Colonne brulée / Edit.: M.B. No: 84

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 342

  Lot: 342

  EMİNÖNÜ - ÇEMBERLİTAŞ - ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI EDİT.: M.B. -Constantinople. Colonne brulée / Edit.: M.B. No: 84 Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • BÜYÜKADA - HEYBELİADA

EDİT.: E. F. ROCHAT

-Constantinople. Les Iles des princes / Edit.: E. F. Rochat. No: 42

9x14 cm.

  Lot No: 343

  Lot: 343

  BÜYÜKADA - HEYBELİADA EDİT.: E. F. ROCHAT -Constantinople. Les Iles des princes / Edit.: E. F. Rochat. No: 42 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - GALATA KÖPRÜSÜ, YENİ CAMİİ ve EMİNÖNÜ PANORAMASI-Konstantinopel. Die Galatabrücke / Edit.: M.B. No: 84

9x14 cm.

  Lot No: 344

  Lot: 344

  EMİNÖNÜ - GALATA KÖPRÜSÜ, YENİ CAMİİ ve EMİNÖNÜ PANORAMASI-Konstantinopel. Die Galatabrücke / Edit.: M.B. No: 84 9x14 cm.

  TLSold
 • ŞİRAZLI SANATÇILARDAN MUHTEŞEM BİR ŞEHNAME KİTABI-Scenes of the Shahnameh = مجالس شاهنامه / By Artists of Shiraz: Davari Shiriza Lotf Ali Khan Souratgar.- Introduction by: Kourosh Kamali Sarvestani.- Tahran, 1382 [2009]

156 sayfa; minyatürlü; tıpkıbasım; 31x44 cm

  Lot No: 345

  Lot: 345

  ŞİRAZLI SANATÇILARDAN MUHTEŞEM BİR ŞEHNAME KİTABI-Scenes of the Shahnameh = مجالس شاهنامه / By Artists of Shiraz: Davari Shiriza Lotf Ali Khan Souratgar.- Introduction by: Kourosh Kamali Sarvestani.- Tahran, 1382 [2009] 156 sayfa; minyatürlü; tıpkıbasım; 31x44 cm

  TLSold
 • 1922 YILI BEYOĞLU’NUN GÜZEL BİR HARİTASI

TOPHANE, ÇUKURCUMA, CİHANGİR, KASIMPAŞA TERSANELER, ARAP CAMİİ, ÇUKURBOSTAN, CİHANGİR 
-Beyoğlu haritası - Plan des etudes de Constantinople Pera – Galata – 4 / Constantinople [İstanbul]: Sociéte Anonyme Ottomane d’Etudes et d’Entreprises Urbains , 1922

71x178 cm; Ölçek: 1: 2.000

  Lot No: 346

  Lot: 346

  1922 YILI BEYOĞLU’NUN GÜZEL BİR HARİTASI TOPHANE, ÇUKURCUMA, CİHANGİR, KASIMPAŞA TERSANELER, ARAP CAMİİ, ÇUKURBOSTAN, CİHANGİR -Beyoğlu haritası - Plan des etudes de Constantinople Pera – Galata – 4 / Constantinople [İstanbul]: Sociéte Anonyme Ottomane d’Etudes et d’Entreprises Urbains , 1922 71x178 cm; Ölçek: 1: 2.000

  TLSold
 • 1922 YILI BEYOĞLU’NUN GÜZEL BİR HARİTASI

TAKSİM KIŞLASI - AĞA HAMIMI - İSTİKLAL CADDESİ - GALATASARAY - SORMAGİR 
-Beyoğlu haritası - Plan des etudes de Constantinople Pera – Galata – 5 / Constantinople [İstanbul]: Sociéte Anonyme Ottomane d’Etudes et d’Entreprises Urbains , 1922

73x103 cm; Ölçek: 1: 2.000, Haliyle

  Lot No: 347

  Lot: 347

  1922 YILI BEYOĞLU’NUN GÜZEL BİR HARİTASI TAKSİM KIŞLASI - AĞA HAMIMI - İSTİKLAL CADDESİ - GALATASARAY - SORMAGİR -Beyoğlu haritası - Plan des etudes de Constantinople Pera – Galata – 5 / Constantinople [İstanbul]: Sociéte Anonyme Ottomane d’Etudes et d’Entreprises Urbains , 1922 73x103 cm; Ölçek: 1: 2.000, Haliyle

  TLSold
 • OSMANLI DEVLET YÖNETİMİNİN ÖNEMLİ KAYNAKLARINDAN DEVLET SALNAMESİ

OSMANLI ARMASI CİLDİNDE 
-Salname-i Devlet-i Osmaniye 1327 senesi / Dersaadet: Selanik Matbaası, 1327 [1911]

944 sayfa; 14x20 cm

  Lot No: 348

  Lot: 348

  OSMANLI DEVLET YÖNETİMİNİN ÖNEMLİ KAYNAKLARINDAN DEVLET SALNAMESİ OSMANLI ARMASI CİLDİNDE -Salname-i Devlet-i Osmaniye 1327 senesi / Dersaadet: Selanik Matbaası, 1327 [1911] 944 sayfa; 14x20 cm

  TLSold
 • 1861 TARİHLİ DOĞU SEYAHATNAMESİ

MALTA – YUNANİSTAN – BALKANLAR – ANADOLU – SURİYE – FİLİSTİN – ARAP YARIMADASI – YEMEN – MISIR 
-Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l'Orient / Adolphe Laurent Joanne, Émile Isambert.- Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1861

1104 sayfa; haritalı; 13x20 cm

  Lot No: 349

  Lot: 349

  1861 TARİHLİ DOĞU SEYAHATNAMESİ MALTA – YUNANİSTAN – BALKANLAR – ANADOLU – SURİYE – FİLİSTİN – ARAP YARIMADASI – YEMEN – MISIR -Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l'Orient / Adolphe Laurent Joanne, Émile Isambert.- Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1861 1104 sayfa; haritalı; 13x20 cm

