1929 YILINDA VİYANA'DA BASILAN İNCİL KİTABI AMERİKAN İNCİL CEMİYETİ PROTESTAN MİSYONERLERCE BASILMIŞTIR MATBAASI AÇISINDAN NADİR BİR KİTAPTIR

Asdvadzaşunç Kirk Hin Yev Nor Gıdagarani = İncil Eski Ve Yeni Ahit.- Viyana: Amerikan İncil Cemiyeti, 1929

850+257 sayfa; 22x28 cm

Viyana'ada Protestan misyonerlerce basılmıştır.