KENT TARİHİ – ESKİŞEHİR EĞİTİM TARİHİ

[Eskişehir Eğitim Tarihi – Okul muallimlerinin aldırdıkları hatıra fotoğrafı] – 19,5x25 ; 12,5x17 cm

Sağdan ayakta bulunanlar: 1- Resim muallimi İbrahim Hakkı Bey, 2- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Abdülkadir Bey, 3 - Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Hulusi Bey, 4- Fransızca Muallimi Ekrem Bey, 5- Terbiye-i Bedeniye Muallimi Tahsin Bey, 6- Türkçe Muallimi Cemal Bey, 7- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Tevfik Bey

Sağdan oturanlar: 1- Din Dersleri muallimi Ömer Lütfü Bey, 2- Orta Mektep Müdürü Bilal Bey, 3 – Maarif Müdürü ve Riyaziye Muallimi Abdülkadir Bey, 4- Ulum-ı Tabiiyye muallimi Abdürreşid Bey, 5- Orta Mektep Katibi Tevfik Bey, 6- Kısm-ı İbtidai muallimlerinden Süleyman Bey