Lot: 1

Current Price: 1,000 TL Starting Bid: 1,000 TL Estimated: TL Losing Winning

OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLARI FETVALARI VE İLMİYE SINIFI

İlmiye salnamesi: bin üç yüz otuz dört sene-i Hicriyesine mahsus .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1334 R [1918 M] 736, [4] s. ; 24x16 sm. + 2 levha, 22 pln. (res.)

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLARI FETVALARI VE İLMİYE SINIFI-İlmiye salnamesi: bin üç yüz otuz dört sene-i Hicriyesine mahsus .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1334 R [1918 M]
736, [4] s. ; 24x16 sm. + 2 levha, 22 pln. (res.)

  Lot No: 1

  Lot: 1

  OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLARI FETVALARI VE İLMİYE SINIFI-İlmiye salnamesi: bin üç yüz otuz dört sene-i Hicriyesine mahsus .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1334 R [1918 M] 736, [4] s. ; 24x16 sm. + 2 levha, 22 pln. (res.)

  TLSold
 • BÜYÜK ALİM MUSTAFA AHTERİNİN EN MEŞHUR ESERİ-Ahterî-i kebir / Mustafa b. Şemseddin el-Karahisârî el-Ahterî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1293 H [1876 M]
c. "1." (1-608 s.) ; 19x14 sm.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  BÜYÜK ALİM MUSTAFA AHTERİNİN EN MEŞHUR ESERİ-Ahterî-i kebir / Mustafa b. Şemseddin el-Karahisârî el-Ahterî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1293 H [1876 M] c. "1." (1-608 s.) ; 19x14 sm.

  TLSold
 • MEKTEB-İ İDADİ TALEBESİNE MAHSUS UMUMİ TARİH-Fezleke-i tarih-i umumî: Kurun-ı ahire tarihi / eser Ali Tevfik .-- İstanbul : Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1328 R [1912 M]
c. "1." (272 s.) ; 18x12 sm.
c. "2." (275, [1] s.) ; 18x12 sm.
c. "3." (318 s.) ; 18x12 sm.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  MEKTEB-İ İDADİ TALEBESİNE MAHSUS UMUMİ TARİH-Fezleke-i tarih-i umumî: Kurun-ı ahire tarihi / eser Ali Tevfik .-- İstanbul : Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1328 R [1912 M] c. "1." (272 s.) ; 18x12 sm. c. "2." (275, [1] s.) ; 18x12 sm. c. "3." (318 s.) ; 18x12 sm.

  TLSold
 • ARAPÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK-Zübdetü't-tarifat / Osman Azmî b. Ahmed .-- İstanbul : Arif Efendi Matbaası, 1319 H [1901 M]
71 s. ; 24x15 sm.
Eserin 67-71. sayfalarında ciltleme hatası vardır.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  ARAPÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK-Zübdetü't-tarifat / Osman Azmî b. Ahmed .-- İstanbul : Arif Efendi Matbaası, 1319 H [1901 M] 71 s. ; 24x15 sm. Eserin 67-71. sayfalarında ciltleme hatası vardır.

  TLSold
 • TÜRKÇE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ-Hulasatü'l-münşeat / Ahmed Said .-- İstanbul : Tabhane-i Âmire Taş Destgahı, 1269 H [1853 M]
[1], 124, [4] s. ; 21x14 sm.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  TÜRKÇE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ-Hulasatü'l-münşeat / Ahmed Said .-- İstanbul : Tabhane-i Âmire Taş Destgahı, 1269 H [1853 M] [1], 124, [4] s. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ KUR'AN ELİFBASI-Elifba cüz'ü .-- İstanbul : [yayl.y.], 1316 H [1898 M]
[30 s.] ; 21x14 sm.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  OSMANLI DÖNEMİ KUR'AN ELİFBASI-Elifba cüz'ü .-- İstanbul : [yayl.y.], 1316 H [1898 M] [30 s.] ; 21x14 sm.

  TLSold
 • TAŞ BASKI 1859 TARİHLİ İLMİHAL-Mızraklı ilmihal .-- İstanbul : Bosnevî el-Hac Muharrem Efendi'nin Taş Destgahı, 1275 H [1859 M]
132 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  TAŞ BASKI 1859 TARİHLİ İLMİHAL-Mızraklı ilmihal .-- İstanbul : Bosnevî el-Hac Muharrem Efendi'nin Taş Destgahı, 1275 H [1859 M] 132 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • TASAVVUF - BEKTAŞİLİK-Bektaşilik ve edebiyatı / Besim Atalay .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1340 R [1924 M]
122, [1] s. ; 25x17 sm. + 3 pln. (res.)

  Lot No: 8

  Lot: 8

  TASAVVUF - BEKTAŞİLİK-Bektaşilik ve edebiyatı / Besim Atalay .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1340 R [1924 M] 122, [1] s. ; 25x17 sm. + 3 pln. (res.)

  TLSold
 • OSMANLICA TEFSİR KİTABI-Hulasatü'l-beyan fi tefsiri'l-Kur'an / Mehmed Vehbi .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1342 H/1340 R [1924 M]
c. "7." (466, [2], 4 s.) ; 24x18 sm.
c. "8." (436, 3, 4 s.) ; 24x18 sm.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  OSMANLICA TEFSİR KİTABI-Hulasatü'l-beyan fi tefsiri'l-Kur'an / Mehmed Vehbi .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1342 H/1340 R [1924 M] c. "7." (466, [2], 4 s.) ; 24x18 sm. c. "8." (436, 3, 4 s.) ; 24x18 sm.

  TLSold
 • OSMANLI'DA TARIM-Çiftçilik / eser Mustafa Rasim .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1302 H [1885 M]
c. "1." (880 s.) : şkl. ; 20x13 sm.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  OSMANLI'DA TARIM-Çiftçilik / eser Mustafa Rasim .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1302 H [1885 M] c. "1." (880 s.) : şkl. ; 20x13 sm.

  TLSold
 • CEVDET PAŞA'NIN MEŞHUR ESERİ-Tarih-i Cevdet / [Ahmed Cevdet] .-- tertib-i cedid, ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1309 H [1892 M]
c. "1." (6, 371 s.) ; 27x19 sm.
c. "2." (6, 391 s.) ; 27x19 sm.
c. "3." (6, 388 s.) ; 27x19 sm.
c. "4." (4, 365 s.) ; 27x19 sm.
c. "5." (4, 370 s.) ; 27x19 sm. + 1 pln. (res.)
c. "6." (7, 412 s.) ; 27x19 sm.
c. "7." (7, 367 s.) ; 27x19 sm.
c. "8." (4, 362 s.) ; 27x19 sm.
c. "9." (8, 320 s.) ; 27x19 sm.
c. "10." (7, 278 s.) ; 27x19 sm.
c. "11." (8, 275 s.) ; 27x19 sm.
c. "12." (8, 286 s.) ; 27x19 sm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  CEVDET PAŞA'NIN MEŞHUR ESERİ-Tarih-i Cevdet / [Ahmed Cevdet] .-- tertib-i cedid, ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1309 H [1892 M] c. "1." (6, 371 s.) ; 27x19 sm. c. "2." (6, 391 s.) ; 27x19 sm. c. "3." (6, 388 s.) ; 27x19 sm. c. "4." (4, 365 s.) ; 27x19 sm. c. "5." (4, 370 s.) ; 27x19 sm. + 1 pln. (res.) c. "6." (7, 412 s.) ; 27x19 sm. c. "7." (7, 367 s.) ; 27x19 sm. c. "8." (4, 362 s.) ; 27x19 sm. c. "9." (8, 320 s.) ; 27x19 sm. c. "10." (7, 278 s.) ; 27x19 sm. c. "11." (8, 275 s.) ; 27x19 sm. c. "12." (8, 286 s.) ; 27x19 sm.

  TLSold
 • ALANINDAKİ EN KAPSAMLI SÖZLÜK-Kamusü'l-'alâm: tarih ve coğrafya lugatını ve tabir-i eshile-i kâffe-i esma-i hassayı camidir / muharriri: Ş. Sami ; editeur Mihran .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1306 1316 H [1889-1899 M]
c. "1-6." (16, 1-800, 801-1600, 1601-2400, 2401-3200, 3201-4000, 4003-4830, [1] s.) ; 25x17 sm.
Eserin 1-2. ciltleri 1306 H [1889 M]'de, 3. cildi 1308 H [1891 M], 4. cildi 1311 H [1894 M]'de, 5. cildi 1314 H [1896 M]'de ve 6. cildi 1316 H [1899]'da basılmıştır

  Lot No: 12

  Lot: 12

  ALANINDAKİ EN KAPSAMLI SÖZLÜK-Kamusü'l-'alâm: tarih ve coğrafya lugatını ve tabir-i eshile-i kâffe-i esma-i hassayı camidir / muharriri: Ş. Sami ; editeur Mihran .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1306 1316 H [1889-1899 M] c. "1-6." (16, 1-800, 801-1600, 1601-2400, 2401-3200, 3201-4000, 4003-4830, [1] s.) ; 25x17 sm. Eserin 1-2. ciltleri 1306 H [1889 M]'de, 3. cildi 1308 H [1891 M], 4. cildi 1311 H [1894 M]'de, 5. cildi 1314 H [1896 M]'de ve 6. cildi 1316 H [1899]'da basılmıştır

  TLSold
 • OSMANLICA TEFSİR KİTABI-Tefsir-i mevakib / İsmail Ferruh .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, Evasıt-ı Rebiülevvel 1282 H [2-11 Ağustos 1865 M]
c. "1." ([6], 493 s.) ; 25x17 sm.
c. "2." ([7], 527 s.) ; 25x17 sm.
İşbu eser Kemâl Efendi'nin nezâretiyle tab' ve temsil olunmuşdur.
Yazar bu eserini Hüseyin Vaiz-i Kaşifî'nin Mevahibü'l-Aliyye'sini esas alarak telif etmiştir.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  OSMANLICA TEFSİR KİTABI-Tefsir-i mevakib / İsmail Ferruh .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, Evasıt-ı Rebiülevvel 1282 H [2-11 Ağustos 1865 M] c. "1." ([6], 493 s.) ; 25x17 sm. c. "2." ([7], 527 s.) ; 25x17 sm. İşbu eser Kemâl Efendi'nin nezâretiyle tab' ve temsil olunmuşdur. Yazar bu eserini Hüseyin Vaiz-i Kaşifî'nin Mevahibü'l-Aliyye'sini esas alarak telif etmiştir.

  TLSold
 • KLASİK HANEFİ FIKIH KİTABI-Mevkufat / Mevkufatî Mehmed Efendi .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1315 H [1897 M]
c. "1." (2, 368 s.) ; 31x22 sm.
c. "2." (2, 325 s.) ; 31x22 sm.
Cilt başlarındaki ilave sayfalarda eserin "Fihrist"i vardır.
Maarif Nezaret-i Celilesi'nden 47 numara ve 2 Nisan sene 1312 tarihli ruhsatnamesiyle tab' olunmuşdur.
Basım tarihi iç kapakta 1312 olarak, 2. cildin ketebe kaydında ise Evail-i Rebiülahir 1315 olarak verilmiştir.
İbrahim el-Halebî (ö. 956/1549)'nin Mülteka'l-ebhur adlı eserinin şerhli tercümesidir.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  KLASİK HANEFİ FIKIH KİTABI-Mevkufat / Mevkufatî Mehmed Efendi .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1315 H [1897 M] c. "1." (2, 368 s.) ; 31x22 sm. c. "2." (2, 325 s.) ; 31x22 sm. Cilt başlarındaki ilave sayfalarda eserin "Fihrist"i vardır. Maarif Nezaret-i Celilesi'nden 47 numara ve 2 Nisan sene 1312 tarihli ruhsatnamesiyle tab' olunmuşdur. Basım tarihi iç kapakta 1312 olarak, 2. cildin ketebe kaydında ise Evail-i Rebiülahir 1315 olarak verilmiştir. İbrahim el-Halebî (ö. 956/1549)'nin Mülteka'l-ebhur adlı eserinin şerhli tercümesidir.

  TLSold
 • AHLAK VE TASAVVUF ve ASTRONOMİ -Marifetname / Erzurumlu İbrahim Hakkı .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1330 R [1914 M]
16, 564 s. ; 30x23 sm.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  AHLAK VE TASAVVUF ve ASTRONOMİ -Marifetname / Erzurumlu İbrahim Hakkı .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1330 R [1914 M] 16, 564 s. ; 30x23 sm.

  TLSold
 • TEFSİR-Terceme-i Tefsir-i Tibyan / Debbağzâde Mehmed b. Hamza es-Sivasî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1306-1307 H [1889-1890 M]
c. "1-2." ([2], 488 [doğ. 487], 435 s.) ; 25x15 sm.
c. "3-4. cüz" ([1], 390, [4], 379 s.) ; 25x15 sm.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  TEFSİR-Terceme-i Tefsir-i Tibyan / Debbağzâde Mehmed b. Hamza es-Sivasî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1306-1307 H [1889-1890 M] c. "1-2." ([2], 488 [doğ. 487], 435 s.) ; 25x15 sm. c. "3-4. cüz" ([1], 390, [4], 379 s.) ; 25x15 sm.

  TLSold
 • KELİLE ve DİMNE TERCÜMESİ-Hümayunname / [mütercimi] Alaeddin Ali Çelebi b. Salih .-- def'a-i salise .-- İstanbul : Şevki Efendi Matbaası, 1293 H [1876 M]
822 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  KELİLE ve DİMNE TERCÜMESİ-Hümayunname / [mütercimi] Alaeddin Ali Çelebi b. Salih .-- def'a-i salise .-- İstanbul : Şevki Efendi Matbaası, 1293 H [1876 M] 822 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • BULAK BASKISI-Cevhere-i behiyye-i Ahmediyye fi şerhi'l-vasiyyeti'l-Muhammediye / Kadızade İslambolî Ahmed b. Muhammed Emin ; musahhih Ahmed Efendi Kırk Kimsevî .-- Bulak : Matbaatü Bulak (Bulak Matbaası), 1251 H [1835 M]
[2], 237 s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  BULAK BASKISI-Cevhere-i behiyye-i Ahmediyye fi şerhi'l-vasiyyeti'l-Muhammediye / Kadızade İslambolî Ahmed b. Muhammed Emin ; musahhih Ahmed Efendi Kırk Kimsevî .-- Bulak : Matbaatü Bulak (Bulak Matbaası), 1251 H [1835 M] [2], 237 s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • AHTERİ'NİN EN MEŞHUR ESERİ ARAPÇA - TÜRKÇE - SÖZLÜK-Ahterî-i kebir / Mustafa b. Şemseddin el-Karahisârî el-Ahterî .-- İstanbul : Matbaatü'l-Âmire, 1311 H [1893 M]
c. "1-2." (1-614, 615-1203 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  AHTERİ'NİN EN MEŞHUR ESERİ ARAPÇA - TÜRKÇE - SÖZLÜK-Ahterî-i kebir / Mustafa b. Şemseddin el-Karahisârî el-Ahterî .-- İstanbul : Matbaatü'l-Âmire, 1311 H [1893 M] c. "1-2." (1-614, 615-1203 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • KURBAN REHBERİ-Kurban risalesi / müellifi Evliya Efendi .-- İstanbul : [yayl.y.], 1318 H [1900 M]
32 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  KURBAN REHBERİ-Kurban risalesi / müellifi Evliya Efendi .-- İstanbul : [yayl.y.], 1318 H [1900 M] 32 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • DİNİ ÖĞÜT KİTABI-Vasiyetname / el-Hac Ahmed .-- İstanbul : Matbaa-i Ali Raif, 1329 H [1911 M]
31 s. ; 15x11 sm.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  DİNİ ÖĞÜT KİTABI-Vasiyetname / el-Hac Ahmed .-- İstanbul : Matbaa-i Ali Raif, 1329 H [1911 M] 31 s. ; 15x11 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA DÜNYA TARİHİ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik .-- İstanbul : Agob Matyosyan Matbaası, 1327-1328 R [1911-1912 M]
c. "3." (480, [4] s.) s. : res. ; 25x17 sm. + 13 pln. (res.), 3 hrt.
c. "4." (480, [4] s.) s. : res. ; 25x17 sm. + 10 pln. (9 res. ; 1 şkl.), ,1 hrt.
c. "5." (476, 4 s.) s. : res. ; 25x17 sm. + 9 pln. (res.), 2 hrt.
c. "6." (476, [4, 1] s.) s. : res. ; 25x18 sm. + 7 pln., 2 hrt.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  OSMANLICA DÜNYA TARİHİ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik .-- İstanbul : Agob Matyosyan Matbaası, 1327-1328 R [1911-1912 M] c. "3." (480, [4] s.) s. : res. ; 25x17 sm. + 13 pln. (res.), 3 hrt. c. "4." (480, [4] s.) s. : res. ; 25x17 sm. + 10 pln. (9 res. ; 1 şkl.), ,1 hrt. c. "5." (476, 4 s.) s. : res. ; 25x17 sm. + 9 pln. (res.), 2 hrt. c. "6." (476, [4, 1] s.) s. : res. ; 25x18 sm. + 7 pln., 2 hrt.