  TLSold
 • OSMANLI MİZAH GAZETECİLİĞİNE GÜZEL BİR ÖRNEK KARAGÖZ DERGİSİ OSMANLICA ve TÜRKÇESİ İLE BİRLİKTE-KARAGÖZ / Sayı: 1574; tarih: 18 Nisan 1339: Yıl: 16 / 18 Nisan 1923; 4 sayfa; 26x39 cm.
KARAGÖZ / Sayı: 161; tarih: 12 Mart 1938, Yıl: 31; 8 sayfa; 28x41 cm

İsmet Paşa Lozan’a giderken
Şehremaneti
Damgalı İttihadçılar
Ramazan, Ramazan tebriği, Bir ramazan günü, , Ey Papaz Efendi

En rahat yer Türkiye
Ucuzluk başladı
Çin Japon harbi
Habeş meselesi
Karabükteki fabrikamız
Sultan II. Abdülhamid

  Lot No: 350

  Lot: 350

  OSMANLI MİZAH GAZETECİLİĞİNE GÜZEL BİR ÖRNEK KARAGÖZ DERGİSİ OSMANLICA ve TÜRKÇESİ İLE BİRLİKTE-KARAGÖZ / Sayı: 1574; tarih: 18 Nisan 1339: Yıl: 16 / 18 Nisan 1923; 4 sayfa; 26x39 cm. KARAGÖZ / Sayı: 161; tarih: 12 Mart 1938, Yıl: 31; 8 sayfa; 28x41 cm İsmet Paşa Lozan’a giderken Şehremaneti Damgalı İttihadçılar Ramazan, Ramazan tebriği, Bir ramazan günü, , Ey Papaz Efendi En rahat yer Türkiye Ucuzluk başladı Çin Japon harbi Habeş meselesi Karabükteki fabrikamız Sultan II. Abdülhamid

  TLSold
 • TOP – HAFTALIK SPOR ve RADYO MECMUASI-TOP – HAFTALIK SPOR ve RADYO MECMUASI / No: 6; Tarih: 29 Kanun-ı evvel 1934; 32 sayfa; 25x34 cm.

  Lot No: 351

  Lot: 351

  TOP – HAFTALIK SPOR ve RADYO MECMUASI-TOP – HAFTALIK SPOR ve RADYO MECMUASI / No: 6; Tarih: 29 Kanun-ı evvel 1934; 32 sayfa; 25x34 cm.

  TLSold
 • HANEDAN - FATMA SULTAN'DAN KIZI İRİS- Yusuf Bey ve Fatma Sultan'dan Kızı İris / Foto Phebus Constantinople – 27x18,5 cm; 14x10 cm

Sultan V. Muradın kızı Fatma Sultanın eşi Karacehennemzade Mahmud Refik Bey ve kızları Ayşe Hatice Hanımsultanın Constantinople Phebus fotoğrafhanesinde çekildileri kabin fotoğrafı – 27x18,5 cm; 14x10 cm - " V. Muradın en küçük kızı olan Fatma sultan 1879da babasının hal edilmesinden ü sene sonra hapsedildikleri çırağan Sarayında dünyaya gelmiş ve babasının vefatı sonrası amcası sultan 2. Abdülhamit tarafından 1907 yılında Karacehennemzade Mahmud Refik Bey ile evlendirilniştir. 1909 yılında Ayşe Hatice sultan ve mehmed ali bey dünyaya gelmiştir. Aile 1924 yılında hanedanı ülkeden sürülmesi üzerine ülkeyi en son terk eden hanedan üyeleri olarak tarihe geçmiştir."

  Lot No: 352

  Lot: 352

  HANEDAN - FATMA SULTAN'DAN KIZI İRİS- Yusuf Bey ve Fatma Sultan'dan Kızı İris / Foto Phebus Constantinople – 27x18,5 cm; 14x10 cm Sultan V. Muradın kızı Fatma Sultanın eşi Karacehennemzade Mahmud Refik Bey ve kızları Ayşe Hatice Hanımsultanın Constantinople Phebus fotoğrafhanesinde çekildileri kabin fotoğrafı – 27x18,5 cm; 14x10 cm - " V. Muradın en küçük kızı olan Fatma sultan 1879da babasının hal edilmesinden ü sene sonra hapsedildikleri çırağan Sarayında dünyaya gelmiş ve babasının vefatı sonrası amcası sultan 2. Abdülhamit tarafından 1907 yılında Karacehennemzade Mahmud Refik Bey ile evlendirilniştir. 1909 yılında Ayşe Hatice sultan ve mehmed ali bey dünyaya gelmiştir. Aile 1924 yılında hanedanı ülkeden sürülmesi üzerine ülkeyi en son terk eden hanedan üyeleri olarak tarihe geçmiştir."

  TLSold
 • TÜRK MATBUAT TARRİHİ - TÜRK TAŞ BASMACILIĞI -Türk Taş Basmacılığı / Selim Nüzhet Gerçek.- İstanbul: Maarif Vekaleti, 1939

31+16 sayfa; 19,5x13,5 cm

  Lot No: 353

  Lot: 353

  TÜRK MATBUAT TARRİHİ - TÜRK TAŞ BASMACILIĞI -Türk Taş Basmacılığı / Selim Nüzhet Gerçek.- İstanbul: Maarif Vekaleti, 1939 31+16 sayfa; 19,5x13,5 cm

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Hydria and Stamnos München - Triptolemos’ Aussendung - Zweikampf – Tafel: 108 - 53x71 cm

Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  Lot No: 354

  Lot: 354

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Hydria and Stamnos München - Triptolemos’ Aussendung - Zweikampf – Tafel: 108 - 53x71 cm Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Zwei Peliken 1. Breslau, 2 - München - 1a Amazonenkampf - 2a – Apotheose des Herakles – Tafel: 109 - 53x71 cm


Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  Lot No: 355

  Lot: 355

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Zwei Peliken 1. Breslau, 2 - München - 1a Amazonenkampf - 2a – Apotheose des Herakles – Tafel: 109 - 53x71 cm Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Jonische Amphora aus Vulci - München - Arteils des Paris – Tafel: 21 - 53x71 cm


Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  Lot No: 356

  Lot: 356

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Jonische Amphora aus Vulci - München - Arteils des Paris – Tafel: 21 - 53x71 cm Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Leichenfeier des Patroklos, Neapel – Tafel: 89 - 53x71 cm


Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  Lot No: 357

  Lot: 357

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Leichenfeier des Patroklos, Neapel – Tafel: 89 - 53x71 cm Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Attische Schale Des Malers Euphronios, München - Herakles und Geryones – Tafel: 22 - 53x71 cm


Ausstellung München 1902: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1902

  Lot No: 358

  Lot: 358

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Attische Schale Des Malers Euphronios, München - Herakles und Geryones – Tafel: 22 - 53x71 cm Ausstellung München 1902: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1902

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Attische Amphora aus Melos im Louvre - Kampf der Götter und Giganten – Tafel: 97 - 53x71 cm


Ausstellung München 1907: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1907

  Lot No: 359

  Lot: 359

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Attische Amphora aus Melos im Louvre - Kampf der Götter und Giganten – Tafel: 97 - 53x71 cm Ausstellung München 1907: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1907

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Unteritalischer Volutenkrater in München - Rückseite – Tafel: 99 - 53x71 cm


Ausstellung München 1907: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1907

  Lot No: 360

  Lot: 360

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Unteritalischer Volutenkrater in München - Rückseite – Tafel: 99 - 53x71 cm Ausstellung München 1907: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1907

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Kroisos - Amphora, Paris, Louvre – Tafel: 113 - 53x71 cm


Ausstellung München 1909: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1909

  Lot No: 361

  Lot: 361

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Kroisos - Amphora, Paris, Louvre – Tafel: 113 - 53x71 cm Ausstellung München 1909: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1909

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Voluten - Krater in New - York – Tafel: 116 - 53x71 cm


Ausstellung München 1909: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1909

  Lot No: 362

  Lot: 362

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Voluten - Krater in New - York – Tafel: 116 - 53x71 cm Ausstellung München 1909: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1909

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Argonauten - Krater - Louvre – Tafel: 108 - 53x71 cm


Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  Lot No: 363

  Lot: 363

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Argonauten - Krater - Louvre – Tafel: 108 - 53x71 cm Ausstellung München 1908: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1908

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Artische Schale (Gegen 460 vor Chr.) München - Achilleus und Penthesileia – Tafel: 6 - 53x71 cm


Ausstellung München 1900: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1900

  Lot No: 364

  Lot: 364

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Artische Schale (Gegen 460 vor Chr.) München - Achilleus und Penthesileia – Tafel: 6 - 53x71 cm Ausstellung München 1900: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1900

  TLSold
 • TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Glocken - Krater in New - York – Tafel: 118 - 53x71 cm


Ausstellung München 1909: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1909

  Lot No: 365

  Lot: 365

  TABLOLUK DEV PLANJLAR - MÜNİH SERGİSİ 1908: ANTİKALAR; RESİMLER, HEYKELLER-Glocken - Krater in New - York – Tafel: 118 - 53x71 cm Ausstellung München 1909: Antiquitäten ; Gemälde, Bildwerke etc,.- München: F. Bruckmann A.G., 1909

  TLSold
 • 1828 TARİHLİ SURİYE – ŞAM - FİLİSTİN - MISIR - LİBYA VE KIZILDENİZ-Tableau d'assemblage pour Carte topographique de l'Égypte, en 47 feuilles et pour la Carte géographique en 3 feuilles. Gravé au Dépôt général de la guerre, à l'échelle de 1 milimètre pour 2500 mètres .- M. Jomart, 1828

49,5x68 cm

  Lot No: 366

  Lot: 366

  1828 TARİHLİ SURİYE – ŞAM - FİLİSTİN - MISIR - LİBYA VE KIZILDENİZ-Tableau d'assemblage pour Carte topographique de l'Égypte, en 47 feuilles et pour la Carte géographique en 3 feuilles. Gravé au Dépôt général de la guerre, à l'échelle de 1 milimètre pour 2500 mètres .- M. Jomart, 1828 49,5x68 cm

  TLSold
 • ANİ KRALLIĞININ YIKILIŞINI KONU EDEN TARİH KİTABI

ANİ ARAŞTIRMACILARININ TEMEL KİTAPLARINDAN BİRİDİR

-Aşod Yergat, Anii Gordzanumı = Aşod Yergat ve Ani'nin Yıkılışı / Pakrad Ayvazyants .- Erevan: Haybedhrad Matbaası , 1964
 
455 sayfa; 14x20,5 cm

Doğu Ermenicesi – 1. Baskı .- Ani Krallığının yıkılışını konu eden tarih kitabı
Ani araştırmacılarının temel kitaplarından biridir.

  Lot No: 367

  Lot: 367

  ANİ KRALLIĞININ YIKILIŞINI KONU EDEN TARİH KİTABI ANİ ARAŞTIRMACILARININ TEMEL KİTAPLARINDAN BİRİDİR -Aşod Yergat, Anii Gordzanumı = Aşod Yergat ve Ani'nin Yıkılışı / Pakrad Ayvazyants .- Erevan: Haybedhrad Matbaası , 1964 455 sayfa; 14x20,5 cm Doğu Ermenicesi – 1. Baskı .- Ani Krallığının yıkılışını konu eden tarih kitabı Ani araştırmacılarının temel kitaplarından biridir.

