OSMANLI SAĞLIK HİZMETLERİNDE ERMENİLER ve SURP PIGİÇ ERMENİ HASTAHANESİ TARİHİ

OSMANLI SAĞLIK HİZMETLERİNDE ERMENİLER ve SURP PIGİÇ ERMENİ HASTAHANESİ TARİHİ / Arsen Yarman .- İstanbul : Surp Pirgiç Ermeni Hastahanesi , 2001

1. baskı; 866 sayfa; 24x33 cm.