  TLSold
 • MUTLULUK YOLLARI KİTABI-İdare-i hayat: hayatın hüsn-i istimalini, saadetin esbabını gösterir / müellifi: Sir John Lubbock ; mütercimi: Mehmed Ali .-- İstanbul : Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, 1328 R [1912 M]
221 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  MUTLULUK YOLLARI KİTABI-İdare-i hayat: hayatın hüsn-i istimalini, saadetin esbabını gösterir / müellifi: Sir John Lubbock ; mütercimi: Mehmed Ali .-- İstanbul : Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, 1328 R [1912 M] 221 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • VAAZ KİTABI-Risale-i rehber-i necat / Ahmed Muhtar .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1297-1298 H [1879-1880 M]
c. "1." (484 s.) ; 23x15 sm.
c. "2." (374 [doğ. 384] s.) ; 23x15 sm.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  VAAZ KİTABI-Risale-i rehber-i necat / Ahmed Muhtar .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1297-1298 H [1879-1880 M] c. "1." (484 s.) ; 23x15 sm. c. "2." (374 [doğ. 384] s.) ; 23x15 sm.

  TLSold
 • RÜYA TABİRİ KİTABI-Muabbir yahud, yeni ve mükemmel tabirname / müellifi: Avanzade Mehmed Süleyman .-- İstanbul : Matbaa-i Kader, 1329 R [1913 M]
301 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  RÜYA TABİRİ KİTABI-Muabbir yahud, yeni ve mükemmel tabirname / müellifi: Avanzade Mehmed Süleyman .-- İstanbul : Matbaa-i Kader, 1329 R [1913 M] 301 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • SARF KİTABI-Merahü'l-meali fi şerhi'l-emalî / Ali b. Osman el-Uşî ; tercüme es-Seyyid Ahmed Asım .-- İstanbul : Takvimhane-i Âmire Matbaası, 1266 H [1850 M]
[4], 222 s. ; 23x15 sm.
Kitabın baş tarafındaki ilave sayfalarda "Hata-Sevab Cedveli" vardır.
Arapça metni ile içiçe basılmıştır.
İşbu eser Mehmed Recaî'nn Nezaretiyle tab' ve temsil olmuşdur.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  SARF KİTABI-Merahü'l-meali fi şerhi'l-emalî / Ali b. Osman el-Uşî ; tercüme es-Seyyid Ahmed Asım .-- İstanbul : Takvimhane-i Âmire Matbaası, 1266 H [1850 M] [4], 222 s. ; 23x15 sm. Kitabın baş tarafındaki ilave sayfalarda "Hata-Sevab Cedveli" vardır. Arapça metni ile içiçe basılmıştır. İşbu eser Mehmed Recaî'nn Nezaretiyle tab' ve temsil olmuşdur.

  TLSold
 • GENÇ KIZLARA REHBER-Her genç kız neler bilmelidir? .-- İstanbul : Sevimli Ay Matbaası, 1926
54, [6] s. : 15x11 sm.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  GENÇ KIZLARA REHBER-Her genç kız neler bilmelidir? .-- İstanbul : Sevimli Ay Matbaası, 1926 54, [6] s. : 15x11 sm.

  TLSold
 • SİYASETNAME-Nasihat-ı hukema .-- İstanbul : [yayl.y.], [t.y.]
32 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  SİYASETNAME-Nasihat-ı hukema .-- İstanbul : [yayl.y.], [t.y.] 32 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • TASAVVUF FELSEFESİ-Zübdetü'l-fuhus fi nakşi'l-fusus / Şeyhülekber Muhyiddin Arabî ; mütercimi: İsmail Hakkı Ankaravi .-- İstanbul : Metin Matbaası, 1328 R [1912 M]
127 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  TASAVVUF FELSEFESİ-Zübdetü'l-fuhus fi nakşi'l-fusus / Şeyhülekber Muhyiddin Arabî ; mütercimi: İsmail Hakkı Ankaravi .-- İstanbul : Metin Matbaası, 1328 R [1912 M] 127 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • HUTBE KİTABI-Hutbe-i mecmua ; Dua mecmuası .-- İstanbul : Ârif Efendi Matbaası, 1316 H [1898 M]
95 s. ; 20x12 sm.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  HUTBE KİTABI-Hutbe-i mecmua ; Dua mecmuası .-- İstanbul : Ârif Efendi Matbaası, 1316 H [1898 M] 95 s. ; 20x12 sm.

  TLSold
 • MÜSLÜMANLARIN GERİLEMESİ-İnhitat-i İslâm hakkında bir tecrübe-i kalemiye / Mehmed .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1334 R [1918 M]
31 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  MÜSLÜMANLARIN GERİLEMESİ-İnhitat-i İslâm hakkında bir tecrübe-i kalemiye / Mehmed .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1334 R [1918 M] 31 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA SÖZLÜK-Lugat kitabı / Muallim Naci, Müstecabîzâde İsmet .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1306 H [1889 M]
[3], 816 ss. ; 20x14 sm.
Eserin sonu noksandır.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  OSMANLICA SÖZLÜK-Lugat kitabı / Muallim Naci, Müstecabîzâde İsmet .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1306 H [1889 M] [3], 816 ss. ; 20x14 sm. Eserin sonu noksandır.

  TLSold
 • KLASİK TECVİD KİTABI-el-Minehu'l-fikriye fi şerhi'l-mukaddimeti'l-Cezeriye / Ali el-Karî .-- 1136 H [1784 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
21 st. ; 22x160, 155x85 mm.
Cildin başında asıl eser de vardır.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  KLASİK TECVİD KİTABI-el-Minehu'l-fikriye fi şerhi'l-mukaddimeti'l-Cezeriye / Ali el-Karî .-- 1136 H [1784 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 21 st. ; 22x160, 155x85 mm. Cildin başında asıl eser de vardır.

  TLSold
 • KLASİK OSMANLI DÖNEMİ İLMİHALİ-Nimet-i İslâm / Mehmed Zihni .-- tab'a-i saniye [2. bs.] .-- İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1329 R [1913 M]
c. "2. ksm" (46, [1] s.) ; 21x15 sm.
Eserin "Kitabü'z-zekât" kısmıdır.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  KLASİK OSMANLI DÖNEMİ İLMİHALİ-Nimet-i İslâm / Mehmed Zihni .-- tab'a-i saniye [2. bs.] .-- İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1329 R [1913 M] c. "2. ksm" (46, [1] s.) ; 21x15 sm. Eserin "Kitabü'z-zekât" kısmıdır.

  TLSold
 • DÜNYA TARİHİ-Umumî tarih / Ali Reşad .-- İstanbul : Devlet Matbaası, 1928
365, VI s. : res. ; 24x16 sm.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  DÜNYA TARİHİ-Umumî tarih / Ali Reşad .-- İstanbul : Devlet Matbaası, 1928 365, VI s. : res. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ İLMİHAL KİTABI-Muhtasar ilm-i malî / müellifi: Aynizâde Hasan Tahsin .-- İstanbul : Kanaat Matbaa ve Kütübhanesi, 1329 R [1913 M]
570 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  OSMANLI DÖNEMİ İLMİHAL KİTABI-Muhtasar ilm-i malî / müellifi: Aynizâde Hasan Tahsin .-- İstanbul : Kanaat Matbaa ve Kütübhanesi, 1329 R [1913 M] 570 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • KLASİK ARAP GRAMER KİTABI-Temrinli ve irablı lisan-i Arabî: nahiv kısmı / müellifi Hanbelizâde Mehmed Şakir .-- İstanbul : Kader Matbaası, 1327 R/1329 H [1911 M]
317 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  KLASİK ARAP GRAMER KİTABI-Temrinli ve irablı lisan-i Arabî: nahiv kısmı / müellifi Hanbelizâde Mehmed Şakir .-- İstanbul : Kader Matbaası, 1327 R/1329 H [1911 M] 317 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimizin sireti / muharriri: Mevlana Şibli ; mütercimi: Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1346 H-1928 M
c. "1." (1-560 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 38

  Lot: 38

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimizin sireti / muharriri: Mevlana Şibli ; mütercimi: Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1346 H-1928 M c. "1." (1-560 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimizin risaleti ve şahsiyeti / müellifi Mevlânâ Şibli ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1347 H-1928 M
c. "2." (563-1080 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimizin risaleti ve şahsiyeti / müellifi Mevlânâ Şibli ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1347 H-1928 M c. "2." (563-1080 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimizin ruhanî hayatı / müsannifi Süleyman Nedvî ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1347 H-1928 M
c. "4." (1555-1958 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimizin ruhanî hayatı / müsannifi Süleyman Nedvî ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1347 H-1928 M c. "4." (1555-1958 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Aişe / müellifi Süleyman Nedvî ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Gündoğdu Matbaası, 1346 H-1928 M
c. "5." (295 s.) ; 20x14 sm.
Cilt içerisinde aşağıdaki eser vardır:
Hazret-i Ebu Bekir / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H [1928 M].
c. "6." (272 s.) ; 20x14 sm. .-- (İslâm Tarihi; 6. Sadr-ı İslâm; 1).

  Lot No: 41

  Lot: 41

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Aişe / müellifi Süleyman Nedvî ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Gündoğdu Matbaası, 1346 H-1928 M c. "5." (295 s.) ; 20x14 sm. Cilt içerisinde aşağıdaki eser vardır: Hazret-i Ebu Bekir / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1347 H [1928 M]. c. "6." (272 s.) ; 20x14 sm. .-- (İslâm Tarihi; 6. Sadr-ı İslâm; 1).

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Ebu Bekir / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1347 H-1928 M
c. "6." (272 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Ebu Bekir / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1347 H-1928 M c. "6." (272 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Ömer / muharriri Mevlânâ Şibli el-Numanî ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1345 H-1926 M
c. "7." (8, 520, [4] s.) ; 20x14 sm.
Cilt içerisinde aşağıdaki eserler de vardır:
Hazret-i Osman / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Marifet Matbaası), 1346 H [1928 M].
c. "8." (64 s.) ; 20x14 sm. .-- (İslâm Tarihi; 8. Sadr-ı İslâm; 3).
Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi fihristi / Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H [1928 M M].
23 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Ömer / muharriri Mevlânâ Şibli el-Numanî ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : Âmidî Matbaası, 1345 H-1926 M c. "7." (8, 520, [4] s.) ; 20x14 sm. Cilt içerisinde aşağıdaki eserler de vardır: Hazret-i Osman / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Marifet Matbaası), 1346 H [1928 M]. c. "8." (64 s.) ; 20x14 sm. .-- (İslâm Tarihi; 8. Sadr-ı İslâm; 3). Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi fihristi / Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H [1928 M M]. 23 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Osman / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul : Marifet Matbaası, 1346 H-1928 M
c. "8." (64 s.) ; 20x14 sm.
Cilt içerisinde aşağıdaki eserler de vardır:
Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi fihristi / Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H [1928 M M].
23 s. ; 20x14 sm.
Hazret-i Ali / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Gündoğdu Matbaası), 1346 H [1928 M].
c. "9." (125, [1] s.) ; 20x14 sm. .-- (İslâm Tarihi; 9. Sadr-ı İslâm; 4).

  Lot No: 44

  Lot: 44

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Osman / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul : Marifet Matbaası, 1346 H-1928 M c. "8." (64 s.) ; 20x14 sm. Cilt içerisinde aşağıdaki eserler de vardır: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi fihristi / Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Âmidî Matbaası), 1346 H [1928 M M]. 23 s. ; 20x14 sm. Hazret-i Ali / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Gündoğdu Matbaası), 1346 H [1928 M]. c. "9." (125, [1] s.) ; 20x14 sm. .-- (İslâm Tarihi; 9. Sadr-ı İslâm; 4).

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Ali / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul : Gündoğdu Matbaası, 1346 H-1928 M
c. "9." (125, [1] s.) ; 20x14 sm.
Cilt içerisinde aşağıdaki eser de vardır:
İslam tarihi, c. 10: İlk ihtilaflar ve ihtilaller / Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Türkiye Matbaası), 1935.
536 s.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Hazret-i Ali / muharriri Ömer Rıza .-- İstanbul : Gündoğdu Matbaası, 1346 H-1928 M c. "9." (125, [1] s.) ; 20x14 sm. Cilt içerisinde aşağıdaki eser de vardır: İslam tarihi, c. 10: İlk ihtilaflar ve ihtilaller / Ömer Rıza .-- İstanbul: Âsâr-ı İlmiye Kütübhanesi (Türkiye Matbaası), 1935. 536 s.

  TLSold
 • BULAK BASKISI - ARAPÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK-el-Okyanusü'l-basit fi tercemeti'l-Kamusi'l-muhit / Ebu Tahir Muhammed ibn Yakub b. Muhammed b. Yakub b. İbrahim b. Ömer b. Ebi Bekir b. Mahmud b. İdris b. Fazlullah b. eş-Şeyh Ebi İshak İbrahim b. Ali b. Yusuf eş-Şirazî ; [mütercim Ahmed Asım Efendi ; tashih Abdurrahman es-Safatî .-- Bulak : Darü't-Tıbaa-i Âmire (Bulak Matbaası), Gurre-i Muharrem 1250 H [10 Mayıs 1834 M] - 2 Muharrem 1250 H [11 Mayıs 1834 M] - 3 Muharrem 1250 H [12 Mayıs 1834 M]
c. "1." (35, 943 s.) ; 34x22 sm.
c. "2." (939 s.) ; 35x21 sm.
c. "3." ([2], 973 s.) ; 34x22 sm.
Kitabın eksik olan 20-24. sayfaları el yazısı ile tamamlanmıştır.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  BULAK BASKISI - ARAPÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK-el-Okyanusü'l-basit fi tercemeti'l-Kamusi'l-muhit / Ebu Tahir Muhammed ibn Yakub b. Muhammed b. Yakub b. İbrahim b. Ömer b. Ebi Bekir b. Mahmud b. İdris b. Fazlullah b. eş-Şeyh Ebi İshak İbrahim b. Ali b. Yusuf eş-Şirazî ; [mütercim Ahmed Asım Efendi ; tashih Abdurrahman es-Safatî .-- Bulak : Darü't-Tıbaa-i Âmire (Bulak Matbaası), Gurre-i Muharrem 1250 H [10 Mayıs 1834 M] - 2 Muharrem 1250 H [11 Mayıs 1834 M] - 3 Muharrem 1250 H [12 Mayıs 1834 M] c. "1." (35, 943 s.) ; 34x22 sm. c. "2." (939 s.) ; 35x21 sm. c. "3." ([2], 973 s.) ; 34x22 sm. Kitabın eksik olan 20-24. sayfaları el yazısı ile tamamlanmıştır.

  TLSold
 • OSMANLI MÜELLİFLERİ-Osmanlı müellifleri / muharriri Bursalı Mehmed Tahir .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1342 H [1923 M]
c. "3." (327, [1], 12 s.) ; 24x16 sm.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  OSMANLI MÜELLİFLERİ-Osmanlı müellifleri / muharriri Bursalı Mehmed Tahir .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1342 H [1923 M] c. "3." (327, [1], 12 s.) ; 24x16 sm.

