KOLOMBİYA DARULFÜNUNU MEZUNLARINDAN MEHMED SAFVET’DEN TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ TARİHİ

Türkiye'de demokrasi inkılâbı / muharriri: Mehmed Safvet .-- İstanbul: Kitabhane-i Sudî, 1928.
90 s. ; 21x15 sm. .-- (Felsefe ve İctimaiyat Külliyatı).