ŞEHİR TARİHİ - İBRAHİM HAKKI UZUNÇARŞILI BİZANS, SEÇUKLU VE OSMANLILAR ZAMANINDA KÜTAHYA ŞEHRİ

Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında Kütahya Şehri / Uzun Çarşılıoğlu İsmail Hakkı.- Ankara: Maarif Vekaleti, 1932

308 sayfa; 87 resim; 25x34 cm,