  TLSold
 • KLASİK OSMANLI DÖNEMİ İLMİHALİ-Nimet-i İslâm / Mehmed Zihni .-- İstanbul : Bâb-ı Âli Caddesi'nde 25 Numaralı Matbaa, 1313 H [1896 M]
c. "1. ksm." (30 s.) ; 19x13 sm.
c. "2. ksm." (250, [2] s.) ; 20x13 sm.
119 s. ; 20x14 sm.
c. "2. ksm." (134 s.) ; 20x14 sm.
c. "2. ksm" (46, [1] s.) ; 21x15 sm.
"3. ksm." (294, [2] s.) ; 20x14 sm.
1. kitap 1313 H [1896 M]'de Bâb-ı Âli Caddesi'nde 25 Numaralı Matbaa'sında
2. kitap 1324 R [1908 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda 
3. kitap 1322 H [1904 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda
4. kitap 18 Zilhicce 1322 H [23 Şubat 1905 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda 
5. kitap 1329 R [1913 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda 
6. kitap Muharrem - Safer 1324 H [Mart - Nisan 1906 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda basılmıştır

  Lot No: 48

  Lot: 48

  KLASİK OSMANLI DÖNEMİ İLMİHALİ-Nimet-i İslâm / Mehmed Zihni .-- İstanbul : Bâb-ı Âli Caddesi'nde 25 Numaralı Matbaa, 1313 H [1896 M] c. "1. ksm." (30 s.) ; 19x13 sm. c. "2. ksm." (250, [2] s.) ; 20x13 sm. 119 s. ; 20x14 sm. c. "2. ksm." (134 s.) ; 20x14 sm. c. "2. ksm" (46, [1] s.) ; 21x15 sm. "3. ksm." (294, [2] s.) ; 20x14 sm. 1. kitap 1313 H [1896 M]'de Bâb-ı Âli Caddesi'nde 25 Numaralı Matbaa'sında 2. kitap 1324 R [1908 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda 3. kitap 1322 H [1904 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda 4. kitap 18 Zilhicce 1322 H [23 Şubat 1905 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda 5. kitap 1329 R [1913 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda 6. kitap Muharrem - Safer 1324 H [Mart - Nisan 1906 M]'de Şirket-i Mürettibiye Matbaası'nda basılmıştır

  TLSold
 • OSMANLICA ADAB KİTABI-Mecmaü'l-âdâb / [Hasan Hulusî Sofizâde] .-- İstanbul : Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye'nin Sultan Beyazıd'da 87 Numaralı Matbaası, 1307 H [1890 M]
8, 232 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  OSMANLICA ADAB KİTABI-Mecmaü'l-âdâb / [Hasan Hulusî Sofizâde] .-- İstanbul : Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye'nin Sultan Beyazıd'da 87 Numaralı Matbaası, 1307 H [1890 M] 8, 232 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • TASAVVUF KİTABI-Kitab-ı isbatü'l-mesâlik fi rabıtati's-sâlik / Mustafa Fevzi .-- İstanbul : [yayl.y.], 1324 H [1906 M]
c. "1. ksm. 2. cüz" (70 s.) ; 21x14 sm.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  TASAVVUF KİTABI-Kitab-ı isbatü'l-mesâlik fi rabıtati's-sâlik / Mustafa Fevzi .-- İstanbul : [yayl.y.], 1324 H [1906 M] c. "1. ksm. 2. cüz" (70 s.) ; 21x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI TARİHİ - ÜSKÜDAR MATBAASI-Tarih-i Samî ve Şakir ve Subhî / Mustafa Sami, Hüseyin Şakir , Mehmed Subhî .-- İstanbul : Darü't-Tıbaa [Mehmed Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası], 1198 H [1784 M]
[8], 238 yk. ; 32x20 sm.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  OSMANLI TARİHİ - ÜSKÜDAR MATBAASI-Tarih-i Samî ve Şakir ve Subhî / Mustafa Sami, Hüseyin Şakir , Mehmed Subhî .-- İstanbul : Darü't-Tıbaa [Mehmed Raşid ve Vasıf Efendiler Matbaası], 1198 H [1784 M] [8], 238 yk. ; 32x20 sm.

  TLSold
 • Münşeat mecmuası .-- 22 yk. ; 200x150 mm.
Muhtelif şahıslara, olaylara ve makamlara çeşitli sebep ve vesileler ile yazılan mektup ve arzuhal suretlerini havidir.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Münşeat mecmuası .-- 22 yk. ; 200x150 mm. Muhtelif şahıslara, olaylara ve makamlara çeşitli sebep ve vesileler ile yazılan mektup ve arzuhal suretlerini havidir.

  TLSold
 • GİZLİ İLİMLER (HAVAS) KİTABI-Mecmuatü'l-havas .-- 143 yk, bb st. ; 205x135, bb mm.
Mecmua içerisinde muhtelif dilekler için okunacak dua ve vefkler, tıbbî bir takım ihtiyaçlar için okunacak dualar ile terkibat vardır.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  GİZLİ İLİMLER (HAVAS) KİTABI-Mecmuatü'l-havas .-- 143 yk, bb st. ; 205x135, bb mm. Mecmua içerisinde muhtelif dilekler için okunacak dua ve vefkler, tıbbî bir takım ihtiyaçlar için okunacak dualar ile terkibat vardır.

  TLSold
 • OSMANLICA TEFSİR KİTABI-Hulasatü'l-beyan fi tefsiri'l-Kur'an / Mehmed Vehbi .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339-1341 R/1341-1343 H [1923-1925 M]
c. "1." (249, 7 s.) ; 23x16 sm.
c. "2." (299, 2 s.) ; 23x16 sm.
c. "3." (289, [1] s.) ; 23x16 sm.
c. "4." (292, 2 s.) ; 23x16 sm.
c. "5." (419, 4 s.) ; 23x16 sm.
c. "6." (419, 2 s.) ; 23x16 sm.
c. "7." (466, [2], 4 s.) ; 23x16 sm.
c. "8." (436, 3 s.) ; 23x16 sm.
c. "9." (410, 2, 3 s.) ; 23x16 sm.
c. "10." (452, 4, 2, [1] s.) ; 23x16 sm.
c. "11." (473, 3, 4 s.) ; 23x16 sm.
c. "12." (423, 3, 3 s.) ; 23x16 sm. 
c. "13." (509, 3, 4 s.) ; 23x16 sm. 
c. "14." (529, 3, 4 s.) ; 23x16 sm.
c. "15." (658, [1], 5, 6, 5, 7, 2, 12 s.) ; 24x18 sm.
Eserin 15. cildinin 1-2. sayfaları eksiktir.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  OSMANLICA TEFSİR KİTABI-Hulasatü'l-beyan fi tefsiri'l-Kur'an / Mehmed Vehbi .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339-1341 R/1341-1343 H [1923-1925 M] c. "1." (249, 7 s.) ; 23x16 sm. c. "2." (299, 2 s.) ; 23x16 sm. c. "3." (289, [1] s.) ; 23x16 sm. c. "4." (292, 2 s.) ; 23x16 sm. c. "5." (419, 4 s.) ; 23x16 sm. c. "6." (419, 2 s.) ; 23x16 sm. c. "7." (466, [2], 4 s.) ; 23x16 sm. c. "8." (436, 3 s.) ; 23x16 sm. c. "9." (410, 2, 3 s.) ; 23x16 sm. c. "10." (452, 4, 2, [1] s.) ; 23x16 sm. c. "11." (473, 3, 4 s.) ; 23x16 sm. c. "12." (423, 3, 3 s.) ; 23x16 sm. c. "13." (509, 3, 4 s.) ; 23x16 sm. c. "14." (529, 3, 4 s.) ; 23x16 sm. c. "15." (658, [1], 5, 6, 5, 7, 2, 12 s.) ; 24x18 sm. Eserin 15. cildinin 1-2. sayfaları eksiktir.

  TLSold
 • MÜTEFERRİKA BASKISI - CİHANNÜMA-Kitab-ı Cihannüma / Kâtib Çelebi .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 1145 H [1732 M]
[28], 698 s. ; 29x18 sm. + 36 pln. (şkl., hrt.)

  Lot No: 55

  Lot: 55

  MÜTEFERRİKA BASKISI - CİHANNÜMA-Kitab-ı Cihannüma / Kâtib Çelebi .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Âmire (İbrahim Müteferrika Matbaası), 1145 H [1732 M] [28], 698 s. ; 29x18 sm. + 36 pln. (şkl., hrt.)

  TLSold
 • VANKULU LUGATİ - MÜTEFERRİKA BASKISI-Tercüme-i sıhah-ı Cevherî / el-Cevherî ; [mütercim] Mehmed b. Mustafa el-Vanî .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), Şaban 1169 H [1-29 Mayıs 1756 M] - Gurre-i Rebiülevvel 1170 H [24 Kasım 1756 M]
c. "1." ([3], 372 yk) ; 32x20 sm.
c. "2." ([2], 430 yk.) ; 32x20 sm.
Eserin 1. cildinin başındaki "Ahd-i hümayun" yazılı yaprak eksiktir. Metin kısmının 1. yaprağı renkli fotokopi ile tamamlanmıştır.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  VANKULU LUGATİ - MÜTEFERRİKA BASKISI-Tercüme-i sıhah-ı Cevherî / el-Cevherî ; [mütercim] Mehmed b. Mustafa el-Vanî .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Mamure (İbrahim Müteferrika Matbaası), Şaban 1169 H [1-29 Mayıs 1756 M] - Gurre-i Rebiülevvel 1170 H [24 Kasım 1756 M] c. "1." ([3], 372 yk) ; 32x20 sm. c. "2." ([2], 430 yk.) ; 32x20 sm. Eserin 1. cildinin başındaki "Ahd-i hümayun" yazılı yaprak eksiktir. Metin kısmının 1. yaprağı renkli fotokopi ile tamamlanmıştır.

  TLSold
 • İRAN EDEBİYATI-Hediyetü'l-irfan der şerh-i Baharistan / Seyyid Mehmed Şakir .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Âmire (Matbaa-i Âmire), 1252 H [1836 M]
607 s. ; 24x16 sm.
Molla Abdurrahman Cami'nin Baharistan isimli eserinin şerhidir.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  İRAN EDEBİYATI-Hediyetü'l-irfan der şerh-i Baharistan / Seyyid Mehmed Şakir .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Âmire (Matbaa-i Âmire), 1252 H [1836 M] 607 s. ; 24x16 sm. Molla Abdurrahman Cami'nin Baharistan isimli eserinin şerhidir.

  TLSold
 • OSMANLICA DÜNYA TARİHİ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik .-- İstanbul : Agob Matyosyan Matbaası, 1328 R [1912 M]
c. "2." (474, 4 s.) : res., hrt. ; 25x17 sm. + 10 pln. (res.), 2 hrt.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  OSMANLICA DÜNYA TARİHİ-Büyük tarih-i umumî: beşeriyetin tekemmülat-ı medeniye, içtimaiye, siyasiye ve fikriyesi / Ahmed Refik .-- İstanbul : Agob Matyosyan Matbaası, 1328 R [1912 M] c. "2." (474, 4 s.) : res., hrt. ; 25x17 sm. + 10 pln. (res.), 2 hrt.

  TLSold
 • VANKULU LUGATİ - MÜHENDİSHANE BASKISI-Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî / el-Cevherî ; [mütercim] Mehmed b. Mustafa el-Vanî .-- [3. bs.] .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Mamure (Mühendishane Matbaası), Evail-i Rebiülahir 1217 H [Ağustos 1802 M] - Evahiru Şaban 1218 H [6-14 Aralık 1803 M]
c. "1." ([4], 650 s.) ; 30x19 sm.
c. "2." ([2], 764 s.) ; 30x19 sm.
Eserin son yaprağında eksiklik vardır.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  VANKULU LUGATİ - MÜHENDİSHANE BASKISI-Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî / el-Cevherî ; [mütercim] Mehmed b. Mustafa el-Vanî .-- [3. bs.] .-- İstanbul : Darü't-Tıbaati'l-Mamure (Mühendishane Matbaası), Evail-i Rebiülahir 1217 H [Ağustos 1802 M] - Evahiru Şaban 1218 H [6-14 Aralık 1803 M] c. "1." ([4], 650 s.) ; 30x19 sm. c. "2." ([2], 764 s.) ; 30x19 sm. Eserin son yaprağında eksiklik vardır.

  TLSold
 • OSMANLIDA EN ÇOK OKUNAN HALK KİTAPLARINDAN-Envarü'l-aşıkîn / Ahmed Bican .-- İstanbul : Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 1318 H [1900 M]
4, 484 s. ; 24x15 sm.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  OSMANLIDA EN ÇOK OKUNAN HALK KİTAPLARINDAN-Envarü'l-aşıkîn / Ahmed Bican .-- İstanbul : Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 1318 H [1900 M] 4, 484 s. ; 24x15 sm.

  TLSold
 • ASTRONOMİ KİTABI-İlm-i heyet / eser Hasib .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1327 R [1911 M]
287 s. : res., şekl. ; 18x13 sm.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  ASTRONOMİ KİTABI-İlm-i heyet / eser Hasib .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1327 R [1911 M] 287 s. : res., şekl. ; 18x13 sm.

  TLSold
 • EL YAZMASI KUR'AN CÜZ'Ü-el-Eczau mine'l-Kur'an [Kur'an cüzü, 1. Cüz .-- 21 yk., 9 st. ; 200x130, 123x68 mm.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  EL YAZMASI KUR'AN CÜZ'Ü-el-Eczau mine'l-Kur'an [Kur'an cüzü, 1. Cüz .-- 21 yk., 9 st. ; 200x130, 123x68 mm.

  TLSold
 • FETVA MECMUASI-Neticetü'l-fetava / Dürrizâde Mehmed Arif .-- İsmail Naşid b. Derviş Ahmed tarafından 13 Rebiülahir 1235 H [29 Ocak 1820 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
185 yk., 23 st. ; 230x170, 165x78 mm.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  FETVA MECMUASI-Neticetü'l-fetava / Dürrizâde Mehmed Arif .-- İsmail Naşid b. Derviş Ahmed tarafından 13 Rebiülahir 1235 H [29 Ocak 1820 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 185 yk., 23 st. ; 230x170, 165x78 mm.

  TLSold
 • İSLAM VE DEVLET YÖNETİMİ-İslâmiyet ve hükumet: din ve devlet, hilafet ve saltanat, siyaset ve İslâmiyet hakkında tedkikat / müellifi Ali Abdurrazık ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1346 H - 1927 M
108, [2] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  İSLAM VE DEVLET YÖNETİMİ-İslâmiyet ve hükumet: din ve devlet, hilafet ve saltanat, siyaset ve İslâmiyet hakkında tedkikat / müellifi Ali Abdurrazık ; mütercimi Ömer Rıza .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1346 H - 1927 M 108, [2] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TASAVVUF FELSEFESİ-Zübdetü'l-fuhus fi nakşi'l-fusus / Şeyhülekber Muhyiddin Arabî ; mütercimi: İsmail Hakkı Ankaravi .-- İstanbul : Metin Matbaası, 1328 R [1912 M]
127 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  TASAVVUF FELSEFESİ-Zübdetü'l-fuhus fi nakşi'l-fusus / Şeyhülekber Muhyiddin Arabî ; mütercimi: İsmail Hakkı Ankaravi .-- İstanbul : Metin Matbaası, 1328 R [1912 M] 127 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • HİNT MASAL KİTABI-Tutinâme / mütercim Süleyman Tevfik .-- İstanbul : [yayl.y.], 1301 H [1884 M]
237 s. ; 23x14 sm.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  HİNT MASAL KİTABI-Tutinâme / mütercim Süleyman Tevfik .-- İstanbul : [yayl.y.], 1301 H [1884 M] 237 s. ; 23x14 sm.

