KİTAP KÜLTÜRÜ KİTABIN DOĞUŞU / Lucien Febvre & Henri - Jean Martin

KİTABIN DOĞUŞU / Lucien Febvre & Henri - Jean Martin ; çev.: Gül Batuş .- İstanbul : Avcıol Basın Yayın , 2000
303 sayfa; 16x23 cm.