1886 BASKISI - 2962 SAYFALIK EYÜP SABRİ PAŞANIN HARAMEYN TARİHİ KİTABI

Mir’atü’l-Haremeyn / Eyüp Sabri Paşa

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Beldeteyn-i Mübarekenin Kütüb-i Mukaddesede mestur olduğu ve tarih nazarında tanındığı günden zamanımıza kadar gördükleri inkılabata ve Ceziretü’l-Arab’da mütevattın olan kabail-i urbanın şimdiki ahvaliyle evâilde tâbi’ oldukları kavanin ve nizamata dâir bir tarih-i mahsustur

3 cilt – 1. Baskı – Konstantiniyye [İstanbul]: Bahriye Matbaası, 1304 [1886]
1. cilt: 1175 sayfa; (1 sayfa yırtıktır)
2. cilt: 1343+1 plan; +28 sayfa
3. cilt: 416 sayfa

Yenilenmiş cildinde ; 16x22 cm