  TLSold
 • KLASİK ARAP GRAMER KİTABI-Hulasatü'ş-şuruh / Halil Esad .-- İstanbul : [Osmanlı Yayınevi], 1305 H [1888 M]
[22], 560 s. ; 25x15 sm.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  KLASİK ARAP GRAMER KİTABI-Hulasatü'ş-şuruh / Halil Esad .-- İstanbul : [Osmanlı Yayınevi], 1305 H [1888 M] [22], 560 s. ; 25x15 sm.

  TLSold
 • YUSUF SURESİ TEFSİRİ-Ahsenü'l-kasas , Tefsir-i sure-i Yusuf aleyhisselam / Sırrı Paşa .-- İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1309 H [1892 M]
c. "1. cüz" (204 s.) ; 23x16 sm.
c. "2. cüz" (372 s.) ; 23x16 sm.
c. "3. cüz" (470, [6] s.) ; 24x15 sm.

  Lot No: 68

  Lot: 68

  YUSUF SURESİ TEFSİRİ-Ahsenü'l-kasas , Tefsir-i sure-i Yusuf aleyhisselam / Sırrı Paşa .-- İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1309 H [1892 M] c. "1. cüz" (204 s.) ; 23x16 sm. c. "2. cüz" (372 s.) ; 23x16 sm. c. "3. cüz" (470, [6] s.) ; 24x15 sm.

  TLSold
 • ARAPÇA DERS KİTABI-Zübde fi ilm'is-sarf / Abdülkerim b. Hüseyin Amasyavî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1292 H [1875 M]
456 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  ARAPÇA DERS KİTABI-Zübde fi ilm'is-sarf / Abdülkerim b. Hüseyin Amasyavî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1292 H [1875 M] 456 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • ARAPÇA DERS KİTABI-Tuhfetü's-sami li-tahsili'l-mübtedi ; Miftahü'd-ders / müellifi M. Sami .-- İstanbul : Esad Efendi Matbaası, 1299 H [1882 M]
128, 50 s. ; 24x15 sm.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  ARAPÇA DERS KİTABI-Tuhfetü's-sami li-tahsili'l-mübtedi ; Miftahü'd-ders / müellifi M. Sami .-- İstanbul : Esad Efendi Matbaası, 1299 H [1882 M] 128, 50 s. ; 24x15 sm.

  TLSold
 • FARSÇA KUR'AN TERCÜMESİ-Kur'an-ı Kerim ve Farsça satırarası tercümesi .-- 
214 yk., 14 st. ; 200x130, 165x110 mm.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  FARSÇA KUR'AN TERCÜMESİ-Kur'an-ı Kerim ve Farsça satırarası tercümesi .-- 214 yk., 14 st. ; 200x130, 165x110 mm.

  TLSold
 • KLASİK MANTIK RİSALELERİ-Mecmuatü'r-resail .-- 18 yk.
Mecmua içerinse muhtelif risaleler bulunmaktadır:
1. Haşiye ala şerhi risale fi ilmi âdâbi'l-bahs / Abdülkerim b. Mahmud el-Vanî
2. Âdâbü'l-adudiye / Ebü'l-Fazl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed el-İcî
3. er-Risaletü'l-hanefiye fi'l-âdâb / Molla Hanefi Şemseddin Muhammed et-Tebrizî

  Lot No: 72

  Lot: 72

  KLASİK MANTIK RİSALELERİ-Mecmuatü'r-resail .-- 18 yk. Mecmua içerinse muhtelif risaleler bulunmaktadır: 1. Haşiye ala şerhi risale fi ilmi âdâbi'l-bahs / Abdülkerim b. Mahmud el-Vanî 2. Âdâbü'l-adudiye / Ebü'l-Fazl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed el-İcî 3. er-Risaletü'l-hanefiye fi'l-âdâb / Molla Hanefi Şemseddin Muhammed et-Tebrizî

  TLSold
 • OSMANLICA DİLBİLGİSİ KİTABI-Türkçe sarf ve nahiv / Hüseyin Cahid .-- İstanbul : Tanin Matbaası, 1327 R [1911 M]
320, [1] s. ; 18x12 sm.
Cilt içerisinde aşağıdaki eser vardır:
Tarz-ı nevin kıraat / eser Reşad .-- Dersaadet [İstanbul]: Tefeyyüz Kitabhanesi (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası), 1330 R [1914 M].
c. "4. ksm." (205, [2] s.) ; 18x12 sm.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  OSMANLICA DİLBİLGİSİ KİTABI-Türkçe sarf ve nahiv / Hüseyin Cahid .-- İstanbul : Tanin Matbaası, 1327 R [1911 M] 320, [1] s. ; 18x12 sm. Cilt içerisinde aşağıdaki eser vardır: Tarz-ı nevin kıraat / eser Reşad .-- Dersaadet [İstanbul]: Tefeyyüz Kitabhanesi (Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası), 1330 R [1914 M]. c. "4. ksm." (205, [2] s.) ; 18x12 sm.

  TLSold
 • ABDÜLHAMİD'İN TERCÜME ETTİRDİĞİ TASAVVUF KİTABI-Tercümetü'r-risaleti'l-Hamidiye / müellifi Hüseyin el-Cisr ; mütercimi Manastırlı İsmail Hakkı .-- İstanbul : Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1308 H [1891 M]
c. "4." (697, [3] s.) ; 14x10 sm.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  ABDÜLHAMİD'İN TERCÜME ETTİRDİĞİ TASAVVUF KİTABI-Tercümetü'r-risaleti'l-Hamidiye / müellifi Hüseyin el-Cisr ; mütercimi Manastırlı İsmail Hakkı .-- İstanbul : Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1308 H [1891 M] c. "4." (697, [3] s.) ; 14x10 sm.

  TLSold
 • KLASİK ARAP GRAMER KİTABI-Fevaidü'l-veledeyn / Çörekçizâde Ahmed Nüzhet .-- İstanbul : Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, [t.y.]
1-59, 60-71, 72-78, 79-101, 102-125, 126-139, 140-160 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  KLASİK ARAP GRAMER KİTABI-Fevaidü'l-veledeyn / Çörekçizâde Ahmed Nüzhet .-- İstanbul : Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, [t.y.] 1-59, 60-71, 72-78, 79-101, 102-125, 126-139, 140-160 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • TASAVVUF FELSEFESİ-Zübdetü'l-fuhus fi nakşi'l-fusus / Şeyhülekber Muhyiddin Arabî ; mütercimi: İsmail Hakkı Ankaravi .-- İstanbul : Metin Matbaası, 1328 R [1912 M]
127 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  TASAVVUF FELSEFESİ-Zübdetü'l-fuhus fi nakşi'l-fusus / Şeyhülekber Muhyiddin Arabî ; mütercimi: İsmail Hakkı Ankaravi .-- İstanbul : Metin Matbaası, 1328 R [1912 M] 127 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • TÜRK CEZA HUKUKU KİTABI-Mir'atü'l-kavanîn yahud, Usûl-i muhakemat mecmuası / muharriri Açe Âbâdizâde Hafidi H. Lütfi .-- İstanbul : Bâb-ı Âli Caddesinde 38 Numaralı Matbaa, 1318 H [1901 M]
606 s. ; 14x10 sm.
Eserin fihrist kısmının son iki sayfası eksiktir.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  TÜRK CEZA HUKUKU KİTABI-Mir'atü'l-kavanîn yahud, Usûl-i muhakemat mecmuası / muharriri Açe Âbâdizâde Hafidi H. Lütfi .-- İstanbul : Bâb-ı Âli Caddesinde 38 Numaralı Matbaa, 1318 H [1901 M] 606 s. ; 14x10 sm. Eserin fihrist kısmının son iki sayfası eksiktir.

  TLSold
 • KLASİK HANEFİ FIKIH KİTABI-Mülteka'l-ebhur / Burhaneddin İbrahim b. Muhammed el-Halebî .-- Eyüb b. Ali el-Beypazarî tarafından 15 Şaban 1038 H [9 Nisan 1629 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
19 st. ; 145x85, 105x45 mm.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  KLASİK HANEFİ FIKIH KİTABI-Mülteka'l-ebhur / Burhaneddin İbrahim b. Muhammed el-Halebî .-- Eyüb b. Ali el-Beypazarî tarafından 15 Şaban 1038 H [9 Nisan 1629 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 19 st. ; 145x85, 105x45 mm.

  TLSold
 • TASAVVUF KİTABI-er-Risaletü'l-ehadiyye / Muhyiddin İbnü'l-Arabî .-- 12 yk., 21 st. ; 200x138, 145x75 mm.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  TASAVVUF KİTABI-er-Risaletü'l-ehadiyye / Muhyiddin İbnü'l-Arabî .-- 12 yk., 21 st. ; 200x138, 145x75 mm.

  TLSold
 • NUTUK - ATATÜRK-Nutuk / Gazi Mustafa Kemal .-- Ankara : Türkiye Tayyare Cemiyeti, 1927
543, [2] s. ; 29x18 sm. + 7 kroki
Bu nüsha eserin 22121. nüshasıdır.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  NUTUK - ATATÜRK-Nutuk / Gazi Mustafa Kemal .-- Ankara : Türkiye Tayyare Cemiyeti, 1927 543, [2] s. ; 29x18 sm. + 7 kroki Bu nüsha eserin 22121. nüshasıdır.

  TLSold
 • NUTUK - ATATÜRK-Nutuk muhteviyatına ait vesaik / Gazi Mustafa Kemal .-- Ankara : Türkiye Tayyare Cemiyeti, 1927
303, [2] s. ; 27x21 sm.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  NUTUK - ATATÜRK-Nutuk muhteviyatına ait vesaik / Gazi Mustafa Kemal .-- Ankara : Türkiye Tayyare Cemiyeti, 1927 303, [2] s. ; 27x21 sm.

  TLSold
 • ENDÜLÜS TARİHÇESİ-Endülüs tarihi / [Ziya Paşa] .-- İstanbul : Tercüman-ı Ahvâl Matbaası, 1280 H [1864 M]
c. "2." (5, 201-537 s.) ; 25x16 sm.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  ENDÜLÜS TARİHÇESİ-Endülüs tarihi / [Ziya Paşa] .-- İstanbul : Tercüman-ı Ahvâl Matbaası, 1280 H [1864 M] c. "2." (5, 201-537 s.) ; 25x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA SÖZLÜK-Kamûs-ı Türkî / müellifi: Ş. Sami .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1317 - 1319 [1899-1901 M]
c. "1-2." ([2], 1-796, 797-1574, [1] s.) ; 25x17 sm.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  OSMANLICA SÖZLÜK-Kamûs-ı Türkî / müellifi: Ş. Sami .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1317 - 1319 [1899-1901 M] c. "1-2." ([2], 1-796, 797-1574, [1] s.) ; 25x17 sm.

  TLSold
 • ÇOCUKLARA COĞRAFYA HİKAYELERİ-Küçüklere coğrafya hikayeleri: mişahede, mülahaza, muhakeme esaslarına müstenid / Safvet .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1332-1334 [1916 M]
c. "1. kitap" (2, 160 s.) : res., hrt. ; 24x17 sm. + 6 hrt.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  ÇOCUKLARA COĞRAFYA HİKAYELERİ-Küçüklere coğrafya hikayeleri: mişahede, mülahaza, muhakeme esaslarına müstenid / Safvet .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1332-1334 [1916 M] c. "1. kitap" (2, 160 s.) : res., hrt. ; 24x17 sm. + 6 hrt.

  TLSold
 • OSMANLICA FELSEFE NAZARİYELERİ-Felsefe-i ûla: isbat-ı vacib ve ruh nazariyeleri / M. Şemseddin .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339-1341 [1923 M]
552 s. ; 21x15 sm.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  OSMANLICA FELSEFE NAZARİYELERİ-Felsefe-i ûla: isbat-ı vacib ve ruh nazariyeleri / M. Şemseddin .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339-1341 [1923 M] 552 s. ; 21x15 sm.

  TLSold
 • İSLAM TIBBI-Sıhhat ve hayat-ı İslâm / muharriri Hekimbaşızâde Muhyiddin .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1325 H [1907 M]
111 s. ; 17x12 sm.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  İSLAM TIBBI-Sıhhat ve hayat-ı İslâm / muharriri Hekimbaşızâde Muhyiddin .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1325 H [1907 M] 111 s. ; 17x12 sm.

  TLSold
 • RUBAİYAT-I ÖMER HAYYAM-Rubaiyyat-ı Hayyam ve Türkçe'ye tercümeleri / Ömer Hayyam ; [mütercimi] Doktor Abdullah Cevdet .-- İstanbul : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1914
286, [1] s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  RUBAİYAT-I ÖMER HAYYAM-Rubaiyyat-ı Hayyam ve Türkçe'ye tercümeleri / Ömer Hayyam ; [mütercimi] Doktor Abdullah Cevdet .-- İstanbul : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1914 286, [1] s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • İSLAM AHLAKI-Ahlâk-ı Hamidî / muharriri: Hüseyin Remzi .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1310 H [1892-1893 M]
156 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  İSLAM AHLAKI-Ahlâk-ı Hamidî / muharriri: Hüseyin Remzi .-- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1310 H [1892-1893 M] 156 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK ROMANI-Bir yazın tarihi / Uşşakizâde Halid Ziya .-- İstanbul : Alem Matbaası, 1316 H [1898 M]
311, [2] s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  TÜRK ROMANI-Bir yazın tarihi / Uşşakizâde Halid Ziya .-- İstanbul : Alem Matbaası, 1316 H [1898 M] 311, [2] s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLI TIP YILLIĞI-Nevsal-i afiyet , Salname-i tıbbî / Doktor Besim Ömer .-- ikinci sene .-- İstanbul : Alem Matbaası - Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1316 H [1898 M]
[1, 1], 4, 514 s. : res. ; 22x13 sm.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  OSMANLI TIP YILLIĞI-Nevsal-i afiyet , Salname-i tıbbî / Doktor Besim Ömer .-- ikinci sene .-- İstanbul : Alem Matbaası - Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1316 H [1898 M] [1, 1], 4, 514 s. : res. ; 22x13 sm.

  TLSold
 • ASKERİ EĞİTİM KİTABI-Seferber zabıtana mahsus muhtıra / muharriri: Baron von der Goltz ; mütercimi Mahmud Şevket ; tashih Ahmed Esad .-- üçüncü tab'ı [3. bs.] .-- İstanbul : Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, 1309-1311 H [1893 M]
[13], 380, 6 s. : res. ; 20x14 sm. + 4 levha, 2 hrt.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  ASKERİ EĞİTİM KİTABI-Seferber zabıtana mahsus muhtıra / muharriri: Baron von der Goltz ; mütercimi Mahmud Şevket ; tashih Ahmed Esad .-- üçüncü tab'ı [3. bs.] .-- İstanbul : Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, 1309-1311 H [1893 M] [13], 380, 6 s. : res. ; 20x14 sm. + 4 levha, 2 hrt.

  TLSold
 • İRAN HALK HİKAYELERİ-Gülistan / Sadi-i Şirazî .-- 154 yk., 13 st. ; 245x150, 155x85 mm.
Eserin üzerinde istinsah kaydı bulunmamaktadır.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  İRAN HALK HİKAYELERİ-Gülistan / Sadi-i Şirazî .-- 154 yk., 13 st. ; 245x150, 155x85 mm. Eserin üzerinde istinsah kaydı bulunmamaktadır.

  TLSold
 • MUKADDES KİTAPLAR - TEVRAT - İNCİL-Kitab-ı Mukaddes yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid .-- İstanbul : Agob Matyosyan Matbaası, 1912
[2], 1124, 334, [2] s. ; 17x12 sm.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  MUKADDES KİTAPLAR - TEVRAT - İNCİL-Kitab-ı Mukaddes yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid .-- İstanbul : Agob Matyosyan Matbaası, 1912 [2], 1124, 334, [2] s. ; 17x12 sm.