  TLSold
 • ERMENİ TARİHİNİN ANTİK MASALARI-Haygagan Joğovırtagan Hekyatner = Ermeni Halk Hikayeleri .- Erevan: Haybedhrad Matbaası, 1956

107 sayfa; resimli; 21x27 cm

Doğu Ermenicesi - Ermeni tarihinin antik masalarını içermektedir

  Lot No: 368

  Lot: 368

  ERMENİ TARİHİNİN ANTİK MASALARI-Haygagan Joğovırtagan Hekyatner = Ermeni Halk Hikayeleri .- Erevan: Haybedhrad Matbaası, 1956 107 sayfa; resimli; 21x27 cm Doğu Ermenicesi - Ermeni tarihinin antik masalarını içermektedir

  TLSold
 • 
1948 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP

NIŞHARNER, BAŞEPİSKOPOS MESROB NAROYAN'IN EDEBİ ÇALIŞMALARI 
-Nışharner, Mesrob Arkyebis. Naroyani Kragan Kordzerı = Nışharner, Başepiskopos Mesrob Naroyan'ın Edebi Çalışmaları .- İstanbul: Becid Basımevi, 1948

15x21 cm

  Lot No: 369

  Lot: 369

  1948 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP NIŞHARNER, BAŞEPİSKOPOS MESROB NAROYAN'IN EDEBİ ÇALIŞMALARI -Nışharner, Mesrob Arkyebis. Naroyani Kragan Kordzerı = Nışharner, Başepiskopos Mesrob Naroyan'ın Edebi Çalışmaları .- İstanbul: Becid Basımevi, 1948 15x21 cm

  TLSold
 • 1997 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP

ROBER HADDECİYAN’DAN ANI DEFTERİMİN ON BEŞ SAYFASI -Orakris Dasnıhink Eçerı = Anı Defterimin On Beş Sayfası .- Rober Haddeciyan .- İstanbul: 1977

254 sayfa; resimli; 16,5x23,5 cm

1. Baskı 

Haddeciyan Ermenistan Kültür Bakanlığı'ndan Altın Madalya, Ermenistan Devleti Movses Khorenatsi Madalyası, Erivan Devlet Üniversitesi Altın Madalyası, Ermenistan Gazeteciler Birliği Altın Kalem Ödülü, Surp Sahak Surp Mesrob Madalyası sahibidir. Surp Mesrob Maşdots Ödülü'ne ise Ermenistan Cumhuriyeti'nin 20 yıl kutlamalarında Ermeni edebiyatı, tiyatrosu ve gazeteciliğine katkılarından ötürü layık görülmüştür. Bunların dışında Ermeni Katolik Patrikhanesi tarafından verilen Beşiktaşlıyan ödüyle İstanbul Ermeni kültürüne hizmet edenler arasına girmiştir.

  Lot No: 370

  Lot: 370

  1997 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP ROBER HADDECİYAN’DAN ANI DEFTERİMİN ON BEŞ SAYFASI -Orakris Dasnıhink Eçerı = Anı Defterimin On Beş Sayfası .- Rober Haddeciyan .- İstanbul: 1977 254 sayfa; resimli; 16,5x23,5 cm 1. Baskı Haddeciyan Ermenistan Kültür Bakanlığı'ndan Altın Madalya, Ermenistan Devleti Movses Khorenatsi Madalyası, Erivan Devlet Üniversitesi Altın Madalyası, Ermenistan Gazeteciler Birliği Altın Kalem Ödülü, Surp Sahak Surp Mesrob Madalyası sahibidir. Surp Mesrob Maşdots Ödülü'ne ise Ermenistan Cumhuriyeti'nin 20 yıl kutlamalarında Ermeni edebiyatı, tiyatrosu ve gazeteciliğine katkılarından ötürü layık görülmüştür. Bunların dışında Ermeni Katolik Patrikhanesi tarafından verilen Beşiktaşlıyan ödüyle İstanbul Ermeni kültürüne hizmet edenler arasına girmiştir.

  TLSold
 • 1964 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP - YAZARINDAN İMZALI

KUTSAL KİTAPTAN IŞINLAR VE IŞIK HÜZMELERİ-S. Kirken Tsolker U Tsoğerı = Kutsal Kitaptan Işınlar ve Işık Hüzmeleri / Şigaher, Rahip Tovmas.- İstanbul: Oya Matbaası, 1964

203 Sayfa; 17x24 cm

Yazarından imzalı

  Lot No: 371

  Lot: 371

  1964 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP - YAZARINDAN İMZALI KUTSAL KİTAPTAN IŞINLAR VE IŞIK HÜZMELERİ-S. Kirken Tsolker U Tsoğerı = Kutsal Kitaptan Işınlar ve Işık Hüzmeleri / Şigaher, Rahip Tovmas.- İstanbul: Oya Matbaası, 1964 203 Sayfa; 17x24 cm Yazarından imzalı

  TLSold
 • 1965 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP

DOĞA BİLİMLERİ, 5. SENE, FİZİK-Darerk Kidutyun, 5. Dari, Pınakidutyun = Doğa Bilimleri, 5. Sene, Fizik .- Antranig Garabedyan.- İstanbul: Hagop Aprahamyan Matbaası, 1965

216 Sayfa; 14x19 cm, Kapak haliyle

  Lot No: 372

  Lot: 372

  1965 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP DOĞA BİLİMLERİ, 5. SENE, FİZİK-Darerk Kidutyun, 5. Dari, Pınakidutyun = Doğa Bilimleri, 5. Sene, Fizik .- Antranig Garabedyan.- İstanbul: Hagop Aprahamyan Matbaası, 1965 216 Sayfa; 14x19 cm, Kapak haliyle

  TLSold
 • 1959 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP

HRİSTİYAN ÖĞRETİSİNİN HASADI -Dzağgakağ Kristoneagsn Vartabedutyn = Hristiyan Öğretisinin Hasadı / Rahip M. Manugyan.- İstanbul: Hagop Aprahamyan Matbaası, 1959
 
110 Sayfa; 14x20 cm. 

Ruhban okullarında ders kitabı.

