OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YENİ NİZAMLARIN CETVELİ

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YENİ NİZAMLARIN CETVELİ - İngiltere Krallığı nezdinde, Osmanlı imparatorluğu Saferi Başkatibi Mahmud Raif Efendi tarafından tertip edillmiştir ; çev.: Arslan Terzioğlu - Hüsrev Hatemi .- İstanbul : Turing , 1978

XXI+[7]+34+[5]+[60] sayfa; 20x27 cm.