  TLSold
 • TEVFİK FİKRET-Fikret'in hayat ve eseri: 24 Kanun-ı Evvel 1867-19 Ağustos 1915 / yazan: Salih Nigâr Keramet .-- İstanbul : İlhamî - Fevzi Matbaası, 1926
96 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  TEVFİK FİKRET-Fikret'in hayat ve eseri: 24 Kanun-ı Evvel 1867-19 Ağustos 1915 / yazan: Salih Nigâr Keramet .-- İstanbul : İlhamî - Fevzi Matbaası, 1926 96 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA ROMAN-Hayal içinde / Hüseyin Cahid .-- İstanbul : Âlem Matbaası, 1317 R [1901 M]
[2], 256 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  OSMANLICA ROMAN-Hayal içinde / Hüseyin Cahid .-- İstanbul : Âlem Matbaası, 1317 R [1901 M] [2], 256 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • İSLAM SAVAŞLARI-Asr-ı saadet gazaları (muharebat) / müellif ve mürettibi: Musahibzâde Mehmed Memduh .-- İstanbul : Yeni Osmanlı Matbaası, 1333 R [1917 M]
32 s. ; 22x15 sm.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  İSLAM SAVAŞLARI-Asr-ı saadet gazaları (muharebat) / müellif ve mürettibi: Musahibzâde Mehmed Memduh .-- İstanbul : Yeni Osmanlı Matbaası, 1333 R [1917 M] 32 s. ; 22x15 sm.

  TLSold
 • GİZLİ İLİMLER (HAVAS) KİTABI-Kenzü'l-havas: Keyfiyet-i celb ve teshir / cami ve müellifi: es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî .-- İstanbul : Tevsi-i Tıbaat Matbaası - Kader Matbaası, 1332 R [1916 M]
c. "1." (231 s.) : şkl ; 20x14 sm.
c. "2." (237 s.) : şkl ; 20x14 sm.
c. "3." (238 s.) ; 20x14 sm.
c. "4." (240 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  GİZLİ İLİMLER (HAVAS) KİTABI-Kenzü'l-havas: Keyfiyet-i celb ve teshir / cami ve müellifi: es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî .-- İstanbul : Tevsi-i Tıbaat Matbaası - Kader Matbaası, 1332 R [1916 M] c. "1." (231 s.) : şkl ; 20x14 sm. c. "2." (237 s.) : şkl ; 20x14 sm. c. "3." (238 s.) ; 20x14 sm. c. "4." (240 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • SAHİH-İ BUHARİ'NİN SULTANİYE BASKISI-el-Camiu's-sahih / Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Muğire ibn Berdizbeh el-Buharî el-Cufî .-- Bulak : el-Matbaatü'l-Kübra'l-Emiriyye (Bulak Matbaası), 1312 H [1894 M]
2 ciltte 9 cüz (1, 7, 174; 3, 182; 4, 199, 3, 208, 3, 179, 3, 198, 3, 168, 3, 176, 3, 163 s.) ; 28x19 sm.
Her cildin başında Şeyhülislam başkanlığında tasdik mühürleri ile Sultan II. Abdülhamid'in hususî vakıf mührü vardır.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  SAHİH-İ BUHARİ'NİN SULTANİYE BASKISI-el-Camiu's-sahih / Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Muğire ibn Berdizbeh el-Buharî el-Cufî .-- Bulak : el-Matbaatü'l-Kübra'l-Emiriyye (Bulak Matbaası), 1312 H [1894 M] 2 ciltte 9 cüz (1, 7, 174; 3, 182; 4, 199, 3, 208, 3, 179, 3, 198, 3, 168, 3, 176, 3, 163 s.) ; 28x19 sm. Her cildin başında Şeyhülislam başkanlığında tasdik mühürleri ile Sultan II. Abdülhamid'in hususî vakıf mührü vardır.

  TLSold
 • FRANSA TARİHİ-Paris muhasarası / müellifi: F. Sarcey ; mütercimi: Kâşif Dehri .-- İstanbul : Şems Matbaası, 1331 R [1915 M]
176 s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  FRANSA TARİHİ-Paris muhasarası / müellifi: F. Sarcey ; mütercimi: Kâşif Dehri .-- İstanbul : Şems Matbaası, 1331 R [1915 M] 176 s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLIDA EN ÇOK OKUNAN HALK KİTAPLARINDAN-Müzekki'n-nüfus / Eşrefzâde Abdullah er-Rumi .-- İstanbul : Bolulu İbrahim Efendi Matbaası, 1291 H [1874 M]
8, 359 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  OSMANLIDA EN ÇOK OKUNAN HALK KİTAPLARINDAN-Müzekki'n-nüfus / Eşrefzâde Abdullah er-Rumi .-- İstanbul : Bolulu İbrahim Efendi Matbaası, 1291 H [1874 M] 8, 359 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • DÜNYA TARİHİ-Yeni tarih-i umumî / Ali Reşad .-- dördüncü tab'ı .-- İstanbul : Yeni Matbaa, 1927
c. "1." (400 s.) s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  DÜNYA TARİHİ-Yeni tarih-i umumî / Ali Reşad .-- dördüncü tab'ı .-- İstanbul : Yeni Matbaa, 1927 c. "1." (400 s.) s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TASAVVUFİ FATİHA TEFSİRİ-Fatiha tefsiri, Fütuhat-ı ayniye / müellifi İsmail-i Ankaravî .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1328 H [1910 M]
220 s. ; 20x13 sm.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  TASAVVUFİ FATİHA TEFSİRİ-Fatiha tefsiri, Fütuhat-ı ayniye / müellifi İsmail-i Ankaravî .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1328 H [1910 M] 220 s. ; 20x13 sm.

  TLSold
 • İSTİKLAL SAVAŞI-Millî mücadele / yazan Ahmed .-- Ankara : Büyük Erkan-ı Harbiye Ankara Matbaası, 1928
[3], 126 s. ; 28x20 sm. + 6 pln. (res.), 4 levha (1 hrt., 11 kro.)

  Lot No: 103

  Lot: 103

  İSTİKLAL SAVAŞI-Millî mücadele / yazan Ahmed .-- Ankara : Büyük Erkan-ı Harbiye Ankara Matbaası, 1928 [3], 126 s. ; 28x20 sm. + 6 pln. (res.), 4 levha (1 hrt., 11 kro.)

  TLSold
 • OSMANLI TARİHİ-Süleyman Paşa muhakemesi: 1293 Osmanlı - Rus muharebesi .-- İstanbul : Matbaa-i Ebüzziya, 1328 R [1912 M]
c. "1. kitap" (1-160, 1-16 s.) ; 24x16 sm. + 1 pln.
c. "2. cüz" (161-320, 17-24 s.) ; 25x16 sm. + 2 levha
c. "3. cüz" (321-480 s.) ; 25x17 sm.
c. "4. cüz" (481-640, 25-36 s.) ; 25x16 sm. + 2 levha (6 kro.)
c. "5. cüz" (641-800, 37-39 s.) ; 25x17 sm. + 2 levha (6 kro.)
c. "6. cüz" (801-960 s.) ; 25x16 sm.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  OSMANLI TARİHİ-Süleyman Paşa muhakemesi: 1293 Osmanlı - Rus muharebesi .-- İstanbul : Matbaa-i Ebüzziya, 1328 R [1912 M] c. "1. kitap" (1-160, 1-16 s.) ; 24x16 sm. + 1 pln. c. "2. cüz" (161-320, 17-24 s.) ; 25x16 sm. + 2 levha c. "3. cüz" (321-480 s.) ; 25x17 sm. c. "4. cüz" (481-640, 25-36 s.) ; 25x16 sm. + 2 levha (6 kro.) c. "5. cüz" (641-800, 37-39 s.) ; 25x17 sm. + 2 levha (6 kro.) c. "6. cüz" (801-960 s.) ; 25x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ-Tuhfetü'l-kibar fi esfari'l-bihar / müellifi Kâtib Çelebi Hacı Halife Mustafa .-- [2. bs.] .-- İstanbul : Matbaa-i Bahriye, 1329 R [1913 M]
11, 166, [2] s. : res. ; 25x17 sm. + 14 pln. (res.), 7 hrt.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ-Tuhfetü'l-kibar fi esfari'l-bihar / müellifi Kâtib Çelebi Hacı Halife Mustafa .-- [2. bs.] .-- İstanbul : Matbaa-i Bahriye, 1329 R [1913 M] 11, 166, [2] s. : res. ; 25x17 sm. + 14 pln. (res.), 7 hrt.

  TLSold
 • AMASYA ŞEHİR TARİHİ-Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- İstanbul : Hikmet Matbaası, Necm-i İstikbal Matbaası, Aydınlık Basım evi, 1327 R/1330 H [1911 M] - 1927 - 1928 - 1935
c. "1." (6, 424 s.) ; 20x14 sm.
c. "2." (16, 492, [2] s.) ; 21x15 sm.
c. "3." (392 s.) ; 21x14 sm.
c. "4." (240 s.) ; 21x15 sm.
c. "5." (199 s.) ; 21x15 sm.
Aşağıdaki eserler ile bir takım oluşmaktadır.
Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- birinci tab' [1. bs.] .-- İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1329 R/1332 H [1913 M].
c. "2." (16, 492, [2] s.) ; 21x15 sm.
Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1927.
c. "3." (392 s.) ; 21x14 sm.
Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1928.
c. "4." (240 s.) ; 21x15 sm.
Amasya tarihi / muharriri Abdi oğlu Hüsameddin Yasar .-- İstanbul: Aydınlık Basım evi, 1935.
c. "4." (199 s.) ; 21x15 sm.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  AMASYA ŞEHİR TARİHİ-Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- İstanbul : Hikmet Matbaası, Necm-i İstikbal Matbaası, Aydınlık Basım evi, 1327 R/1330 H [1911 M] - 1927 - 1928 - 1935 c. "1." (6, 424 s.) ; 20x14 sm. c. "2." (16, 492, [2] s.) ; 21x15 sm. c. "3." (392 s.) ; 21x14 sm. c. "4." (240 s.) ; 21x15 sm. c. "5." (199 s.) ; 21x15 sm. Aşağıdaki eserler ile bir takım oluşmaktadır. Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- birinci tab' [1. bs.] .-- İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1329 R/1332 H [1913 M]. c. "2." (16, 492, [2] s.) ; 21x15 sm. Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1927. c. "3." (392 s.) ; 21x14 sm. Amasya tarihi / muharriri Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin .-- İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1928. c. "4." (240 s.) ; 21x15 sm. Amasya tarihi / muharriri Abdi oğlu Hüsameddin Yasar .-- İstanbul: Aydınlık Basım evi, 1935. c. "4." (199 s.) ; 21x15 sm.

  TLSold
 • ERZURUM VİLAYET SALNAMESİ-Salname-i vilayet-i Erzurum / [tertib] Ahmed .-- def'a 10 .-- Erzurum : Vilayet Matbaası, 1304 H [1887 M]
333 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  ERZURUM VİLAYET SALNAMESİ-Salname-i vilayet-i Erzurum / [tertib] Ahmed .-- def'a 10 .-- Erzurum : Vilayet Matbaası, 1304 H [1887 M] 333 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TÜRKÇE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ-Muğni'l-küttab ; Münşeat / Seyyid Mehmed Nüzhet .-- İstanbul : Mekteb-i Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, 1286 H [1869 M]
4, 10, 1-207, 208-319 s. ; 22x15 sm.
Yazarın aşağıdaki eserleri ile cilt birliği içerisindedir:
Risale-i ilm-i hesab ; Usul defteri / Seyyid Mehmed Nüzhet .-- [İstanbul]: Mekteb-i Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, 3 Rebiülahir 1286 H [13 Temmuz 1869 M].
321-433, 434-447 s. ; 22x14 sm.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  TÜRKÇE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ-Muğni'l-küttab ; Münşeat / Seyyid Mehmed Nüzhet .-- İstanbul : Mekteb-i Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, 1286 H [1869 M] 4, 10, 1-207, 208-319 s. ; 22x15 sm. Yazarın aşağıdaki eserleri ile cilt birliği içerisindedir: Risale-i ilm-i hesab ; Usul defteri / Seyyid Mehmed Nüzhet .-- [İstanbul]: Mekteb-i Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, 3 Rebiülahir 1286 H [13 Temmuz 1869 M]. 321-433, 434-447 s. ; 22x14 sm.

  TLSold
 • DARÜŞŞAFAKA YILLIĞI-Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye salnamesi .-- İstanbul : Hikmet Matbaa-i İslâmiyesi, 1332 H [1913 M]
280, [2] s. : res. ; 21x14 sm.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  DARÜŞŞAFAKA YILLIĞI-Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmiye salnamesi .-- İstanbul : Hikmet Matbaa-i İslâmiyesi, 1332 H [1913 M] 280, [2] s. : res. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • KAĞIT TARİHİ-Selüloz ve kağıt / Mehmed Ali .-- İstanbul : Hamit Naci Matbaası, 1928
42 s. ; 19x14 sm.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  KAĞIT TARİHİ-Selüloz ve kağıt / Mehmed Ali .-- İstanbul : Hamit Naci Matbaası, 1928 42 s. ; 19x14 sm.

  TLSold
 • ASKERLİK TARİHİ-Fedakaran-ı millet ve şüheda-yı bahriye ianesine mahsus istatistik / mürettibi M. Said .-- İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1329 R [1913 M]
226, [2] s. : res. ; 19x13 sm.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  ASKERLİK TARİHİ-Fedakaran-ı millet ve şüheda-yı bahriye ianesine mahsus istatistik / mürettibi M. Said .-- İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1329 R [1913 M] 226, [2] s. : res. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • KADILARIN EL KİTABI-Vezaifü'l-kudat tercümesi / müellifi Hasan Sıdkı .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : Kırk Anbar Matbaası, 1307 H [1890 M]
[4], 231, [6, 1], 12 s. ; 21x14 sm.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  KADILARIN EL KİTABI-Vezaifü'l-kudat tercümesi / müellifi Hasan Sıdkı .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : Kırk Anbar Matbaası, 1307 H [1890 M] [4], 231, [6, 1], 12 s. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • ŞARK (DOĞU) MESELESİ-On sekizinci asırda mesele-i şarkiye ve Kaynarca muahedesi / Albert Sorel ; mütercimi Yusuf Ziya .-- İstanbul : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1327-1911
372, [1] s. ; 18x13 sm.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  ŞARK (DOĞU) MESELESİ-On sekizinci asırda mesele-i şarkiye ve Kaynarca muahedesi / Albert Sorel ; mütercimi Yusuf Ziya .-- İstanbul : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1327-1911 372, [1] s. ; 18x13 sm.

  TLSold
 • OSMANLI - YUNAN SAVAŞLARI-Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ve Yunan muharebesi 1314 / muharrirleri: Süleyman Tevfik, Abdullah Zühdi .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1315 H [1898 M]
8, 520 s. : res., hrt. ; 25x17 sm. + 1 pln.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  OSMANLI - YUNAN SAVAŞLARI-Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ve Yunan muharebesi 1314 / muharrirleri: Süleyman Tevfik, Abdullah Zühdi .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1315 H [1898 M] 8, 520 s. : res., hrt. ; 25x17 sm. + 1 pln.

  TLSold
 • OSMANLI TARİHİ-Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu / yazan: Herbert Adams Gibbons ; tercüme eden: Ragıb Hulûsi .-- İstanbul : Devlet Matbaası, 1928
[4], 281 s. ; 25x17 sm. + 6 hrt.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  OSMANLI TARİHİ-Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu / yazan: Herbert Adams Gibbons ; tercüme eden: Ragıb Hulûsi .-- İstanbul : Devlet Matbaası, 1928 [4], 281 s. ; 25x17 sm. + 6 hrt.

  TLSold
 • ŞEHİR HATLARI TARİHÇESİ-Boğaziçi Şirket-i Hayriye: tarihçe, salname / Şirket-i Hayriye .-- İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1330 R [1914 M]
8, 232, 28 s. ; 28x20 sm. + 69 pln. (res.), 1 hrt.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  ŞEHİR HATLARI TARİHÇESİ-Boğaziçi Şirket-i Hayriye: tarihçe, salname / Şirket-i Hayriye .-- İstanbul : Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1330 R [1914 M] 8, 232, 28 s. ; 28x20 sm. + 69 pln. (res.), 1 hrt.