  Lot No: 373

  Lot: 373

  1959 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP HRİSTİYAN ÖĞRETİSİNİN HASADI -Dzağgakağ Kristoneagsn Vartabedutyn = Hristiyan Öğretisinin Hasadı / Rahip M. Manugyan.- İstanbul: Hagop Aprahamyan Matbaası, 1959 110 Sayfa; 14x20 cm. Ruhban okullarında ders kitabı.

  TLSold
 • 1967 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP

GARABED Y. MURADYAN’IN AKŞAM KARTLARI ADLI ROMANI -İrigvan Domser = Akşam Kartları / Garabed Y. Muradyan.- İstanbul: Karagözyan Okulunda Yetişenler Derneği Yayını, 1967

240 Sayfa; 14x19 cm, Haliyle

Telif Roman

  Lot No: 374

  Lot: 374

  1967 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP GARABED Y. MURADYAN’IN AKŞAM KARTLARI ADLI ROMANI -İrigvan Domser = Akşam Kartları / Garabed Y. Muradyan.- İstanbul: Karagözyan Okulunda Yetişenler Derneği Yayını, 1967 240 Sayfa; 14x19 cm, Haliyle Telif Roman

  TLSold
 • 1954 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP

ONNİG GÜLMEYAN'DAN ŞAMANTAĞ-Şamantağ / Onnig Gülmeyan.- İstanbul: Doğu Basımevi, 1954

36 sayfa; 12x15,5 cm

  Lot No: 375

  Lot: 375

  1954 İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP ONNİG GÜLMEYAN'DAN ŞAMANTAĞ-Şamantağ / Onnig Gülmeyan.- İstanbul: Doğu Basımevi, 1954 36 sayfa; 12x15,5 cm

  TLSold
 • 1955 VENEDİK BASKISI ERMENİCE KİTAP

PEK MUHTEREM DİLENCİLER-Medzabadiv Muratsgannerı = Pek Muhterem Dilenciler / Hagop Baronyan.- Venedik: S. Ğazar Matbaası, 1955

108 Sayfa; 12,5x19 cm

  Lot No: 376

  Lot: 376

  1955 VENEDİK BASKISI ERMENİCE KİTAP PEK MUHTEREM DİLENCİLER-Medzabadiv Muratsgannerı = Pek Muhterem Dilenciler / Hagop Baronyan.- Venedik: S. Ğazar Matbaası, 1955 108 Sayfa; 12,5x19 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH
 
1886'DAN 1903'E KADAR HARP AKADEMİSİ'NE GİRİŞ SINAVLARINDA VERİLEN TAKTİK TEMALARIN ÇÖZÜMLERİ
-Solutions des Themes Tactiques donnés aux Examens d’admission a l’Academie de guerre de 1886 a 1903 / Hauschild.- Traduit de l’Allamend: Capitaine P. Corteys.- Paris: Librairie Militaire R. Chapelot, 1905

169 sayfa; 15 adet harita; 15x22 cm

  Lot No: 377

  Lot: 377

  ASKERİ TARİH 1886'DAN 1903'E KADAR HARP AKADEMİSİ'NE GİRİŞ SINAVLARINDA VERİLEN TAKTİK TEMALARIN ÇÖZÜMLERİ -Solutions des Themes Tactiques donnés aux Examens d’admission a l’Academie de guerre de 1886 a 1903 / Hauschild.- Traduit de l’Allamend: Capitaine P. Corteys.- Paris: Librairie Militaire R. Chapelot, 1905 169 sayfa; 15 adet harita; 15x22 cm

  TLSold
 • İSLAM İNAÇLARI İLE ALAKALI ENTERESAN BİR KİTAP

ŞEYTAN GÖZÜ – CİN – AŞK ve EVLİLİK - AZİZLER, SEYİDLER VE HAC YERLERİ – HAC - ÖLÜM, DEFİN VE DİRİLME – MELEKLER - KAF DAĞI VE İLGİLİ İNANÇLAR – KALENDİR – KUR’AN - RÜYALAR VE UYKU
-The Wild Rue / Bess Allen Donaldson.- New York: Arno Press, 1973
 
216 Sayfa; 15x22 cm

  Lot No: 378

  Lot: 378

  İSLAM İNAÇLARI İLE ALAKALI ENTERESAN BİR KİTAP ŞEYTAN GÖZÜ – CİN – AŞK ve EVLİLİK - AZİZLER, SEYİDLER VE HAC YERLERİ – HAC - ÖLÜM, DEFİN VE DİRİLME – MELEKLER - KAF DAĞI VE İLGİLİ İNANÇLAR – KALENDİR – KUR’AN - RÜYALAR VE UYKU -The Wild Rue / Bess Allen Donaldson.- New York: Arno Press, 1973 216 Sayfa; 15x22 cm

  TLSold
 • İLGİNÇ ve BOL RESİMLİ MODERN İRAN SALNAMESİ-Salname-i Pars – Pars Yıllığı = سالنامه پارس .- Kameri 1361 – şemsi 1321 – [1944]

175+194 sayfa; resimli; 11x17 cm

  Lot No: 379

  Lot: 379

  İLGİNÇ ve BOL RESİMLİ MODERN İRAN SALNAMESİ-Salname-i Pars – Pars Yıllığı = سالنامه پارس .- Kameri 1361 – şemsi 1321 – [1944] 175+194 sayfa; resimli; 11x17 cm

  TLSold
 • SİYAH ELDİVENLİ BAYAN

İSTANBUL- ELİA DE MALKİ BIBLIOTHEQUE - DAMGALI
-La Dame au Gant Noir / Ponson du Terrail.- Paris: E. Dentu, 1891

146 sayfa; 12x18 cm, Haliyle

  Lot No: 380

  Lot: 380

  SİYAH ELDİVENLİ BAYAN İSTANBUL- ELİA DE MALKİ BIBLIOTHEQUE - DAMGALI -La Dame au Gant Noir / Ponson du Terrail.- Paris: E. Dentu, 1891 146 sayfa; 12x18 cm, Haliyle

