18. YÜZYIL NADİR BİR OSMANLI SEYAHATNAMESİ - GRAVÜRLÜ OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN TÜM YÖNLERİYLE DÖNEMİN DURUMUNU TARAFSIZ BİR GÖZLE AKTARMAKTADIR: GENEL OLARAK OSMANLI DEVLETİ, POLİTİKASI, DİN, GELENEK VE YAŞAM BİÇİMİ. YILLARDIR YAPILAN CİDDİ BİR GÖZLEMDEN SADIK KALINARAK AKTARILMIŞTIR BİR SEYAHATNAME ETİYOPYA, MISIR, ARABİSTAN, FİLİSTİN ve TÜM OSMANLI İMPARATORLUĞU

A full and just account of the present state of the Ottoman empire in all its branches: with the government, and policy, religion, customs, and way of living of the Turks, in general, Faithfully Related from a Serious Observation , taken in many Years Travels thro those Countries / Aaron Hill.- London: printed for the author, and are to be sold, by John Mayo, 1709

339 sayfa; gravürlü; 23x36 cm