  TLSold
 • OSMANLI TARİHİ-Tarih-i Devlet-i Osmaniyye / eser Abdurrahman Şeref .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1309 - 1312 H [1892 - 1895 M]
c. "1." (363, [1] s.) ; 21x14 sm.
c. "2." ([13], 513 s.) ; 21x14 sm.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  OSMANLI TARİHİ-Tarih-i Devlet-i Osmaniyye / eser Abdurrahman Şeref .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1309 - 1312 H [1892 - 1895 M] c. "1." (363, [1] s.) ; 21x14 sm. c. "2." ([13], 513 s.) ; 21x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI TARİHİ DERS KİTABI-Fezleke-i tarih-i Devlet-i Osmaniye / Abdurrahman Şeref .-- ikinci def'a .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1315 H [1897 M]
224 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  OSMANLI TARİHİ DERS KİTABI-Fezleke-i tarih-i Devlet-i Osmaniye / Abdurrahman Şeref .-- ikinci def'a .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1315 H [1897 M] 224 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • Hz. İSA'NIN HAYATI-Hayat-ı Yesu / müellifi: Ernest Renan ; mütercimi M. Nahid .-- İstanbul : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1330 R [1914 M]
304, [2] s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Hz. İSA'NIN HAYATI-Hayat-ı Yesu / müellifi: Ernest Renan ; mütercimi M. Nahid .-- İstanbul : Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1330 R [1914 M] 304, [2] s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • EVLİLİK REHBERİ-İzdivacda aşk: cinsiyet müşkilatının tarz-ı halini gösterir bir eser / muharriresi: Marie Stopes ; mütercimi: N. B. .-- İstanbul : Vatan Matbaası, 1926
172 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 120

  Lot: 120

  EVLİLİK REHBERİ-İzdivacda aşk: cinsiyet müşkilatının tarz-ı halini gösterir bir eser / muharriresi: Marie Stopes ; mütercimi: N. B. .-- İstanbul : Vatan Matbaası, 1926 172 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • AVRUPA GEZİ NOTLARI-Orman Müdir-i Umumisi Midhat ve Müfettiş-i Umumi Bekir Beylerin Avrupa seyahati tedkik raporu / Midhat, Bekir Şahin .-- İstanbul : Resimli Ay Matbaası - Türk Limited Şirketi, 1927
54 s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 121

  Lot: 121

  AVRUPA GEZİ NOTLARI-Orman Müdir-i Umumisi Midhat ve Müfettiş-i Umumi Bekir Beylerin Avrupa seyahati tedkik raporu / Midhat, Bekir Şahin .-- İstanbul : Resimli Ay Matbaası - Türk Limited Şirketi, 1927 54 s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • TÜRK DENEME KİTABI-Ben feylosof oldum {monolog} / muharriri: H. B. .-- Ankara : Anadolu İrfan Kitabhanesi, [t.y.]
10 s. ; 19x12 sm.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  TÜRK DENEME KİTABI-Ben feylosof oldum {monolog} / muharriri: H. B. .-- Ankara : Anadolu İrfan Kitabhanesi, [t.y.] 10 s. ; 19x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA İMLA KILAVUZU-Harflerle imlânın inkişafı / Elifî .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1339 R [1923 M]
16 s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  OSMANLICA İMLA KILAVUZU-Harflerle imlânın inkişafı / Elifî .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1339 R [1923 M] 16 s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • EVRAD ve ZİKİR KİTABI-Evrâd-i Kadiriyye / Abdülkadir-i Geylanî .-- İstanbul : Hulusi Efendi Matbaası, 1324 H [1906 M]
16 s. ; 17x12 sm.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  EVRAD ve ZİKİR KİTABI-Evrâd-i Kadiriyye / Abdülkadir-i Geylanî .-- İstanbul : Hulusi Efendi Matbaası, 1324 H [1906 M] 16 s. ; 17x12 sm.

  TLSold
 • TÜRK ŞİİR KİTABI-İmdad / Sabrizâde Ali Nureddin Abdullah .-- Eskişehir : Ticaret Matbaası, 1335 R [1919 M]
c. "1. cüz" (15 s.) ; 14x11 sm.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  TÜRK ŞİİR KİTABI-İmdad / Sabrizâde Ali Nureddin Abdullah .-- Eskişehir : Ticaret Matbaası, 1335 R [1919 M] c. "1. cüz" (15 s.) ; 14x11 sm.

  TLSold
 • AMERİKAN ROMANI-Vatansız adam / muharriri: Edward Everett Hale .-- İstanbul : Resimli Ay Matbaası - Türk Limited Şirketi, 1928
62 s. ; 15x11 sm.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  AMERİKAN ROMANI-Vatansız adam / muharriri: Edward Everett Hale .-- İstanbul : Resimli Ay Matbaası - Türk Limited Şirketi, 1928 62 s. ; 15x11 sm.

  TLSold
 • FRANSIZCA REHBERİ-Mükemmel rehber-i efal-i Fransevî ve lugatçe-i ıstılahat-ı efal / eser Bitti ben Rubi .-- İstanbul : Matbaa-i Der Nersesyan, 1326-1328 [1910 M]
c. "1. ksm." (103, [1] s.) ; 18x12 sm.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  FRANSIZCA REHBERİ-Mükemmel rehber-i efal-i Fransevî ve lugatçe-i ıstılahat-ı efal / eser Bitti ben Rubi .-- İstanbul : Matbaa-i Der Nersesyan, 1326-1328 [1910 M] c. "1. ksm." (103, [1] s.) ; 18x12 sm.

  TLSold
 • ASKERİ EĞİTİM KİTABI-Sefine-i talibî ya, Kitab-ı Ahmed / eser hamî Abdurrahman Ebu Talib .-- İstanbul : Matbaa-i Ahter, 1314 H [1897 M]
220 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  ASKERİ EĞİTİM KİTABI-Sefine-i talibî ya, Kitab-ı Ahmed / eser hamî Abdurrahman Ebu Talib .-- İstanbul : Matbaa-i Ahter, 1314 H [1897 M] 220 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA TEDAVİ USULLERİ-Fenn-i tedavi ve tesirat-ı edviye dersleri / müderris Âkil Muhtar .-- İstanbul : Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, 1924
c. "3. kitap [doğ 4.]" (361, [1] s.) ; 24x16 sm.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  OSMANLICA TEDAVİ USULLERİ-Fenn-i tedavi ve tesirat-ı edviye dersleri / müderris Âkil Muhtar .-- İstanbul : Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, 1924 c. "3. kitap [doğ 4.]" (361, [1] s.) ; 24x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA TEDAVİ USULLERİ-Fenn-i tedavi ve tesirat-ı edviye dersleri / Âkil Muhtar .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1338 R [1922 M]
c. "3. kitap" (260 s.) ; 24x17 sm.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  OSMANLICA TEDAVİ USULLERİ-Fenn-i tedavi ve tesirat-ı edviye dersleri / Âkil Muhtar .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1338 R [1922 M] c. "3. kitap" (260 s.) ; 24x17 sm.

  TLSold
 • TIP KİTABI (BURUN HASTALIKLARI)-Teşhis ve tedavi-i emraz-ı üzniye / Eser Ziya Nuri .-- İstanbul : Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 1336 R [1920 M]
506, [4] s. : şkl. ; 21x14 sm.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  TIP KİTABI (BURUN HASTALIKLARI)-Teşhis ve tedavi-i emraz-ı üzniye / Eser Ziya Nuri .-- İstanbul : Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 1336 R [1920 M] 506, [4] s. : şkl. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • İSTANBUL - GÜNDELİK HAYAT-İstanbul'un iç yüzü / Refik Halid .-- İstanbul : Orhaniye Matbaası, 1336 R [1920 M]
243 s. ; 20x13 sm.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  İSTANBUL - GÜNDELİK HAYAT-İstanbul'un iç yüzü / Refik Halid .-- İstanbul : Orhaniye Matbaası, 1336 R [1920 M] 243 s. ; 20x13 sm.

  TLSold
 • TÜRK SÖYLEVLERİ-Dağ yolu / Hamdullah Subhi .-- Ankara : Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1928
256, 2, [1] s. ; 23x16 sm. + 1 pln.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  TÜRK SÖYLEVLERİ-Dağ yolu / Hamdullah Subhi .-- Ankara : Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1928 256, 2, [1] s. ; 23x16 sm. + 1 pln.

  TLSold
 • ASKERİ EĞİTİM KİTABI-Askerliğe hazırlık dersleri / Cemil Tahir .-- tadilen ikinci basılış [2. bs.] .-- İstanbul : Harbiye Mektebi Matbaası, 1926
c. "1. kitap" (5, 164 s.) : res., hrt. ; 19x13 sm.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  ASKERİ EĞİTİM KİTABI-Askerliğe hazırlık dersleri / Cemil Tahir .-- tadilen ikinci basılış [2. bs.] .-- İstanbul : Harbiye Mektebi Matbaası, 1926 c. "1. kitap" (5, 164 s.) : res., hrt. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • BANET SUAD KASİDESİ ŞERHİ-Banet Suad kasidesi şerhi / Ahmed Muhtar Bey b. Mahmud b. Koca Yusuf Paşa .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1324 H [1906 M]
51 s. ; 23x15 sm.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  BANET SUAD KASİDESİ ŞERHİ-Banet Suad kasidesi şerhi / Ahmed Muhtar Bey b. Mahmud b. Koca Yusuf Paşa .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1324 H [1906 M] 51 s. ; 23x15 sm.

  TLSold
 • TASAVVUFUN SAVUNMASI-Sadr-ı Esbak Koca Yusuf Paşa hafidi Şeyhülislam-ı Esbak Ahmed Muhtar merhumun tasavvufa dair Şeyh Reslan ed-Dımeşkî'nin risalesi üzerine Abdülgani en-Nablusî'nin şerhini telhisen yazdıkları şerhdir / Ahmed Muhtar Bey .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1321 H [1903 M]
28 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  TASAVVUFUN SAVUNMASI-Sadr-ı Esbak Koca Yusuf Paşa hafidi Şeyhülislam-ı Esbak Ahmed Muhtar merhumun tasavvufa dair Şeyh Reslan ed-Dımeşkî'nin risalesi üzerine Abdülgani en-Nablusî'nin şerhini telhisen yazdıkları şerhdir / Ahmed Muhtar Bey .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1321 H [1903 M] 28 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • ASTRONOMİ KİTABI-İlm-i heyet / eser Hasib .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1330 R [1914 M]
287 s. : şkl. ; 18x12 sm.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  ASTRONOMİ KİTABI-İlm-i heyet / eser Hasib .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1330 R [1914 M] 287 s. : şkl. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • MATEMATİK KİTABI-Seri ve muhtasar 'amâl-i erbaa / Kirkor Kömürcüyan .-- İstanbul : Necm-i İstikbal Matbaası, 1333 R [1917 M]
150, [2] s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  MATEMATİK KİTABI-Seri ve muhtasar 'amâl-i erbaa / Kirkor Kömürcüyan .-- İstanbul : Necm-i İstikbal Matbaası, 1333 R [1917 M] 150, [2] s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ GEOMETRİ KİTABI-Nazarî ve amelî hendese / müellifi Salih Zeki .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1322 H [1904 M]
c. "2. ksm." (203-378 s.) : şkl. ; 18x12 sm.

  Lot No: 139

  Lot: 139

  OSMANLI DÖNEMİ GEOMETRİ KİTABI-Nazarî ve amelî hendese / müellifi Salih Zeki .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1322 H [1904 M] c. "2. ksm." (203-378 s.) : şkl. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • MEHMET AKİF ve EŞREF EDİP'İN ÇIKARDIĞI DERGİ-SIRAT-I MÜSTAKİM.- cilt: 1, 1324-1926; 1 - 20. sayılar.- YAZARLAR: Mehmet Akif, Mahmud Esad, Musa Kazım, Mardinizade Ebu'l-A'la, İsmail Hakkı, Ahmet Naim, Halim Sabit (Kazan ulemasından)

  Lot No: 140

  Lot: 140

  MEHMET AKİF ve EŞREF EDİP'İN ÇIKARDIĞI DERGİ-SIRAT-I MÜSTAKİM.- cilt: 1, 1324-1926; 1 - 20. sayılar.- YAZARLAR: Mehmet Akif, Mahmud Esad, Musa Kazım, Mardinizade Ebu'l-A'la, İsmail Hakkı, Ahmet Naim, Halim Sabit (Kazan ulemasından)

  TLSold
 • OSMANLICA MİZAH DERGİSİ-HAYAL-İ CEDİD.- Mehmet Rauf'ın sahibi olduğu mizah dergisi, 1-76. sayılar. 5 Mart 1326 - 18 Mart 1910

  Lot No: 141

  Lot: 141

  OSMANLICA MİZAH DERGİSİ-HAYAL-İ CEDİD.- Mehmet Rauf'ın sahibi olduğu mizah dergisi, 1-76. sayılar. 5 Mart 1326 - 18 Mart 1910

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ YAZMA KUR'AN-KUR'AN-I KERİM.- hattatı: es-Seyyid Hafız Ali el-Yesari Hocası: es-Seyyid Hafız Abdurrahman er-Rüşdi el-Mağruf Şeyh Mehmedzâde, 1284 / 1867 M.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  OSMANLI DÖNEMİ YAZMA KUR'AN-KUR'AN-I KERİM.- hattatı: es-Seyyid Hafız Ali el-Yesari Hocası: es-Seyyid Hafız Abdurrahman er-Rüşdi el-Mağruf Şeyh Mehmedzâde, 1284 / 1867 M.

  TLSold
 • MEŞHUR EVRAD KİTABI-DELAİLÜ'L-HAYRAT: İçinde Mekke Medine, Nalın-ı şerif resimleri vardır

  Lot No: 143

  Lot: 143

  MEŞHUR EVRAD KİTABI-DELAİLÜ'L-HAYRAT: İçinde Mekke Medine, Nalın-ı şerif resimleri vardır

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimiz (a.s.) Mevlana Muhammed Ali. - çev.: Ömer Rıza.- İstanbul: Sebilürreşat Kütüphanesi, 1341 - 1342 / 1925. 300 s. (haliyle). İÇİNDEKİLER: Arabistan ve Araplar, Cehalet devri, Arabistan'da teceddüd hareketleri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nesebi ve tevellüdü, Nübüvvetten mukaddem, ilk Müslümanlar.......

  Lot No: 144

  Lot: 144

  İSLAM TARİHİ - ASR-I SAADET-Peygamberimiz (a.s.) Mevlana Muhammed Ali. - çev.: Ömer Rıza.- İstanbul: Sebilürreşat Kütüphanesi, 1341 - 1342 / 1925. 300 s. (haliyle). İÇİNDEKİLER: Arabistan ve Araplar, Cehalet devri, Arabistan'da teceddüd hareketleri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nesebi ve tevellüdü, Nübüvvetten mukaddem, ilk Müslümanlar.......

  TLSold
 • İSLAM MİRAS HUKUKU KİTABI-Vesaya ve feraiz mecmuası / eser Manastırlı el-Hac İsmail Hakkı .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1326 R [1910 M]
130 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  İSLAM MİRAS HUKUKU KİTABI-Vesaya ve feraiz mecmuası / eser Manastırlı el-Hac İsmail Hakkı .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1326 R [1910 M] 130 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ DİN DERSİ KİTABI-Amelî malumat-ı diniye: devre-i âliye - ikinci sınıf / Nazım .-- İstanbul : Matbaa-i Orhaniye, 1339 R [1923 M]
c. "6. kitap" (132 s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  OSMANLI DÖNEMİ DİN DERSİ KİTABI-Amelî malumat-ı diniye: devre-i âliye - ikinci sınıf / Nazım .-- İstanbul : Matbaa-i Orhaniye, 1339 R [1923 M] c. "6. kitap" (132 s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • TARIMSAL EKONOMİ-İktisad-ı ziraî / müellifi: İbrahim Fazıl .-- Bursa : Muin-i Hilal Matbaası, 1329 R [1913 M]
c. "1. ksm." (326, [5, 5] s.) ; 19x14 sm. + 4 levha

  Lot No: 147

  Lot: 147

  TARIMSAL EKONOMİ-İktisad-ı ziraî / müellifi: İbrahim Fazıl .-- Bursa : Muin-i Hilal Matbaası, 1329 R [1913 M] c. "1. ksm." (326, [5, 5] s.) ; 19x14 sm. + 4 levha

  TLSold
 • LOGARİTMA CEDVELLERİ-Logaritma cedavili / Jean Depuis ; mütercimi Mahmud Şevket .-- tab-ı salis [3. bs.] .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1313 H [1896 M]
11, 191, [1] s. ; 18x12 sm.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  LOGARİTMA CEDVELLERİ-Logaritma cedavili / Jean Depuis ; mütercimi Mahmud Şevket .-- tab-ı salis [3. bs.] .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1313 H [1896 M] 11, 191, [1] s. ; 18x12 sm.