  TLSold
 • 851 TARİHLİ KAYNAĞA GÖRE ÇİN – HİND İLİŞKİLERİ

GUİLLAUME BUDE DERNEĞİ HİMAYESİNDE YAYINLANMIŞTIR
-Ahbar As-Sin wa L-Hind – Relation de la Chine et de l’Indie Rédigée en 851 – Texte Etabli, Traduit et Commenté / Jean Sauvaget.- Paris: Société d’Edition Les Belles Lettres, 1948
 
41+27+27+79 sayfa; haritalı; 19x25, cilt haliyle

  Lot No: 381

  Lot: 381

  851 TARİHLİ KAYNAĞA GÖRE ÇİN – HİND İLİŞKİLERİ GUİLLAUME BUDE DERNEĞİ HİMAYESİNDE YAYINLANMIŞTIR -Ahbar As-Sin wa L-Hind – Relation de la Chine et de l’Indie Rédigée en 851 – Texte Etabli, Traduit et Commenté / Jean Sauvaget.- Paris: Société d’Edition Les Belles Lettres, 1948 41+27+27+79 sayfa; haritalı; 19x25, cilt haliyle

  TLSold
 • BEYOĞLU - GALATA RIHTIMI

CONSTANTİNOPEL - ALMAN POSTAHANESİ DAMGALI
-Constantinople - Quai de Galata = Galata Rıhtımı / Edit.: M.J.C. No: 315

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 382

  Lot: 382

  BEYOĞLU - GALATA RIHTIMI CONSTANTİNOPEL - ALMAN POSTAHANESİ DAMGALI -Constantinople - Quai de Galata = Galata Rıhtımı / Edit.: M.J.C. No: 315 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • BEYOĞLU - TOPHANE CAMİİ

CONSTANTİNOPEL - ALMAN POSTAHANESİ DAMGALI

-Constantinople - Tophane - Tophane Camii / Edit.: M.J.C. No: 323

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm., Haliyle köşesi kırık

  Lot No: 383

  Lot: 383

  BEYOĞLU - TOPHANE CAMİİ CONSTANTİNOPEL - ALMAN POSTAHANESİ DAMGALI -Constantinople - Tophane - Tophane Camii / Edit.: M.J.C. No: 323 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm., Haliyle köşesi kırık

  TLSold
 • FATİH - AKSARAY - PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ-Constantinople - Mosquée Validé a Ak - Serai = Aksaray Camii / Edit.: F. A. C. No: 51

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 384

  Lot: 384

  FATİH - AKSARAY - PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ -Constantinople - Mosquée Validé a Ak - Serai = Aksaray Camii / Edit.: F. A. C. No: 51 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • BEYOĞLU'NDAN SARAYBURNU - TOPKAPI SARAYI PANORAMASI

PERA - GRAND RUE DAMGALI

-Constantinople - Pointe du Sérail = Sarayburnu / Edit.: M.J.C. No: 817

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 385

  Lot: 385

  BEYOĞLU'NDAN SARAYBURNU - TOPKAPI SARAYI PANORAMASI PERA - GRAND RUE DAMGALI -Constantinople - Pointe du Sérail = Sarayburnu / Edit.: M.J.C. No: 817 Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • FATİH - KİLİSE CAMİLERİNDEN KARİYE CAMİİ

GALATA DAMGALI

-İstanbul - Fatih - Kariye Camii / Edit.: M.J.C. No: 817

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 386

  Lot: 386

  FATİH - KİLİSE CAMİLERİNDEN KARİYE CAMİİ GALATA DAMGALI -İstanbul - Fatih - Kariye Camii / Edit.: M.J.C. No: 817 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • AYASOFYA CAMİİ ŞADIRVANI ve AYASOFYA CAMİİ

BEYOĞLU PERA DEPART DAMGALI

FENERBAHÇE FENERİ PULLU


-Constantinople - Fontaine de la Mosquée Saite Sophie / Edit.: N. T. G. No: 27

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 387

  Lot: 387

  AYASOFYA CAMİİ ŞADIRVANI ve AYASOFYA CAMİİ BEYOĞLU PERA DEPART DAMGALI FENERBAHÇE FENERİ PULLU -Constantinople - Fontaine de la Mosquée Saite Sophie / Edit.: N. T. G. No: 27 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • AYASOFYA CAMİİ

 BİLGİSİ YANLIŞ BASKI KARTPOSTALLARA ÖRNEK 

ANKARA KALESİ PULLU


-Konstantinopel - Sultan Ahmed Moschee [Ayasofya Camii] / Edit.: Carl Müller No: 178

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 388

  Lot: 388

  AYASOFYA CAMİİ BİLGİSİ YANLIŞ BASKI KARTPOSTALLARA ÖRNEK ANKARA KALESİ PULLU -Konstantinopel - Sultan Ahmed Moschee [Ayasofya Camii] / Edit.: Carl Müller No: 178 Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • SÜLEYMANİYE CAMİİ - HALİÇ - DENİZ HASTAHANESİ PANORAMASI

 BİLGİSİ YANLIŞ BASKI KARTPOSTALLARA ÖRNEK 

ANKARA KALESİ - SAKARYA PULLU


-Constantinople - Mosquée Süleymanie / Edit.: Isaac Achitouv

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 389

  Lot: 389

  SÜLEYMANİYE CAMİİ - HALİÇ - DENİZ HASTAHANESİ PANORAMASI BİLGİSİ YANLIŞ BASKI KARTPOSTALLARA ÖRNEK ANKARA KALESİ - SAKARYA PULLU -Constantinople - Mosquée Süleymanie / Edit.: Isaac Achitouv Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - BEYOĞLU ve BOĞAZİÇİ PANORAMASI

 İSTANBUL DAMGALI 

ŞEFKAT PULLU - TÜRKİYE HİLAL-I AHMER CEMİYETİ


-İstanbul - Liman manzarası = Istanbul - Vue panoramique du Port / Edit.: Isaac Achitouv

Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 390

  Lot: 390

  EMİNÖNÜ - BEYOĞLU ve BOĞAZİÇİ PANORAMASI İSTANBUL DAMGALI ŞEFKAT PULLU - TÜRKİYE HİLAL-I AHMER CEMİYETİ -İstanbul - Liman manzarası = Istanbul - Vue panoramique du Port / Edit.: Isaac Achitouv Pullu; mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - SULTANAHMET - AT MEYDANI - ALMAN ÇEŞMESİ - DİKİLİTAŞLAR - İBRAHİM PAŞA SARAYI

 LUDWİGSOHN EDİTÖRLÜ


-Constantinople - Fontaine Guillaume II et l'Hippodrome / Edit.: J. Ludwigsohn. - No: 1

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 391

  Lot: 391

  EMİNÖNÜ - SULTANAHMET - AT MEYDANI - ALMAN ÇEŞMESİ - DİKİLİTAŞLAR - İBRAHİM PAŞA SARAYI LUDWİGSOHN EDİTÖRLÜ -Constantinople - Fontaine Guillaume II et l'Hippodrome / Edit.: J. Ludwigsohn. - No: 1 Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • EMİNÖNÜ - SULTANAHMET - AT MEYDANI - ALMAN ÇEŞMESİ - AYASOFYA CAMİİ

 CONSTANTİNOPLE MÜHÜRLÜ

-Constantinople - Fontaine de l'Empereur Guillaume / Edit.: M.B. - No: 8

Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  Lot No: 392

  Lot: 392

  EMİNÖNÜ - SULTANAHMET - AT MEYDANI - ALMAN ÇEŞMESİ - AYASOFYA CAMİİ CONSTANTİNOPLE MÜHÜRLÜ -Constantinople - Fontaine de l'Empereur Guillaume / Edit.: M.B. - No: 8 Mühürlü; postadan geçmiş; 9x14 cm.

  TLSold
 • İSTANBUL TERSANELERİ VE ÇEVRESİ İLE ALAKALI ÖNEMLİ BİR FOTOĞRAFLOTU (26 ADET)-1- Taşıtlar Servisi binasının Atatürk Köprüsündeki cephesi – 11,5x17,5 cm
2- Kuruçeşme kömür depoları karşısındaki yol üzerindeki duvarlar – 11,5x17,5 cm
3- Kuruçeşme kömür depoları yol kenarındaki parmaklıklar – 11,5x17,5 cm
4- Camialtı Tersanesi arka yoldaki duvar görnüşü – 11,5x17,5 cm 
5- İstinye tersanesi yol kenarındaki hudut başlangıcı – 11,5x17,5 cm 
6- Kuruçeşme kömür depoları karşısındaki yol üzerindeki duvarlar – 11,5x17,5 cm
7- Hasköy atölyesindeki arka cephe yan duvarı (Lengerhanenin önü) – 11,5x17,5 cm
8- İstinye tersanesi yol dönemecindeki duvar ve tahta perdeler – 11,5x17,5 cm 
9- Hasköy atölyesi arka cephe yan duvarları – 11,5x17,5 cm
10- Camialtı Tersanesi arka cephesinde üzeri telli köşe duvarı – 11,5x17,5 cm 
11- İstinye tersanesi yol kenarındaki hudut başlangıcı – 11,5x17,5 cm 
12- Camialtı Tersanesi arka cephesinde üzeri telli duvar – 11,5x17,5 cm 
13- Kuruçeşme kömür depoları yol kenarındaki parmaklıklar – 11,5x17,5 cm
14- Haliç Dersanesinin Kasımpaşa Yokuşuna muvazi duvarları – 11,5x17,5 cm
15- Hasköy Tersanesinin arka kapısı sol duvarı – 11,5x17,5 cm
16- İstinye tersanesi asfalt yol üzerindeki tel örgü hududu – 11,5x17,5 cm 
17- Tersane-i Amire - Hasköy Haliç Tersanesi alanı – 12x18 cm
18- Muhtelif tersane ve çevresinin görünümleri – (9 adet)

  Lot No: 393

  Lot: 393

  İSTANBUL TERSANELERİ VE ÇEVRESİ İLE ALAKALI ÖNEMLİ BİR FOTOĞRAFLOTU (26 ADET)-1- Taşıtlar Servisi binasının Atatürk Köprüsündeki cephesi – 11,5x17,5 cm 2- Kuruçeşme kömür depoları karşısındaki yol üzerindeki duvarlar – 11,5x17,5 cm 3- Kuruçeşme kömür depoları yol kenarındaki parmaklıklar – 11,5x17,5 cm 4- Camialtı Tersanesi arka yoldaki duvar görnüşü – 11,5x17,5 cm 5- İstinye tersanesi yol kenarındaki hudut başlangıcı – 11,5x17,5 cm 6- Kuruçeşme kömür depoları karşısındaki yol üzerindeki duvarlar – 11,5x17,5 cm 7- Hasköy atölyesindeki arka cephe yan duvarı (Lengerhanenin önü) – 11,5x17,5 cm 8- İstinye tersanesi yol dönemecindeki duvar ve tahta perdeler – 11,5x17,5 cm 9- Hasköy atölyesi arka cephe yan duvarları – 11,5x17,5 cm 10- Camialtı Tersanesi arka cephesinde üzeri telli köşe duvarı – 11,5x17,5 cm 11- İstinye tersanesi yol kenarındaki hudut başlangıcı – 11,5x17,5 cm 12- Camialtı Tersanesi arka cephesinde üzeri telli duvar – 11,5x17,5 cm 13- Kuruçeşme kömür depoları yol kenarındaki parmaklıklar – 11,5x17,5 cm 14- Haliç Dersanesinin Kasımpaşa Yokuşuna muvazi duvarları – 11,5x17,5 cm 15- Hasköy Tersanesinin arka kapısı sol duvarı – 11,5x17,5 cm 16- İstinye tersanesi asfalt yol üzerindeki tel örgü hududu – 11,5x17,5 cm 17- Tersane-i Amire - Hasköy Haliç Tersanesi alanı – 12x18 cm 18- Muhtelif tersane ve çevresinin görünümleri – (9 adet)

