• Cancel
    Filter
Filter

Osmanlıca Kitaplar, Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar, Yazma Kitaplar, Harita, Gravür, Fotoğraf, Belge, Prestijli ve Sanatsal Kitaplar Müzayedesi – 8

Osmanlıca Kitaplar, İlk baskı kitaplar, Yazma Kitaplar, Harita, Gravür, Fotoğraf, Belge, Afiş, Prestijli ve Sanatsal Kitaplar Müzayedesi - 7 adlı Müzayedemizi 17 Aralık 2022 Cumartesi saat 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: %15 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 5 İŞ GÜNÜDÜR

Lot: 8 » Defter

16 MART 1838'DEN BERİ HARBİYE'DEKİ YERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ YERİNE GETİREN SULTAN ABDÜLMECİD'İN FERMANI VE 10.000 KURUŞLUK İANESİYLE İTALYAN KÖKENLİ TÜCCAR GİACOMO ANDERLİCH TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN HAYATIN SON MEVSİMİNDE YALNIZ KALMAMAYI İSTEYENLERE KUCAK AÇAN KURUM ARTİGİANA'NIN KURULUŞ PROTOKOLÜ, BAĞIŞ, GELİR GİDER TUTANAKLARI VE MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARININ PROTOKOLLERİ.

1. Defter: SOUSCRIPTION EN FAVEUR BUREAU DE CHARITE A CONSTANTINOPLE
1838 – 1841 tarihleri arası kuruluş protokolü, bağış gelir gider tutanakları 171 sayfa; 19x24 cm

2. Defter: ASSOCIAZIONE COMMERCIALE ARTIGIANA DO PIETA IN CONSTANTINOPOLI
1859 – 1871 tarihleri arası toplantı protokolleri – 259 sayfa; 22x34 cm, CİLT KAPAĞI KOPUKTUR

Artigiana, 16 Mart 1838'den beri Harbiye'deki yerinde çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Sultan Abdülmecid'in fermanı ve 20.000 kuruşluk insanıyla, İtalyan kökenli tüccar Giacomo Anderlich tarafından hayata geçirilen bu kurum, hayatın son mevsiminde yalnız kalmamayı isteyenlere kucak açıyor.
Çeşitli dinlerden ve cemaatlerden 80 kadar yaşlı insan, kendilerine ait odalarda, kendi eşyalarıyla, isterlerse gündüzleri dışarı çıkıp akşamları geri dönerek yaşıyorlar. Bakıma muhtaç olanlar ise revire alınıyor.

İçeri girildiğinde, resepsiyonun arkasındaki duvarda büyük bir pano çarpıyor göze. 1838'den 1900'lere dek kuruma bağışta bulunanların adları var. Sultan Abdülmecit'in ardından, Sultan Abdülaziz de birkaç kez, toplam yaklaşık on sekiz bin kuruşluk yardım yapmış.

Tanıdık başka adlar da var bağışçıların arasında. Örneğin 1872'deki hayırseverlerin arasında Francesco Della Sudda, nam-ı diğer Faik Paşa göze çarpıyor. Kendisi, başta bugünkü AFM sinemalarının karşısındaki olmak üzere Pera'nın çeşitli yerlerinde eczanelere sahipti. Saray sonunda onu Paşa unvanıyla onurlandırmıştı. Bugün Yunan Konsolosluğu'nun bulunduğu Turnacıbaşı Sokak'tan, Galatasaray Lisesi'nin arkasındaki Hayriye Caddesi'ne bağlanan upuzun Faik Paşa yokuşunun adı da, işte bu eczacıların paşasından geliyor.

İkinci tanıdık isim, Corpi'ninki. Bu aile Sakız Adası'ndan göçmüştü İstanbul'a. Amerikan Konsolosluğu'nun uzun süre işgal ettiği Tepebaşı'ndaki bina da, işte bu ailenin mülküydü ve "Palazzo Corpi" diye anılırdı, yani Corpi Sarayı.

Gene 1878'de, Alleon ailesi de cömertliğini sergilemişti Artigiani'ye karşı. Alleon'lar, Fransa'dan Devrim'in ardından gelen terör döneminde kaçıp Osmanlı'ya sığınmışlardı. Bank-ı Dersaadet'i (ya da Banque de Constantinople'u kurmuş), bugünkü Odakule'nin yerinde bir konak inşa ettirmiş, ardından bunu satıp bugün Erol Dernek diye bilinen sokakta bir eve yerleşmişlerdi. O sokağın eski adı Alyon'dur zaten. .

Bağışçı listesi daha çok uzun; özetlemek gerekirse imparatorluk başkentinin zenginleri, özellikle de Katolik kesimi, Artigiana'yı hiç yalnız bırakmamışlardı. Öte yandan Avusturya Kraliçesi, Arşidük François Charles, Arşidük Maximilien, Bavyera Kralı, Kolonya Başpiskoposu da burayı unutmamışlardı.

1896'da doğup 1981'de ölen Gabriel Couteaux ise, hayatın kendisine sunduğu zenginlikleri Artigiana'nın sakinleriyle uzun süre paylaşmış, yıllar boyunca kurumun hamiliğini yapmış, 1966-67'de, eski binanın yerine yenisinin yapılmasına ön ayak olmuştu. Artigiana, 1970 yılında bir kararnameyle "İhtiyarlara Mahsus Cemiyeti Hayriye Derneği" olarak adı tescil edilen ve başkanlığını bugün Fortunato Maresia'nın yaptığı bir dernek tarafından idare ediliyor. Saadet Özen / Beyoğlu Gazetesi 20.11. 2004

Details
Lot: 24 » Ermenice Kitap

DÜNYANIN BAŞLANGICINDAN 1785’E KADAR ERMENİ TARİHİNİN NADİR BİR İLK BASKISI - 3 CİLTTEN 2’Sİ

Armenian History from the beginning of the World to the year 1784 / Mikayel Chamchian
Armenian History from the beginning of the World to the year 1785 / Mikayel Chamchian

2 cilt (803+1060) sayfa; 18x25 cm
Հայերեն: Միքայել Չամչյանի «Պատմութիւն Հայոց» գրքերը English: Mikayel Chamchian, Armenian history from the beginning of the world to the year 1784 . 1784. user: ???? Chamchian's "History of Armenia"

Ulusal Ermeni Araştırmaları ve Araştırmaları Derneği (NAASR), Patmut'iwn Hayots'un dönüm noktası niteliğindeki eserinin mükemmel durumdaki nadir bir ilk baskısını aldı. (Ermenilerin Tarihi) Fr. Mikayel Chamchian (173 8 - 1823) Venedik'te 1784-86'da, ailesi bu ciltleri bir asırdan fazla bir süredir koruyan Worcester, MA'dan çok cömert bağışçı Edward Simsarian'dan basılmıştır.

Peder chamchian 1738'de Konstantinopolis'te doğdu ve 1780'lerde Venedik'te bu üç ciltlik Tarih'i yayınlayan bir Ermeni Katolik Mkhitarist rahip, eğitimci ve yazar oldu.

Dr. Razmik Panossian, Ermeniler: Krallar ve Rahiplerden Tüccarlara ve Komiserlere kitabında belirttiği gibi, Movses Khorenatsi'nin bütünlüğü içinde Ermeni tarihini bu kadar kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele almadığından beri, onu "bu oluşum dönemindeki kesin Ermeni tarihi metni" olarak nitelendirdi. Cgamchian'ın kitabının on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar konuyla ilgili en güvenilir kaynak olarak kaldığını belirterek,

Details
previous
Go to Page: / 9
next