  TLSold
 • MUHASEBE REHBERİ-Usûl defterî / eser Hamid .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1321 H [1903 M]
384, [6] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  MUHASEBE REHBERİ-Usûl defterî / eser Hamid .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Karabet Matbaası, 1321 H [1903 M] 384, [6] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • KELAMA GİRİŞ-Yeni ilm-i kelâm / İzmirli İsmail Hakkı .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339-1341 [1923 M]
c. "1. kitap" (312 s.) ; 21x15 sm.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  KELAMA GİRİŞ-Yeni ilm-i kelâm / İzmirli İsmail Hakkı .-- İstanbul : Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1339-1341 [1923 M] c. "1. kitap" (312 s.) ; 21x15 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA'NIN KLASİK SÖZLÜĞÜ-Kitab-ı lehçetü'l-meani li-Ceymis redhasü'l-İngilizî: li-Ceymis Redhasü'l-İngilizî / Redhouse, Sir James William .-- third edition [3. bs.] .-- İstanbul : A. H. Boyaciyan Matbaası, 1884
2, 13, 827 s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  OSMANLICA'NIN KLASİK SÖZLÜĞÜ-Kitab-ı lehçetü'l-meani li-Ceymis redhasü'l-İngilizî: li-Ceymis Redhasü'l-İngilizî / Redhouse, Sir James William .-- third edition [3. bs.] .-- İstanbul : A. H. Boyaciyan Matbaası, 1884 2, 13, 827 s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • İSLAM TARİHİ-Tarih-i İslâm / Mahmud Esad b. Emin Seydişehrî .-- İstanbul : Cemal Efendi Matbaası, 1314 H [1896 M]
255 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  İSLAM TARİHİ-Tarih-i İslâm / Mahmud Esad b. Emin Seydişehrî .-- İstanbul : Cemal Efendi Matbaası, 1314 H [1896 M] 255 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • DEVLET SALNAMESİ-Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye .-- elli yedinci sene .-- İstanbul : Malumat - Tahir Bey Matbaası, 1317 R [1901 M]
[2], 872, [2] s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  DEVLET SALNAMESİ-Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye .-- elli yedinci sene .-- İstanbul : Malumat - Tahir Bey Matbaası, 1317 R [1901 M] [2], 872, [2] s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • İÇKİ - ALKOL BAĞIMLILIĞI-İçkinin hayat-ı beşerde açtığı rahneler / Abdülaziz Çaviş ; mütercimi: Mehmed Akif .-- Ankara : Ali Şükrü Matbaası, 1339-1341 [1923 M]
68 s. ; 19x14 sm. 2. Kitap: Mebâdi-i felsefeden İlm-i Ahlak. / Ferid.- Ankara: Vilayet Matbaası, 1339- 1341; 137 sayfa

  Lot No: 154

  Lot: 154

  İÇKİ - ALKOL BAĞIMLILIĞI-İçkinin hayat-ı beşerde açtığı rahneler / Abdülaziz Çaviş ; mütercimi: Mehmed Akif .-- Ankara : Ali Şükrü Matbaası, 1339-1341 [1923 M] 68 s. ; 19x14 sm. 2. Kitap: Mebâdi-i felsefeden İlm-i Ahlak. / Ferid.- Ankara: Vilayet Matbaası, 1339- 1341; 137 sayfa

  TLSold
 • TARIMSAL EKONOMİ-İktisad-ı ziraî / müellifi: İbrahim Fazıl .-- Bursa : Muin-i Hilal Matbaası, 1330 R [1914 M]
c. "2. ksm." (282, 3, 3 s.) ; 19x14 sm.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  TARIMSAL EKONOMİ-İktisad-ı ziraî / müellifi: İbrahim Fazıl .-- Bursa : Muin-i Hilal Matbaası, 1330 R [1914 M] c. "2. ksm." (282, 3, 3 s.) ; 19x14 sm.

  TLSold
 • KONUSAL HADİS KİTABI-el-Hakaik mimma fi'l-camii's-sagir ve'l-meşarik min hadis-i hayri'l-halâik / Mehmed Zihni .-- İstanbul : Bâb-ı Âli Caddesi'nde 25 Numaralı Matbaa, 1310 H [1892 M]
c. "1. cüz" (243 s.) ; 20x14 sm.
c. "2. cüz" (240, [1] s.) ; 20x14 sm.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  KONUSAL HADİS KİTABI-el-Hakaik mimma fi'l-camii's-sagir ve'l-meşarik min hadis-i hayri'l-halâik / Mehmed Zihni .-- İstanbul : Bâb-ı Âli Caddesi'nde 25 Numaralı Matbaa, 1310 H [1892 M] c. "1. cüz" (243 s.) ; 20x14 sm. c. "2. cüz" (240, [1] s.) ; 20x14 sm.

  TLSold
 • KOZMOGRAFYA DERS KİTABI-Yeni kozmografya dersleri / eser Hasib .-- İstanbul : Şems Matbaası, 1331 R [1915 M]
350, [2] s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 157

  Lot: 157

  KOZMOGRAFYA DERS KİTABI-Yeni kozmografya dersleri / eser Hasib .-- İstanbul : Şems Matbaası, 1331 R [1915 M] 350, [2] s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • OSMANLI ARAZİ KANUNU-Arazi kanunnamesi şerhi / eser Hüseyin Hüsnî .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1324 H [1906 M]
247 s. ; 20x14 sm.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  OSMANLI ARAZİ KANUNU-Arazi kanunnamesi şerhi / eser Hüseyin Hüsnî .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : İkdam Matbaası, 1324 H [1906 M] 247 s. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • MEKANİK BİLİMİ-Mihanik / Hüsnî Hamid .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1332 R [1916 M]
285, 14 s. : şkl. ; 22x15 sm.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  MEKANİK BİLİMİ-Mihanik / Hüsnî Hamid .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1332 R [1916 M] 285, 14 s. : şkl. ; 22x15 sm.

  TLSold
 • FARSÇA KUR'AN TERCÜMESİ-Kur'an-ı Kerim ve Farsça satırarası tercümesi .-- 
57 yk., 12 st. ; 280x185, 215x130 mm.
Eserin başı ve sonu eksiktir.

  Lot No: 160

  Lot: 160

  FARSÇA KUR'AN TERCÜMESİ-Kur'an-ı Kerim ve Farsça satırarası tercümesi .-- 57 yk., 12 st. ; 280x185, 215x130 mm. Eserin başı ve sonu eksiktir.

  TLSold
 • ŞİA FIKIH KİTABI-er-Ravzatü'l-behiyye fi şerhi'l-lemati'd-Dimaşkiye / Zeynüddin Ali b. Ahmed el-Amilî .-- 18 Rebiülevvel 1083 H [14 Temmuz 1672 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
155 yk., 19 st. ; 275x165, 210x105 mm.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  ŞİA FIKIH KİTABI-er-Ravzatü'l-behiyye fi şerhi'l-lemati'd-Dimaşkiye / Zeynüddin Ali b. Ahmed el-Amilî .-- 18 Rebiülevvel 1083 H [14 Temmuz 1672 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 155 yk., 19 st. ; 275x165, 210x105 mm.

  TLSold
 • ARAPÇA NAHİV KİTABI-el-Avamilü'l-mie / Abdülkahir el-Cürcanî .-- 
98 yk., 15 st. ; 213x158, 155x95 m.
Ahmed b. Ali b. Mesud'un Merahü'l-ervah -El yazısı- / adlı eseri ile birlikte ciltlenmiştir.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  ARAPÇA NAHİV KİTABI-el-Avamilü'l-mie / Abdülkahir el-Cürcanî .-- 98 yk., 15 st. ; 213x158, 155x95 m. Ahmed b. Ali b. Mesud'un Merahü'l-ervah -El yazısı- / adlı eseri ile birlikte ciltlenmiştir.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ KUR'AN-Kur'an-ı Kerim / hat: Burdurî Hafız Osman .-- 6. bs. .-- İstanbul : Matbaa-i Bahriye, 1329 H [1911 M]
744, [3] s. ; 21x14 sm.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  OSMANLI DÖNEMİ KUR'AN-Kur'an-ı Kerim / hat: Burdurî Hafız Osman .-- 6. bs. .-- İstanbul : Matbaa-i Bahriye, 1329 H [1911 M] 744, [3] s. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Doktor Rıza Nur .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1343 H-1925 M
c. "4." (403 s.) s. : res. ; 24x17 sm. + 2 hrt.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  TÜRK TARİHİ-Türk tarihi: resimli ve haritalı / Doktor Rıza Nur .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1343 H-1925 M c. "4." (403 s.) s. : res. ; 24x17 sm. + 2 hrt.

  TLSold
 • VAAZ KİTABI-Nasihatü'l-Müslimîn / Mehmed b. Muharrem Çelebi Beypazarî .-- Ali b. Mahmud el-Üsküdarî tarafından Şaban 1179 H [Ocak 1766 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
211 yk., 15 st. ; 205x145, 150x90 mm.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  VAAZ KİTABI-Nasihatü'l-Müslimîn / Mehmed b. Muharrem Çelebi Beypazarî .-- Ali b. Mahmud el-Üsküdarî tarafından Şaban 1179 H [Ocak 1766 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 211 yk., 15 st. ; 205x145, 150x90 mm.

  TLSold
 • FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK-Kamus-i Fransevî: Fransızca'dan Türkçe'ye lugat kitabı / muharriri: Ş. Sami .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1315-1898
[14], 1920 s. ; 18x13 sm.
Kitabın son iki sayfası eksiltir.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK-Kamus-i Fransevî: Fransızca'dan Türkçe'ye lugat kitabı / muharriri: Ş. Sami .-- ikinci tab'ı [2. bs.] .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1315-1898 [14], 1920 s. ; 18x13 sm. Kitabın son iki sayfası eksiltir.

  TLSold
 • İRAN HALK HİKAYELERİ-Gülistan / Sadî-i Şirazî ; tashih Mustafa b. Muhammed el-Moravî .-- Mısır : Matbaatü Mısri'l-Mahrusa (Bulak Matbaası), 1289 H [1872 M]
161 s. ; 27x18 sm.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  İRAN HALK HİKAYELERİ-Gülistan / Sadî-i Şirazî ; tashih Mustafa b. Muhammed el-Moravî .-- Mısır : Matbaatü Mısri'l-Mahrusa (Bulak Matbaası), 1289 H [1872 M] 161 s. ; 27x18 sm.

  TLSold
 • İSLAM MİRAS HUKUKU KİTABI-Keşfü'l-gavamız fi ilmi'l-ferâiz / eser Hasan Fehmi Erzurumî .-- İstanbul : Hikmet Matbaa-i İslâmiyesi, 1331 R [1915 M]
219, [4] s. ; 18x13 sm.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  İSLAM MİRAS HUKUKU KİTABI-Keşfü'l-gavamız fi ilmi'l-ferâiz / eser Hasan Fehmi Erzurumî .-- İstanbul : Hikmet Matbaa-i İslâmiyesi, 1331 R [1915 M] 219, [4] s. ; 18x13 sm.

  TLSold
 • TÜRK HALK ROMANI-Billur kalb / muharriri Hüseyin Rahmi .-- İstanbul : Marifet Matbaası, 1926
628, [2] s. ; 19x12 sm.  2. Kitap: Kadınlar Vaizi .- Hüseyin Rahmi.- İstanbul: Kütüphane-i Hilmi, 1336 - 126 sayfa

  Lot No: 169

  Lot: 169

  TÜRK HALK ROMANI-Billur kalb / muharriri Hüseyin Rahmi .-- İstanbul : Marifet Matbaası, 1926 628, [2] s. ; 19x12 sm. 2. Kitap: Kadınlar Vaizi .- Hüseyin Rahmi.- İstanbul: Kütüphane-i Hilmi, 1336 - 126 sayfa

  TLSold
 • FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK-Resimli Kamus-i Fransevî: Fransızca'dan Türkçe'ye lugat kitabı / muharriri: Ş. Sami .-- dördüncü tab'ı .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1322-1905
c. "1-2." (10, [2], 1-1168, 1169-2240 s.) s. : res. ; 20x14 sm.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK-Resimli Kamus-i Fransevî: Fransızca'dan Türkçe'ye lugat kitabı / muharriri: Ş. Sami .-- dördüncü tab'ı .-- İstanbul : Mihran Matbaası, 1322-1905 c. "1-2." (10, [2], 1-1168, 1169-2240 s.) s. : res. ; 20x14 sm.

  TLSold
 • KLASİK OSMANLI MANTIK KİTABI-Hilyetü'n-naci / Mustafa b. Muhammed b. Mustafa Güzelhisarî ; tashih Fatih Efendi, Abdurrahman es-Sıftî eş-Şerkavî .-- Bulak : Darü't-Tıbaati'l-Kübra (Bulak Matbaası), 1251 H [1835 M]
[8], 562 s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  KLASİK OSMANLI MANTIK KİTABI-Hilyetü'n-naci / Mustafa b. Muhammed b. Mustafa Güzelhisarî ; tashih Fatih Efendi, Abdurrahman es-Sıftî eş-Şerkavî .-- Bulak : Darü't-Tıbaati'l-Kübra (Bulak Matbaası), 1251 H [1835 M] [8], 562 s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • LOGARİTMA CEDVELLERİ-Logaritma ve cedavil-i felekiye .-- İstanbul : Bahriye Matbaası, 1307 H [1890 M]
[2], 24, 442, [7] s. ; 28x19 sm.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  LOGARİTMA CEDVELLERİ-Logaritma ve cedavil-i felekiye .-- İstanbul : Bahriye Matbaası, 1307 H [1890 M] [2], 24, 442, [7] s. ; 28x19 sm.

  TLSold
 • FRANSIZ ROMANI -Pardayanlar / muharriri: Michel Zevaco ; mütercimi: Ragıb Rıfkı .-- İstanbul : Şems Matbaası, 1326-1328 R [1910 M]
549 s. ; 25x17 sm.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  FRANSIZ ROMANI -Pardayanlar / muharriri: Michel Zevaco ; mütercimi: Ragıb Rıfkı .-- İstanbul : Şems Matbaası, 1326-1328 R [1910 M] 549 s. ; 25x17 sm.

  TLSold
 • OSMANLI TARİHİ-Tarih-i Lütfi / eser Ahmed Lütfî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1290 H [1873 M]
c. "1." ([1, 4, 1], 420 s.) ; 25x17 sm.
c. "2." ([8], 310 s.) ; 25x16 sm.
c. "3." ([2], 214, [2] s.) ; 25x17 sm.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  OSMANLI TARİHİ-Tarih-i Lütfi / eser Ahmed Lütfî .-- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1290 H [1873 M] c. "1." ([1, 4, 1], 420 s.) ; 25x17 sm. c. "2." ([8], 310 s.) ; 25x16 sm. c. "3." ([2], 214, [2] s.) ; 25x17 sm.