  TLSold
 • İSTANBUL ŞEHİR KENT BELLEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FOTOĞRAF LOTU

SHERATON OTELİ İNŞAATI – GEZİ PARKI VE ÇEVRESİ

33 DET FOTOĞRAF

-Sheraton Oteli İnşaatı – Gezi Parkı Ve Çevresi – 33 adet – 15. 09. 1957 tarihli – 17x21 cm

  Lot No: 394

  Lot: 394

  İSTANBUL ŞEHİR KENT BELLEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FOTOĞRAF LOTU SHERATON OTELİ İNŞAATI – GEZİ PARKI VE ÇEVRESİ 33 DET FOTOĞRAF -Sheraton Oteli İnşaatı – Gezi Parkı Ve Çevresi – 33 adet – 15. 09. 1957 tarihli – 17x21 cm

  TLSold
 • AYA İRİNİ – ASKERİ MÜZE – TEŞHİRDEKİ ESERLER- HALİÇ’E GERİLEN ZİNCİR, MEHTER TAKIMI FOTOĞRAFLARI – 10 ADET

-Aya İrini – ASKERİ MÜZE – Teşhirdeki eserler- Haliç’e gerilen zincir, mehter takımı fotoğrafları – 10 Adet – 9x14 cm

  Lot No: 395

  Lot: 395

  AYA İRİNİ – ASKERİ MÜZE – TEŞHİRDEKİ ESERLER- HALİÇ’E GERİLEN ZİNCİR, MEHTER TAKIMI FOTOĞRAFLARI – 10 ADET -Aya İrini – ASKERİ MÜZE – Teşhirdeki eserler- Haliç’e gerilen zincir, mehter takımı fotoğrafları – 10 Adet – 9x14 cm

  TLSold
 • BÜYÜK BOY - ÜSKÜDAR- ŞEMSİ PAŞA CAMİİ-Üsküdar- Şemsi Paşa Camii – 30x40 cm

  Lot No: 396

  Lot: 396

  BÜYÜK BOY - ÜSKÜDAR- ŞEMSİ PAŞA CAMİİ-Üsküdar- Şemsi Paşa Camii – 30x40 cm

  TLSold
 • BÜYÜK BOY - ÜSKÜDAR- ŞEMSİ PAŞA CAMİİ ve TÜTÜN DEPOLARI BİNASI-Üsküdar- Şemsi Paşa Camii ve Tütün Depoları Binası – 30x40 cm

  Lot No: 397

  Lot: 397

  BÜYÜK BOY - ÜSKÜDAR- ŞEMSİ PAŞA CAMİİ ve TÜTÜN DEPOLARI BİNASI-Üsküdar- Şemsi Paşa Camii ve Tütün Depoları Binası – 30x40 cm

  TLSold
 • OSMANLICA MÜHRÜ İLE FOTOĞRAFÇI AHMET MÜNİR'DEN YILDIZ SARAYI BAHÇESİ FOTOĞRAFLARI-YILDIZ SARAYI BAHÇESİ FOTOĞRAFLARI – FOTO: AHMET MÜNİR – 9x14 cm – 5 Temmuz 1340 / 1924
1- Yıldız Sarayı Bahçesinde köprü
2- İç bahçe Malta Köşkünün uzaktan görünüşü
3- Çadır Köşkü önündeki havuz
4- İç bahçe Çadır köşkü önündeki havuz
5- İç bahçede köprü 
6- İç bahçe Çadır Köşkünün önündeki köprü
 7- Yıldız Sarayı bahçesinde havuz
8- Yıldız Sarayı bahçesinde havuz
9- Yıldız Sarayı bahçesinde havuz
10- İç Bahçede Küçük havuz

  Lot No: 398

  Lot: 398

  OSMANLICA MÜHRÜ İLE FOTOĞRAFÇI AHMET MÜNİR'DEN YILDIZ SARAYI BAHÇESİ FOTOĞRAFLARI-YILDIZ SARAYI BAHÇESİ FOTOĞRAFLARI – FOTO: AHMET MÜNİR – 9x14 cm – 5 Temmuz 1340 / 1924 1- Yıldız Sarayı Bahçesinde köprü 2- İç bahçe Malta Köşkünün uzaktan görünüşü 3- Çadır Köşkü önündeki havuz 4- İç bahçe Çadır köşkü önündeki havuz 5- İç bahçede köprü 6- İç bahçe Çadır Köşkünün önündeki köprü 7- Yıldız Sarayı bahçesinde havuz 8- Yıldız Sarayı bahçesinde havuz 9- Yıldız Sarayı bahçesinde havuz 10- İç Bahçede Küçük havuz

  TLSold
 • İZMİT TERSANESİ BÜYÜK BOY FOTOĞRAF-İzmit Tersanesinde inşa edilen fabrikanın dahili manzarası – 21x26 cm

  Lot No: 399

  Lot: 399

  İZMİT TERSANESİ BÜYÜK BOY FOTOĞRAF-İzmit Tersanesinde inşa edilen fabrikanın dahili manzarası – 21x26 cm

  TLSold
 • İZMİT TERSANESİ BÜYÜK BOY FOTOĞRAF-İzmit Tersanesinde TAMİR OLUNMAKTA BULUNAN Mudanya Vapur-ı Hümayunuyla dolap dubasının kızak üzerindeki görünüşü – 20x26 cm

  Lot No: 400

  Lot: 400

  İZMİT TERSANESİ BÜYÜK BOY FOTOĞRAF-İzmit Tersanesinde TAMİR OLUNMAKTA BULUNAN Mudanya Vapur-ı Hümayunuyla dolap dubasının kızak üzerindeki görünüşü – 20x26 cm

  TLSold