Current Auctions

Harita, Gravür, Fotoğraf, Kartpostal, Belge, Osmanlıca Kitaplar, Yazma Kitaplar, Yabancı Dil Kitaplar, Ermenice Kitaplar ve Ermeni Harfli Türkçe Gazeteler Müzayedesi – 12

Recommended Items From Auctions

ALANINDAKİ EN KAPSAMLI SÖZLÜK GÜZEL CİLDİNDE, İYİ KONDÜSYONDA-Kamusü'l-'alâm: tarih ve coğrafya lugatını ve tabir-i eshile-i kâffe-i esma-i hassayı camidir / muharriri: Ş. Sami ; editeur Mihran .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1306 1316 H [1889-1899 M] c. "1-6." (16, 1-800, 801-1600, 1601-2400,...

Starting Bid: 7,500 TL

Place Bid

MÜTEFERRİKA MATBAASI BASKISI - TAKVİMÜ'T-TEVARİH / Katib Çelebi-Takvimü't-tevarih / Katib Çelebi .-- Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: [Darü't-Tıbaati'l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası)], Gurre-i Muharrem 1146 H [14 Haziran 1733 M]. [3, 6], 247 sayfa; 28x18 cm, Haliyle

Starting Bid: 110,000 TL

Place Bid

MÜTEFERRİKA MATBAASI BASKISI - VANKULU LÜGATİ-TERCÜME-İ SIHAH-I CEVHERÎ / el-Cevherî, Ebu Nasr İsmail b. Hammad ; çev.: Mehmed b. Mustafa el-Vanî .-- Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: [Darü't-Tıbaati'l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası)], 1141 H [1729 M] [3, 6], TERCÜME-İ...

Starting Bid: 170,000 TL

Place Bid

HENRİ KİEPERT'İN BÜYÜK BOY 1302 TARİHLİ ANADOLU HARİTASI - OSMANLI İMPARATORLUĞU IRAK - ARABİSTAN ve AFRİKA TOPRAKLARI-ANADOLU HARİTASI – 1884 Sene-i miladisinde Henri Kiepert marifetiyle tersim olunmuş olduğu halde bu def’a sâye-i muvaffakiyetvâye-i hazret-i şahinşâhide Erkan-ı Harbiye-i Umumiye...

Starting Bid: 6,000 TL

Place Bid

1843 YILI OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI-Turquie d’Asie, Arabie, Perse, Caboul, Beloutchistan et Turkestan / C. V. Monin.- Paris: Basset, [1843] 33x45 cm. Ölçek: 1: 7 600 000

Starting Bid: 1,500 TL

Place Bid

ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE GAZETE TERCÜMAN-I EFKAR – 15 Temmuz 1877 – No: 8 – 4 sayfa – 30x45 cm-TERCÜMAN-I EFKAR – 15 Temmuz 1877 – No: 8 – 4 sayfa – 30x45 cm * TELEGRAF - AJANS HABERLERİ - VELİAHT ARŞİDÜK RUDOLF HAKKINDA HABER * TEVCİHAT - ATAMA - İLE ALAKALI HABERLER * DAHİLİYE - OSMANLI İÇ...

Starting Bid: 900 TL

Place Bid

ÇOK NADİR BİR FOTOĞRAF - 1914 İSTANBUL - PANGALTI VİYANA MIHİTARYAN MANASTIRI OKULU - 1914 YILI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ HATIRA FOTOĞRAFI-College des P. P. Méchitharistes de Vienne a Constantinople / 1914 – 32x43; 27x38 cm Özel Pangaltı Ermeni Okulu, Viyana Mıhitaryan Manastırı rahipleri...

Current Price: 3,500 TL

Place Bid

5 CİLT TAKIM – BELEDİYECİLİK ve İSTANBUL BELEDİYE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAYNAK MECELLE-İ UMUR-I BELEDİYE / OSMAN NURİ ERGİN-Mecelle-i Umur-ı Belediye / Osman Nuri [Ergin] (Şehremaneti Memurin Müdürü).- İstanbul: Şehremaneti, 1922 1. Cilt (1776 sayfa) - Tarih-i teşkilat-ı belediye 2. Cilt...

Starting Bid: 15,000 TL

Place Bid