  TLSold
 • ENDÜLÜS TARİHÇESİ-Endülüs tarihi / [Ziya Paşa] .-- İstanbul : Tercüman-ı Ahvâl Matbaası, 1280 H [1864 M]
c. "2." (5, 201-537 s.) ; 25x16 sm.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  ENDÜLÜS TARİHÇESİ-Endülüs tarihi / [Ziya Paşa] .-- İstanbul : Tercüman-ı Ahvâl Matbaası, 1280 H [1864 M] c. "2." (5, 201-537 s.) ; 25x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA KÖY ADLARI KILAVUZU-Son teşkilat-ı mülkiyede köylerimizin adları .-- İstanbul : Hilal Matbaası, 1928
1066, [1] s. ; 29x21 sm.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  OSMANLICA KÖY ADLARI KILAVUZU-Son teşkilat-ı mülkiyede köylerimizin adları .-- İstanbul : Hilal Matbaası, 1928 1066, [1] s. ; 29x21 sm.

  TLSold
 • DİNİ SOHBETLER-Musahabeler / Ahmed Hamdi Akseki.-- 21/22 Haziran 1950 tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
97 s., 17 st. ; 28x195, 240x165 mm.
Bu eserin ikinci bir diğer nüshası tespit edilememiştir.
Yazar bilgisi 7 sayfadaki dipnotta işaret edilen yazarın diğer eseri esas alınarak tespit edilmiştir.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  DİNİ SOHBETLER-Musahabeler / Ahmed Hamdi Akseki.-- 21/22 Haziran 1950 tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 97 s., 17 st. ; 28x195, 240x165 mm. Bu eserin ikinci bir diğer nüshası tespit edilememiştir. Yazar bilgisi 7 sayfadaki dipnotta işaret edilen yazarın diğer eseri esas alınarak tespit edilmiştir.

  TLSold
 • NAMAZ REHBERİ-Risale-i ruhu's-salat / Mehmed Fevzi .-- İstanbul : [yayl.y.], 1318 H [1900 M]
24 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  NAMAZ REHBERİ-Risale-i ruhu's-salat / Mehmed Fevzi .-- İstanbul : [yayl.y.], 1318 H [1900 M] 24 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • İLMİHAL KİTABI-Zübde-i ilmihal / [Abdülhamid b. Mustafa Reşid] .-- İstanbul : [yayl.y.], 1308 H [1891 M]
23 s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  İLMİHAL KİTABI-Zübde-i ilmihal / [Abdülhamid b. Mustafa Reşid] .-- İstanbul : [yayl.y.], 1308 H [1891 M] 23 s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA İLK İLMİHAL KİTABLARINDAN-el-Mecmuatü'z-zühdiye fi'l-ahkami'd-diniye / eser es-Seyyid Ahmed Zühdî .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1311 H [1893-1894 M]
c. "1. cüz." (318, 4 s.) ; 24x15 sm.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  OSMANLICA İLK İLMİHAL KİTABLARINDAN-el-Mecmuatü'z-zühdiye fi'l-ahkami'd-diniye / eser es-Seyyid Ahmed Zühdî .-- İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 1311 H [1893-1894 M] c. "1. cüz." (318, 4 s.) ; 24x15 sm.

  TLSold
 • TÜRK POLİSİYE ROMANI-Cellad / müellifi Ahmed Midhat .-- İstanbul : Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1301 H [1884 M]
192 s. ; 24x17 sm.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  TÜRK POLİSİYE ROMANI-Cellad / müellifi Ahmed Midhat .-- İstanbul : Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 1301 H [1884 M] 192 s. ; 24x17 sm.

  TLSold
 • AKAİD ve KELAM-Şerhu'l-mealim fi usuli'd-din .-- 
81 yk., 16 st. ; 240x160, 165x105 mm.
Eserin sonu noksandır.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  AKAİD ve KELAM-Şerhu'l-mealim fi usuli'd-din .-- 81 yk., 16 st. ; 240x160, 165x105 mm. Eserin sonu noksandır.

  TLSold
 • ARAPÇA NAHİV KİTABI-el-Fevaidü'ş-şafiye ala irabi'l-kafiye / Güzelhisarlı Hüseyin b. Ahmed Zeynizâde .-- İstanbul : Matbaa-i Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 1320 H [1902 M]
346, [2] s. ; 24x16 sm.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  ARAPÇA NAHİV KİTABI-el-Fevaidü'ş-şafiye ala irabi'l-kafiye / Güzelhisarlı Hüseyin b. Ahmed Zeynizâde .-- İstanbul : Matbaa-i Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 1320 H [1902 M] 346, [2] s. ; 24x16 sm.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ KUR'AN-Kur'an-ı Kerim / hat: es-Seyyid el-Hac Hasan Rıza .-- İstanbul : Matbaatü Osmaniye, 1295 H [1878 M]
604, [4] s. ; 21x13 sm.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  OSMANLI DÖNEMİ KUR'AN-Kur'an-ı Kerim / hat: es-Seyyid el-Hac Hasan Rıza .-- İstanbul : Matbaatü Osmaniye, 1295 H [1878 M] 604, [4] s. ; 21x13 sm.

  TLSold
 • İSLAM MİRAS HUKUKU KİTABI-el-Feraizü's-siraciye / es-Secavendî .-- 1309 - 1312 H [1892 - 1895 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
38 yk., 9 st. ; 195x135, 110x60 mm.
Eserin sonu eksiktir.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  İSLAM MİRAS HUKUKU KİTABI-el-Feraizü's-siraciye / es-Secavendî .-- 1309 - 1312 H [1892 - 1895 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 38 yk., 9 st. ; 195x135, 110x60 mm. Eserin sonu eksiktir.

  TLSold
 • MISIR TARİHİ-Bedaiü'z-zuhur fi vekaii'd-duhur / Ebü'l-Berekât Muhammed b. Şehabeddin İbn İyas el-Hanefî .-- et-tab'atü salise .-- İstanbul : el-Matbaatü'l-Amire (Bulak Matbaası), 1329 H [1911 M]
174, [1] s. ; 21x14 sm.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  MISIR TARİHİ-Bedaiü'z-zuhur fi vekaii'd-duhur / Ebü'l-Berekât Muhammed b. Şehabeddin İbn İyas el-Hanefî .-- et-tab'atü salise .-- İstanbul : el-Matbaatü'l-Amire (Bulak Matbaası), 1329 H [1911 M] 174, [1] s. ; 21x14 sm.

  TLSold
 • TASAVVUF KİTABI-Risale-i kudsiyye tercümesi / müellifi: Hace Muhammed Parsa ; mütercimi: Abdullah Salahî-i Uşşakî .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed İhsan, 1323 H [1905 M]
95 s. ; 19x13 sm.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  TASAVVUF KİTABI-Risale-i kudsiyye tercümesi / müellifi: Hace Muhammed Parsa ; mütercimi: Abdullah Salahî-i Uşşakî .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed İhsan, 1323 H [1905 M] 95 s. ; 19x13 sm.

  TLSold
 • FRANSIZCA REHBERİ-Lisan-i Fransevî tahsili için mantıkî usûl - ikinci sene: mükemmel sarf ve nahiv / Ahmed Cevad .-- İstanbul : Fratelli Haym Matbaası, 1327 R [1911 M]
IV, 124 s. : res. ; 20x13 sm.

  Lot No: 188

  Lot: 188

  FRANSIZCA REHBERİ-Lisan-i Fransevî tahsili için mantıkî usûl - ikinci sene: mükemmel sarf ve nahiv / Ahmed Cevad .-- İstanbul : Fratelli Haym Matbaası, 1327 R [1911 M] IV, 124 s. : res. ; 20x13 sm.

  TLSold
 • NAPOLYON BİYOGRAFİSİ-Ordu kumandanı Napolyon / müellifi: Kont Yorck ; mütercimi: Osman Senaî .-- İstanbul : Kırk Anbar Matbaası, [Feridiye Matbaası], 1315 H [1897 M]
c. "1-17. cüz" (1-64, 65-128, 129-192, 193-256, 257-320, 321-384, 385-448, 449-512, 513-576, 577-640, 641-704, 705-765, 769-832, 833-896, 897-960, 961-1020, 1021-1084 s.) ; 14x10 sm.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  NAPOLYON BİYOGRAFİSİ-Ordu kumandanı Napolyon / müellifi: Kont Yorck ; mütercimi: Osman Senaî .-- İstanbul : Kırk Anbar Matbaası, [Feridiye Matbaası], 1315 H [1897 M] c. "1-17. cüz" (1-64, 65-128, 129-192, 193-256, 257-320, 321-384, 385-448, 449-512, 513-576, 577-640, 641-704, 705-765, 769-832, 833-896, 897-960, 961-1020, 1021-1084 s.) ; 14x10 sm.

  TLSold
 • OSMANLICA CEP LUGATİ-İlaveli Osmanlıca cep lugatı / muharrirleri Abdullah Cevdet, İsmail İbrahim .-- tertib-i cedid [yeni bs.] .-- İstanbul : Kasbar Matbaası, 1313 H [1896 M]
392, 2 s. ; 14x10 sm.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  OSMANLICA CEP LUGATİ-İlaveli Osmanlıca cep lugatı / muharrirleri Abdullah Cevdet, İsmail İbrahim .-- tertib-i cedid [yeni bs.] .-- İstanbul : Kasbar Matbaası, 1313 H [1896 M] 392, 2 s. ; 14x10 sm.

  TLSold
 • MİNİK BOY CEP LUGATİ-Fransızca'dan Türkçe'ye küçük cep lugatı / muharriri: İbrahim Edhem .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1312 R [1897 M]
3-640 s. ; 10x7 sm.
Eserin 1-2. sayfaları eksiktir.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  MİNİK BOY CEP LUGATİ-Fransızca'dan Türkçe'ye küçük cep lugatı / muharriri: İbrahim Edhem .-- tab-ı sani [2. bs.] .-- İstanbul : A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1312 R [1897 M] 3-640 s. ; 10x7 sm. Eserin 1-2. sayfaları eksiktir.

  TLSold
 • EN'AM-I ŞERİF-En'am-ı şerif .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1325 H [1907 M]
232 s. ; 11x7 sm.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  EN'AM-I ŞERİF-En'am-ı şerif .-- İstanbul : Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1325 H [1907 M] 232 s. ; 11x7 sm.

  TLSold
 • YASİN SURESİ TEFSİRİ-Tezkirü'n-nasîn, Fezâil-i Yasin / Emir Mustafa b. Abdullah .-- İstanbul : [yayl.y.], 1287 H [1870 M]
8, 517 s. ; 23x16 sm.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  YASİN SURESİ TEFSİRİ-Tezkirü'n-nasîn, Fezâil-i Yasin / Emir Mustafa b. Abdullah .-- İstanbul : [yayl.y.], 1287 H [1870 M] 8, 517 s. ; 23x16 sm.

  TLSold
 • İSLAMİ EĞİTİM REHBERİ-Talimü'l-müteallim li-teallümi tariki'l-ilm .-- 
69 yk., 13 st. ; 165x105, 120x50 mm.
Kitabın sonunda iki ayrı hadis derlemesi vardır.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  İSLAMİ EĞİTİM REHBERİ-Talimü'l-müteallim li-teallümi tariki'l-ilm .-- 69 yk., 13 st. ; 165x105, 120x50 mm. Kitabın sonunda iki ayrı hadis derlemesi vardır.

  TLSold
 • TAHRAN BASKISI KUR'AN-Kur'an-ı Kerim .-- Tahran : [yayl.y.], 1272 H [1856 M]
; 18x11 sm.
Eserin eksik olan Fatiha suresi el yazısı ile sonradan tamamlanmıştır.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  TAHRAN BASKISI KUR'AN-Kur'an-ı Kerim .-- Tahran : [yayl.y.], 1272 H [1856 M] ; 18x11 sm. Eserin eksik olan Fatiha suresi el yazısı ile sonradan tamamlanmıştır.

  TLSold
 • MİNİK BOY KUR'AN-I KERİM-Kur'an-ı Kerim .-- Muharrem 1272 H [Eylül 1855 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 
 18 st. ; 135x75, 88x48 mm.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  MİNİK BOY KUR'AN-I KERİM-Kur'an-ı Kerim .-- Muharrem 1272 H [Eylül 1855 M] tarihinde istinsah edilmiştir. .-- 18 st. ; 135x75, 88x48 mm.

  TLSold
 • OSMANLICA DERGİ-Muallimler Mecmuası.- Sayı: 45; yıl: Teşrin-i sani 1926.- MAKALELER: Muallim Cevdet / Katip Çelebi, Üç terbiye / Dr. Sabri, Kuşların faideleri / Harun er- Reşid, Çocuk şiiri/ Fazıl Behiç, Milli Terbiye/ Sadri Ethem, İstanbul Muallimler Birliği yasası, sayfa: 1853-1906 arası

  Lot No: 197

  Lot: 197

  OSMANLICA DERGİ-Muallimler Mecmuası.- Sayı: 45; yıl: Teşrin-i sani 1926.- MAKALELER: Muallim Cevdet / Katip Çelebi, Üç terbiye / Dr. Sabri, Kuşların faideleri / Harun er- Reşid, Çocuk şiiri/ Fazıl Behiç, Milli Terbiye/ Sadri Ethem, İstanbul Muallimler Birliği yasası, sayfa: 1853-1906 arası

  TLSold
 • OSMANLICA DERGİ-Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi Mecmuası.- sayı: 4, Kanun-ı sani 1334.- MAKALELER: Ziraat Müzesinde mevcut Edermit Zeytinyağları numuneleri/ Nureddin Münşi, Bursanın Çimen çayı/ Ali Rıza, Anadolu'nun ahval-i ziraiyesi hakkında müşahedât/ Nesib Bey, Nesl-i Farsın ıslahı için takip edilecek usul/ Yorgi , Çekirgelerin çinko usulüyle itlafları/ Süreyya. sayfa: 227-288

  Lot No: 198

  Lot: 198

  OSMANLICA DERGİ-Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi Mecmuası.- sayı: 4, Kanun-ı sani 1334.- MAKALELER: Ziraat Müzesinde mevcut Edermit Zeytinyağları numuneleri/ Nureddin Münşi, Bursanın Çimen çayı/ Ali Rıza, Anadolu'nun ahval-i ziraiyesi hakkında müşahedât/ Nesib Bey, Nesl-i Farsın ıslahı için takip edilecek usul/ Yorgi , Çekirgelerin çinko usulüyle itlafları/ Süreyya. sayfa: 227-288

  TLSold
 • OSMANLICA DERGİ-Sıhhiye Mecmuası.- Sayı: 20- Teşrin-i sani 1928.- MAKALELER: Tatarcık hummması/ Dr. Hasan Vassaf, Anjinler/Dr. Behri İsmet, Raşitizm/Dr. Al+D263i Şükrü, Kısırlık/Dr. Eyüp, Mekteplerde göz muayenesi/ Dr. Münir Ahmet, Uyuzun tedavisi/Dr. Cevad Ekrem, Ecnebi devletleri istatistikleri..... Sayfa: 183

  Lot No: 199

  Lot: 199

  OSMANLICA DERGİ-Sıhhiye Mecmuası.- Sayı: 20- Teşrin-i sani 1928.- MAKALELER: Tatarcık hummması/ Dr. Hasan Vassaf, Anjinler/Dr. Behri İsmet, Raşitizm/Dr. Al+D263i Şükrü, Kısırlık/Dr. Eyüp, Mekteplerde göz muayenesi/ Dr. Münir Ahmet, Uyuzun tedavisi/Dr. Cevad Ekrem, Ecnebi devletleri istatistikleri..... Sayfa: 183

  TLSold
 • OSMANLICA DERGİ-Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi- Üçüncü devre 4. cilt.- 3 Mayıs 1928 tarihinde münakid 70. in'ikaddan 24 Mayıs 1928 tarihinde münakid 82. in'ikada kadar.- Ankara. Büyük Millet Meclisi Matbaası, Başvekalet tezkereleri, takrirler, tefsirleri tashihler, teklifler, [500 s.]

  Lot No: 200

  Lot: 200

  OSMANLICA DERGİ-Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi- Üçüncü devre 4. cilt.- 3 Mayıs 1928 tarihinde münakid 70. in'ikaddan 24 Mayıs 1928 tarihinde münakid 82. in'ikada kadar.- Ankara. Büyük Millet Meclisi Matbaası, Başvekalet tezkereleri, takrirler, tefsirleri tashihler, teklifler, [500 s.]

  TLSold