1885 TARİHLİ İSTANBUL BASKISI ERMENİCE KİTAP MODERN ERMENİ EDEBİYATI

Dzağig Arti Hay Madenakrutyun, Masın 2. = Çiçek Modern Ermeni Edebiyatı, 2. Kısım / Gosdantnubolis (İstanbul): Mecmuayı Ahbar Gazetesi Matbaası, 1885

178 Sayfa; 13x17 cm, Haliyle cildi dağınık